Search result for

รับประทาน

(53 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับประทาน-, *รับประทาน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับประทาน    [V] eat, Syn. กิน, ฉัน, แดก, เสวย, ฟาด, เขมือบ, ทาน, บริโภค, ยัด, เจี๊ยะ, สวาปาม, Example: คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายรับประทานเข้าไปได้มาจากแป้ง, Thai definition: ทำให้อาหารเข้าปากผ่านลำคอลงไปสู่กระเพาะอาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับประทานก. กิน เช่น รับประทานอาหาร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appetite, Excessiveรับประทานอาหารจุ [การแพทย์]
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Dosage Regimenรับประทานยาให้ถูกวิธี,หลักการให้ยา [การแพทย์]
Dose, Massive Oral, Singleรับประทานเพียงครั้งเดียว [การแพทย์]
Low Intakeรับประทานไม่เพียงพอ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับประทาน[v.] (rapprathān) EN: eat ; dine ; sup ; have a meal   FR: manger ; prendre un repas
รับประทานข้าว[v. exp.] (rapprathān khāo) EN: eat ; have a meal   
รับประทานน้ำชา[v. exp.] (rapprathān nāmchā) FR: prendre le thé
รับประทานอาหาร[v. exp.] (rapprathān āhān) EN: eat   FR: manger ; prendre un repas
รับประทานอาหารกลางวัน[v. exp.] (rapprathān āhān klāng wan) FR: déjeuner ; dîner (belg.)
รับประทานอาหารเย็น[v. exp.] (rapprathān āhān yen) EN: have dinner ; eat dinner   

English-Thai: Longdo Dictionary
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brunch    [VI] รับประทานอาหารที่รวมมื้อเช้าและกลางวันเข้าด้วยกัน
be on    [PHRV] รับประทานยาเป็นประจำ, See also: รับประทานยาสม่ำเสมอ, Syn. keep on
be upon    [PHRV] รับประทานยาเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ, Syn. keep on
eat off2    [PHRV] กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน), See also: รับประทานอาหารจาก, Syn. dine off, eat out of, feed off
eat out    [PHRV] กินอาหารนอกบ้าน, See also: รับประทานอาหารนอกบ้าน
eat out of    [PHRV] กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน), See also: รับประทานอาหารจาก, Syn. dine off, eat out of, feed off
eat through    [PHRV] กินหมด (อาหาร), See also: รับประทานหมด
eat up    [PHRV] กินให้หมด, See also: รับประทานให้หมด
dine    [VI] รับประทาน, See also: ทาน, กิน, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
dine    [VI] รับประทานอาหารเย็น, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
cafe(คะเฟ',แคฟ'เฟ) n. ภัตตาคารเล็ก ๆ ,ร้านกาแฟ,โรงอาหาร,ไนท์คลับ,โรงอาหารที่ผู้รับประทานช่วยตัวเอง,กาแฟ, Syn. restaurant
cafeteria(แคฟ'ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
dinner pailn. กล่องใส่อาหารรับประทานนอกบ้าน
dinning roomn. ห้องรับประทานอาหาร
eat(อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด), Syn. consume

English-Thai: Nontri Dictionary
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
DINING dining room(n) ห้องรับประทานอาหาร,ห้องกินข้าว
eat(vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด
eatable(adj) น่ากิน,น่ารับประทาน,กินได้,รับประทานได้
edible(adj) กินได้,รับประทานได้
grillroom(n) ห้องรับประทานอาหารในภัตตาคาร
have(vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้
refectory(n) โรงอาหาร,ห้องรับประทานอาหาร
repast(n) มื้ออาหาร,อาหาร,เวลารับประทานอาหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
舌鼓を打つ[したつづみをうつ, shitatsuzumiwoutsu] (vt ) รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
食べる[たべる, taberu] Thai: รับประทาน หรือ กิน English: to eat

German-Thai: Longdo Dictionary
aufessen(vt) |ißt auf, aß auf, hat aufgegessen| กินจนหมด กินหมด รับประทานจนหมด เช่น Er kann es aufessen obwohl das Essen nicht schmeckt.
Kost(n) |die, nur Sg.| อาหาร (ภาษาค่อนข้างทางการ) เช่น Der Patient darf nur leichte Kost zu sich nehmen. คนไข้คนนี้ได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารอ่อนเท่านั้น , See also: S. Essen, Nahrung,
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)

French-Thai: Longdo Dictionary
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Are you satisfied with the result?

Go to Top