ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take

T EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take-, *take*
Possible hiragana form: たけ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
take a leak(vt, slang) ไปฉี่ เช่น Have you ever taken a leak onto a electric fence?; A Croatian motorbiker's penis was zapped by lightning as he stopped beside the road to take a leak., Syn. urinate
take a napงีบ, ม่อยหลับ
take a shot at(phrase) ลองทำ, ตัวอย่างเช่น Can I take a shot at explaining? ขอฉันลองอธิบายได้มั้ย, I took a shot at Lottery. ฉันลองซื้อลอตเตอร์รี่ดู
take after(vt) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
take in(vi) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
take out(vt) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.
take part(vi) |in sth.| เข้าร่วม มีส่วนร่วม, Syn. participate
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.
hostile takeovers(n) การซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take(vt) เอาไป, See also: เอา, Syn. seize, catch
take(vt) ยึด, See also: เอาไปโดยใช้กำลัง, Syn. seize, catch
take(vt) ควบคุมตัว
take(vt) ถือ, See also: จับ
take(vt) ชนะ, See also: พิชิต
take(vt) เลือก, See also: ซื้อ, เช่า, Syn. select, prefer, choose
take(vt) นำมา, See also: ได้มา, ได้
take(vt) พาไป, See also: นำไป
take(vt) ทาน, See also: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน
take(vt) เข้าใจ, See also: ตีความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
take(เทค) { took, taken, taking, takes } vt., vi., n. (การ) เอา, เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป, หยิบไป), See also: takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. take after คล้าย -
taken(เท'เคิน) vi., vt. กริยาช่อง 3 ของ take
takeoff(เทค'ออฟ) n. การบินขึ้น, การเลียนแบบ, จุดเริ่มต้น, การหยิบเอาไป, การประเมิน
takeover(เทค'โอเวอะ) n. การยึด, การครอบครอง, การรับมอบ, การรับมอบตำแหน่ง.
betake(บิเทค') { betook, betaken, betaking, betakes } vt. ทำให้ต้องไป, ใช้, หันไปใช้วิธี, Syn. take to, take seize
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม, ภารโรง, คนเฝ้า, Syn. custodian
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
intake(อิน'เทค) n. ทางเข้า, ปากท่อทางน้ำ, เข้า, ปริมาณที่นำเข้า, การหดตัว, การนำเข้า
mistake(มิสเทคฺ') { mistook, mistaken, mistaking, msitakes } n. ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด, ตีความหมายผิด, ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error, blunder
mistaken(มิสเท'เคิน) adj. ผิดพลาด, ซึ่งกระทำผิด., See also: mistakenly adv. mistakenness n., Syn. incorrect, false

