Search result for

*中*

(356 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -中-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n prep ) 中国

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちゅうこ, chuuko] (adj) มือสอง
[ちゅうごく, chuugoku] (n) สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ちゅうごく, chuugoku] (n) ภูมิภาคหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น บริเวณใต้หรือตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู ประกอบด้วยจังหวัดโอกายามา ฮิโรชิมา ทดโทริ ชิมะเนะ และยะมะกูจิ
央銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ, See also: 日本銀行
学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) โรงเรียนระดับมัธยมต้น
小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] (n) บริษัทขนาดกลางและเล็ก
[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง
[なかゆび, nakayubi] (n) นิ้วกลาง
[ちゅうきゅう, chuukyuu] (n) ขั้นกลาง, See also: Related: 初級, 上級
就業[しゅうぎょうちゅう, shuugyouchuu] ขณะกำลังปฏิบัติงาน
[とちゅう, tochuu] (adj) ระหว่างทาง, ระหว่างที่ (ทำอะไรบางอย่าง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちゅうき, chuuki] (n adj adv) ระยะกลาง , See also: R. 長期, 短期
[ちゅうき, chuuki] (adj adv) ช่วงเวลาปานกลาง , See also: R. 短期、長期
営業[えいぎょうちゅう, eigyouchuu] เปิดดำเนินการ
-央卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)
[あたる, ataru] (vt) (อาการ)แพ้ เช่น แพ้อาหาร , See also: S. 当たる,
[ちゅうせい, chuusei] เป็นกลาง
[なか, naka] (adj ) ข้างใน
[ちゅううどく, chuuudoku] (n ) เป็นพิษ, เสพย์ติด
枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n ) ระบบประสาทส่วนกลาง , See also: R. central nervous system
性子[ちゅうせいし, chuuseishi] (n ) นิวตรอน , See also: R. neutron
質量[しつりょうちゅうしん, shitsuryouchuushin] (n ) จุดศูนย์กลางมวล (ฟิสิกส์) , See also: R. center of mass (CM)
[おんちゅう, onchuu] คำต่อท้ายชื่อหน่วยงาน ในการจ่าหน้า ในกรณีที่ไม่ระบุชื่อบุคคล
厨房 ; 坊 ; に病[จูโบ จูนิเบียว จูนิบโย chuubou chuububyou ちゅうにびょう ちゅうぼう, ] (n slang ) ความหมายโดยแท้จริง แปลว่า ครัว แต่เนื่องจากไปพ้องเสียงกับอีกคำแสลงอีกคำที่มีความหมายว่า เกรียน (ทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโต ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้ผู้อื่น) คือ 坊 (เด็กมัธยมต้น หรือ เด็กที่ไม่รู้จักโต) และในขั้นตอนเวลาพิมพ์คำว่า 坊 มักจะไม่ออกมาให้เลือก ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงใช้คำ 厨房 ในเชิงคำแสลงว่า "เกรียน" แทนคำเดิมไปโดยปริยาย นอกจากนี้ยังมีคำว่า に病 (ちゅうにびょう)ซึ่งแปลว่า "โรคเด็กม.ต้น" ก็มีใช้ในความหมายเชิงว่า เกรียน ได้ด้วยเ่ช่นกัน (ขอบคุณข้อมูลจากเพจ "เรียนภาษาญี่ปุ่นกับโอมเซนเซ" ด้วยค่ะ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[にっちゅう, nicchuu] Thai: ตอนกลางวัน English: during the day
国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre
[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
実行[じっこうちゅう, jikkouchuu] Thai: อยู่ในระหว่างดำเนินการ English: internal execution
学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] Thai: นักเรียนชั้นมัธยมต้น English: junior high school student
[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
[むちゅう, muchuu] Thai: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น English: engrossment
[てきちゅう, tekichuu] Thai: ถูกเผง English: become realized
[てきちゅう, tekichuu] Thai: ตรงประเด็น English: hit the mark
[てきちゅう, tekichuu] Thai: เข้าเป้า English: strike home (vs)
[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged
[なかごめ, nakagome] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Nakagome (pl)
国語[ちゅうごくご, chuugokugo] Thai: ภาษาจีน English: Chinese language

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[中, zhōng, ㄓㄨㄥ] central; center, middle; amidst; to hit (target), to attain; China; Chinese
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A line 丨 through the center of a box 口,  Rank: 14
