ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

生气勃勃

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生气勃勃-, *生气勃勃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生气勃勃[shēng qì bó bó, ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] lively, #45,935 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was something so young, so fresh, so full of life... about Vicky that the very sight of her gave me new hope.[CN] 她那么年轻,清新,生气勃勃 维姬的样子给了我新的希望 I Wake Up Screaming (1941)
This room will be alive again with happy voices and the patter of little feet.[CN] 这个房间又会生气勃勃 充满快乐的说话声跟脚步声 The Man Who Knew Too Little (1997)
I mean it's just a warm, glowing place to be![CN] ...那是一个热情,生气勃勃的地方! Westworld (1973)
Brawling, vulgar, smelly, but alive.[CN] 吵闹 俗气 难闻 但是生气勃勃 Irma la Douce (1963)
Would you box an Italian if I scared one up?[CN] -凯利,这孩子生气勃勃 Far and Away (1992)
Very charming and bright.[CN] 很有魅力,生气勃勃 After Sex (1997)
Somebody that's real. Somebody that's alive.[CN] 找生气勃勃的女人 It Happened One Night (1934)
How alive?[CN] 生气勃勃 A Walk in the Clouds (1995)
You were alive.[CN] 生气勃勃 Last Year at Marienbad (1961)
You're an exuberant man, full of desires.[CN] 你是生气勃勃的男人 充满肉欲 Casanova 70 (1965)
She was so full of life.[CN] 她之前生气勃勃 La bambola di Satana (1969)
Mr. Collins' conversation is very wholesome.[CN] 科林斯先生说话生气勃勃 Episode #1.2 (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top