English-Thai: Nontri Dictionary
take(vt) จับ, กิน, หยิบ, เอา, ดื่ม, นึก, ได้รับ, ทำให้หลงใหล
betake(vt) ตรงไป, ไป, นำ
caretaker(n) สัปเหร่อ, คนดูแล, ภารโรง, คนเฝ้าบ้าน
intake(n) การนำเข้า, ปากปล่อง, ท่อไอเสีย
mistake(n) ความผิด, การสำคัญผิด, ข้อผิดพลาด, การเข้าใจผิด
mistake(vt) ทำผิด, สำคัญผิด, เข้าใจผิด, ผิดพลาด, หลงผิด
overtake(vt) ไล่ทัน, ตามทัน, เกิดขึ้นฉับพลัน
partake(vi) ร่วมมือ, สมรู้ร่วมคิด, เข้าร่วม, มีส่วนแบ่ง
partaker(n) ผู้ร่วมมือ, ผู้สมรู้ร่วมคิด, ผู้เข้าร่วม
stake(n) เงินเดิมพัน, สลัก, ไม้เรียว, หมุด, การเผาทั้งเป็น, การแข่งม้า, เสาเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take an oathทำการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take awayพราก, ชักพาไป, เอาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take backเอาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take by stealthลักทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take effectมีผล, มีผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take evidenceสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take evidence out of courtเดินเผชิญสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take necessary measuresจัดการตามที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take noteใบสนองรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Take or Payข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซ, Example: ข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซซึ่งผู้ซื้อได้ตกลงกับผู้ขายที่จะซื้อและรับก๊าซในปริมาณที่ตกลงไว้ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซในปริมาณและระยะเวลาที่ตกลงไว้ จะต้องจ่ายมูลค่าก๊าซที่ยังไม่ได้รับไปก่อนแล้วไปรับก๊าซคืนในปีถัดไป (Make-up) (ดูคำ Make-up Gas) [ปิโตรเลี่ยม]
Takeoverการเข้าครอบครองกิจการ, Example: การเข้าซื้อกิจการของบริษัทหนึ่งโดยบริษัทผู้ซื้ออาจเข้าไปเจรจาขอซื้อโดยตรงกับฝ่ายบริหารของบริษัทนั้น หรือโดยการแลกเปลี่ยนหุ้นของทั้งสองบริษัท ซึ่งอาจมีการจ่ายเงินสดส่วนเกินหรือไม่ก็ได้ มีลักษณะคล้ายกับการควบกิจการ [ปิโตรเลี่ยม]
Takeoverการครอบงำกิจการ, Example: การที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดเข้าไปถือหุ้นในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้ได้สิทธิมากพอที่จะควบคุมการบริหารงาน ของกิจการนั้น [ตลาดทุน]
Takeoverการเข้าครอบครองกิจการ, Example: การเข้าซื้อกิจการของบริษัทหนึ่ง โดยบริษัทผู้ซื้ออาจเข้าไปเจรจาของซื้อโดยตรง กับฝ่ายบริหารของบริษัทนั้น หรือโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น ของทั้งสองบริษัท ซึ่งอาจมีการจ่ายเงินสดส่วนเกินหรือไม่ก็ได้ มีลักษณะคล้ายกับการควบกิจการ (ดู Merger) [สิ่งแวดล้อม]
Takeoverเข้าครอบครองกิจการ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
take a standยึดหลัก ยืนหยัด (declare one position, assert one's point of view)Ex, He took a stand against unfair practices.
take by way of novationเข้าแทนที่่พันธะสัญญาเก่าหรือใหม่
take by way of novationเข้าแทนที่่พันธะสัญญาเก่าหรือใหม่
take coverหาที่ปลอดภัย, สร้างที่กำบัง, (to seek shelter or safety)
take for granted(phrase) ถือว่าเรื่องนั้นเป็นของธรรมดา
take it easy(phrase) ทำตัวสบายๆ, See also: rest, Syn. relax
take it out(phrase) เอามันออกไป, พามันออกไป
take seriously(vt) เอาจริงเอาจัง
take upเริ่มหันมาสนใจ
take-or-pay contract(n) ข้อตกลงที่ผู้ซื้อทำ เพื่อให้ได้วัตถุดิบ, บริการในการผลิต เช่น ผู้ซื้อเครื่องจักรผลิตขนมปังทำข้อตกลงนี้ เพื่อให้มีแป้งมาเป็นวัตถุดิบ, สัญญาว่าจะซื้อบริการอะไหล่เครื่อง โดยราคาวัตถุดิบนี้ อาจจะตกลงกันให้คงที่(fixed price) เพื่อให้มีความแน่นอน, Syn. throughput arrangement

