ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give

G IH1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give-, *give*
Possible hiragana form: ぎう゛ぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
give it a shotลองดูซักตั้ง, See also: give it a try
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give(vt) ให้, See also: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้, Syn. bestow, confer, grant, Ant. take
give(vt) แสดง, Syn. present
given(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ give
giver(n) ผู้ให้, Syn. contributor, benefactor, grantor
give in(phrv) ส่งไปให้, Syn. give in to, hand in, pass in
give in(phrv) ให้ชื่อ, See also: เสนอชื่อ
give in(phrv) ยอม, Syn. give in to, give over to
give in(phrv) ยื่น, See also: เสนอ, นำไปคืน, Syn. give in to, deliver over
give of(idm) เป็นหลักฐานของ
give of(phrv) เป็นพยานพิสูจน์ (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
give(กิฟว) { gave, given, giving, gives } vt., vi. ให้, มอบให้, เอาให้, แจก -Phr. (give in ยอมแพ้, หยุดสู้, หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้, ความเด้งได้
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ, การเปิดเผย, ของแจก, รางวัล, Syn. bestow, hand out
given(กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้, ติดยา, เป็นของขวัญ, ที่กำหนดให้
given nameชื่อแรก, Syn. first name
argive(อาร์'ไกวฟ) adj. เกี่ยวกับ Argos, กรีก. -n. ชาว Argos, ชาวกรีก
forgive(ฟอร์กิฟว') { forgave, forgiven, forgives } vt. ยกโทษให้, อภัย, ยกหนี, vi. อภัย., See also: forgivable adj. forgiver n. forgiveness n., Syn. remit, pardon
indian giverผู้ให้ที่เอาของที่ให้กลับ, See also: indian giving n.
misgive(มิสกิฟว') { misgave, misgiven, misgiving, misgives } vt., vi. สงสัย, แคลงใจ, หวั่นหวาด, Syn. doubt
ogive(โอ'ไจฟว, โอไจฟว) n. ซี่โค้งหลังคาทแยง, โค้งรูปยอดแหลม, เส้นแจกแจง, ความถี่สะสม, ปลายทู่ของหัวจรวด, ที่ครอบสายไฟทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
give(vi, vt) ให้, มอบ, ยกให้, อุทิศ, สละให้, แจก, ถึง, เสนอ, ยอม, ออกคำสั่ง
giver(n) ผู้ให้, ผู้มอบ
forgive(vt) ยกโทษ, ให้อภัย, อภัย, ยกหนี้
forgiven(vt pp ของ) forgive
forgiveness(n) การให้อภัย, ความไม่อาฆาต, ความไม่ผูกพยาบาท, การยกโทษ
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ, ผู้บัญญัติกฎ
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ, ทำให้สงสัย, ทำให้หวาดหวั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
give evidenceให้การเป็นพยาน, เบิกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give false informationให้การเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give noticeบอกกล่าว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Give and Takeการให้-การรับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
give a heads up(phrase) ให้ข้อมูล หรือ เตือนล่วงหน้า เช่น Do you want to give me a heads up on this? จะบอกฉันหน่อยไหมว่านี่มันเรื่องอะไรยังไง
give a proxy to lawyerมอบฉันทะให้ทนายความ
give or take(adv) ประมาณนั้น, ราวๆ นั้น, บวกลบนิดหน่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give it.ส่งมา In the Mouth of Madness (1994)
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Give him one.ให้มันชุดนึง The Great Dictator (1940)
Don't rob the poor girl, boys. Give her back her tomatoes.ฉันไม่ได้ทำร้ายใคร แต่ฉันเป็นผู้ให้มากกว่า The Great Dictator (1940)
I'll give it to her. You sit here and enjoy yourself.ฉันเอามันให้หล่อนเอง เธออยู่นี่แหละและขอให้สนุก The Great Dictator (1940)
I'll give you a shampoo.ผมจะทาแชมพูให้ The Great Dictator (1940)
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ The Great Dictator (1940)
Come on, we'll give the barber a haircut!เร็วเข้า เราไปตัดผมกัน The Great Dictator (1940)
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
He's coming. Quick, give me a flower.เขามาแล้ว เร็ว เอาดอกไม้มาให้ผม The Great Dictator (1940)
What do they give me? A baby stool?เขาเอาอะไรให้ผมนั่งนี่ ที่นั่งขี้เด็กรึยังไง The Great Dictator (1940)
Give me a-something! Quick, give me a-something!หาอะไรมาให้ฉันที เร็ว ฉันจะเอาเลือดหัวมันออก The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
giveAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
giveA bridge gives access to the island.
giveA computer game was given me by my father.
giveA cow gives us milk.
giveA dance will be given on Friday.
giveA dinner will be given next Saturday.
giveAdvanced countries must give aid to developing countries.
giveAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
giveAfter he had given a lecture, he had an interview with some students.
giveAfter you have read it, give the book back to me.
giveAgain Hawking was almost ready to give up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลีชีพ(v) sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai Definition: ยอมตาย
รับคำ(v) promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai Definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
ลดลาวาศอก(v) decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai Definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ยื่นคำขาด(v) deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai Definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
ให้เหตุผล(v) explain, See also: give a reason, offer a reason, clarify, Syn. บอกเหตุผล, Example: พงษ์ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกโดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับใคร, Thai Definition: อธิบายถึงเหตุผล
