Search result for

โศกเศร้า

(45 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โศกเศร้า-, *โศกเศร้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศกเศร้า[V] grieve, See also: lament, Syn. เศร้า, เศร้าโศก, เสียใจ, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
โศกเศร้า[V] feel depressed, See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue, Syn. เศร้าโศก, โศก, โศกศัลย์, Example: หัวใจของแม่จำปีก็พลันโศกเศร้า เมื่อคิดว่าความเหมือนเดิมนี้จะมีอยู่แค่เพียงประเดี๋ยวประด๋าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โศกเศร้าว. มีความทุกข์โศกเสียใจอาลัยอาวรณ์มาก เช่น พ่อตายทำให้เขาโศกเศร้าเสียใจมาก, เศร้าโศก ก็ว่า.
มลาน ๑โศกเศร้า, หมอง.
ละห้อยโศกเศร้าเพราะความผิดหวังหรือคิดถึง เช่น หน้าละห้อย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the grief counseling or in the other-ในความโศกเศร้าหรือเรื่องอื่น Not Cancer (2008)
Call your mother back and tell her that you're sick with grief,โทรกลับแม่คุณ และบอกเธอว่า คุณกำลังโศกเศร้าเสียใจ Birthmarks (2008)
He's miserable.เขาโศกเศร้า The Itch (2008)
You couldn't have waited for her to grieve?คุณรอให้เธอหายโศกเศร้าก่อนไม่ได้เลยเหรอ? And How Does That Make You Kill? (2008)
I only hope there is be no more sadness because of meข้าหวังเพียงว่ามันจะสามารถหยุด ทุกความโศกเศร้าที่ข้าเป็นต้นเหตุ Portrait of a Beauty (2008)
And each time it rained, it would shed tears of regret.และทุกครั้งที่ฝนตกมันก็เหมือนกับน้ำตาแห่งความโศกเศร้าไหลริน Heartbreak Library (2008)
Those damn pearls! They brought nothing but harm and grieve!ไข่มุกนี้ นำความชั่วร้ายและโศกเศร้ามาสู่เรา The Secret of Moonacre (2008)
This is embarrassingนี่มันน่าขายหน้า "ความโศกเศร้าและอ้างว้าง ฉันสงสัยว่า คุณจำฉันได้ไหม ความโศกเศร้าและอ้างว้าง... คุณคิดถึงฉันบ้างไหมที่รัก" The Strangers (2008)
My mother has mourned my father for centuries.แม่ข้าโศกเศร้าเรื่องพ่อมาหลายร้อยปี The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
People that are angry give off a different color than people that are sad.คนที่โมโหให้สีที่แตกต่างกันมากกว่าคนที่โศกเศร้า The Happening (2008)
You say in your book that the hardest part of grieving is letting go.แม่เขียนในหนังสือว่ามันยากที่จะ ปล่อยความโศกเศร้าให้จากเราไป Dead Like Me: Life After Death (2009)
One single soul, the loss of one soul is tragic to me, let alone the numbers we're talking about!จิตวิญญาณหนึ่ง,ทำให้สูญเสียอีกจิตวิญญาณไป ไม่ทำให้ผมโศกเศร้า ถึงจะสูญเสียเท่าไหร่ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โศกเศร้า[v.] (sōksao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue   
โศกเศร้า[adj.] (sōksao) EN: sad ; sorrowful ; woeful   FR: pénible ; attristant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downcast[ADJ] หดหู่ใจ, See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า, Syn. discouraged, unhappy, sad, desolate, Ant. hopeful, cheerful
lament[VI] โศกเศร้า, See also: ทุกข์โศก, เสียใจ, โทมนัส, Syn. grieve, mourn
lamented[ADJ] โศกเศร้า, See also: เสียใจ, อาลัย, Syn. mourned for
lugubrious[ADJ] โศกเศร้า, See also: สลดใจ, Syn. mournful
sorrowful[ADJ] โศกเศร้า, See also: เสียใจมาก, Syn. lamentable, mournful, sad, Ant. happy, comedic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
buskin n.รองเท้าหนังส้นสูง,ละครโศกเศร้า,ศิลปะการแสดงละครโศกเศร้า
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
coronach(คอ'ระนาค) n. ความโศกเศร้ากับผู้ที่ตาย, Syn. dirge
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
dolesome(โดล'เซิม) n. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. doleful
lament(ละเมนทฺ') vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,โศกเศร้า,โทมนัส., See also: lamenter n., Syn. sorrow,grieve
lamentable(แลม'เมินทะเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าโศกเศร้า,เคราะห์ร้าย., See also: lamentableness n. ดูlamentable lamentableably adv., Syn. regrettable

English-Thai: Nontri Dictionary
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
bewail(vt) โศกเศร้า,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top