Search result for

รับประทาน

(65 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับประทาน-, *รับประทาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับประทาน[V] eat, Syn. กิน, ฉัน, แดก, เสวย, ฟาด, เขมือบ, ทาน, บริโภค, ยัด, เจี๊ยะ, สวาปาม, Example: คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายรับประทานเข้าไปได้มาจากแป้ง, Thai definition: ทำให้อาหารเข้าปากผ่านลำคอลงไปสู่กระเพาะอาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับประทานก. กิน เช่น รับประทานอาหาร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appetite, Excessiveรับประทานอาหารจุ [การแพทย์]
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Dosage Regimenรับประทานยาให้ถูกวิธี,หลักการให้ยา [การแพทย์]
Dose, Massive Oral, Singleรับประทานเพียงครั้งเดียว [การแพทย์]
Low Intakeรับประทานไม่เพียงพอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Am I... Am I supposed to read these or eat them?ผมต้องอ่านหรือว่ารับประทานมันกันแน่เนี่ย New York, I Love You (2008)
Once a year he used to take me into the city for lunch.ปีละครั้งที่เขาใช้ในการพาฉันเข้ามาในเมืองเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน Revolutionary Road (2008)
A consumer may think they're buying healthy meat from whales from the southern hemisphere, and they might be getting a bottlenose dolphin from the coast of Taiji with levels of mercury that are 20 times higher than World Health Organization recommendations.ปลาส่วนใหญ่ที่พวกเรา ชอบรับประทาน... พวกปลากระพงลาย บลูฟิช ทูน่า ปลาดาบ ปลากระโทง... The Cove (2009)
Did you know he was taking them?คุณเคยรู้มั้ยว่าเขารับประทานมัน ? Justice (2009)
Maybe-- maybe I got, like, a god-given talent, huh?อาจเป็นได้ ผมอาจจะได้รับประทานพรพิเศษจากพระเจ้า ว่าไหม Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
And tonight, you eat with style.และในคืนนี้ คุณจะได้รับประทาน ในสไตล์ของผม Bone Voyage (2009)
- Knowing Serena, she'll probably flake.มันเป็นงานรับประทานอาหารค่ำของแวน เดอ วู๊ดเซ่น สำหรับหญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรกและผู้ที่ให้คำปรึกษา They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
On April 8th 1 997 at 1 0 PM, while dining at an ltaewon burger shop with friend Robert J. Pearson and 4 others,วันที่ 8 เมษายน 1997 เวลา 4 ทุ่ม ในระหว่างการรับประทานอาหารที่ ร้านขายเบอร์เกอร์ในอิแทวอน กับ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน และ เพื่อนอีก 4 คน The Case of Itaewon Homicide (2009)
Oh, let them have it. Good riddance.โอ้ให้มันเอาไปเลยรับประทานงู Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The mess they got on Highway 1 took forever.รับประทานอาหาร ที่พวกเขาได้ บนทางหลวงหมายเลข 1เอาตลอด I Spit on Your Grave (2010)
enjoy.เชิญรับประทาน Voyage of Temptation (2010)
And this is the dining area.นี่คือบริเวณสำหรับรับประทานอาหาร Full Measure (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับประทาน[v.] (rapprathān) EN: eat ; dine ; sup ; have a meal   FR: manger ; prendre un repas
รับประทานข้าว[v. exp.] (rapprathān khāo) EN: eat ; have a meal   
รับประทานน้ำชา[v. exp.] (rapprathān nāmchā) FR: prendre le thé
รับประทานอาหาร[v. exp.] (rapprathān āhān) EN: eat   FR: manger ; prendre un repas
รับประทานอาหารกลางวัน[v. exp.] (rapprathān āhān klāng wan) FR: déjeuner ; dîner (belg.)
รับประทานอาหารเย็น[v. exp.] (rapprathān āhān yen) EN: have dinner ; eat dinner   

English-Thai: Longdo Dictionary
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brunch[VI] รับประทานอาหารที่รวมมื้อเช้าและกลางวันเข้าด้วยกัน
be on[PHRV] รับประทานยาเป็นประจำ, See also: รับประทานยาสม่ำเสมอ, Syn. keep on
be upon[PHRV] รับประทานยาเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ, Syn. keep on
eat off2[PHRV] กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน), See also: รับประทานอาหารจาก, Syn. dine off, eat out of, feed off
eat out[PHRV] กินอาหารนอกบ้าน, See also: รับประทานอาหารนอกบ้าน
eat out of[PHRV] กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน), See also: รับประทานอาหารจาก, Syn. dine off, eat out of, feed off
eat through[PHRV] กินหมด (อาหาร), See also: รับประทานหมด
eat up[PHRV] กินให้หมด, See also: รับประทานให้หมด
dine[VI] รับประทาน, See also: ทาน, กิน, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
dine[VI] รับประทานอาหารเย็น, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
cafe(คะเฟ',แคฟ'เฟ) n. ภัตตาคารเล็ก ๆ ,ร้านกาแฟ,โรงอาหาร,ไนท์คลับ,โรงอาหารที่ผู้รับประทานช่วยตัวเอง,กาแฟ, Syn. restaurant
cafeteria(แคฟ'ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
dinner pailn. กล่องใส่อาหารรับประทานนอกบ้าน
dinning roomn. ห้องรับประทานอาหาร
eat(อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด), Syn. consume

English-Thai: Nontri Dictionary
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
DINING dining room(n) ห้องรับประทานอาหาร,ห้องกินข้าว
eat(vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด
eatable(adj) น่ากิน,น่ารับประทาน,กินได้,รับประทานได้
edible(adj) กินได้,รับประทานได้
grillroom(n) ห้องรับประทานอาหารในภัตตาคาร
have(vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้
refectory(n) โรงอาหาร,ห้องรับประทานอาหาร
repast(n) มื้ออาหาร,อาหาร,เวลารับประทานอาหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
舌鼓を打つ[したつづみをうつ, shitatsuzumiwoutsu] (vt ) รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
食べる[たべる, taberu] Thai: รับประทาน หรือ กิน English: to eat

German-Thai: Longdo Dictionary
aufessen(vt) |ißt auf, aß auf, hat aufgegessen| กินจนหมด กินหมด รับประทานจนหมด เช่น Er kann es aufessen obwohl das Essen nicht schmeckt.
Kost(n) |die, nur Sg.| อาหาร (ภาษาค่อนข้างทางการ) เช่น Der Patient darf nur leichte Kost zu sich nehmen. คนไข้คนนี้ได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารอ่อนเท่านั้น , See also: S. Essen, Nahrung,
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)

French-Thai: Longdo Dictionary
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top