[种, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] race, kind, breed; seed; to plant
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 57
[冲, chōng, ㄔㄨㄥ] wash, rinse, flush; dash; soar
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 702
[贵, guì, ㄍㄨㄟˋ] expensive, costly; valuable, precious
Radical: Decomposition: 中 (zhōng ㄓㄨㄥ)  一 (yī )  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 873
[钟, zhōng, ㄓㄨㄥ] clock; bell
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 905
[虫, chóng, ㄔㄨㄥˊ] insect, worm; mollusk
Radical: Decomposition: 中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 1,287
[忠, zhōng, ㄓㄨㄥ] loyalty, devotion, fidelity
Radical: Decomposition: 中 (zhōng ㄓㄨㄥ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,322
[仲, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] middle brother; go between, mediator; surname
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] The middle 中 person 亻; 中 also provides the pronunciation,  Rank: 1,706
[遣, qiǎn, ㄑㄧㄢˇ] to send, to dispatch; to exile, to send off
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ)  一 (yī )  㠯 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,780
[肿, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] swelling; swollen; to swell
Radical: Decomposition: 中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 1,792
[衷, zhōng, ㄓㄨㄥ] sincere, heartfelt
Radical: Decomposition: 衣 (yī )  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] A person in a robe 衣 with his heart 中 marked; 中 also provides the pronunciation,  Rank: 2,157
[忡, chōng, ㄔㄨㄥ] sad, grieving; distressed, uneasy
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,326
[盅, zhōng, ㄓㄨㄥ] small cup or bowl
Radical: Decomposition: 中 (zhōng ㄓㄨㄥ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dish,  Rank: 3,998
[舯, zhōng, ㄓㄨㄥ]
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 6,172
[貴, guì, ㄍㄨㄟˋ] expensive, costly; valuable, precious
Radical: Decomposition: 中 (zhōng ㄓㄨㄥ)  一 (yī )  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,640
[沖, chōng, ㄔㄨㄥ] wash, rinse, flush; dash; soar
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 黒,点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;ぽつ;ポツ[なかぽつ(・;ぽつ);なかポツ(・;ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 黒,点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
元(P);御[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 元・2) Bon Festival gifts; (P) [Add to Longdo]
お腹(P);御腹;お;御[おなか, onaka] (n) stomach; (P) [Add to Longdo]
お話し(P);お話;御話し;御話[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 話) busy (phone); (P) [Add to Longdo]
この内(P);この[このうち(P);このなか(この), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P) [Add to Longdo]
そうした[そうしたなかで, soushitanakade] (exp) meanwhile [Add to Longdo]
そこら;其処ら[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
ど真ん;ど真;土真ん(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
アウトオブ眼[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
アヘン毒;阿片[アヘンちゅうどく(アヘン毒);あへんちゅうどく(阿片毒), ahen chuudoku ( ahen chuudoku ); ahenchuudoku ( ahen chuudoku )] (n) opium addiction [Add to Longdo]
アメリカ央情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
アルコール[アルコールちゅうどく, aruko-ru chuudoku] (n) alcoholism; alcohol addiction [Add to Longdo]
アル[アルちゅう, aru chuu] (n) (abbr) (See アルコール毒) alcoholism [Add to Longdo]
ウェルニッケ[ウェルニッケちゅうすう, uerunikke chuusuu] (n) Wernicke's area [Add to Longdo]
カドミウム[カドミウムちゅうどく, kadomiumu chuudoku] (n) cadmium poisoning [Add to Longdo]
ガス[ガスちゅうどく, gasu chuudoku] (n) gas poisoning [Add to Longdo]
クロム[クロムちゅうどく, kuromu chuudoku] (n) chromium poisoning [Add to Longdo]
グラフィクス核系[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] (n) {comp} GKS; graphical kernel system [Add to Longdo]
