Search result for

สนุกสนาน

(54 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนุกสนาน-, *สนุกสนาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนุกสนาน[V] amuse, See also: be enjoyable, keep pleasantly, Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน, Ant. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
สนุกสนาน[V] be enjoyable, See also: be joyful, be hilarious, be happy, be merry, be delighted, Syn. ร่าเริง, Example: การเดินทางคราวนั้นดูช่างสนุกสนานกันจริงๆ, Thai definition: อารมณ์ดีมีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
สนุกสนาน[ADV] cheerfully, See also: joyfully, hilariously, happily, merrily, Syn. ร่าเริง, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างสนุกสนาน, Thai definition: เกี่ยวกับอาการอารมณ์ดีมีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนุกสนาน(-สะหฺนาน) ว. ร่าเริงบันเทิงใจ, เพลิดเพลินเจริญใจ, เช่น เด็ก ๆ เล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some fun and freudian...หรือสนุกสนานบ้าบอคอแตกบ้าง New Haven Can Wait (2008)
Or "delightful" or "full of surprises,"สนุกสนานมีอารมณ์ขัน หรือว่าน่าเซอร์ไพรส์ New Haven Can Wait (2008)
But she's beautiful, smart, funny, and most important, she can stand you.แต่เธอสวย ฉลาด และสนุกสนาน และที่สำคัญที่สุด เธอยืนข้างคุณ The Itch (2008)
Yamagishi and Nakanishi's... that one.ยามากิชิ และ นากานิชิ กอสเพิล เต้นได้อย่างน่าสนุกสนาน Akai ito (2008)
I don't understand how Arthur can have taken pleasure from killing the unicorn.ข้าไม่เข้าใจว่าอาเธอร์ ได้ความสนุกสนานจาการฆ่ายูนิคอนได้อย่างไร The Labyrinth of Gedref (2008)
Some joy too?แล้วก็เรื่องสนุกสนานด้วย? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Please, enjoy the tour.ขอให้สนุกสนานกับการทัวร์ Superhero Movie (2008)
You just amuse yourself, don't you?ลูกแค่สนุกสนานกับตัวเองอยู่ใช่มั๊ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You're having a good laugh.หัวเราะกันสนุกสนานเชียวนะ เฮ้มาเอซึมิ The Ramen Girl (2008)
- Because you're such a joy to be around?-เพราะคุณร่าเริงสนุกสนานล่ะมั๊ง? Marley & Me (2008)
And just for fun, your close friend Jack Kennedy.และเืพื่อความสนุกสนาน เพื่อนที่ใกล้แจ็ค แคนาดี้ Frost/Nixon (2008)
You're great, and you're funny... and you're sexy.คุณนิสัยดี สนุกสนาน แล้วก็เซ็กซี่ Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun   FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุกสนาน[adv.] (sanuksanān) EN: cheerfully   
สนุกสนานเต็ม[v. exp.] (sanuksanān tem) EN: have great fun   FR: combler de joie ; emplir de joie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicious[ADJ] สนุกสนาน, See also: สุขใจ, ดีใจ, เพลิดเพลิน, Syn. delightful, enjoyable, pleasing, amusing
fun[ADJ] สนุกสนาน, See also: เฮฮา, ครื้นเครง, ตลก
go in for[PHRV] ชื่นชอบ, See also: สนุกสนานกับ, เลือกชอบ, Syn. go for, go on
gamesome[ADJ] สนุกสนาน, See also: ร่าเริง, Syn. frolicsome, playful
groove[VI] สนุกสนาน, See also: เพลิดเพลิน
whoop it up[IDM] สนุกสนานเฮฮา
kill oneself with laughter[IDM] สนุกสนานมาก, See also: รื่นเริงมาก
kill oneself with mirth[IDM] สนุกสนานมาก, See also: รื่นเริงมาก
jolly[ADJ] สนุกสนาน, See also: ครึกครื้น, Syn. lively, enjoyable, Ant. dull
joyous[ADJ] สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.
conbrio(คอนบรี'โอ) ด้วยความแรง,ยิ้มแย้มสนุกสนาน
daft(ดาฟฺทฺ) adj. บ้า,วิกลจริต,โง่เง่า,สนุกสนาน,ขี้เล่น., See also: daftiness n. ดูdaft
deray(ดิเร') n. ความรื่นเริงสนุกสนานที่ยุ่งเหยิง
disport(ดิสพอร์ท') vt. หาความเพลิดเพลิน,สนุกสนาน,ทำให้เพลิดเพลิน. vi.,n. (ความ) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน

English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
blithesome(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สำราญใจ
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
convocation(n) การชุมนุมทางศาสนา,การเรียกประชุม,ที่ประชุม,ความสนุกสนาน
debonair(adj) สุภาพ,มีมารยาท,อ่อนโยน,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีเสน่ห์,น่ารัก
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
manสนุกสนาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
楽しい[たのしい, tanoshii] สนุกสนาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Viel Spaß!(phrase) ขอให้สนุกสนาน เช่น Viel Spaß beim Reisen! ขอให้เที่ยวให้สนุก
kurzweilig(adj adv) สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว, See also: A. langweilig,
unternehmen(vt) |unternimmt, unternahm, hat unternommen, + etw.| สังสรรค์, ไปหาอะไรที่ดีๆ หรือสนุกสนานทำ เช่น Wir haben schon viel gearbeitet. Deswegen sollen wir am Wochenende etwas unternehmen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top