ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take effect

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take effect-, *take effect*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take effectมีผล, มีผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The law is due to take effect from April 6.กฎหมายจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน Gandhi (1982)
That's where our law will take effect.มันคือที่ที่กฏหมายของเราจะเอาผิดได้. Bandidas (2006)
As the drugs take effect,เมื่อยาเริ่มออกฤทธิ์ Pilot (2008)
Maybe the spells need time to take effect.อาจต้องใช้เวลาให้มนต์ออกฤทธิ์ Le Morte d'Arthur (2008)
But the pathogen has started to take effect.แต่อาการต่าง ๆ เริ่มแสดงออกมาแล้วครับ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
If he wanted, he could pop a pill, let the drug take effect.ถ้าต้องการ เขาสามารถใช้มัน ทำให้ยาออกฤทธิ์ Compromising Positions (2010)
Yes, sir. But it is currently in a non-geostationary orbit, so the repositioning will take two hours to take effect.ครับท่าน แต่ตอนนี้มันอยู่นอกวงโคจรค้างฟ้า The Beginning of the End (2011)
How long would it take for a drug like that to take effect?ใช้เวลานานแค่ไหน ที่ยาจะออกฤทธิ์ The Friend in Need (2013)
The general anesthetic will take effect shortly.ยาชาจะค่อยๆออกฤทธิ์อย่างช้าๆ Fog of War (2014)
It's gonna take about half an hour to take effect.มันจะต้องใช้เวลาประมาณ ครึ่งชม.ในการออกฤทธิ์ Jehoshaphat (2015)
I've just gave you an injection.It will take effect in a minute.You will feel better.ผมเพิ่งฉีดยาคุณไป ไม่กี่นาทีพอออกฤทธิ์จะรู้สึกดีขึ้น Criminal (2016)
Something that would take effect if he never made it off that rooftop alive.บางอย่างที่มีผลกระทบแน่ ถ้าเขาไม่ทำแบบนั้น ลงจากหลังคาโดยยังมีชีวิตอยู่ The Six Thatchers (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take effectHe could not take effective measures.
take effectThe medicine he had prescribed failed to take effect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิดผล[V] be effective, See also: take effect, yield result, bear fruit, Ant. ไร้ผล, ไม่เป็นผล, Example: การเสี่ยงภัยที่แท้จริงเกิดผล 2 ทาง คือ ขาดทุน และเสมอตัว, Thai definition: บังเกิดผล, ปรากฏผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เริ่มใช้[v. exp.] (roēm chai) EN: enter into force ; take effect   

Japanese-English: EDICT Dictionary
効果が上がる[こうかがあがる, koukagaagaru] (exp,v5r) to bear fruit; to take effect [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  take effect
      v 1: go into effect or become effective or operative; "The new
           law will take effect next month"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top