ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

g

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -g-, *g*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Geldautomat { m }; Bankomat { m }(n, phrase, name) เช็คยอดเงิน ถอนเงินออก

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
gelten(vi, vt) 1 v/i be valid; Gesetz etc: be in force; Preis: be effective: gelten für apply to; gelten als be regarded as, be considered (to be); gelten lassen accept (als as); 2 v/t: viel (wenig) gelten carry a lot of (little) weight

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
gerontophobia(n) โรคกลัวความชรา, โรคกลัวคนแก่
good causeสาเหตุที่ดี

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
geschäftsnummer(n) reference number
go hand in hand(idioms) to be present together
go the extra mile(idioms) To go above and beyond the call of duty, to do more than is expected or asked of you, or to give extra effort in what you're doing, to make sure your job is done perfectly.
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase) 1. เผาไหม้ 2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา, See also: S. shoot down in flames, fan the flames, R. flame
gospel(n) good news (mentioned in bible to refer to the coming of Jesus Christ)

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
get under feetมาเกะกะ มากวน มายุ่งวุ่นวาย, See also: S. get in the way, they annoy you because they are always near you in a way that mak

English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร
ganesha(n) พระพิฆเณศ
gaslight(vt) จัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, ปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง
gaslighting(n) การจัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, การปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง
GCD(abbrev) ห.ร.ม. (หารร่วมมาก), Syn. greatest common divisor
GDP(n, abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
gear(n) ล้อเครื่องบิน
gear down(vi) กางล้อ (เครื่องบิน)
gear up(vi) เก็บล้อ (เครื่องบิน)
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
g(n) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7
G(n) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7
gm(abbr) กรัม (คำย่อของ gram)
go(vi) ไป, See also: ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง, Syn. arrive, depart;
go(vi) ผ่านไป (เวลา), See also: ล่วงเลยไป
go(vi) บรรลุ, Syn. succeed, Ant. fail
go(vi) เลิก, See also: ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น, Syn. terminate
go(vi) หมด, See also: ถูกใช้หมด, หมดอายุ, Syn. be spent, transpire
go(vi) ลาออก
go(vi) ส่งเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
g(จี) พยัญชนะอังกฤษตัวที่7, เสียงG
g-manabbr. government-man (จี'แมน) n. เจ้าหน้าที่รัฐบาล
g.m.t.abbr. Greenwich Mean Time
g.n.abbr. Graduate Nurse
g.n.p.abbr. Gross National Product
g.p.abbr. General Practitioner
g6pdabbr. glucose-6-phosphate dehydrogenase
gabaabbr. gamma aminobutyric acid
gabardeen(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง, เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ, ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
gabble(n) การพูดเร็ว, การพูดฉอด, การพูดพร่ำ
gabble(vi) พูดเร็ว, พูดฉอดๆ, พูดพร่ำ, พูดน้ำไหลไฟดับ
gable(n) จั่วเรือน, หน้าจั่ว
gad(vi) ขยับตัวไปมา, ทำยุกยิก, เดินไปเดินมา, ร่อนเร่
gadabout(n) คนชอบเที่ยวเตร่
gadfly(n) ตัวต่อ, ตัวเหลือบ
gaff(n) ฉมวก, หลาวแทงปลา, ตะขอเกี่ยวปลา
gag(n) การอุดปาก, การปิดปาก, การจำกัดเสรีภาพในการพูด
gag(vt) อุดปาก, ปิดปาก, สวมบังเหียนปาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และการค้า (ต.ท.พ.ค.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
G.C.D. (greatest common divisor); H.C.F. (highest common factor)ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
G.D.P. (gross domestic product)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
G.M. (geometric mean)จีเอ็ม (มัชฌิมเรขาคณิต) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
G.N.E. (gross national expenditure)รายจ่ายประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
G.N.P. (gross national product)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
G.P. (geometric progression)จีพี (การก้าวหน้าเรขาคณิต) [ มีความหมายเหมือนกับ geometric sequence ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gabbroหินแกบโบร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gabbroic layerชั้นแกบโบร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gabelleอากรสรรพสามิต (ก. เก่าฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
G Cellsเซลล์จี [การแพทย์]
G.C.D.ห.ร.ม., ดู  greatest common divisor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
G.M.จีเอม, ดู geometric mean [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gabaกาบา [การแพทย์]
gabiongabion, กล่องลวดถักบรรจุหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gaggingการขย้อน [การแพทย์]
Gainได้รับ [การแพทย์]
Gain, Primaryประโยชน์ขั้นปฐมภูมิ [การแพทย์]
Gain, Secondaryประโยชน์ขั้นทุติยภูมิ, ผลกำไรทุติยภูมิ [การแพทย์]
Gainsกำไร [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
g2g(vi, vt, modal, verb) ย่อมาจาก Got to go ต้องไปแล้ว เป็นศัพท์ที่ชอบไช้ Chat กันบน internet
g8(org) กลุ่ม 8 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก, See also: group of 8
gaba rice[กาบ้า ไรส์] (n) ข้าวกล้องงอก
gabrielite(n) สมาชิกคณะเซนต์คาเบรียล
gag order(n) คำสั่งห้ามแพร่งพราย, คำสั่งปกปิด
galavantเจ้าชู้, Syn. flirt
gamadeva[Ga-Ma-De-Va] (n) กามเทพ ในความเชื่อของชาวฮินดู
gamer(n) ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจ, คนคลั่งเกม , ผูู้ที่พร้อมจะอุทิศและถวายเวลาให้แก่การเล่นเกมในจอคอมพิวเตอร์
Ganesha(n, name, uniq) พระพิฆเนศวร
Gangbang(slang) การรุมโทรม หรือการร่วมเพศหมู่, See also: rape, Syn. gang-rape

