ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอา

   
134 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอา-, *เอา*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
extubate (vi ) เอาท่อออก (จากอวัวะ)

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เอากัน (vt ) การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสองเพศ
เอาเหลย (vt ) การเพิ่มปริมาณ, เอาอีก/เพิ่มขึ้นอีก

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เอาผิด (vt ) implicate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาละ[INT] ok, See also: all right, well, Example: ถ้าทุกคนเข้าใจกติกากันแล้ว เอาละ เรามาเริ่มเล่นกันได้เลย, Thai definition: คำเปล่งเสียงแสดงถึงการพอแล้ว, พร้อมแล้ว
เอาละ[INT] now then, Example: เมื่อแก้ไขด้วยวิธีไหนไม่ได้ เอาละใช้วิธีตามเดิมก็แล้วกัน, Thai definition: คำแสดงการลงความเห็น หรือสรุปข้อตกลง
เอาใจ[V] try to please, See also: behave well, please, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Example: หล่อนประจบเอาใจมารดามากขึ้นเมื่อรู้ว่าตนเองทำความผิด, Thai definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เอางาน[V] raise one hand and jerk up a little before receive a thing, Thai definition: แสดงความเคารพเจ้านายโดยแบมือเอาสันมือลงแล้วกระดกมือขึ้นน้อยๆ ก่อนรับของ (ใช้แก่การรับของจากเจ้านาย)
เอาชนะ[V] win, See also: triumph, conquer, overcome, beat, defeat, Syn. ชนะ, มีชัย, Ant. แพ้พ่าย, Example: ถึงแม้ทีมฟุตบอลอิตาลีโชว์ฟอร์มยังไม่สวยสดแต่ก็เอาชนะออสเตรียไปได้เข้าเป็นที่ 1 ในการแบ่งสายฟุตบอลโลก, Thai definition: ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้
เอาชัย[V] gain a victory, Example: เราลงแข่งครั้งนี้เพื่อเอาชัยให้จงได้, Thai definition: มุ่งให้ได้ชัยชนะฝ่ายตรงข้าม, มุ่งความเจริญ
เอาตาย[ADJ] giving trouble, Thai definition: ทำรุนแรงมาก, นำความลำบากเดือดร้อนมาให้
เอาผิด[V] take it as guilt, Example: กลุ่มอนุรักษ์ผลักดันให้ออกกฎหมายเอาผิดแก่ผู้ที่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม, Thai definition: ถือว่าเป็นความผิด
เอาล่ะ[INT] now (we shall begin), See also: all right/okay (we shall begin), Syn. เอาละ, Example: เอาล่ะ เราไปกันเถอะ, Thai definition: คำพูดแสดงการตกลง
เอาแต่[ADV] only for, See also: only, Syn. มัวแต่, Example: รัฐบาลควรเอาใจใส่เรื่องการกระจายรายได้ด้วย อย่าเอาแต่ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเดียว, Thai definition: มุ่งเฉพาะ...อย่างเดียวเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาก. ยึด เช่น เอาไว้อยู่
เอารับไว้ เช่น เขาให้ก็เอา
เอาพา, นำ, เช่น เอาตัวมา
เอาต้องการ เช่น ทำเอาชื่อ ทำงานเอาหน้า
เอาถือเป็นสำคัญ เช่น เจรจาเอาถ้อยคำ เอาพี่เอาน้อง
เอาคำใช้แทนกริยาอื่น ๆ บางคำได้.
เอาว. เมื่อใช้ลงท้ายกริยา เป็นการเน้นกริยาแสดงถึงการตั้งหน้าตั้งตาทำต่อเนื่องกัน เช่น กินเอา ๆ.
เอาน. เรียกลูกหญิงคนที่ ๙ ว่า ลูกเอา, คู่กับ ลูกชายคนที่ ๙ ว่า ลูกเจา.
เอาการ ๑, เอาการเอางานว. ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง.
เอาการ ๒ว. ยิ่งกว่าธรรมดา เช่น สูงเอาการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take backเอาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cedeเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auramineเอารามีน [การแพทย์]
Biopsy, Aspirationเอาชิ้นเนื้อออกตรวจโดยตรง [การแพทย์]
Caldwell-Luc Operationเอาออกโดยวิธีเวลลุค [การแพทย์]
Deaminationเอาหมู่อะมิโนออก,การดึงกรดอะมิโนด้วยวิธีไฮโดรลัยซิส [การแพทย์]
Elastic Membranes, Outerเอาเตอร์อีลาสติกเมมเบรน [การแพทย์]
Gestation Productเอาเด็กและรกออกจากมดลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right.เอาล่ะ Jaws (1975)
Okay.เอาล่ะ Mannequin (1987)
- Okay.- เอาล่ะ Dante's Peak (1997)
- Nuts?เอาไหม Good Will Hunting (1997)
More.เอาอีก. Visitor Q (2001)
- Take me?- เอาไป Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
- Sure.- เอาซิ 50 First Dates (2004)
Up we go.เอาล่ะ Howl's Moving Castle (2004)
Look.เอาล่ะ Just Like Heaven (2005)
- Here.- เอาไป The First Taste (2008)
Don't.ไม่เอานะ Masterpiece (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอา[v.] (ao) EN: take ; get ; bring   FR: prendre ; saisir
