Search result for

มีชีวิตชีวา

(45 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีชีวิตชีวา-, *มีชีวิตชีวา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีชีวิตชีวา[V] be jolly, See also: be merry, be mirthful, be jubilant, be joyous, Syn. ครึ้กครื้น, รื่นเริง, เบิกบานใจ, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: บ้านกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะเสียงร้องหลานชายคนใหม่ของครอบครัว, Thai definition: มีความสดชื่นรื่นเริงกระฉับกระเฉง, ไม่เป็นทุกข์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มีชีวิตชีวาว. มีความสดชื่นคึกคัก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kickin' it old school.มีชีวิตชีวาหน่อย... . นี่มันโรงเรียนเก่านะ The Itch (2008)
Please, get a girlfriend, or a life, or something.ช่วยหาแฟน มีชีวิตชีวา หรือทำอะไรก็ได้ The Itch (2008)
Like,for the first time, I'm truly alive.เหมือนกับว่า ผมมีชีวิตชีวาเป็นครั้งแรก And How Does That Make You Kill? (2008)
We should play it livelier, more translucent than now, okay?เราควรจะเล่นให้มีชีวิตชีวาและสดใสกว่านี้ โอเคมั๊ย? Beethoven Virus (2008)
You look prettier and livelier than yesterday.คุณดูน่ารักแล้วก็มีชีวิตชีวากว่าเมื่อวาน My Sassy Girl (2008)
The world you create on the page seems more friendly and alive than the world you live in.โลกที่เราสร้างขึ้นมาบนหน้ากระดาษ... ...ดูเป็นมิตรและมีชีวิตชีวามากกว่า โลกที่เราอยู่จริงๆ ซะอีก Inkheart (2008)
Make it come alive with color and tenacity. That's the goal.ทำให้มีชีวิตชีวาด้วยสี เพื่อความทรงจำ นั่นคือเป้าหมาย Made of Honor (2008)
Into a bright new dawn of fresh enterprises and challenges, eh?ไปสู่ฟ้าใหม่ที่สดใสของโครงการ และความท้าทายใหม่ที่มีชีวิตชีวา รึไง? Frost/Nixon (2008)
- You light up when you talk about him.- คุณดูมีชีวิตชีวาตอนพูดถึงเขา Nights in Rodanthe (2008)
Life from lifelessness.มีชีวิตชีวาจากไม่มีชีวิตชีวา Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Don't the colors just liven the place up?สีสันไม่ช่วยให้ห้องมีชีวิตชีวาเหรอคะ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
I mean, he makes me feel alive.ยถึงมีชีวิตชีวาน่ะ The Twilight Saga: New Moon (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activate[VI] มีชีวิตชีวา
alive[ADJ] มีชีวิตชีวา, Syn. alert, living
animato[ADV] มีชีวิตชีวา (ดนตรี)
animato[ADJ] มีชีวิตชีวา (ดนตรี)
at ease[IDM] กระปรี้กระเปร่า, See also: มีชีวิตชีวา, สบายใจ
bouncy[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: มีชีวิตชีวา
colourful[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน, Syn. colorful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
full of beans[IDM] มีชีวิตชีวามาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีสุขภาพแข็งแรง
dynamic[ADJ] เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์, See also: มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, มีพลัง, Syn. lively, alive, dynamic, Ant. lethargic, sluggish
effervesce[VI] มีชีวิตชีวา, See also: มีความกระตือรือร้น, ตื่นเต้นดีใจ, Syn. excited, high-spirited, lively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
animated(แอน' นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา, Syn. lively, vital ###A. lifeless, sluggish)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
animator(แอน' นิเมเทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา, คนวาดภาพการ์ตูน., Syn. animater
bouncy(เบา'ซี) adj. มีลักษณะเด้ง,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,เด้งได้,ชอบคุยโว,ชอบยกยอตัวเอง
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle

English-Thai: Nontri Dictionary
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
animation(n) ความมีชีวิต,ความมีชีวิตชีวา,ความกระตือรือร้น
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
dullness(n) ความโง่,วามน่าเบื่อ,ความทื่อ,ความมัว,ความไม่มีชีวิตชีวา
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescence(n) ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความกระตือรือร้น,ความเป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Stil(n) |der, pl. Stile| สไตล์หรือลักษณะวิธีการพูดหรือเขียนเฉพาะบุคคล เช่น Sie hat einen lebendigen Stil beim Sprechen. เธอคนนี้มีวิธีการพูดที่มีชีวิตชีวา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top