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
G team coming through.จีทีมกำลังมาแล้ว Inspector Gadget 2 (2003)
We wanted to call it H2Ope, but we're having a hard time g etting it cleared.เราจะเรียกมันว่า เอชทูโฮป แต่ยังไม่แน่หรอก Hope Springs (2003)
Not talk about B G H again anywhere.ไม่พูดเรื่องฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวที่ไหนอีก The Corporation (2003)
The G is silent When I sneak in your doorThe G is silent When I sneak in your door Mean Girls (2004)
I think you've had one too many G and T's.ลูกพูดถูก เอลีนอร์ คุณมีฐิติและอคติกับเธอมากเกินไป Match Point (2005)
Okay, we're going to be in G here.โอเค เราจะใช้คอร์ดG ตรงนี้ Loving Annabelle (2006)
(BAND PLAYING WHEN THE SAIN TS GO MARCHIN G IN). Deja Vu (2006)
(DON'T WORRY BAB Y PLA YIN G ON RADIO )(อย่ากังวลที่รัก มาฟังวิทยุกัน ) Deja Vu (2006)
(MUSIC PLA YIN G ON RADIO )(เพลงเล่นในวิทยุ ) Deja Vu (2006)
( CHA TTERIN G ON RADIO )( CHA TTERIN G ON RADIO ) Deja Vu (2006)
( CHA TTERIN G ON RADIO )( CHA TTERIN G ON RADIO ) Deja Vu (2006)
( CHA TTERIN G ON RADIO )Why not? It's your shot. Deja Vu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
g1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
g2. Sew together the shoulder of the garment body.
g3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
g400, 000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
g60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
g600 problems will be tough going.
gA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
gA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
gA 6% yield is guaranteed on the investment.
gA baby does not know good or evil.
gA baby has no knowledge of good and evil.
gA bad cold is going about now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกาภิวัตน์(n) globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai Definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
คุ้มครองสิทธิ์(v) guard the rights, Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์, Ant. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์, Example: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกป้องและ คุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างวินัยทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ
ความเด่นดัง(n) fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความสุภาพ(n) gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
คำขอบคุณ(n) thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai Definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
ภูต(n) spirit, See also: ghost, demon, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ, Example: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ(n) ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count Unit: ตน, ตัว
งานธุรการ(n) general affairs, Example: งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน, Thai Definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
งามสง่า(adj) graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai Definition: งามเด่น
จับจ้อง(v) watch, See also: gaze, stare, Syn. จ้อง, Example: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาบัติ[ābat] (v) EN: transgress a precept
อาชา[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [ m ]
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
g
g.
ga
ga
ga
gm
go
gu
g's
g.s

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
G
g
GB
GI
GP
go
Gup
G's
GHQ
GIs

