ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

energetic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -energetic-, *energetic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
energetic(adj) ซึ่งมีพลัง, See also: กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Syn. active, forceful, vigorous
energetic(adj) โดยต้องการพลัง
energetically(adv) อย่างมีพลัง, See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีกำลังวังชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
energetic(เอนเนอเจท'ทิค, -เคิล) adj. มีพลัง, มีกำลังวังชา, ขะมักเขม้น, ชอบทำงาน., Syn. vigorous
energetical(เอนเนอเจท'ทิค, -เคิล) adj. มีพลัง, มีกำลังวังชา, ขะมักเขม้น, ชอบทำงาน., Syn. vigorous

English-Thai: Nontri Dictionary
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก, แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, ขะมักเขม้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
energetic efficiency; exergetic efficiency; rational efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Energeticsพลังงานศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His energetic fist should be ready to resistกำปั้นที่กระตือรือร้นของเขา น่าจะต่อต้านได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It may look like fun with a touch of irresponsibility but the fake energetic method is only harmfulมันอาจจะดูน่าสนุกเมื่อได้สัมผัสความรับผิดชอบ แต่วิธีการจอมปลอมมันอันตราย GTO (1999)
Cheerful and energetic ready to face future challengesร่าเริงและมีพลังพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายในอนาคต GTO (1999)
You seem more energetic than on the phone.คุณดูกระตือรือร้นกว่าในโทรศัพท์นะ Departures (2008)
This is a very suitable and energetic songs for tonight.นี่เป็นเสียงเพลงที่กระชุ่มกระชวยเหมาะสำหรับคืนนี้นะคะ Dae Mul (2010)
I bet you're just feeling energetic because you got your bead back.อืม เพราะเธอได้ลูกปัดคืนแล้วไง พลังของเธอคืนกลับไปหมด มันเลยอาจจะเยอะไปมั้ง Episode #1.14 (2010)
She was so energetic she used to help me out.เมื่อก่อนนี้ดูแข็งแรง\ คอยช่วยฉันส่งของ Episode #1.10 (2010)
I'm more like Jolie, energetic but beautiful.ถ้าคุณรู้จักชั้นมากกว่านี้ ชั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่... เหมือนแองเจลิน่า โจลี่ Episode #1.5 (2010)
You know, I give private energetic readings.รู้มั้ย ผมสามารถ อ่านพลังงานได้ The Mentalists (2011)
All we need are a few energetic volunteers.ที่เราต้องการก็คืออาสาสมัครเล็กน้อยที่กระตือรือร้น Dreamy (2012)
♪ electric, magnetic, energetic~ประกายไฟ ดึงดูด มีชีวิตชีวา~ A Family Affair (2012)
When sunlight strikes a green molecule of chlorophyll, it sets in motion a series of chemical reactions, breaking apart water molecules and freeing energetic electrons.เมื่อแสงแดดนัดโมเลกุล สีเขียวของคลอโรฟิล มันตั้งในการเคลื่อน ไหวชุดของปฏิกิริยาเคมี การแตกโมเลกุลของน้ำ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
energeticEurope is a continent of energetic peoples.
energeticHe is an energetic politician.
energeticHe isn't as energetic as he once was.
energeticIn those days he was still strong and energetic.
energeticMy uncle would not have employed him but that he was very energetic.
energeticShe isn't as energetic as she once was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะมักเขม้น(adv) energetically, See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination, Syn. เขม้นขะมัก, Example: เจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีกำลังทำงานบูรณะกันอย่างขะมักเขม้น, Thai Definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
เขม้นขะมัก(adv) energetically, See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, Example: พี่ฉันตั้งใจเขียนต้นฉบับอย่างเขม้นขะมัก เพราะต้องรีบส่งให้ทันเวลา, Thai Definition: อย่างตั้งใจทำ, อย่างก้มหน้าก้มตาทำด้วยความรีบเร่ง
ขะมักเขม้น(adv) energetically, See also: actively, enthusiastically, vigorously, Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก, Example: น้องชายดูหนังสือสอบอย่างขะมักเขม้นทุกวัน หวังจะสอบให้ติดให้ได้, Thai Definition: ตั้งใจทำหรือก้มหน้าก้มตาทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จ
แข็งขัน(adj) diligent, See also: energetic, Syn. ขยัน, ขันแข็ง, Ant. เฉื่อย, เฉื่อยชา, Example: เขาเป็นคนแข็งขันเจ้านายจึงเอ็นดูเป็นพิเศษ, Thai Definition: ที่มีความกระตือรือร้นหรือทะมัดทะแมงมาก
ฮึก(adj) energetic, See also: vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
กระฉับกระเฉง(adj) vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระปรี้กระเปร่า(adj) vigorous, See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong, Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้, Example: ตอนนี้เขามีท่าทางกระปรี้กระเปร่าคงพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉื่อย[cheūay] (adv) EN: sluggishly ; unenergetically  FR: lentement ; apathiquement
แข็งขัน[khaengkhan] (adj) EN: diligent ; energetic
เข้มแข็ง[khemkhaeng] (adj) EN: vigorous ; energetic  FR: fort ; énergique ; vigoureux
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay
ประเปรียว[praprīo] (v) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous  FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ประเปรียว[praprīo] (adj) EN: slender ; streamlined ; lithe ; nimble ; dexterous ; active ; energetic  FR: allègre ; enjoué

