ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actively

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actively-, *actively*, active
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
proactively(adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actively(adv) อย่างกระฉับกระเฉง, See also: อย่างแข็งขัน, อย่างขยันขันแข็ง, อย่างคล่องตัว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างกระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ, อย่างมีเสน่ห์, อย่างจูงใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activelyทางตรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน Mad Max (1979)
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง Contact (1997)
I'm appraising your land for First National Bank who's actively seeking a foreclosure.ผมมาตีราคาที่ดินคุณให้กับธนาคาร... ...ที่กำลังเร่งรัดจะมายึดที่ดิน The Astronaut Farmer (2006)
Great. You're not allowed to actively thwart it.เยี่ยม นายไม่มีสิทธิมาโยนมั่วนะ Teeth (2007)
I was actively facilitating it.ผมนี่แหล่ะ อำนวยความสะดวกให้อย่างมาก Frost/Nixon (2008)
Others pay the price without having been actively involved.คนอื่นต้องจ่ายใน สิ่งที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้อง Home (2009)
We are actively providing protection to 29 princesses, all of whom have been threatened in one way or another.เรามีเจ้าหน้าที่ปกป้องเจ้าหญิง ถึง 29 คน ของผู้ถูกคุกคาม ในทางเดียว หรือทางอื่น Princess Protection Program (2009)
There's no environmental movement working actively on this issue that has any kind of power at all in that country.ร่างนี้ควรจะต้องพิจารณาข้อเสนอ ประเทศโดมินิกา ขอชมเชยตัวแทนของญี่ปุ่น The Cove (2009)
FULCRUM is still actively searching for the two of you.ฟัลครั่มยังตามล่าตัวพวกคุณอยู่ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
And in each of these cases, the hippocampus, that's the memory center of the brain, was actively engaged for the entire 2 minutes and 17 seconds.แต่ขึ้นกับสาเหตุ, ไฮโปแคมปัส, ส่วนกลางความทรงจำของสมอง No More Good Days (2009)
But there is a minority who actively oppose Surrogatesแต่มีคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านเซอร์โรเกท Surrogates (2009)
What other creature actively destroys its own habitat?สัตว์ประเภทไหนกัน ที่ทำลายที่อยู่ของตัวเอง? I Got a Right to Sing the Blues (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activelyMrs. Smith is actively engaged in volunteer work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแข็งขัน(adv) actively, See also: vigorously, Syn. อย่างขมีขมัน, Example: อเมริกาเริ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันในตะวันออกกลาง
ขะมักเขม้น(adv) energetically, See also: actively, enthusiastically, vigorously, Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก, Example: น้องชายดูหนังสือสอบอย่างขะมักเขม้นทุกวัน หวังจะสอบให้ติดให้ได้, Thai Definition: ตั้งใจทำหรือก้มหน้าก้มตาทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จ
เป็นเกลียว(adv) busily, See also: actively, energetically, Syn. ยุ่ง, วุ่น, Ant. ว่าง, Example: ถึงแม้จะทำงานหนักตลอดเวลาเป็นเกลียวอยู่แล้ว เขาก็ยังไม่สามารถหารายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
กะล่อยกะหลิบ(adv) actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Example: งานนี้ทำได้กะล่อยกะหลิบดีทีเดียว, Thai Definition: คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู
กะหล่อยกะหลิบ(adv) actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Syn. กะล่อยกะหลิบ, Example: เขาทำงานได้กะหล่อยกะหลิบดี, Count Unit: ช้า, Thai Definition: คล่องแคล่วในการใช้มืออย่างว่องไวน่าดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[chēngwap] (adv) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adv) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely  FR: activement ; lestement
อย่างเอาเป็นเอาตาย[yāng aopen-aotāi] (adv) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
actively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actively

Japanese-English: EDICT Dictionary
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) #1,297 [Add to Longdo]
ばりばり(P);バリバリ[baribari (P); baribari] (adj-na, adv, n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P) [Add to Longdo]
只管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment) [Add to Longdo]
美本[びほん, bihon] (n) attractively bound book [Add to Longdo]
壁の花[かべのはな, kabenohana] (n) one too shy to actively join in the party; wallflower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actively \Ac"tive*ly\, adv.
   1. In an active manner; nimbly; briskly; energetically; also,
    by one's own action; voluntarily, not passively.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) In an active signification; as, a word used
    actively.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actively
   adv 1: in an active manner; "he participated actively in the
       war" [ant: {passively}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top