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Take me?- เอาไป Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Take him away.พาเขาออกไป Lancelot (2008)
Take me.พาฉัน Superhero Movie (2008)
Take it!เอานี่ไป Practically Perfect (2010)
Take aim.เก็บมัน Kung Fu Panda 2 (2011)
Take 'em.ได้แล้ว Red Dawn (2012)
Take these.อ่ะนี่ Fright Night (2013)
Take care.ดูแลตัวเองนะ Out of the Frying Pan (2013)
I'll take it.ฉันจัดการเอง 0-8-4 (2013)
Take her far into the forest.พาเธอไกลเข้าไปในป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Will you take me there?คุณจะพาฉันไปที่นั่น? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
takeAbout all, take care of yourself.
takeAbout how long will it take?
takeAbout how many days will it take to get there?
takeAbove all, I take care of my health.
takeAbove all, take care of yourself.
takeAbove all, you must take good care of yourself.
takeA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
takeAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
takeA complete intransitive verb takes neither complement or object.
takeActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
takeAdd "Men" and the goods take off.
takeAfter the accident, the injured people were taken to the hospital.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดบันทึก(v) take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai Definition: ที่รับภาพ
ดำรงตำแหน่ง(v) take a position of, See also: take up, take a post of, Example: ผมได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก, Thai Definition: ทำหน้าที่เป็น, ได้รับหน้าที่เป็น
ดูแลเอาใจใส่(v) take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
รักษาตัว(v) take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด
กัดไม่ปล่อย(v) take action seriously, Syn. เอาเรื่อง, Example: ท่านประธานยังกัดไม่ปล่อยในคดีทรัสต์ 4 เมษายน, Thai Definition: เอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ชักต๋ง(v) take a percentage, See also: deduct the commission, draw the commission, Syn. เก็บต๋ง, Example: การแทงพนันบอลที่ทำกันทุกวันนี้ต้องชักค่าต๋ง ในอัตรา 10 จ่าย 9, Thai Definition: หักเงิน คือ การที่เจ้าของบ่อนเอาจากผู้ที่เล่นในวงพนัน
เช็คบิล(v) take revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, revenge, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี, Example: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ, Notes: (สแลง)
แต๊ะอั๋ง(v) take liberties with, See also: assault sexually, Syn. ลวนลาม, Example: พวกลามกชอบฉวยโอกาสแต๊ะอั๋งผู้หญิงบนรถเมล์, Thai Definition: ฉวยโอกาสถูกต้องเนื้อตัวผู้หญิง, Notes: (จีน)
ถือเป็นความลับ(v) keep the secret, See also: take it as a secret, Syn. เก็บเป็นความลับ, ปิดเป็นความลับ, Example: การบอกต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละบริษัทถือเป็นความลับทางธุรกิจ
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง(v) take someone as a model, See also: take someone as an example, Syn. ถือเป็นแบบอย่าง, Example: คนที่ทำความดีควรถือเป็นเยี่ยงอย่างที่จะปฏิบัติตาม, Thai Definition: ให้ดูไว้เป็นตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำลา[amlā] (v) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell  FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนาจในการตัดสินใจ[amnāt nai kān tatsinjai] (n, exp) EN: decision-making power ; power to take decisions  FR: décisionnaire [ m ]
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
อนุบาล[anubān] (v) EN: take care of
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
เอา[ao] (v) EN: take ; get ; bring  FR: prendre ; saisir
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TAKE T EY1 K
TAKER T EY1 K ER0
TAKES T EY1 K S
TAKEI T AA1 K EY2
TAKEO T AA2 K EY1 OW0
TAKEN T EY1 K AH0 N
TAKETH T EY1 K AH0 TH
TAKETA T AA0 K EY1 T AA2
TAKERS T EY1 K ER0 Z
TAKEDA T AA0 K EY1 D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
take (v) tˈɛɪk (t ei1 k)
taken (v) tˈɛɪkən (t ei1 k @ n)
taker (n) tˈɛɪkər (t ei1 k @ r)
takes (v) tˈɛɪks (t ei1 k s)
takers (n) tˈɛɪkəz (t ei1 k @ z)
take-up (n) tˈɛɪk-ʌp (t ei1 k - uh p)
take-off (n) tˈɛɪk-ɒf (t ei1 k - o f)
takeaway (j) tˈɛɪkəwɛɪ (t ei1 k @ w ei)
takeover (n) tˈɛɪkouvər (t ei1 k ou v @ r)
Takeshita (n) təkˈɛʃtə (t @ k e1 sh t @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, / ] take part in #28 [Add to Longdo]
注意[zhù yì, ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] take note of; (pay) attention (to) #632 [Add to Longdo]
[cān, ㄘㄢ, / ] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House #3,338 [Add to Longdo]
率先[shuài xiān, ㄕㄨㄞˋ ㄒㄧㄢ, ] take the lead (showing initiative) #3,801 [Add to Longdo]
[mài, ㄇㄞˋ, / ] take a step #5,088 [Add to Longdo]
[qǔ, ㄑㄩˇ, ] take a wife; to marry (a woman) #5,257 [Add to Longdo]
带头[dài tóu, ㄉㄞˋ ㄊㄡˊ, / ] take the lead; be the first; set an example #6,995 [Add to Longdo]
上任[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ, ] take office #8,921 [Add to Longdo]
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, / ] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches #9,877 [Add to Longdo]
上当[shàng dàng, ㄕㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] taken in (by sb's deceit); to be fooled; duped #9,881 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[たけ, take] (n) ไม้ไผ, ต้นไผ่
竹の子[たけのこ, takenoko] (n) หน่อไม้
猛り狂う;たけり狂う[たけりくるう, takerikuruu] (exp) โหมกระหน่ำ, ซัดสาด(ความโกรธ, ความเดือดดาล)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nettolohn { m }take home pay [Add to Longdo]
etw. in eigene Regie nehmentake personal charge (direct control) of sth. [Add to Longdo]
Takel { n }tackle [Add to Longdo]
Takelage { f }; Takelwerk { n } [ naut. ]masts and rigging [Add to Longdo]
Takelung { f }; Takelage { f }rig [Add to Longdo]
auslagern [ econ. ]take out of the warehouse [Add to Longdo]
scheusttake fright [Add to Longdo]
takeln [ naut. ]to rig [Add to Longdo]
Fall nicht vom Stängel (Stengel [ alt ])!Take a deep breath, wait for this! [Add to Longdo]
Hören Sie auf meinen Rat!Take my advice! [Add to Longdo]
Immer mit der Ruhe!Take it easy! [Add to Longdo]
Lass es dir von mir gesagt sein.Take it from me. [Add to Longdo]
Mach, was du willst!Take it or leave it! [Add to Longdo]
Nehmen Sie eine der beiden Straßen.Take either road. [Add to Longdo]
Nehmen Sie sich Zeit.Take your time. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
間違え[まちがえ, machigae] (n) mistake #628 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) #961 [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u, vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) #1,049 [Add to Longdo]
形式[けいしき, keishiki] (n) (1) (See 形式張る) form (as opposed to substance); formality; (2) method; system; style; (3) (See ファイル形式) format; mode; appearance; form (something takes); (4) math expression; (P) #1,072 [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
飛行[ひこう, hikou] (n) (1) aviation; (vs) (2) to fly; to take a flight; (P) #1,439 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
[たけ, take] (n) (1) bamboo; (2) middle (of a three-tier ranking system); (P) #1,867 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリンタケーブル[ぷりんたけーぶる, purintake-buru] printer cable [Add to Longdo]
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]
階層形計算機ネットワーク[かいそうがたけいさんきネットワーク, kaisougatakeisanki nettowa-ku] hierarchical computer network [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] mistake [Add to Longdo]
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
退避[たいひ, taihi] save (vs), take refuge [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たけ, take] (LAENGENMASS [Add to Longdo]
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
[たけ, take] -Berg, Bergspitze [Add to Longdo]
[たけ, take] Bambus [Add to Longdo]
竹のつえ[たけのつえ, takenotsue] Bambusstab [Add to Longdo]
竹やぶ[たけやぶ, takeyabu] Gruppe_von_Bambusstraeuchern [Add to Longdo]
竹垣[たけがき, takegaki] Bambuszaun [Add to Longdo]
竹筒[たけづつ, takedutsu] Bambusrohr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Take \Take\ (t[=a]k), obs. p. p. of {Take}.
   Taken. --Chaucer.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Take \Take\, v. t. [imp. {Took} (t[oo^]k); p. p. {Taken}
   (t[=a]k'n); p. pr. & vb. n. {Taking}.] [Icel. taka; akin to
   Sw. taga, Dan. tage, Goth. t[=e]kan to touch; of uncertain
   origin.]
   1. In an active sense; To lay hold of; to seize with the
    hands, or otherwise; to grasp; to get into one's hold or
    possession; to procure; to seize and carry away; to
    convey. Hence, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To obtain possession of by force or artifice; to get
      the custody or control of; to reduce into subjection
      to one's power or will; to capture; to seize; to make
      prisoner; as, to take an army, a city, or a ship;
      also, to come upon or befall; to fasten on; to attack;
      to seize; -- said of a disease, misfortune, or the
      like.
      [1913 Webster]
 