コップのの嵐[コップのなかのあらし, koppu nonakanoarashi] (exp) storm in a teacup [Add to Longdo]
サルモネラ食[サルモネラしょくちゅうどく, sarumonera shokuchuudoku] (n) salmonella food poisoning [Add to Longdo]
テレビ[テレビちゅうけい, terebi chuukei] (n,vs) television broadcast [Add to Longdo]
テレビ継所[テレビちゅうけいじょ, terebi chuukeijo] (n) TV relay station [Add to Longdo]
ニコチン[ニコチンちゅうどく, nikochin chuudoku] (n) nicotinism; nicotine addiction; nicotine poisoning [Add to Longdo]
ニコ[ニコちゅう, niko chuu] (n) (abbr) (See ニコチン毒) nicotinism [Add to Longdo]
ニトログリコール[ニトログリコールちゅうどく, nitoroguriko-ru chuudoku] (n) nitroglycol poisoning [Add to Longdo]
フグ毒;河豚[フグちゅうどく(フグ毒);ふぐちゅうどく(河豚毒), fugu chuudoku ( fugu chuudoku ); fuguchuudoku ( fugu chuudoku )] (n) pufferfish poisoning [Add to Longdo]
ペイ[ペイちゅう, pei chuu] (n) (obsc) drug addiction [Add to Longdo]
ボツリヌス[ボツリヌスちゅうどく, botsurinusu chuudoku] (n) botulism food poisoning [Add to Longdo]
メチルアルコール[メチルアルコールちゅうどく, mechiruaruko-ru chuudoku] (n) methyl alcohol intoxication [Add to Longdo]
モルヒネ[モルヒネちゅうどく, moruhine chuudoku] (n) morphinism; morphine addiction; morphine poisoning [Add to Longdo]
ヤニ[ヤニちゅう, yani chuu] (n) (See ニコチン毒) nicotinism [Add to Longdo]
ログイン[ログインちゅう, roguin chuu] (n) {comp} logged in [Add to Longdo]
π間子[パイちゅうかんし, pai chuukanshi] (n) pi meson; pion [Add to Longdo]
亜鉛[あえんちゅうどく, aenchuudoku] (n) zinc poisoning [Add to Longdo]
旭日綬章[きょくじつちゅうじゅしょう, kyokujitsuchuujushou] (n) Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon [Add to Longdo]
[あんちゅう, anchuu] (n) in the dark [Add to Longdo]
飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
模索;暗摸索[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues [Add to Longdo]
[いちゅう, ichuu] (n) one's mind; one's heart; one's intention [Add to Longdo]
の女[いちゅうのおんな, ichuunoonna] (n) sweetheart; girlfriend [Add to Longdo]
の人[いちゅうのひと, ichuunohito] (n) sweetheart; person in one's thoughts (heart) [Add to Longdo]
井のの蛙[いのなかのかわず, inonakanokawazu] (exp) person who is ignorant of the real world (lit [Add to Longdo]
井のの蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
一家心[いっかしんじゅう, ikkashinjuu] (n) family suicide [Add to Longdo]
一極集[いっきょくしゅうちゅう, ikkyokushuuchuu] (n) overconcentration [Add to Longdo]
一酸化炭素[いっさんかたんそちゅうどく, issankatansochuudoku] (n) carbon monoxide poisoning [Add to Longdo]
[いっちゅうぶし, icchuubushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri (dramatic recitation accompanied by a shamisen) [Add to Longdo]
一日(P);一日じゅう;一日ぢゅう[いちにちじゅう(一日;一日じゅう)(P);いちにちぢゅう(一日;一日ぢゅう), ichinichijuu ( ichinichijuu ; tsuitachi juu )(P); ichinichidyuu ( ichinichijuu ; ts] (n,n-adv) all day long; all the day; throughout the day; (P) [Add to Longdo]
一年(P);一年じゅう;一年ぢゅう[いちねんじゅう(一年;一年じゅう)(P);いちねんぢゅう(一年;一年ぢゅう), ichinenjuu ( ichinenjuu ; ichinen juu )(P); ichinendyuu ( ichinenjuu ; ichinen dyuu] (n-adv,n-t) all year round; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese, #17 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark), #17 [Add to Longdo]
[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] China; Middle Kingdom, #54 [Add to Longdo]
[qí zhōng, ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] among; in; included among these, #249 [Add to Longdo]
[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center; heart; core, #389 [Add to Longdo]
[jí zhōng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] to concentrate; to centralize; to focus; centralized; concentrated; to put together, #838 [Add to Longdo]
[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] central; middle; center, #1,084 [Add to Longdo]
[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart, #1,314 [Add to Longdo]
[zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ, ] inside, #1,500 [Add to Longdo]
[zhōng wǔ, ㄓㄨㄥ ˇ, ] noon; midday, #1,835 [Add to Longdo]
[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] between; intermediate; mid; middle, #2,095 [Add to Longdo]
国人[Zhōng guó rén, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] Chinese person; Chinese people, #2,108 [Add to Longdo]
[dāng zhōng, ㄉㄤ ㄓㄨㄥ, / ] among; in the middle; in the center, #2,224 [Add to Longdo]
[gāo zhōng, ㄍㄠ ㄓㄨㄥ, ] high school, #2,707 [Add to Longdo]
[Zhōng huá, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] China (alternate formal name), #2,746 [Add to Longdo]
[zhōng xué, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] middle school, #3,250 [Add to Longdo]
国人民[Zhōng guó rén mín, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] the Chinese people, #3,286 [Add to Longdo]
[Zhōng wén, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ, ] Chinese language, #3,482 [Add to Longdo]
[kōng zhōng, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ, ] in the sky; in the air, #3,739 [Add to Longdo]
[Zhōng yào, ㄓㄨㄥ ㄧㄠˋ, / ] (traditional) Chinese medicine, #3,774 [Add to Longdo]
[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] junior high school, #3,821 [Add to Longdo]
[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer), #3,858 [Add to Longdo]
[Zhōng yī, ㄓㄨㄥ ㄧ, / ] traditional Chinese medical science, #3,894 [Add to Longdo]
华人民共和国[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China, #3,907 [Add to Longdo]
[zhōng qī, ㄓㄨㄥ ㄑㄧ, ] mid-term, #4,563 [Add to Longdo]
新网[Zhōng xīn wǎng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˇ, / ] ChinaNews (China News Service), #4,788 [Add to Longdo]
国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China, #4,797 [Add to Longdo]
[zhòng jiǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] to win a prize; a successful gamble, #4,801 [Add to Longdo]
[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] middle-aged, #4,876 [Add to Longdo]
[cóng zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] from; therefrom, #4,901 [Add to Longdo]
[Zhōng fāng, ㄓㄨㄥ ㄈㄤ, ] the Chinese side (in an international venture), #4,956 [Add to Longdo]
[zhòng dú, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, ] to be poisoned; poisoning, #4,999 [Add to Longdo]
[zhōng xún, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄣˊ, ] middle third of a month, #5,059 [Add to Longdo]
[Zhōng Měi, ㄓㄨㄥ ㄇㄟˇ, ] China-USA, #5,073 [Add to Longdo]
[Zhōng Rì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ, ] China-Japan, #5,129 [Add to Longdo]
[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, / ] party central committee, #5,159 [Add to Longdo]
[zhōng chǎng, ㄓㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] midfielder, #5,578 [Add to Longdo]
[zhōng bù, ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ, ] middle part; central section, #5,603 [Add to Longdo]
[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc), #5,618 [Add to Longdo]
[zhōng děng, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ, ] medium, #5,714 [Add to Longdo]
[tú zhōng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄥ, ] en route, #5,919 [Add to Longdo]
华民族[zhōng huá mín zú, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] the Chinese people, #6,132 [Add to Longdo]
[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee, #6,150 [Add to Longdo]
[zhōng wài, ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ, ] Sino-foreign; Chinese-foreign; home and abroad, #6,189 [Add to Longdo]
[Zhōng dōng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ, / ] East China; Middle East, #6,287 [Add to Longdo]
