ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stake

S T EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stake-, *stake*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stake(n) เสาหลัก, See also: เสาเข็ม, Syn. pole, post, stick
stake(n) การประหารชีวิตแบบผูกติดกับเสาแล้วเผา
stake(vt) ปักเสา, See also: ลงเสา, Syn. pole, stick
stake(vi) ปักเขต, See also: ล้อมเขต, Syn. picket, tether
stake(vt) ผูกไว้กับเสา, See also: ผูกไว้กับหลัก, Syn. hitch, tie
stake(n) เงินเดิมพัน, Syn. bet, wager
stake(n) ดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์, Syn. interest, share
stake(vt) วางเดิมพัน, See also: พนัน, พนันขันต่อ, Syn. bet, wager
stakes(n) เงินรางวัลในการแข่งม้า
stake on(phrv) วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake upon, wager on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stake(สเทด) n., vt. (วาง) เสาหลัก, เสาเข็ม, เสาหมุด, เสาบ้าน, หลัก, หมุด, หลักปักเขต, ทั่งไม้, เงินเดิมพัน, เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้, ส่วนได้เสีย, การเสี่ยง, การแข่งม้า, หุ้นผลประโยชน์, การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ, พนัน, , See also: stakes n. เงินเดิมพัน
stakeholdern. ผู้ถือเงินเดิมพัน, ผู้รักษาเงินเดิมพัน
mistake(มิสเทคฺ') { mistook, mistaken, mistaking, msitakes } n. ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด, ตีความหมายผิด, ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error, blunder
mistaken(มิสเท'เคิน) adj. ผิดพลาด, ซึ่งกระทำผิด., See also: mistakenly adv. mistakenness n., Syn. incorrect, false

English-Thai: Nontri Dictionary
stake(n) เงินเดิมพัน, สลัก, ไม้เรียว, หมุด, การเผาทั้งเป็น, การแข่งม้า, เสาเข็ม
stake(vt) ผูก, กั้นหลัก, วางเงินเดิมพัน, ปักเขต, เสี่ยง, ลงเสาเข็ม
stakeholder(n) ผู้ถือเงินเดิมพัน
mistake(n) ความผิด, การสำคัญผิด, ข้อผิดพลาด, การเข้าใจผิด
mistake(vt) ทำผิด, สำคัญผิด, เข้าใจผิด, ผิดพลาด, หลงผิด
sweepstake(n) สลากกินแบ่งม้า, การแทงม้า, การพนันขันต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stakeเงินเดิมพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง How I Won the War (1967)
We'll lay that sucker out flat and drive a stake through his goddamn heart!เสร็จแล้วก็จัดการตอกอกให้ทะลุหัวใจแม่งซะเลย Phantasm (1979)
We thought we could bankrupt you by raising the stakes in the arms race.เราคิดว่าเราอาจล้มละลายคุณโดยการเพิ่มเงินเดิมพันในการแข่งขันด้านอาวุธ The Russia House (1990)
What's your stake in this guy?นายได้ประโยชน์อะไรจากชายคนนี้ Of Mice and Men (1992)
Would you be willing to stake your life on it?กล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมั้ย Legally Blonde (2001)
You were tied to a stake in the middle of a field. You could've died.ไรกัน นายถูกมัดไว้แน่นในทุ่งกว้างแบบนั้น นายอาจตายได้นะ Metamorphosis (2001)
Trust me. I'll stake my entire reputation on it.ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันจะเดิมพันชื่อเสียงของฉันทั้งหมดเกี่ยวกับมัน Showtime (2002)
You can stake it out and catch him red-handed. Gadget:ซุ่มเฝ้าไว้ให้ดีและจับเขาคาหนังคาเขา Inspector Gadget 2 (2003)
I think the feet go first when they set the stake on fire.เวลาโดนเผาทั้งเป็นเนี่ย ขาน่าจะไหม้ก่อนนะ Mona Lisa Smile (2003)
Now the stakes had been raised.ตอนนี้ค่าปรับได้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้ว The Dreamers (2003)
Hello? I'm sorry, brother Davis is down at the Stake Centre.สวัสดีค่ะ หลวงพี่ดาวิส กำลังอยู่ืที่โบสถ์ค่ะ Latter Days (2003)
- Is Dad missing dinner again? - Oh, it's nothing, but he sure is late over at the Stake Centre.พ่อจะไม่กลับมากินข้าวอีกแล้วเหรอครับแม่ ไม่จ๊ะ พ่อจะกลับมา แต่ช้าหน่อยนึง Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stakeAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
stakeHe got angry because his honor was at stake.
stakeHe staked his future on this single chance.
stakeI felt that my honor was at stake.
stakeI felt that my honor was at stake.
stakeI've staked out places for us in the front row of the auditorium.
stakeThe EC countries have a huge stake in the talks.
stakeThe future of our company is at stake. We have been heavily in the red for the last couple of years.
stakeThere's a lot of money at stake in this transaction.
stakeThe site of the condominium is enclosed with stakes.
stakeThe team played hard because the championship of the state was at stake.