         This man was taken of the Jews.  --Acts xxiii.
                          27.
      [1913 Webster]
 
         Men in their loose, unguarded hours they take;
         Not that themselves are wise, but others weak.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
 
         They that come abroad after these showers are
         commonly taken with sickness.   --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         There he blasts the tree and takes the cattle
         And makes milch kine yield blood. --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) To gain or secure the interest or affection of; to
      captivate; to engage; to interest; to charm.
      [1913 Webster]
 
         Neither let her take thee with her eyelids.
                          --Prov. vi.
                          25.
      [1913 Webster]
 
         Cleombroutus was so taken with this prospect,
         that he had no patience.     --Wake.
      [1913 Webster]
 
         I know not why, but there was a something in
         those half-seen features, -- a charm in the very
         shadow that hung over their imagined beauty, --
         which took me more than all the outshining
         loveliness of her companions.   --Moore.
      [1913 Webster]
    (c) To make selection of; to choose; also, to turn to; to
      have recourse to; as, to take the road to the right.
      [1913 Webster]
 
         Saul said, Cast lots between me and Jonathan my
         son. And Jonathan was taken.   --1 Sam. xiv.
                          42.
      [1913 Webster]
 
         The violence of storming is the course which God
         is forced to take for the destroying . . . of
         sinners.             --Hammond.
      [1913 Webster]
    (d) To employ; to use; to occupy; hence, to demand; to
      require; as, it takes so much cloth to make a coat; it
      takes five hours to get to Boston from New York by
      car.
      [1913 Webster]
 
         This man always takes time . . . before he
         passes his judgments.       --I. Watts.
      [1913 Webster]
    (e) To form a likeness of; to copy; to delineate; to
      picture; as, to take a picture of a person.
      [1913 Webster]
 
         Beauty alone could beauty take so right.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (f) To draw; to deduce; to derive. [R.]
      [1913 Webster]
 
