ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึ่งเคลื่อนไหว

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งเคลื่อนไหว-, *ซึ่งเคลื่อนไหว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
perhaps,finally,by using the flesh of human beings to replicate the flesh of human beings this madman who moves silently among us has crossed art's final frontierบางที ในที่สุด ก็มีการใช้เนื้อมนุษย์กลับมาทำเนื้อมนุษย์... ชายบ้าผู้นี้ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบท่ามกลางพวกเรา ได้ก้าวข้ามพรมแดนสุดท้ายของศิลปะ Art Imitates Life (2008)
for a guy that moves slow,สำหรับชายผู้ซึ่งเคลื่อนไหวช้า Lightsaber Lost (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
active[ADJ] ซึ่งทำงานอยู่, See also: ซึ่งเคลื่อนไหว, ที่เคลื่อนที่, Syn. functioning, acting, working
floating[ADJ] ซึ่งไม่อยู่กับที่, See also: ซึ่งเคลื่อนไหวได้, ที่แกว่งไปมา, Syn. movable, fluctuating, free
galloping[ADJ] ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างเร็ว, Syn. fast, speedily, swiftly
lively[ADJ] เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว, See also: ซึ่งเคลื่อนไหว
locomotive[ADJ] ซึ่งเคลื่อนไหวด้วยกลไกหรือพลังของตัวเอง
undulate[ADJ] ซึ่งเคลื่อนไหวแบบคลื่น, See also: ซึ่งเป็นลอน, Syn. hilly, wavy, Ant. smooth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mobile(โม'ไบลฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ได้,ซึ่งเคลื่อนไหวไปมาได้รวดเร็ว,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. n. รูปปั้นที่เคลื่อนที่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
moving(adj) ซึ่งเคลื่อนที่,ซึ่งเคลื่อนไหว,เร้าอารมณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top