ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กัดไม่ปล่อย

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กัดไม่ปล่อย-, *กัดไม่ปล่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัดไม่ปล่อย[V] take action seriously, Syn. เอาเรื่อง, Example: ท่านประธานยังกัดไม่ปล่อยในคดีทรัสต์ 4 เมษายน, Thai definition: เอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fighting the way you are. It's damn noble.การกัดไม่ปล่อยของคุณ แน่ดี The Legend of Bagger Vance (2000)
I hope you didn't find her too troublesome, because she could be a terrier when she had a scent.หวังว่าเธอคงไม่เป็นปัญหากับคุณนะ เพราะเธอกัดไม่ปล่อยแน่ถ้าได้กลิ่นอะไร The Constant Gardener (2005)
Told her I'm broke and will die soon but she still clings on.ทั้งๆ ที่รู้ว่าฉันถังแตกแถมจะตายแหล่อยู่แล้ว ยังกัดไม่ปล่อยอีก Art of Seduction (2005)
YOU'RE DETAILED, YOU HAVE A FOLLOWING.คุณมีรายละเอียด กัดไม่ปล่อย Zoe's Reprise (2009)
It's been a real blast.กัดไม่ปล่อยจริงๆ RED (2010)
They're really biting, huh?มันกัดไม่ปล่อยจริงๆ The Boyfriend Complexity (2010)
I'll get around to it.ผมกัดไม่ปล่อยแน่ Pilot (2010)
Just so you know, that shit does not faze me at all.ผมกัดไม่ปล่อยนะ Bad Teacher (2011)
- I mean, it's relentless.- กัดไม่ปล่อยเลยเนอะ Je Suis Une Amie (2011)
Gibbs wouldn't be letting up, trying to figure out what Wright and Levin had in common.ผมก็รู้ว่ากิปส์กัดไม่ปล่อย พยายามไล่หาว่าไรท์ เลวิน และผม มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง Nature of the Beast (2011)
This one seems determined.คนนี้ดูเหมือนจะกัดไม่ปล่อย Charade (2011)
Whoever did this to Mike is gonna be very sorry.แต่ถ้าเด็บยังกัดไม่ปล่อย นี่อาจจะเป็นทางเลือกเดียวของผม Are You...? (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (kat mai plǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously   
กัดไม่ปล่อย[adj.] (kat mai plǿi) EN: dogged ; tenacious   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top