ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -美-, *美*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[美, měi, ㄇㄟˇ] beautiful, pretty; pleasing
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 大 wearing an elegant crown 羊,  Rank: 151

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měi, ㄇㄟˇ, ] America; beautiful, #226 [Add to Longdo]
[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA, #150 [Add to Longdo]
[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar, #350 [Add to Longdo]
[měi lì, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ, / ] beautiful, #1,377 [Add to Longdo]
[měi hǎo, ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ, ] happy; fine; OK, #1,720 [Add to Longdo]
[wán měi, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, ] perfect; perfection; perfectly, #1,830 [Add to Longdo]
[měi nǚ, ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, ] beautiful woman, #2,085 [Add to Longdo]
[měi róng, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ, ] beautify, #4,219 [Add to Longdo]
[Ōu Měi, ㄡ ㄇㄟˇ, / ] Europe and America; the West, #4,455 [Add to Longdo]
[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, ] delicacy; beautiful food, #4,552 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย
術館[びじゅつかん, bijutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
粧院[びしょういん, bishouin] (aux. verb adj) เสริมสวย
[びじん, bijin] คนสวย
しい[うつくしい, utsukushii] (adj) สวย
味い[うまい, umai] (adj) อร่ิอย
味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย
[び, bi] (n) ควาืิืมงาม
術館[びじゅつかん, bijutsukan, bijutsukan , bijutsukan] (n ) หอศิลป์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[び, bi] (n,n-suf) beauty; (P) [Add to Longdo]
[うっつい, uttsui] (n) (abbr) (arch) (See しい) beautiful [Add to Longdo]
しい[うつくしい, utsukushii] (adj-i) beautiful; lovely; (P) [Add to Longdo]
しい肌の材[うつくしいはだのざい, utsukushiihadanozai] (n) wood of fine grain [Add to Longdo]
しい文[うつくしいあや, utsukushiiaya] (n) beautiful design [Add to Longdo]
意識[びいしき, biishiki] (n) sense of beauty; aesthetic sense; (P) [Add to Longdo]
[びいく, biiku] (n) training in aesthetics; aesthetic education; cultural study [Add to Longdo]
[びおん, bion] (n) a sweet voice [Add to Longdo]
[びか, bika] (n,vs) beautification; glorification; (P) [Add to Longdo]
化運動[びかうんどう, bikaundou] (n) a beautification drive [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.しい」とか「醜い」といった言葉は相対的な用語である。
The fine arts flourished in Italy in the 15th century.15世紀のイタリアでは術が栄えた。
It was very important to her which was the more beautiful of the two.2つのうちどちらがしいかが彼女にとっては大問題だった。
A beautiful object like that never loses its value.ああしたしいものは決してその価値を失うことはない。
There are beautiful lakes here and there.あちこちに、しい湖があります。
Your sister has a sense of beauty.あなたのお姉さんは審感があるね。
You are beautifully dressed.あなたはとてもしいドレスを着ていらっしゃいますね。
What a beautiful garden you have!あなたはなんてしい庭を持っているんでしょう。
How beautiful you are!あなたは何としいのでしょう。
You are very beautiful.あなたは大変しい。
You are a beautiful butterfly.あなたはしい蝶々です。
You will never fail to be moved by the beauty.あなたは必ずそのしさに感動するだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Delicious.[CN]  Love with the Proper Stranger (1963)
Your legal mind has lost its taste for adventure.[JA] 法の精神が冒険の酒を 濁らせましたね And Then There Were None (1945)
It's beautiful.[JA] しい Detour (1945)
He deserved to be a real boy.[JA] 何よりのご褒 Pinocchio (1940)
Beautiful.[JA] しい Red Tails (2012)
Miyuki...[CN] 雪! Rainbow Song (2006)
Nami-swan.[CN] 娜小姐 One Piece: Strong World (2009)
-What?[JA] (夏)え? Bye Bye Terrace House in the City (2016)
With Misaki?[JA] 咲と Bye Bye Terrace House in the City (2016)
Hey, beautiful.[CN]  The Perfect Storm (2000)
- $5.[CN] - 5元。 The Odd Couple II (1998)
Amy![CN] 艾 Swept from the Sea (1997)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[うつくしい, utsukushii] schoen [Add to Longdo]
[びじん, bijin] schoene_Frau [Add to Longdo]
[びか, bika] Verschoenerung [Add to Longdo]
[びがく, bigaku] Aesthetik [Add to Longdo]
容院[びよういん, biyouin] Frisiersalon, Schoenheitssalon [Add to Longdo]
[びてん, biten] Vorzug, Tugend, Staerke [Add to Longdo]
術館[びじゅつかん, bijutsukan] Kunstmuseum, Galerie [Add to Longdo]
辞麗句[びじれいく, bijireiku] schoene_Werte, Rhetorik [Add to Longdo]
[びしゅう, bishuu] schoen_oder_haesslich, das_Aussehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top