[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain, #6,347 [Add to Longdo]
发展国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] developing country, #6,383 [Add to Longdo]
央电视台[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), #6,768 [Add to Longdo]
央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television), #6,768 [Add to Longdo]
[shì zhōng xīn, ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] city center; downtown, #6,914 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I ache all over.が痛む。
Let me in.に入れ。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深く言う。 [F]
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙のへ消えていった。
"I want that book", he said to himself.「あの本がほしい」と彼は心ので思いました。
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その映画館で上映です。
I said to myself, "That's a good idea."「それはいい考えだ」と、私は心ので思った。
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森のに入って、山に駆け上がったことを後悔していない。」と弟は答えた。
"Is there a book in the desk?" "No, there isn't."「机のに本がありますか」「いいえ、ありません」
"I must get well," Sadako said to herself.「元気にならなくっちゃ」禎子は心ので思った。
Maria said to herself, "I am very lucky."「私はとても幸運だわ」とマリアは心ので思った。 [F]
She said to herself, "I am very happy."「私はとても幸運だわ」と彼女は心ので思った。 [F]
"I am happy," she said to herself.「私は幸福だわ」と彼女は心ので思った。 [F]
"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.「私は森のに小熊を探しに行くつもりはない」と兄がいった。
"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.「邪魔をしてはいけないよ。彼女は今、仕事なのだから。」と彼は小声で言った。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"Who is in the car?" "Tom is."「誰か車のにいるのですか」「トムがいます」
"May I speak to Mr Nakagawa?" "Speaking."川さんをお願いします」「私ですが」
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."「洞穴ので何が起こっているんだろう?すごく知りたいなあ」「見当もつかないよ」
"Road under Repair."「道路修理」<掲示>。 [Notice]
"Is he by the car?" "No, he is in the car."「彼は車のそばにいますか」「いいえ、車のにいます」
"How pretty she is!" said Ben to himself.「彼女はなんてきれいなんだろう」とベンは心ので思った。
Please move to the rear (of the bus).<乗客への呼びかけ>(バスの)へお詰め願います。
It's open ten to six daily throughout the year.10時から6時まで年無休でやっています。
Three out of ten persons have a video.10人3人はビデオを持っている。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と国との間に平和条約が結ばれた。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前に最終の議事事項を出しますので、早急にお返事を下さい。
An old lady guided us through the castle.1人の年老いた女性が私たちに城のを案内してくれた。
A pair of gloves was left in the taxi.1組の手袋が、タクシーのに忘れてあった。
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日が終わると背が疲れ、足は痛みました。
I got tired of lying in bed all day.1日、ベッドに横たわっていたら、うんざりした。
I've been working all day.1日ずっと仕事をしていたから。
He was playing tennis all day.1日テニスをしていたのだから。
I had to stay in bed all day.1日ベッドに寝ていなければなりませんでした。
It has kept raining all day.1日雨が降り続いた。
They were pretty tired after having worked all day.1日働いた後なので、彼らはかなり疲れていた。
Having worked on the farm all day long.1日農場で働いていた。
I am dead tired from walking around all day.1日歩き回って大変疲れた。
I was feeling blue all day.1日憂鬱な気分だった。
It is an exciting time of the year.1年での楽しい時期です。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性のには、夏休みに海外旅行にでたいと思う人も多い。
They got out of the bus and walked two kilometres in the hot sun.2人はバスを降りて、暑い日差しのを2キロ歩きました。
I had an abortion two years ago.2年前絶しました。
Let's break off for half an hour and have some coffee.30分ばかり断して、コーヒーでもいただきましょう。
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の看護婦が四六時瀕死の大臣の看護に当たった。
Three Chinese students were admitted to the college.3人の国人留学生がその大学に入学が許された。
The following is what he started to think, as he made his way to room 418.418号室に行く途、彼は次のように思い始めました。
Would you please arrange to meet with me either on the morning of April 5 or 6?4月5日か6日の午前にお会いできませんか。
I'd like to meet you either on the morning of April 5 or on the afternoon of April 6?4月5日の午前か6日の午後にお会いしたいのですが。