ให้อำนาจ(v) authorize, See also: give authority to somebody, Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, Ant. ยึดอำนาจ, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ให้อำนาจเขาเลือกสรรเรื่องมาพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านเจ้าของ
ยอมตาม(v) yield, See also: give way to, Syn. เออออห่อหมก, ตามใจ, Ant. ขัดขวาง, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อน ยอมตามคนอื่นๆ ไม่ค่อยตั้งคำถามสงสัยเกี่ยวกับอะไรมากนัก
ให้ข่าวสาร(v) give information, See also: spread the news, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีสื่อที่ให้ข่าวสารกับเรามากมาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
ให้สัญญาณ(v) signal, See also: give a signal, Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ, Example: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย
ให้โอกาส(v) give a chance, See also: give an opportunity, present an opportunity, Syn. มอบโอกาส, เปิดโอกาส, Example: อาจารย์ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มนี้สอบแก้ตัวอีกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[ahōsi] (v) EN: forgive ; pardon ; exonerate  FR: pardonner
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
อาณัติสัญญาณ[ānatsanyān] (n) EN: given signal  FR: signal [ m ] ; signe [ m ]
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GIVE G IH1 V
GIVES G IH1 V Z
GIVEN G IH1 V IH0 N
GIVEN G IH1 V AH0 N
GIVER G IH1 V ER0
GIVERS G IH1 V ER0 Z
GIVETH G IH1 V EH0 TH
GIVENS G IH1 V AH0 N Z
GIVEBACK G IH1 V B AE2 K
GIVEAWAY G IH1 V AH0 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
give (v) gˈɪv (g i1 v)
given (v) gˈɪvn (g i1 v n)
giver (n) gˈɪvər (g i1 v @ r)
gives (v) gˈɪvz (g i1 v z)
givers (n) gˈɪvəz (g i1 v @ z)
giveaway (n) gˈɪvəwɛɪ (g i1 v @ w ei)
giveaways (n) gˈɪvəwɛɪz (g i1 v @ w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, ] give up; indeed; to commission #1,227 [Add to Longdo]
[shě, ㄕㄜˇ, / ] give up; abandon #3,932 [Add to Longdo]
赠送[zèng sòng, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ,   /  ] give as a present; present as a gift #5,302 [Add to Longdo]
[zèng, ㄗㄥˋ, / ] give present #5,758 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, / ] give relief; sympathy #7,251 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt #7,251 [Add to Longdo]
下令[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ,  ] give an order #8,728 [Add to Longdo]
指点[zhǐ diǎn, ㄓˇ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] give directions #11,188 [Add to Longdo]
[chèn, ㄔㄣˋ, / ] give alms; underwear; to line; lining; contrast; assist #11,336 [Add to Longdo]
换取[huàn qǔ, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄩˇ,   /  ] give sth and get sth in return #11,628 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingeben; verabreichen | eingebend; verabreichendgive | giving [Add to Longdo]
Bestellen Sie ihr schöne Grüße von mir.Give her my regards. [Add to Longdo]
Das muss man ihm lassen.Give him his due. [Add to Longdo]
Empfehlen Sie mich Ihren Eltern!Give my regards to your parents! [Add to Longdo]
Gib ihm Saures!Give him beans! [Add to Longdo]
Grüßen Sie ihn schön von mir.Give him my best (kind) regards. [Add to Longdo]
Grüßen Sie ihn unbekannterweise von mir!Give him my regards, although we haven't met! [Add to Longdo]
Mach ihnen die Hölle heiß!Give them hell! [Add to Longdo]
Man findet schnell einen Stock, wenn man einen Hund schlagen will.Give a dog a bad name and hang him. [Add to Longdo]
Putze deine Schuhe!Give your shoes a shine! [Add to Longdo]
Rufen Sie mich an!Give me a call! [Add to Longdo]
Schönen Gruß zu Hause.Give my regards to the folks. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ので(P);んで[node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) #81 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
名前(P);名まえ[なまえ, namae] (n) (1) (See 名字, 姓・せい・1) name; full name; (2) given name; first name; (P) #336 [Add to Longdo]
下さい[ください, kudasai] (exp) (1) (uk) (hon) please give me; (2) (after te-form of a verb or a noun prefixed with o- or go-) please do for me; (P) #359 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village #676 [Add to Longdo]
言う(P);云う;謂う[いう(P);ゆう(P), iu (P); yuu (P)] (v5u) (1) to say; (2) to call (i.e. to give a name); (P) #1,032 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
直;費;費直[あたい;あたえ(直;費);あたいえ(直)(ok), atai ; atae ( choku ; hi ); ataie ( choku )(ok)] (n) (See 国造, 姓・かばね) Atai (post-Taika hereditary title often given to regional administrators) #1,785 [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv, n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv, n-t, adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) #2,343 [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n) (arch) (See 姓・かばね) Obito (hereditary title, often given to powerful regional families) #2,551 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Give \Give\ (g[i^]v), v. t. [imp. {Gave} (g[=a]v); p. p. {Given}
   (g[i^]v"'n); p. pr. & vb. n. {Giving}.] [OE. given, yiven,
   yeven, AS. gifan, giefan; akin to D. geven, OS. ge[eth]an,
   OHG. geban, G. geben, Icel. gefa, Sw. gifva, Dan. give, Goth.
   giban. Cf. {Gift}, n.]
   1. To bestow without receiving a return; to confer without
    compensation; to impart, as a possession; to grant, as
    authority or permission; to yield up or allow.
    [1913 Webster]
 
