ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheerful

CH IH1 R F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheerful-, *cheerful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheerful(adj) ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น, Syn. cheery, bright
cheerful(adj) มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส, Syn. gay, merry, optimistic, Ant. unhappy, depressed
cheerfully(adv) อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerfully(adv) อย่างร่าเริง, See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี, Syn. cheerily, happily, Ant. sadly, morosely
cheerfulness(n) ความแจ่มใส, See also: ความสดชื่น, Syn. happiness, gaiety, Ant. unhappiness, sadness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี, ร่าเริง, ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerful(adj) ยินดี, ชื่นบาน, เบิกบานใจ, ปลื้มปีติ, ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี, ความรื่นเริง, ความชื่นบาน, ความเบิกบาน, ความปลื้มปีติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a shame to see a nice cheerful fire like that going to waste.มันเป็นความอัปยศที่จะเห็นไฟ ร่าเริงดี เช่นนั้นไปเสีย Pinocchio (1940)
And they were the same color as the sea, were cheerful and undefeated.และมันก็เป็นสีเดียวกับทะเล มีความร่าเริงและความพ่ายแพ้ The Old Man and the Sea (1958)
Please, children, be always cheerful and laugh.กรุณาเด็ก ๆ ร่าเริงและหัวเราะเสมอ Idemo dalje (1982)
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้ Jumanji (1995)
I'm... cheerful by nature.ฉันชอบธรรมชาติ April Story (1998)
What a cheerful girl! Such spunk!เจ๋งจริงๆ แม่สาวแกร่งแรงเกินร้อยเนี่ย! Street Fighter Alpha (1999)
Cheerful and energetic ready to face future challengesร่าเริงและมีพลังพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายในอนาคต GTO (1999)
That would be a cheerful visit. "Hello, Hagrid.คงน่าฟังนะ หวัดดี แฮกริด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
-No. I felt weird, though. Like I'd never be cheerful again.ไม่ ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่อาจมีความสุขได้อีก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Look how cheerful this red is.ดูซิ สีแดงออกจะสดใส แขวนไว้ตรงนี้เลย... Saving Face (2004)
You've gotten a lot more cheerful since you came here.เธอได้กำลังใจมากขึ้น ตั้งแต่เธอมาที่นี่ Boys Over Flowers (2005)
Because she's so cheerful about everything?เพราะ เธอมัน ร่าเริง ไปกับทุกสิ่งหรือ Happily N'Ever After (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheerfulChris followed the two and cheerfully greeted Kate.
cheerfulCome what may, we must remain cheerful.
cheerfulFather told me always to be brave and cheerful.
cheerfulFor a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.
cheerfulHe grinned cheerfully at Tom.
cheerfulHe is a brave and cheerful boy.
cheerfulHe is a cheerful boy.
cheerfulHe is a cheerful old man.
cheerfulHe is a cheerful young man.
cheerfulHe is always cheerful.
cheerfulHe is not a cheerful guy, to say the least.
cheerfulHe is not the cheerful man he was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุข(n) happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
อย่างสนุกสนาน(adv) merrily, See also: cheerfully, joyfully, Syn. อย่างสนุก, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: เด็กๆ ทำพิธีอำลาโดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเล่นรดน้ำสงกรานต์กันเองอย่างสนุกสนาน
ผ่องใส(adj) cheerful, See also: bright, pure, fine, fresh, Syn. แจ่มใส, สุขใจ, รื่นรมย์, ชื่นบาน, Ant. เศร้าหมอง, หมองมัว, Example: คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่อมมีจิตใจที่ผ่องใสสามารถทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
เริงร่า(adj) joyful, See also: cheerful, happy, Example: เขาได้ยินเสียงเริงร่าดีใจของเด็กๆ เมื่อได้ของเล่นใหม่
เอม(adj) delightful, See also: cheerful, joyful, Thai Definition: ชื่นใจ
แต้(adv) broadly, See also: cheerfully, happily, joyfully, Syn. แป้น, Example: พอรู้ว่าสอบผ่านเขาก็นั่งยิ้มแต้ทั้งวัน
ร่า(adv) cheerfully, See also: happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, เริงร่า
แฉ่ง(adv) broadly, See also: cheerfully, pleasantly, Syn. เบิกบาน, Example: แม่ยิ้มแฉ่งหลังจากทราบข่าวดีว่าพ่อจะกลับมาในไม่ช้า
แจ่มใส(adv) cheerfully, See also: fine, freshly, Example: ทุกคนอาบน้ำอย่างสดชื่นแจ่มใสที่ลำน้ำชี
ร่าเริง(adv) cheerfully, See also: delightfully, happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, Example: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง, Thai Definition: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (adj) EN: refreshed ; cheerful  FR: plaisant ; agréable
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
แจ่มใส[jaemsai] (adv) EN: cheerfully ; freshly
ความปิติยินดี[khwām pitiyindī] (n) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHEERFUL CH IH1 R F AH0 L
CHEERFULLY CH IH1 R F AH0 L IY0
CHEERFULLY CH IH1 R F L IY0
CHEERFULNESS CH IH1 R F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheerful (j) tʃˈɪəʳfəl (ch i@1 f @ l)
cheerfully (a) tʃˈɪəʳfəliː (ch i@1 f @ l ii)
cheerfulness (n) tʃˈɪəʳfəlnəs (ch i@1 f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted, #4,442 [Add to Longdo]
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, / ] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing, #50,948 [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, / ] cheerful; satisfied, #80,817 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] cheerful, #662,458 [Add to Longdo]
快乐幸福[kuài lè xìng fú, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, / ] cheerful; happy [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] cheerful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frohnatur { f }cheerful person [Add to Longdo]
fröhlich; aufgeräumt; heiter { adj } | fröhlicher | am fröhlichstencheerful | more cheerful | most cheerful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いそいそ[isoiso] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp, v5u) to smile cheerfully; to crack a smile [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp, adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly [Add to Longdo]
快活(P);快闊;快濶[かいかつ, kaikatsu] (adj-na) cheerful; lively; lighthearted; (P) [Add to Longdo]
楽しげ;愉しげ[たのしげ, tanoshige] (adj-na) happy; cheerful; pleasant [Add to Longdo]
気が晴れる[きがはれる, kigahareru] (exp, v1) to feel refreshed; to feel more cheerful; to feel better [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheerful \Cheer"ful\ (ch[=e]r"f[.u]l; 277), a.
   Having or showing good spirits or joy; cheering; cheery;
   contented; happy; joyful; lively; animated; willing.
   [1913 Webster]
 
      To entertain a cheerful disposition.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The cheerful birds of sundry kind
      Do chant sweet music.          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      A cheerful confidence in the mercy of God. --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      This general applause and cheerful shout. --Shak.
 
   Syn: Lively; animated; gay; joyful; lightsome; gleeful;
     blithe; airy; sprightly; jocund; jolly; joyous;
     vivacious; buoyant; sunny; happy; hopeful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheerful
   adj 1: being full of or promoting cheer; having or showing good
       spirits; "her cheerful nature"; "a cheerful greeting"; "a
       cheerful room"; "as cheerful as anyone confined to a
       hospital bed could be" [ant: {cheerless}, {depressing},
       {uncheerful}]
   2: pleasantly (even unrealistically) optimistic [syn:
     {cheerful}, {pollyannaish}, {upbeat}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top