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENERGETIC
ENERGETICALLY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
energetic
energetically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大力[dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ,  ] energetic; vigorous; vigorously #2,089 [Add to Longdo]
[bēn, ㄅㄣ, / ] energetic; surname Ben #33,271 [Add to Longdo]
带劲[dài jìn, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] energetic; exciting; of interest #37,872 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] energetic; exalted; magnanimous #38,237 [Add to Longdo]
刚健[gāng jiàn, ㄍㄤ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] energetic; robust #62,513 [Add to Longdo]
有活力[yǒu huó lì, ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ,   ] energetic; vital [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückspeisung { f }energetic recovery system [Add to Longdo]
energisch; tatkräftig { adj } | energischer; tatkräftiger | am energischsten; am tatkräftigstenenergetic | more energetic | most energetic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) #1,297 [Add to Longdo]
[もう, mou] (adj-na) (1) greatly energetic; (2) ferocious; (pref) (3) extreme; severe #5,354 [Add to Longdo]
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P) #5,799 [Add to Longdo]
がばっと;がばと;がはと;かばと[gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
きびきび[kibikibi] (adv, adv-to, n, vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
ぴちぴち;ピチピチ[pichipichi ; pichipichi] (adv, adj-na) (on-mim) lively; spunky; energetic [Add to Longdo]
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
エネルギー論[エネルギーろん, enerugi-ron] (n) energetics [Add to Longdo]
エネルギッシュ[enerugisshu] (adj-na) energetic (ger [Add to Longdo]
歌い捲る;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Energetic \En`er*get"ic\, Energetical \En`er*get"ic*al\, a. [Gr.
   ?, fr. ? to work, be active, fr. ? active. See {Energy}.]
   1. Having energy or energies; possessing a capacity for
    vigorous action or for exerting force; active. "A Being
    eternally energetic." --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting energy; operating with force, vigor, and
    effect; forcible; powerful; efficacious; as, energetic
    measures; energetic laws.
 
   Syn: Forcible; powerful; efficacious; potent; vigorous;
     effective; strenuous. -- {En`er*get"ic*al*ly}, adv. --
     {En`er*get"ic*al*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 energetic
   adj 1: possessing or exerting or displaying energy; "an
       energetic fund raiser for the college"; "an energetic
       group of hikers"; "it caused an energetic chemical
       reaction" [ant: {lethargic}, {unenrgetic}]
   2: working hard to promote an enterprise [syn: {energetic},
     {gumptious}, {industrious}, {up-and-coming}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top