       For generous lords had rather give than pay.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield possesion of; to deliver over, as property, in
    exchange for something; to pay; as, we give the value of
    what we buy.
    [1913 Webster]
 
       What shall a man give in exchange for his soul ?
                          --Matt. xvi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   3. To yield; to furnish; to produce; to emit; as, flint and
    steel give sparks.
    [1913 Webster]
 
   4. To communicate or announce, as advice, tidings, etc.; to
    pronounce; to render or utter, as an opinion, a judgment,
    a sentence, a shout, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To grant power or license to; to permit; to allow; to
    license; to commission.
    [1913 Webster]
 
       It is given me once again to behold my friend.
                          --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       Then give thy friend to shed the sacred wine.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. To exhibit as a product or result; to produce; to show;
    as, the number of men, divided by the number of ships,
    gives four hundred to each ship.
    [1913 Webster]
 
   7. To devote; to apply; used reflexively, to devote or apply
    one's self; as, the soldiers give themselves to plunder;
    also in this sense used very frequently in the past
    participle; as, the people are given to luxury and
    pleasure; the youth is given to study.
    [1913 Webster]
 
   8. (Logic & Math.) To set forth as a known quantity or a
    known relation, or as a premise from which to reason; --
    used principally in the passive form given.
    [1913 Webster]
 
   9. To allow or admit by way of supposition.
    [1913 Webster]
 
       I give not heaven for lost.      --Mlton.
    [1913 Webster]
 