         The firm belief of a future judgment is the most
         forcible motive to a good life, because taken
         from this consideration of the most lasting
         happiness and misery.       --Tillotson.
      [1913 Webster]
    (g) To assume; to adopt; to acquire, as shape; to permit
      to one's self; to indulge or engage in; to yield to;
      to have or feel; to enjoy or experience, as rest,
      revenge, delight, shame; to form and adopt, as a
      resolution; -- used in general senses, limited by a
      following complement, in many idiomatic phrases; as,
      to take a resolution; I take the liberty to say.
      [1913 Webster]
    (h) To lead; to conduct; as, to take a child to church.
      [1913 Webster]
    (i) To carry; to convey; to deliver to another; to hand
      over; as, he took the book to the bindery; he took a
      dictionary with him.
      [1913 Webster]
 
         He took me certain gold, I wot it well.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
    (k) To remove; to withdraw; to deduct; -- with from; as,
      to take the breath from one; to take two from four.
      [1913 Webster]
 
   2. In a somewhat passive sense, to receive; to bear; to
    endure; to acknowledge; to accept. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To accept, as something offered; to receive; not to
      refuse or reject; to admit.
      [1913 Webster]
 
         Ye shall take no satisfaction for the life of a
         murderer.             --Num. xxxv.
                          31.
      [1913 Webster]
 
         Let not a widow be taken into the number under
         threescore.            --1 Tim. v.
                          10.
      [1913 Webster]
    (b) To receive as something to be eaten or drunk; to
      partake of; to swallow; as, to take food or wine.
      [1913 Webster]
    (c) Not to refuse or balk at; to undertake readily; to
      clear; as, to take a hedge or fence.
      [1913 Webster]
    (d) To bear without ill humor or resentment; to submit to;
      to tolerate; to endure; as, to take a joke; he will
      take an affront from no man.
      [1913 Webster]
    (e) To admit, as, something presented to the mind; not to
      dispute; to allow; to accept; to receive in thought;
      to entertain in opinion; to understand; to interpret;
      to regard or look upon; to consider; to suppose; as,
      to take a thing for granted; this I take to be man's
      motive; to take men for spies.
      [1913 Webster]
 
         You take me right.        --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         Charity, taken in its largest extent, is nothing
         else but the science love of God and our
         neighbor.             --Wake.
      [1913 Webster]
 
         [He] took that for virtue and affection which
         was nothing but vice in a disguise. --South.
      [1913 Webster]
 
         You'd doubt his sex, and take him for a girl.
                          --Tate.
      [1913 Webster]
    (f) To accept the word or offer of; to receive and accept;
      to bear; to submit to; to enter into agreement with;
      -- used in general senses; as, to take a form or
      shape.
      [1913 Webster]
 
         I take thee at thy word.     --Rowe.
      [1913 Webster]
 
         Yet thy moist clay is pliant to command; . . .
         Not take the mold.        --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   3. To make a picture, photograph, or the like, of; as, to
    take a group or a scene. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. To give or deliver (a blow to); to strike; hit; as, he
    took me in the face; he took me a blow on the head. [Obs.
    exc. Slang or Dial.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To be taken aback}, {To take advantage of}, {To take air},
    etc. See under {Aback}, {Advantage}, etc.
 
   {To take aim}, to direct the eye or weapon; to aim.
 
   {To take along}, to carry, lead, or convey.
 
   {To take arms}, to commence war or hostilities.
 
   {To take away}, to carry off; to remove; to cause deprivation
    of; to do away with; as, a bill for taking away the votes
    of bishops. "By your own law, I take your life away."
    --Dryden.
 
   {To take breath}, to stop, as from labor, in order to breathe
    or rest; to recruit or refresh one's self.
 
   {To take care}, to exercise care or vigilance; to be
    solicitous. "Doth God take care for oxen?" --1 Cor. ix. 9.
 
   {To take care of}, to have the charge or care of; to care
    for; to superintend or oversee.
 
   {To take down}.
    (a) To reduce; to bring down, as from a high, or higher,
      place; as, to take down a book; hence, to bring lower;
      to depress; to abase or humble; as, to take down
      pride, or the proud. "I never attempted to be impudent
      yet, that I was not taken down." --Goldsmith.
    (b) To swallow; as, to take down a potion.
    (c) To pull down; to pull to pieces; as, to take down a
      house or a scaffold.
    (d) To record; to write down; as, to take down a man's
      words at the time he utters them.
 
   {To take effect}, {To take fire}. See under {Effect}, and
    {Fire}.
 
   {To take ground to the right} or {To take ground to the left}
    (Mil.), to extend the line to the right or left; to move,
    as troops, to the right or left.
 
