Search result for

มีสีสัน

(25 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีสีสัน-, *มีสีสัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน[V] be colorful, See also: be lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: ขนนกก็ช่วยทำให้โลกมีสีสันน่าอยู่ยิ่งขึ้น
มีสีสัน[ADJ] colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's got the facts. It's got color.มันมีข้อมูลจริง มันมีสีสัน Marley & Me (2008)
- Too much color?-มีสีสันเิกินไป? Marley & Me (2008)
- Do they have a lot of colors?-แล้วมีสีสันเยอะมั้ยฮะ Up (2009)
I find you colorful and--ฉันว่าคุณมีสีสัน Careful the Things You Say (2009)
I'm a ball. Really. I am.- ฉันจะทำให้งานมีสีสัน จริงๆนะ Bride Wars (2009)
He restored and raced vintage cars. But two years ago at age 50,ทอม ย้าคใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน เค้าสะสมและแข่งรถโบราณ You Don't Know Jack (2010)
Because while movies may be wonderful in black and white... when it comes to relationships... there's a whole range of colors and options to explore.ภาพยนตร์อาจจะคลาสสิกด้วยภาพขาวดำ แต่เมื่อเป็นความสัมพันธ์ มันยังมีสีสันหลากหลายให้เราได้ค้นหา Sex and the City 2 (2010)
Oh, they're jazzed. How's everything at the P-Gon?โอ้ มีสีสันหน่อย เพนตากอนจะจัดการยังไง MacGruber (2010)
A giant, flashy confession.คำสารภาพคำโตที่มีสีสัน ...A Thousand Words (2010)
I'm just saying, with all the blood rushing to your head, it brings out the color in your cheeks.ผมแค่บอกให้ฟัง เพราะการที่เลือดตกหัวคุณ มันทำให้แก้มคุณดูมีสีสัน Chuck Versus the Suitcase (2010)
About that, because you've been exposed to so many truth serums and tranquilizers and what-have-you's throughout your very long and colorful career, we're not exactly sure how long the drug's effects will last in your system,มันเกี่ยวกับที่คุณได้รับ เซรุ่มจำนวนมากจึงจะระงับประสาท และ สิ่งที่คุณมี ตลอดระยะเวลาที่คุณได้ทำอาชีพนี้มายาวนานและมีสีสัน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Mom, this baby is going to be the finishing touch to your daughter's life.เขาเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของลูกสาวแม่มีสีสันขึ้นนะคะ Prosecutor Princess (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
pied(adj) มีสีสันหลากหลาย, มีสีฉูดฉาด, S. colourful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colourful[ADJ] มีสีสันสดใส, See also: หลากสี, ฉูดฉาด, Syn. colorful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
harlequin[ADJ] มีสีสันและรูปแบบหลากหลาย
iridescent[ADJ] มีสีสันเหมือนสีรุ้ง, See also: มีสีเหลือบ, Syn. opalescent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
flamboyant(แฟลมบอย'เอินทฺ) adj. หรูหรา,สวยหรู,แดงฉาน,มีสีสัน,, See also: flamboyance,flamboyancy n. flamboyantly adv., Syn. ornate,vivid
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
high-keyed(ไฮ'คิด) adj. ตื่นเต้น,หงุดหงิด,ซึ่งมีสีสันฉูดฉาด
newt(นิวทฺ) n. ตัวซาลามานเดอร์ ที่มีสีสัน

English-Thai: Nontri Dictionary
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top