   10. To attribute; to assign; to adjudge.
     [1913 Webster]
 
        I don't wonder at people's giving him to me as a
        lover.                --Sheridan.
     [1913 Webster]
 
   11. To excite or cause to exist, as a sensation; as, to give
     offense; to give pleasure or pain.
     [1913 Webster]
 
   12. To pledge; as, to give one's word.
     [1913 Webster]
 
   13. To cause; to make; -- with the infinitive; as, to give
     one to understand, to know, etc.
     [1913 Webster]
 
        But there the duke was given to understand
        That in a gondola were seen together
        Lorenzo and his amorous Jessica.   --Shak.
     [1913 Webster]
 
   14. To afford a view of; as, his window gave the park.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To give away}, to make over to another; to transfer.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever we employ in charitable uses during our
       lives, is given away from ourselves. --Atterbury.
 
   {To give back}, to return; to restore. --Atterbury.
 
   {To give the bag}, to cheat. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I fear our ears have given us the bag. --J. Webster.
 
   {To give birth to}.
     (a) To bear or bring forth, as a child.
     (b) To originate; to give existence to, as an enterprise,
       idea.
 
   {To give chase}, to pursue.
 
   {To give ear to}. See under {Ear}.
 
   {To give forth}, to give out; to publish; to tell. --Hayward.
 
   {To give ground}. See under {Ground}, n.
 
   {To give the hand}, to pledge friendship or faith.
 
   {To give the hand of}, to espouse; to bestow in marriage.
 
   {To give the head}. See under {Head}, n.
 
   {To give in}.
     (a) To abate; to deduct.
     (b) To declare; to make known; to announce; to tender;
       as, to give in one's adhesion to a party.
 
   {To give the lie to} (a person), to tell (him) that he lies.
    
 
   {To give line}. See under {Line}.
 
   {To give off}, to emit, as steam, vapor, odor, etc.
 
   {To give one's self away}, to make an inconsiderate surrender
    of one's cause, an unintentional disclosure of one's
    purposes, or the like. [Colloq.]
 
   {To give out}.
     (a) To utter publicly; to report; to announce or declare.
       [1913 Webster]
 
          One that gives out himself Prince Florizel.
                          --Shak.
       [1913 Webster]
 
          Give out you are of Epidamnum.  --Shak.
     (b) To send out; to emit; to distribute; as, a substance
       gives out steam or odors.
 
   {To give over}.
     (a) To yield completely; to quit; to abandon.
     (b) To despair of.
     (c) To addict, resign, or apply (one's self).
       [1913 Webster]
 
          The Babylonians had given themselves over to
          all manner of vice.       --Grew.
 
   {To give place}, to withdraw; to yield one's claim.
 
   {To give points}.
     (a) In games of skill, to equalize chances by conceding a
       certain advantage; to allow a handicap.
     (b) To give useful suggestions. [Colloq.]
 
   {To give rein}. See under {Rein}, n.
 
   {To give the sack}. Same as {To give the bag}.
 
   {To give and take}.
     (a) To average gains and losses.
     (b) To exchange freely, as blows, sarcasms, etc.
 
   {To give time}
     (Law), to accord extension or forbearance to a debtor.
        --Abbott.
 
   {To give the time of day}, to salute one with the compliment
    appropriate to the hour, as "good morning." "good
    evening", etc.
 
   {To give tongue}, in hunter's phrase, to bark; -- said of
    dogs.
 
   {To give up}.
     (a) To abandon; to surrender. "Don't give up the ship."
       [1913 Webster]
 
          He has . . . given up
          For certain drops of salt, your city Rome.
                          --Shak.
     (b) To make public; to reveal.
       [1913 Webster]
 
          I'll not state them
          By giving up their characters.  --Beau. & Fl.
     (c) (Used also reflexively.)
 
   {To give up the ghost}. See under {Ghost}.
 
   {To give one's self up}, to abandon hope; to despair; to
    surrender one's self.
 
   {To give way}.
     (a) To withdraw; to give place.
     (b) To yield to force or pressure; as, the scaffolding
       gave way.
     (c) (Naut.) To begin to row; or to row with increased
       energy.
     (d) (Stock Exchange). To depreciate or decline in value;
       as, railroad securities gave way two per cent.
 