   {To take heart}, to gain confidence or courage; to be
    encouraged.
 
   {To take heed}, to be careful or cautious. "Take heed what
    doom against yourself you give." --Dryden.
 
   {To take heed to}, to attend with care, as, take heed to thy
    ways.
 
   {To take hold of}, to seize; to fix on.
 
   {To take horse}, to mount and ride a horse.
 
   {To take in}.
    (a) To inclose; to fence.
    (b) To encompass or embrace; to comprise; to comprehend.
    (c) To draw into a smaller compass; to contract; to brail
      or furl; as, to take in sail.
    (d) To cheat; to circumvent; to gull; to deceive.
      [Colloq.]
    (e) To admit; to receive; as, a leaky vessel will take in
      water.
    (f) To win by conquest. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         For now Troy's broad-wayed town
         He shall take in.         --Chapman.
      [1913 Webster]
    (g) To receive into the mind or understanding. "Some
      bright genius can take in a long train of
      propositions." --I. Watts.
    (h) To receive regularly, as a periodical work or
      newspaper; to take. [Eng.]
 
   {To take in hand}. See under {Hand}.
 
   {To take in vain}, to employ or utter as in an oath. "Thou
    shalt not take the name of the Lord thy God in vain."
    --Ex. xx. 7.
 
   {To take issue}. See under {Issue}.
 
   {To take leave}. See {Leave}, n., 2.
 
   {To take a newspaper}, {magazine}, or the like, to receive it
    regularly, as on paying the price of subscription.
 
   {To take notice}, to observe, or to observe with particular
    attention.
 
   {To take notice of}. See under {Notice}.
 
   {To take oath}, to swear with solemnity, or in a judicial
    manner.
 
   {To take on}, to assume; to take upon one's self; as, to take
    on a character or responsibility.
 
   {To take one's own course}, to act one's pleasure; to pursue
    the measures of one's own choice.
 
   {To take order for}. See under {Order}.
 
   {To take order with}, to check; to hinder; to repress. [Obs.]
    --Bacon.
 
   {To take orders}.
    (a) To receive directions or commands.
    (b) (Eccl.) To enter some grade of the ministry. See
      {Order}, n., 10.
 
   {To take out}.
    (a) To remove from within a place; to separate; to deduct.
    (b) To draw out; to remove; to clear or cleanse from; as,
      to take out a stain or spot from cloth.
    (c) To produce for one's self; as, to take out a patent.
 
   {To take up}.
    (a) To lift; to raise. --Hood.
    (b) To buy or borrow; as, to take up goods to a large
      amount; to take up money at the bank.
    (c) To begin; as, to take up a lamentation. --Ezek. xix.
      1.
    (d) To gather together; to bind up; to fasten or to
      replace; as, to take up raveled stitches; specifically
      (Surg.), to fasten with a ligature.
    (e) To engross; to employ; to occupy or fill; as, to take
      up the time; to take up a great deal of room.
    (f) To take permanently. "Arnobius asserts that men of the
      finest parts . . . took up their rest in the Christian
      religion." --Addison.
    (g) To seize; to catch; to arrest; as, to take up a thief;
      to take up vagabonds.
    (h) To admit; to believe; to receive. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         The ancients took up experiments upon credit.
                          --Bacon.
      [1913 Webster]
    (i) To answer by reproof; to reprimand; to berate.
      [1913 Webster]
 
         One of his relations took him up roundly.
                          --L'Estrange.
      [1913 Webster]
    (k) To begin where another left off; to keep up in
      continuous succession; to take up (a topic, an
      activity).
      [1913 Webster]
 
         Soon as the evening shades prevail,
         The moon takes up the wondrous tale. --Addison.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
    (l) To assume; to adopt as one's own; to carry on or
      manage; as, to take up the quarrels of our neighbors;
      to take up current opinions. "They take up our old
      trade of conquering." --Dryden.
    (m) To comprise; to include. "The noble poem of Palemon
      and Arcite . . . takes up seven years." --Dryden.
    (n) To receive, accept, or adopt for the purpose of
      assisting; to espouse the cause of; to favor. --Ps.
      xxvii. 10.
    (o) To collect; to exact, as a tax; to levy; as, to take
      up a contribution. "Take up commodities upon our
      bills." --Shak.
    (p) To pay and receive; as, to take up a note at the bank.
    (q) (Mach.) To remove, as by an adjustment of parts; as,
      to take up lost motion, as in a bearing; also, to make
      tight, as by winding, or drawing; as, to take up slack
      thread in sewing.
    (r) To make up; to compose; to settle; as, to take up a
      quarrel. [Obs.] --Shak. -- (s) To accept from someone,
      as a wager or a challenge; as, J. took M. up on his
      challenge.
 
