ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take back-, *take back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take back(phrv) นำไปคืน, See also: นำกลับไป, Syn. put back
take back(phrv) พา (คน) กลับ, Syn. go back
take back(phrv) ยอมรับคืน
take back(phrv) ยอมกลับไปแต่งงาน, Syn. have back

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take backเอาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We take back all we said.เราจะกลับทั้งหมดที่เรากล่าวว่า Yellow Submarine (1968)
And take back one kadam to honour the Hebrew God whose Ark this is.และหัก 1 คาดามเพื่อเป็นเกียรติแด่ พระเจ้าของฮิบรู ผู้บรรจุหีบนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I have fought my way to the castle beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen.ข้าต่อสู้หาหนทาง มุ่งสู่ดินแดนแห่งปิศาจ เพื่อตามหาเด็กน้อยที่ท่านพรากจากไป Labyrinth (1986)
I have fought my way here to the castle... beyond the Goblin City... to take back the child... that you have stolen.ฉันได้ต่อสู้มาตลอดทาง จนถึงปราสาทแห่งนี้ ผ่านปีศาจทั้งหลาย เพื่อมารับเด็ก Labyrinth (1986)
I fought my way here to the castle... beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen."ข้าได้ต่อสู้ มาจนถึงปราสาทแห่งนี้ ผ่านเมืองแห่งปิศาจ เพื่อมารับเด็กที่ท่านขโมยมากลับไป Labyrinth (1986)
Take back the child and give him life.เอาเด็กกลับมา เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้เขา Snow White: A Tale of Terror (1997)
They come at night to plant trees and take back the mountain.พวกเขามาในเวลากลางคืนที่จะปลูกต้นไม้และนำกลับไปบนภูเขา Princess Mononoke (1997)
If you can take back the sword in three moves...ถ้าคุณสามารถเอาดาบคืนไปได้ในสามท่า... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You might find something to pick you up, give you a little memory or two to take back to England.คุณอาจจะเจออะไรที่อยากทำก็ได้นะ จะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำซักเรื่องสองเรื่อง ก่อนกลับอังกฤษไง Hope Springs (2003)
And please help Howl take back his heart.และโปรดช่วยให้ฮาล์วได้หัวใจของเขากลับคืน Howl's Moving Castle (2004)
Come up first. I have some stuff I want to take back to the shop.นายขึ้นมาก่อน ฉันมีของที่อยากเอาไปคืนที่โรงรถนาย Primer (2004)
I can't take back spying on you... and I can't win that Bandee Cup thing.ผมไม่สามารถคืนทุกอย่างที่แอบดูคุณได้ ผมไม่สามารถชนะถ้วยรางวัล American Pie Presents: Band Camp (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take backDid you take back the books?
take backHe asked the general to take back his order.
take backHe would not take back the remark.
take backHow many cigarettes am I allowed to take back duty free?
take backI'll take back all I said.
take backI'm sorry. I take back my words.
take backI must take back the money at all costs.
take backI take back my words.
take backI take back what I said.
take backTake back what you said about me being stingy.
take backThe politician had to take back his words and eat crow.
take backWho are you? Give us an answer to take back to those who sent us.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับคืน[rap kheūn] (v, exp) EN: take back ; accept returns

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り戻す(P);取戻す;とり戻す[とりもどす, torimodosu] (v5s, vt) to take back; to regain; to get back; to recover; (P) #12,190 [Add to Longdo]
テイクバック;テークバック[teikubakku ; te-kubakku] (vs) to take back [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r, vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s, vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P) [Add to Longdo]
奪い返す[うばいかえす, ubaikaesu] (v5s) to take back; to recapture [Add to Longdo]
翻す(P);飜す[ひるがえす, hirugaesu] (v5s, vt) (1) (See 身を翻す) to turn over; to turn around; (2) to change (one's mind); to reverse (one's decision); to take back (one's words); (3) to fly (flag, etc.); to wave (skirt, cape, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take back
   v 1: bring back to the point of departure [syn: {return}, {take
      back}, {bring back}]
   2: regain possession of something [syn: {take back},
     {repossess}]
   3: resume a relationship with someone after an interruption, as
     in a wife taking back her husband
   4: move text to the previous line; in printing
   5: take back what one has said; "He swallowed his words" [syn:
     {swallow}, {take back}, {unsay}, {withdraw}]
   6: cause someone to remember the past; "This photo takes me back
     to the good old days"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top