   {To give way together}, to row in time; to keep stroke.
 
   Syn: To {Give}, {Confer}, {Grant}.
 
   Usage: To give is the generic word, embracing all the rest.
      To confer was originally used of persons in power, who
      gave permanent grants or privileges; as, to confer the
      order of knighthood; and hence it still denotes the
      giving of something which might have been withheld;
      as, to confer a favor. To grant is to give in answer
      to a petition or request, or to one who is in some way
      dependent or inferior.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Give \Give\, v. i.
   1. To give a gift or gifts.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield to force or pressure; to relax; to become less
    rigid; as, the earth gives under the feet.
    [1913 Webster]
 
   3. To become soft or moist. [Obs.] --Bacon .
    [1913 Webster]
 
   4. To move; to recede.
    [1913 Webster]
 
       Now back he gives, then rushes on amain. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   5. To shed tears; to weep. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Whose eyes do never give
       But through lust and laughter.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To have a misgiving. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       My mind gives ye're reserved
       To rob poor market women.       --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   7. To open; to lead. [A Gallicism]
    [1913 Webster]
 
       This, yielding, gave into a grassy walk. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To give back}, to recede; to retire; to retreat.
    [1913 Webster]
 
       They gave back and came no farther.  --Bunyan.
 
   {To give in}, to yield; to succumb; to acknowledge one's self
    beaten; to cease opposition.
    [1913 Webster]
 
       The Scots battalion was enforced to give in.
                          --Hayward.
    [1913 Webster]
 
       This consideration may induce a translator to give
       in to those general phrases.     --Pope.
 
   {To give off}, to cease; to forbear. [Obs.] --Locke.
 
   {To give on} or
 
   {To give upon}.
    (a) To rush; to fall upon. [Obs.]
    (b) To have a view of; to be in sight of; to overlook; to
      look toward; to open upon; to front; to face. [A
      Gallicism: cf. Fr. donner sur.]
      [1913 Webster]
 
         Rooms which gave upon a pillared porch.
                          --Tennyson.
      [1913 Webster]
 
         The gloomy staircase on which the grating gave.
                          --Dickens.
 
   {To give out}.
    (a) To expend all one's strength. Hence:
    (b) To cease from exertion; to fail; to be exhausted; as,
      my feet being to give out; the flour has given out.
 
   {To give over}, to cease; to discontinue; to desist.
    [1913 Webster]
 
       It would be well for all authors, if they knew when
       to give over, and to desist from any further
       pursuits after fame.         --Addison.
 
   {To give up}, to cease from effort; to yield; to despair; as,
    he would never give up.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gyve \Gyve\ (j[imac]v), n. [Of Celtic origin; cf. W. gefyn, Ir.
   geibhionn, Gael. geimheal.]
   A shackle; especially, one to confine the legs; a fetter.
   [Written also {give}.]
   [1913 Webster]
 