   {To take up arms}. Same as {To take arms}, above.
 
   {To take upon one's self}.
    (a) To assume; to undertake; as, he takes upon himself to
      assert that the fact is capable of proof.
    (b) To appropriate to one's self; to allow to be imputed
      to, or inflicted upon, one's self; as, to take upon
      one's self a punishment.
 
   {To take up the gauntlet}. See under {Gauntlet}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Take \Take\, v. i.
   1. To take hold; to fix upon anything; to have the natural or
    intended effect; to accomplish a purpose; as, he was
    inoculated, but the virus did not take. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When flame taketh and openeth, it giveth a noise.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       In impressions from mind to mind, the impression
       taketh, but is overcome . . . before it work any
       manifest effect.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To please; to gain reception; to succeed.
    [1913 Webster]
 
       Each wit may praise it for his own dear sake,
       And hint he writ it, if the thing should take.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To move or direct the course; to resort; to betake one's
    self; to proceed; to go; -- usually with to; as, the fox,
    being hard pressed, took to the hedge.
    [1913 Webster]
 
   4. To admit of being pictured, as in a photograph; as, his
    face does not take well.
    [1913 Webster]
 
   {To take after}.
    (a) To learn to follow; to copy; to imitate; as, he takes
      after a good pattern.
    (b) To resemble; as, the son takes after his father.
 
   {To take in with}, to resort to. [Obs.] --Bacon.
 
   {To take on}, to be violently affected; to express grief or
    pain in a violent manner.
 
   {To take to}.
    (a) To apply one's self to; to be fond of; to become
      attached to; as, to take to evil practices. "If he
      does but take to you, . . . you will contract a great
      friendship with him." --Walpole.
    (b) To resort to; to betake one's self to. "Men of
      learning, who take to business, discharge it generally
      with greater honesty than men of the world."
      --Addison.
 
   {To take up}.
    (a) To stop. [Obs.] "Sinners at last take up and settle in
      a contempt of religion." --Tillotson.
    (b) To reform. [Obs.] --Locke.
 
   {To take up with}.
    (a) To be contended to receive; to receive without
      opposition; to put up with; as, to take up with plain
      fare. "In affairs which may have an extensive
      influence on our future happiness, we should not take
      up with probabilities." --I. Watts.
    (b) To lodge with; to dwell with. [Obs.] --L'Estrange.
 