stakeThousands of lives will be at stake if emergency food does not arrive there within a few days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือ(n) holder, See also: stakeholder, Syn. ขา, Example: แชร์งวดนี้ไม่เอาหลายมือแล้วกว่าจะได้มันนานเกินไป, Thai Definition: ผู้ร่วมเล่นการพนันบางอย่างหรือแชร์เป็นต้น
วางเดิมพัน(v) bet, See also: stake, wager, Example: เขาวางเดิมพันไว้ร้อยกว่าบาท, Thai Definition: นำเงินที่กำหนดพนันของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันไว้ เพื่อมอบให้ผู้ชนะเมื่อรู้ผลการแข่งขันแล้ว
โป๊ะ(n) stake trap, See also: fishing stake, slat trap, Example: ชาวประมงจับปลาด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น ลอบ โพงพาง หรือ โป๊ะ เป็นต้น, Count Unit: ลูก, ปาก, Thai Definition: ชื่อเครื่องดักปลาในทะเล ใช้ไม้ปักเป็นปีก
เดิมพัน(v) bet, See also: stake, gamble, wager, Syn. พนัน, Example: เขาหน้ามืดถึงขั้นเดิมพันด้วยทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่
ตะลุง(n) stake for tethering elephants, See also: stake for making a boundary or for tying an elephant, Syn. เสาตะลุง, เสาผูกช้าง, Count Unit: ต้น
เสี่ยง(v) risk, See also: stake, bet, gamble, try out, Syn. ลองดู, เผชิญดู, Example: เขาเสี่ยงวัดกระแสความนิยมของชาวกทม. ด้วยการลงสมัคร ส.ส., Thai Definition: ลองเผชิญดู
หลัก(n) stake, See also: post, pole, Syn. เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด, Example: เขาเอาเรือไปผูกไว้กับหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
ชดใช้โทษ[chotchai thōt] (v, exp) EN: redeem a mistake
เดิมพัน[doēmphan] (n) EN: wager ; gambling ; stake ; bet  FR: mise [ f ] ; enjeu [ m ]
เดิมพัน[doēmphan] (v) EN: bet ; stake ; gamble ; wager
ฝาด[fāt] (v) EN: be deceptive ; mistake one for another
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[hen kongjak pen døkbūa] (xp) EN: mistake wrong for right
หวย[hūay] (n) EN: lottery ; sweepstakes  FR: loterie [ f ] ; sweepstake [ m ]
หุ้น[hun] (n) EN: share ; stake ; part  FR: action (boursière) [ f ] ; titre [ m ] ; part [ f ] ; participation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STAKE S T EY1 K
STAKER S T EY1 K ER0
STAKES S T EY1 K S
STAKED S T EY1 K T
STAKE'S S T EY1 K S
STAKEOUT S T EY1 K AW2 T
STAKE-OUT S T EY1 K AW1 T
STAKEOUTS S T EY1 K AW2 T S
STAKEHOLDER S T EY1 K HH OW2 L D ER0
STAKEHOLDERS S T EY1 K HH OW2 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stake (v) stˈɛɪk (s t ei1 k)
staked (v) stˈɛɪkt (s t ei1 k t)
stakes (v) stˈɛɪks (s t ei1 k s)
Stakeford (n) stˈɛɪkfəd (s t ei1 k f @ d)
stake-holder (n) stˈɛɪk-houldər (s t ei1 k - h ou l d @ r)
stake-holders (n) stˈɛɪk-houldəz (s t ei1 k - h ou l d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赌注[dǔ zhù, ㄉㄨˇ ㄓㄨˋ, / ] stakes; (what is at) stake #21,773 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] stake; picket [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anteil { m }; Beteiligung { f } (an)stake (in) [Add to Longdo]
Nietkontakt { m }stake contact [Add to Longdo]
Pfahl { m }; Pflock { m } | Pfähle { pl }stake | stakes [Add to Longdo]
Rungenwagen { m }stake car [Add to Longdo]
Stake { f }pole [Add to Longdo]
Staket { n }; Stakete { f }pale; paling [Add to Longdo]
Staketenzaun { m }paling fence [Add to Longdo]
staken; im Stechkahn fahrento punt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
間違え[まちがえ, machigae] (n) mistake #628 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) #961 [Add to Longdo]
失敗[しっぱい, shippai] (n, adj-no, vs) failure; mistake; blunder; (P) #2,180 [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) #2,227 [Add to Longdo]
ミス[misu] (n, vs) (1) (abbr. of the English "mistake") (See エラー) mistake; error; failure; (n) (2) Miss; (3) myth; (P) #2,422 [Add to Longdo]
確か(P);確;慥か[たしか, tashika] (exp, n, adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P) #2,449 [Add to Longdo]
誤り(P);謬り;謬(io)[あやまり, ayamari] (n) error; mistake; slip; bug; (P) #4,373 [Add to Longdo]
ステークス[sute-kusu] (n) stakes #5,027 [Add to Longdo]
だらけ[darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) #7,673 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] mistake [Add to Longdo]
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top