เอากลับกัน[v. exp.] (ao klapkan) FR: intervertir ; inverser
เอากลับคืน[v. exp.] (ao klapkheūn) FR: restaurer ; rétablir
เอากัน[v. exp.] (ao kan) FR: faire l'amour
เอาขนออก[v. exp.] (ao khon øk) FR: plumer ; épiler
เอาขอเกี่ยว[v. exp.] (ao khøkīo) FR: gaffer ; faire une bêtise
เอาค่าไถ่[v. exp.] (ao khā thai) FR: rançonner
เอาคืนมา[v. exp.] (ao kheūn mā) FR: reprendre ; récupérer
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious   FR: être strict ; être sérieux
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
shiftless(adj) ไม่เอาไหน เช่น He knew Michael for over twenty years and found him to worthless, shiftless and to spend his wages on liquor rather than his family.
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.
loser(n) คนขี้แพ้, คนไม่เอาถ่าน, คนไม่เอาไหน, คนไม่ได้เรื่อง เช่น Are you a loser?! Take this quiz and find out.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace[VT] เอาชนะได้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
assemble[VT] เอามารวมกัน
argue down[PHRV] เอาชนะ (ในการแข่งขัน), See also: ทำให้พ่ายแพ้
at half-mast[IDM] ลด (ธง) ลงครึ่งเสา, See also: เอา (บางสิ่ง) ลงครึ่งหนึ่ง / ครึ่งท่อน
baby[VT] ตามใจ, See also: เอาอกเอาใจ, ประคบประหงม, Syn. induldge, coddle
bag[VT] ใส่ถุง, See also: เอาใส่กระเป๋า
bank[VT] เอาเงินฝากธนาคาร, See also: เอาเงินเข้าธนาคาร, Syn. deposit, Ant. withdraw
bank[VT] เอามากอง, See also: ทำให้เป็นกอง
beat[VT] ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ, Syn. defeat, Ant. lose
best[VT] เอาชนะ, See also: ชนะ, เหนือกว่า, Syn. defeat, beat, Ant. lose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
adopt(อะดอพทฺ') vt. นำมาใช้, รับเอา, เลี้ยงเป็นลูก -adopter, adoption n. -adoptive adj., Syn. take, utilize)
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(vt) สรุป,เอาออก
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
assured(n) ผู้เอาประกัน
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
desperate (adj ) เอาเป็นเอาตาย
extroverted (adj) เอาใจใส่
facepalm[เฟซ'ปาล์ม] (vt ) เอามือก่ายหน้าผากแสดงอาการผิดหวัง
pedobearเอาแบบสั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ คือเจ้าหมีสีน้ำตาลที่ชอบ(ลักพาตัว)สาวโลลิ!! อ๊าา พี่หมี xD เกิดจาก 4ch นั้นเอง ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
save one's skin ( ) เอาตัวรอด
See also: S. To save oneself from harm or injury,
take it out (phrase) เอามันออกไป,พามันออกไป
take seriously (vt ) เอาจริงเอาจัง
transcend (vt) เอาชนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
やれやれ[やれやれ, yareyare] (คำอุทาน) เอาหละ เอาละนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
さあ[さあ, saa] เอาล่ะ
許り[ばかり, bakari] เอาแต่...เท่านั้น
わかまま[wakamama] (adj) เอาแต่ใจตัวเอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
持って行く[もっていく, motteiku] Thai: เอาไป
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: เอาอย่าง English: to conform
戻す[もどす, modosu] Thai: เอากลับคืนที่เดิม English: to put back
取り戻す[とりもどす, torimodosu] Thai: เอาคืน English: to take back
取り出す[とりだす, toridasu] Thai: เอาออก English: to take out
見せる[みせる, miseru] Thai: เอาให้ดู
下ろす[おろす, orosu] Thai: เอาลง English: to take down
移す[うつす, utsusu] Thai: เอาโรคไปติด
運ぶ[はこぶ, hakobu] Thai: เอาสิ่งของเป็นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: to transport

German-Thai: Longdo Dictionary
alsoเอาล่ะ, แล้ว
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
immer wieder(adv) ครั้งแล้วครั้งเล่า, เอาอีกเรื่อยๆ
nehmenเอา, รับ |nahm, genommen|
ohneโดยไม่มี, ไม่เอา
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
wiederเอาอีก, อีกครั้ง
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entfernen (vt ) เอาออกไป ตัดออก

French-Thai: Longdo Dictionary
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
queอะไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Qu'est-ce que tu prends? เธอเอาอะไร, Qu'est-ce qu'on fait? เราทำอะไรอยู่
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top