   {To take with}, to please. --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Take \Take\, n.
   1. That which is taken, such as the quantity of fish captured
    at one haul or catch, or the amouont of money collected
    during one event; as, the box-office take.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Print.) The quantity or copy given to a compositor at one
    time.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take
   n 1: the income or profit arising from such transactions as the
      sale of land or other property; "the average return was
      about 5%" [syn: {return}, {issue}, {take}, {takings},
      {proceeds}, {yield}, {payoff}]
   2: the act of photographing a scene or part of a scene without
     interruption
   v 1: carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance"
   2: require (time or space); "It took three hours to get to work
     this morning"; "This event occupied a very short time" [syn:
     {take}, {occupy}, {use up}]
   3: take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you
     take me to the main entrance?"; "He conducted us to the
     palace" [syn: {lead}, {take}, {direct}, {conduct}, {guide}]
   4: get into one's hands, take physically; "Take a cookie!"; "Can
     you take this bag, please" [syn: {take}, {get hold of}]
   5: take on a certain form, attribute, or aspect; "His voice took
     on a sad tone"; "The story took a new turn"; "he adopted an
     air of superiority"; "She assumed strange manners"; "The gods
     assume human or animal form in these fables" [syn: {assume},
     {acquire}, {adopt}, {take on}, {take}]
   6: interpret something in a certain way; convey a particular
     meaning or impression; "I read this address as a satire";
     "How should I take this message?"; "You can't take credit for
     this!" [syn: {take}, {read}]
   7: take something or somebody with oneself somewhere; "Bring me
     the box from the other room"; "Take these letters to the
     boss"; "This brings me to the main point" [syn: {bring},
     {convey}, {take}]
   8: take into one's possession; "We are taking an orphan from
     Romania"; "I'll take three salmon steaks" [ant: {give}]
   9: travel or go by means of a certain kind of transportation, or
     a certain route; "He takes the bus to work"; "She takes Route
     1 to Newark"
   10: pick out, select, or choose from a number of alternatives;
     "Take any one of these cards"; "Choose a good husband for
     your daughter"; "She selected a pair of shoes from among the
     dozen the salesgirl had shown her" [syn: {choose}, {take},
     {select}, {pick out}]
   11: receive willingly something given or offered; "The only girl
     who would have him was the miller's daughter"; "I won't have
     this dog in my house!"; "Please accept my present" [syn:
     {accept}, {take}, {have}] [ant: {decline}, {pass up},
     {refuse}, {reject}, {turn down}]
   12: assume, as of positions or roles; "She took the job as
     director of development"; "he occupies the position of
     manager"; "the young prince will soon occupy the throne"
     [syn: {fill}, {take}, {occupy}]
   13: take into consideration for exemplifying purposes; "Take the
     case of China"; "Consider the following case" [syn:
     {consider}, {take}, {deal}, {look at}]
   14: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do
     what she did"; "success usually requires hard work"; "This
     job asks a lot of patience and skill"; "This position
     demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for
     a spectacular dessert"; "This intervention does not
     postulate a patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask},
     {postulate}, {need}, {require}, {take}, {involve}, {call
     for}, {demand}] [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}]
   15: experience or feel or submit to; "Take a test"; "Take the
     plunge"
   16: make a film or photograph of something; "take a scene";
     "shoot a movie" [syn: {film}, {shoot}, {take}]
   17: remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking
     off, or remove something abstract; "remove a threat";
     "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from the
     table"; "take the gun from your pocket"; "This machine
     withdraws heat from the environment" [syn: {remove}, {take},
     {take away}, {withdraw}]
   18: serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl
     of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee" [syn:
     {consume}, {ingest}, {take in}, {take}, {have}] [ant:
     {abstain}, {desist}, {refrain}]
   19: accept or undergo, often unwillingly; "We took a pay cut"
     [syn: {take}, {submit}]
   20: make use of or accept for some purpose; "take a risk"; "take
     an opportunity" [syn: {take}, {accept}]
   21: take by force; "Hitler took the Baltic Republics"; "The army
     took the fort on the hill"
   22: occupy or take on; "He assumes the lotus position"; "She
     took her seat on the stage"; "We took our seats in the
     orchestra"; "She took up her position behind the tree";
     "strike a pose" [syn: {assume}, {take}, {strike}, {take up}]
   23: admit into a group or community; "accept students for
     graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to
     admit a new member" [syn: {accept}, {admit}, {take}, {take
     on}]
   24: ascertain or determine by measuring, computing or take a
     reading from a dial; "take a pulse"; "A reading was taken of
     the earth's tremors"
   25: be a student of a certain subject; "She is reading for the
     bar exam" [syn: {learn}, {study}, {read}, {take}]
   26: take as an undesirable consequence of some event or state of
     affairs; "the accident claimed three lives"; "The hard work
     took its toll on her" [syn: {claim}, {take}, {exact}]
   27: head into a specified direction; "The escaped convict took
     to the hills"; "We made for the mountains" [syn: {take},
     {make}]
   28: point or cause to go (blows, weapons, or objects such as
     photographic equipment) towards; "Please don't aim at your
     little brother!"; "He trained his gun on the burglar";
     "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at
     one's opponent" [syn: {aim}, {take}, {train}, {take aim},
     {direct}]
   29: be seized or affected in a specified way; "take sick"; "be
     taken drunk"
   30: have with oneself; have on one's person; "She always takes
     an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when
     she goes into the mountains" [syn: {carry}, {pack}, {take}]
   31: engage for service under a term of contract; "We took an
     apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we
     take a guide in Rome?" [syn: {lease}, {rent}, {hire},
     {charter}, {engage}, {take}]
   32: receive or obtain regularly; "We take the Times every day"
     [syn: {subscribe}, {subscribe to}, {take}]
   33: buy, select; "I'll take a pound of that sausage"
   34: to get into a position of having, e.g., safety, comfort;
     "take shelter from the storm"
   35: have sex with; archaic use; "He had taken this woman when
     she was most vulnerable" [syn: {take}, {have}]
   36: lay claim to; as of an idea; "She took credit for the whole
     idea" [syn: {claim}, {take}] [ant: {disclaim}]
   37: be designed to hold or take; "This surface will not take the
     dye" [syn: {accept}, {take}]
   38: be capable of holding or containing; "This box won't take
     all the items"; "The flask holds one gallon" [syn:
     {contain}, {take}, {hold}]
   39: develop a habit; "He took to visiting bars"
   40: proceed along in a vehicle; "We drive the turnpike to work"
     [syn: {drive}, {take}]
   41: obtain by winning; "Winner takes all"; "He took first prize"
   42: be stricken by an illness, fall victim to an illness; "He
     got AIDS"; "She came down with pneumonia"; "She took a
     chill" [syn: {contract}, {take}, {get}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top