      Like a poor prisoner in his twisted gyves. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      With gyves upon his wrist.        --Hood.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give
   n 1: the elasticity of something that can be stretched and
      returns to its original length [syn: {give}, {spring},
      {springiness}]
   v 1: cause to have, in the abstract sense or physical sense;
      "She gave him a black eye"; "The draft gave me a cold"
   2: be the cause or source of; "He gave me a lot of trouble";
     "Our meeting afforded much interesting information" [syn:
     {yield}, {give}, {afford}]
   3: transfer possession of something concrete or abstract to
     somebody; "I gave her my money"; "can you give me lessons?";
     "She gave the children lots of love and tender loving care"
     [ant: {take}]
   4: convey or reveal information; "Give one's name"
   5: convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow;
     "Don't pay him any mind"; "give the orders"; "Give him my
     best regards"; "pay attention" [syn: {give}, {pay}]
   6: organize or be responsible for; "hold a reception"; "have,
     throw, or make a party"; "give a course" [syn: {hold},
     {throw}, {have}, {make}, {give}]
   7: convey or communicate; of a smile, a look, a physical
     gesture; "Throw a glance"; "She gave me a dirty look" [syn:
     {give}, {throw}]
   8: give as a present; make a gift of; "What will you give her
     for her birthday?" [syn: {give}, {gift}, {present}]
   9: cause to happen or be responsible for; "His two singles gave
     the team the victory" [syn: {give}, {yield}]
   10: dedicate; "give thought to"; "give priority to"; "pay
     attention to" [syn: {give}, {pay}, {devote}]
   11: give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This
     year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate
     renders some revenue for the family" [syn: {render},
     {yield}, {return}, {give}, {generate}]
   12: transmit (knowledge or skills); "give a secret to the
     Russians"; "leave your name and address here"; "impart a new
     skill to the students" [syn: {impart}, {leave}, {give},
     {pass on}]
   13: bring about; "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
     [syn: {establish}, {give}]
   14: leave with; give temporarily; "Can I give you my keys while
     I go in the pool?"; "Can I give you the children for the
     weekend?"
   15: emit or utter; "Give a gulp"; "give a yelp"
   16: endure the loss of; "He gave his life for his children"; "I
     gave two sons to the war" [syn: {sacrifice}, {give}]
   17: place into the hands or custody of; "hand me the spoon,
     please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned
     over the prisoner to his lawyers" [syn: {pass}, {hand},
     {reach}, {pass on}, {turn over}, {give}]
   18: give entirely to a specific person, activity, or cause; "She
     committed herself to the work of God"; "give one's talents
     to a good cause"; "consecrate your life to the church" [syn:
     {give}, {dedicate}, {consecrate}, {commit}, {devote}]
   19: give (as medicine); "I gave him the drug"
   20: give or convey physically; "She gave him First Aid"; "I gave
     him a punch in the nose" [syn: {give}, {apply}]
   21: bestow; "give homage"; "render thanks" [syn: {give},
     {render}]
   22: bestow, especially officially; "grant a degree"; "give a
     divorce"; "This bill grants us new rights" [syn: {grant},
     {give}]
   23: move in order to make room for someone for something; "The
     park gave way to a supermarket"; "`Move over,' he told the
     crowd" [syn: {move over}, {give way}, {give}, {ease up},
     {yield}]
   24: give food to; "Feed the starving children in India"; "don't
     give the child this tough meat" [syn: {feed}, {give}] [ant:
     {famish}, {starve}]
   25: contribute to some cause; "I gave at the office" [syn:
     {contribute}, {give}, {chip in}, {kick in}]
   26: break down, literally or metaphorically; "The wall
     collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The
     roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave
     under the weight of the ice" [syn: {collapse}, {fall in},
     {cave in}, {give}, {give way}, {break}, {founder}]
   27: estimate the duration or outcome of something; "He gave the
     patient three months to live"; "I gave him a very good
     chance at success"
   28: execute and deliver; "Give bond"
   29: deliver in exchange or recompense; "I'll give you three
     books for four CDs"
   30: afford access to; "the door opens to the patio"; "The French
     doors give onto a terrace" [syn: {afford}, {open}, {give}]
   31: present to view; "He gave the sign to start"
   32: perform for an audience; "Pollini is giving another concert
     in New York"
   33: be flexible under stress of physical force; "This material
     doesn't give" [syn: {give}, {yield}]
   34: propose; "He gave the first of many toasts at the birthday
     party"
   35: accord by verdict; "give a decision for the plaintiff"
   36: manifest or show; "This student gives promise of real
     creativity"; "The office gave evidence of tampering"
   37: offer in good faith; "He gave her his word"
   38: submit for consideration, judgment, or use; "give one's
     opinion"; "give an excuse"
   39: guide or direct, as by behavior of persuasion; "You gave me
     to think that you agreed with me"
   40: allow to have or take; "I give you two minutes to respond"
   41: inflict as a punishment; "She gave the boy a good spanking";
     "The judge gave me 10 years"
   42: occur; "what gives?"
   43: consent to engage in sexual intercourse with a man; "She
     gave herself to many men"
   44: proffer (a body part); "She gave her hand to her little
     sister"

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 give
  give

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top