ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แข็งแรง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แข็งแรง-, *แข็งแรง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งแรง(v) be healthy, See also: be strong, Syn. ล่ำสัน, Ant. อ่อนแอ, Example: ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา, Thai Definition: มีกำลังมาก, ทำอย่างเต็มกำลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แข็งแรงว. มีกำลังมาก, ลํ่าสัน, มั่นคง, คงทน, อย่างเต็มกำลัง เช่น ทำงานแข็งแรง.
ขยัน ๑แข็งแรง, เข้าที, เช่น เนื้อหนังขยันมั่นคงนัก (อิเหนา), พอกํ้ากึ่งกลางนั้นขยันนัก (เพลงยาวถวายโอวาท).
ฟิตแข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, เช่น ร่างกายกำลังฟิต. (อ. fit). ก. ฝึกซ้อม เช่น ฟิตเต็มที่.
วิภูแข็งแรง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denseแข็งแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was he strong and handsome?เขาแข็งแรงและหล่อ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When you meet temptation and the urge is very strongเมื่อคุณพบสิ่งล่อใจ และกระตุ้นให้มีความแข็งแรง มาก Pinocchio (1940)
This is one of the reasons why we are strong.นี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมเรามีความแข็งแรง 12 Angry Men (1957)
Are you strong enough now for a truly big fish?คุณแข็งแรงพออยู่ในขณะนี้ สำหรับ ปลาใหญ่อย่างแท้จริง? The Old Man and the Sea (1958)
He no longer dreamed of storms nor of women... ... nor of great occurrences nor of great fish... ... nor fights nor contests of strength nor of his wife.เขาไม่ได้ฝันของพายุมิได้ของ ผู้หญิง มิได้เกิดขึ้นมิได้ที่ดีของปลาที่ดี มิได้ต่อสู้หรือแข่งขันของความ แข็งแรง The Old Man and the Sea (1958)
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries.เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
And then I must eat the bonito so I will not have a failure of strength.แล้วฉันต้องกิน โบนีโท ดังนั้นฉันจะไม่ได้มีความ ล้มเหลวของความแข็งแรง The Old Man and the Sea (1958)
I must eat the bonito not to lose my strength.ฉันต้องกิน โบนีโท ไม่ให้สูญเสียความแข็งแรงของ ฉัน The Old Man and the Sea (1958)
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา The Old Man and the Sea (1958)
He should regain his strength in a very short time.เขาคงแข็งแรงขึ้น เร็วๆ นี้ล่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา How I Won the War (1967)
Lustily! Aren't you newlyweds?อย่างแข็งแรง ไม่มีคุณผู้เพิ่งแต่งงานหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข็งแรง[khaengraēng] (adj) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust  FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud

English-Thai: Longdo Dictionary
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
able-bodied(adj) แข็งแรง, Syn. healthy, fit
athletic(adj) ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา, See also: แข็งแรง, Syn. fit, muscular, strong
alive and kicking(idm) แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: แข็งแกร่ง
brace up(phrv) แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
feel fit(idm) แข็งแรง, See also: มีสุขภาพดี
fit(adj) ที่มีสุขภาพดี, See also: แข็งแรง, Syn. healthy, robust, well, Ant. weak, unfit
get into shape(idm) แข็งแรงขึ้น, See also: แข็งแกร่งขึ้น
get on(phrv) แข็งแรงขึ้น, Syn. be on
get well(phrv) แข็งแรงขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: สุขภาพดีขึ้น, Syn. look well
hale and hearty(adj) กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lusty, robust, Ant. ill, sickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง, ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา, มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust
beef(บีฟ) { beefed, beefing, beefs } n. เนื้อวัว, เนื้อควาย, วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร, กำลังกล้ามเนื้อ, อำนาจ, พละกำลัง, น้ำหนัก, การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง, เพิ่มกำลัง, เพิ่มจำนวน
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม, เจริญตา, สุขภาพแข็งแรง, ร่าเริง, เงียบสงบ, ดี, สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม, เจริญตา, สุขภาพแข็งแรง, ร่าเริง, เงียบสงบ, ดี, สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป, คนโกหก, ใหญ่และแข็งแรง
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่, แข็งแรง, เต็มที่, หนวกหู, Syn. big, strong

English-Thai: Nontri Dictionary
anile(adj) เหมือนหญิงชรา, ไม่แข็งแรง, อ่อนแอ
athletic(adj) แข็งแรง, ล่ำสัน, ว่องไว, เกี่ยวกับกีฬา, เกี่ยวกับการกรีฑา
bonnie(adj) แข็งแรง, น่ารัก, สวยงาม, ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง, น่ารัก, สวยงาม, ร่าเริงดี
bouncing(adj) ใหญ่, แข็งแรง, กำยำ
brawn(n) หมูเค็ม, หมูตั้ง, กล้ามเนื้อ, พละกำลัง, กำลัง, ความแข็งแรง
brawny(adj) แข็งแรง, กำยำ
brunt(n) ความแข็งแกร่ง, ความแข็งแรง
burly(adj) แข็งแรง, กำยำ, แข็งแกร่ง
buttress(vt) ยัน, ทำให้แข็งแรง, ค้ำจุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj, な) แข็งแรง ทนทาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
強い[つよい, tsuyoi] (adj) แข็งแรง, See also: A. 弱い

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] TH: แข็งแรง  EN: strong

German-Thai: Longdo Dictionary
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft
straff(adj) |straffer, straffst| แน่น, ทรงตัว, ตึง, แข็งแรง เช่น straffe Haut ผิวที่แข็งแรง
gesund(adj, adv) แข็งแรง, ที่มีสุขภาพดี เช่น Mein Kind ist nicht so gesund. ลูกของฉันสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่, See also: A. krank

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top