Many kinds of flowers come out in the middle of April.4月の頃には、たくさんの種類の花が咲く。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the novels that I write... nobody dies.[JA] 僕の書く小説のでは 誰も死なない The Mysterious Million Yen Women (2017)
You had Nanaka and Minami killed for that?[CN] 在育幼院长大的女高生被烧死 世人会更高兴 反应会更热烈吧 Confrontation (2017)
During my suspension, I learned a lot about myself, I learned a lot about the people around me.[JA] 出場停止に学んだよ CounterPunch (2017)
Do you know how many people go missing every year in Japan?[CN] 他都这么大了还向女高生要钱 就是这样才会落到这种下场的 Absolute (2017)
You know, you can get an injury... They could've met in a draw, and they could've met in the preliminaries.[JA] 普通は途で負傷したり 決勝前に対戦したりする CounterPunch (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[CN] 在我写的小说之 没有人会死 Appeal (2017)
By normal logic, it's only natural.[JA] それは 世のの理屈で言っても当然です Emotions (2017)
I'm gradually learning who these women are.[CN] 在我写的小说之 没有人会死 Absolute (2017)
But... then I fell in love with you.[JA] でも 途から好きになっちゃった Emotions (2017)
- Yeah. So, I'm okay doing that. Just, like, you got to hit that wall and this is when I do.[JA] 指示に従うよ 壁を打てと 言われたら一日打ち続ける CounterPunch (2017)
Subtitle translation by Brian Athey[CN] (《飘忽不定的情感》道间慎 本年度销售冠军) (好评热卖 Emotions (2017)
Character...[CN] 那我们五人之 谁最符合你的喜好? Absolute (2017)
I have found out who all these women are, but I still have no idea who sent the invitations.[CN] 在我写的小说之 没有人会死 Affection (2017)
I believe people have the right to be conflicted and be troubled.[CN] 在这其虽然只有一小部分 但还是有人喜欢着我的小说 Disbanded (2017)
Your life is pointless.[CN] (广川彩音众所期待的单飞出道) (《真爱之歌》发售 The Mysterious Million Yen Women (2017)
What are you doing here?[CN] (本剧纯属虚构 剧人物、团体名称皆为架空) Confrontation (2017)
So, it was you who wrote the invitations.[CN] (本剧纯属虚构 剧人物、团体名称皆为架空) Ready (2017)
Don't be stupid![CN] 那个花木柚也是其一人 Absolute (2017)
There are things in this world that cannot be explained logically.[JA] 世のには 理屈では説明できないことがある Absolute (2017)
That guy will be one of them.[JA] あの男もそのに入るのよ Absolute (2017)
Guys all over Japan want to fuck her.[JA] 日本の男が あの子とセックスしたがってるのよ Values (2017)
Didn't you think the real culprit could have been inside the house?[JA] (佑希) 真犯人が家のにいるとは 考えませんでしたか? Confrontation (2017)
"Everyone in this world has a different set of values."[JA] "世のには人間の数だけ 価値観の違いがある"と Confrontation (2017)
Why do you send those nasty faxes?[JA] どうして 傷のFAX 送ってくるんですか? Reason (2017)
I kiss pretty good, right?[CN] (广川彩音《真爱之歌》发售 Values (2017)
That's true. He is quite dull.[JA] 確かに 途半端ですね Absolute (2017)
There are all kinds of people in this world.[JA] 世のには いろんな人がいるんですね Values (2017)
If I'm not mistaken, the award-winning book is published by Chugakukan, right?[JA] (花木)確か... 受賞作って 学館から 出版されるんですよね? Appeal (2017)
With half a billion dollars of venture capital, he has the sport back on prime time for the first time in over three decades.[JA] 5億ドルの資金を集め 30年ぶりに夜の ボクシング継を復活 CounterPunch (2017)
I didn't get over that hill yet. I'm still standing on top of it.[JA] 真っ最なんだ CounterPunch (2017)
I'm gradually learning who these women are.[CN] 在我写的小说之 没有人会死 Choices (2017)
We met at the Chugakukan party. I'm the literary critic, Ryuichi Moriguchi.[JA] 学館のパーティーで会った 評論家の森口です Absolute (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世のの理屈では 言い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
Thank you.[CN] 那你是我们之最年长的呢 The Mysterious Million Yen Women (2017)
MURDER IS[CN] 昨天下午 在东京北区的公寓 发生了一起年男女 全身遭到利刃刺伤数十处而死 Reason (2017)
To the living, all that's left[CN] 为什么要传伤的传真过来? Reason (2017)
In the beginning of your career, you always have that little hill you've gotta get over.[JA] 乗り越えるべき山に 登ってる途 CounterPunch (2017)
EPISODE 8 REASON[CN] (传真印出 Reason (2017)
And it's there. It's there in all of us. We all possess that thing.[JA] それは誰もが 心のに持ってる CounterPunch (2017)
I didn't expect him to think of us as his rival.[CN] 我想要暗筹备女演员开菜菜果 和花木老师的饭局 Affection (2017)
Nothing is absolute in this world.[JA] (景介)絶対なんて 世のには ありえないんですよ Absolute (2017)
I would be in jail or dead.[JA] 刑務所か墓の CounterPunch (2017)
They're guys with 1-7 records and guys who've never boxed before, guys making their debut.[JA] 対戦相手のには 無名や素人だっている CounterPunch (2017)
The whole world will know about it soon.[CN] (本剧纯属虚构 剧人物、团体名称皆为架空) Absolute (2017)
How did Nanaka's murderer get inside?[JA] 菜々果ちゃんを殺した犯人は どうやってに入ったんだろう? Ready (2017)
Everyone in this world has a different set of values.[JA] 世のには 人の数だけ価値観の違いがあるの Values (2017)
Oh, that's right.[CN] 根据报警的邻居表示 火势以一楼的房间为心 猛烈向外延烧 Disbanded (2017)
But there's... It holds weight. It holds weight in the world with people.[JA] だが世界のボクシング ファンから注目を集める CounterPunch (2017)
Oh.[CN] 父亲说出了所有的实情后 在一审被判了死刑 Values (2017)
In the novels that I write, nobody dies.[JA] (慎) 僕の書く小説のでは 誰も死なない Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィクス核系[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] Graphical Kernel System [Add to Longdo]
ログイン[ログインちゅう, roguin chuu] logged in [Add to Longdo]
括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace (}) [Add to Longdo]
稼働[かどうちゅう, kadouchuu] working, valid [Add to Longdo]
開発[かいはつちゅう, kaihatsuchuu] under development [Add to Longdo]
検討[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
光集指数[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] concentration exponent [Add to Longdo]
構造体央記憶[こうぞうたいちゅうおうきろく, kouzoutaichuuoukiroku] centralized structure store [Add to Longdo]
括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace [Add to Longdo]
作成[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction [Add to Longdo]
使用[しようちゅう, shiyouchuu] busy [Add to Longdo]
データ処理[しゅうちゅうデータしょり, shuuchuu de-ta shori] centralized data processing [Add to Longdo]
データ処理システム[しゅうちゅうデータしょりシステム, shuuchuu de-ta shori shisutemu] centralized data processing system [Add to Longdo]
[しゅうちゅうか, shuuchuuka] centralization (vs) [Add to Longdo]
管理[しゅうちゅうかんり, shuuchuukanri] centralized management [Add to Longdo]
[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center [Add to Longdo]
局区域[しゅうちゅうきょくくいき, shuuchuukyokukuiki] Toll Area [Add to Longdo]
型N多端点コネクション[しゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, shuuchuugata N tatantenkonekushon] centralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
処理[しゅうちゅうしょり, shuuchuushori] centralized (data) processing [Add to Longdo]
制御[しゅうちゅうせいぎょ, shuuchuuseigyo] centralized control [Add to Longdo]
多品種少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]
かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
央そろえ[ちゅうおうそろえ, chuuousoroe] centred [Add to Longdo]
央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit [Add to Longdo]
央値[ちゅうおうち, chuuouchi] median, median value [Add to Longdo]
[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program [Add to Longdo]
核文書[ちゅうかくぶんしょ, chuukakubunsho] hub document [Add to Longdo]
括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]
間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]
間言語[ちゅうかんげんご, chuukangengo] intermediate language [Add to Longdo]
間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level [Add to Longdo]
間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node [Add to Longdo]
間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment [Add to Longdo]
間速度[ちゅうかんそくど, chuukansokudo] middle speed (vs. low or high speed) [Add to Longdo]
間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame [Add to Longdo]
間文字[ちゅうかんもじ, chuukanmoji] intermediate character [Add to Longdo]
軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit [Add to Longdo]
空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style [Add to Longdo]
[ちゅうけい, chuukei] relay [Add to Longdo]
継器[ちゅうけいき, chuukeiki] repeater, relay [Add to Longdo]
継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
継装置[ちゅうけいそうち, chuukeisouchi] relay [Add to Longdo]
[ちゅうし, chuushi] discontinuation (vs) [Add to Longdo]
心的[ちゅうしんてき, chuushinteki] mainline (an) [Add to Longdo]
心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength [Add to Longdo]
断点[ちゅうだんてん, chuudanten] breakpoint [Add to Longdo]
置表記法[ちゅうちひょうきほう, chuuchihyoukihou] infix notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一日[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] Mitte, Inneres, -ganz [Add to Longdo]
[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
休み[なかやすみ, nakayasumi] -Pause [Add to Longdo]
[ちゅうしょう, chuushou] Verleumdung [Add to Longdo]
[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
[ちゅうけん, chuuken] Hauptmacht, Stuetze, Kern [Add to Longdo]
[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
央区[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
央線[ちゅうおうせん, chuuousen] Chuo-Linie (Bahnlinie) [Add to Longdo]
央部[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] Mittelschule [Add to Longdo]
[ちゅうい, chuui] Oberleutnant [Add to Longdo]
[ちゅうしょう, chuushou] mittler_und_klein [Add to Longdo]
小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] mittlere_u.kleinere_Unternehmen [Add to Longdo]
[なかがわ, nakagawa] Nakagawa (Name) [Add to Longdo]
[なかす, nakasu] Sandbank_in_einem_Fluss [Add to Longdo]
[ちゅうかん, chuukan] Band_2 [Add to Longdo]
[ちゅうよう, chuuyou] mittlerer_Weg, goldene_Mitte [Add to Longdo]
[ちゅうしん, chuushin] Zentrum, Mittelpunkt [Add to Longdo]
[ちゅうせい, chuusei] Neutrum [Add to Longdo]
[ちゅうじゅん, chuujun] Mitte_des_Monats [Add to Longdo]
[ちゅうすう, chuusuu] Zentrum [Add to Longdo]
[ちゅうどく, chuudoku] Vergiftung [Add to Longdo]
[ちゅうりつ, chuuritsu] neutral, parteilos [Add to Longdo]
[ちゅうけい, chuukei] Radiouebertragung, Fernsehuebertragung [Add to Longdo]
[ちゅうじ, chuuji] Mittelohr [Add to Longdo]
耳炎[ちゅうじえん, chuujien] Mittelohrentzuendung [Add to Longdo]
[ちゅうか, chuuka] das_Reich_der_Mitte [Add to Longdo]
華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
華料理[ちゅうかりょうり, chuukaryouri] chinesisches_Gericht, chinesische_Kueche [Add to Longdo]
距離競走[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] Mittelstreckenlauf [Add to Longdo]
[ちゅうかん, chuukan] Mitte, Zwischen- [Add to Longdo]
[ちゅうふう, chuufuu] Laehmung (nach Schlaganfall) [Add to Longdo]
五里霧[ごりむちゅう, gorimuchuu] ratlos, hilflos [Add to Longdo]
休み[やすみちゅう, yasumichuu] "geschlossen" [Add to Longdo]
午前[ごぜんちゅう, gozenchuu] den_ganzen_Vormittag [Add to Longdo]
[そっちゅう, socchuu] Schlaganfall [Add to Longdo]
[もちゅう, mochuu] Trauerzeit [Add to Longdo]
[むちゅう, muchuu] Versunkensein, Begeisterung, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
[じょちゅう, jochuu] Dienstmaedchen, Zimmermaedchen [Add to Longdo]
妊娠[にんしんちゅうぜつ, ninshinchuuzetsu] Schwangerschaftsabbruch [Add to Longdo]
[かんちゅう, kanchuu] kaelteste_Zeit_des_Jahres [Add to Longdo]
[やまなかこ, yamanakako] (See am Fuji) [Add to Longdo]
[おんちゅう, onchuu] (An die) Herren, (An die) Firma, An_die_Herren [Add to Longdo]
[きちゅう, kichuu] -Trauer, Trauerzeit [Add to Longdo]
電灯[かいちゅうでんとう, kaichuudentou] Taschenlampe [Add to Longdo]
[しょうちゅう, shouchuu] Taschen-, Hand-, in_der_Hand [Add to Longdo]
の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] geliebtes_Kind, Schatz, Augapfel, Juwel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top