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general #10 [Add to Longdo]
[hǎo, ㄏㄠˇ, ] good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) #32 [Add to Longdo]
[gěi, ㄍㄟˇ, / ] to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle) #51 [Add to Longdo]
[guò, ㄍㄨㄛˋ, / ] (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo #74 [Add to Longdo]
工作[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ,  ] job; work; construction; task #80 [Add to Longdo]
公司[gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ,  ] (business) company; company; firm; corporation; incorporated #87 [Add to Longdo]
[gāi, ㄍㄞ, / ] that; the above-mentioned; most likely; to deserve; should; ought to; owe #105 [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] to change #122 [Add to Longdo]
[gèng, ㄍㄥˋ, ] more; even more; further; still; still more #122 [Add to Longdo]
国家[guó jiā, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ,   /  ] country; nation; state #126 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
外国人[がいこくじん, gaikokujin] (n) ชาวต่างชาติ
外相[がいしょう, gaishou] (n) รัฐมนตรีต่างประเทศ
[がけ, gake] (n) หน้าผา
学期[がっき, gakki] (n) เทอม, ภาคเรียน
学校[がっこう, gakkou] (n) โรงเรียน
学部[がくぶ, gakubu] (n) คณะวิชา (ในมหาวิทยาลัย)
学長[がくちょう, gakuchou] (n) อธิการบดี(ของมหาวิทยาลัย)
学費[がくひ, gakuhi] (n) ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
学生[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, Syn. 生徒
学者[がくしゃ, gakusha] (n) นักวิชาการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ガム[gamu, gamu] (n) หมากฝรั่ง
国王[guowang, (N.) king, chinese] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์, See also: S. 皇上, R. 皇上

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
学内[がくない, gakunai] TH: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย  EN: within the school
技術[ぎじゅつ, gijutsu] TH: ศิลปะ
技術[ぎじゅつ, gijutsu] TH: เทคนิค  EN: technique
技術[ぎじゅつ, gijutsu] TH: เทคโนโลยี  EN: technology
ゴシック[ごしっく, goshikku] TH: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์  EN: gothic
現実[げんじつ, genjitsu] TH: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง  EN: reality
[ぐん, gun] TH: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย  EN: Gun (pl)
合意[ごうい, goui] TH: ตกลงเห็นด้วย
合意[ごうい, goui] TH: เห็นพ้องด้วย  EN: consent
行事[ぎょうじ, gyouji] TH: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม

German-Thai: Longdo Dictionary
Gabel(n) |die, pl. Gabeln| ส้อม
gähnen(vi) |gähnte, hat gegähnt| หาว
Gans(n) |die, pl. Gänse| ห่าน
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:
ganz(adv, adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ, Syn. völlig
ganze(adj) der/die/das ganze + คำนาม แปลว่า ทั้งหมด, See also: ganz
ganzen(adj) See also: ganz
gar(adj) สุก(อาหาร)
gar nichtไม่เลย เช่น Es ist gar nicht komisch. ไม่เห็นแปลกหรือน่าขันเลย
gar nicht übel(phrase) ไม่เลวเลยนี่, ใช้ได้นี่

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ganzzahl { f } | Ganzzahlen { pl }จำนวนเต็ม
Geflecht { n } | Geflechte { pl }ตาข่าย
Geige(n) ไวโอลิน
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!
Geisel { f } | Geiseln { pl }(n) ตัวประกัน
geizhals(n, adv) ขี้เหนียว คนขี้เหนียว
Gemeinde { f }; Gemeinschaft { f }; Gemeinsamkeit { f } | Gemeinden { pl }; Gemeinschaften { (n, slang, name) กีมายด์
Generaloberst[แกเนอราลโอแบสท์] (jargon) พลเอกอาวุโส
geprüft(เก-พรูฟ-เทอะ) vt. ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, ตรวจพล, สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์, เขียนบทปฏิทัศน์
Geräumigkeit { f }(n) ความกว้างใหญ่, See also: ความมีเนื้อที่ใหญ่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gong { m }gong [Add to Longdo]
gesögtsawn [Add to Longdo]
grubgrubbed [Add to Longdo]
gebildetshaped [Add to Longdo]
gehorchtlistened [Add to Longdo]
gehorsamobedient [Add to Longdo]
gemessenmetered [Add to Longdo]
geschlungenslung [Add to Longdo]
gesetzloslawless [Add to Longdo]
getragenborne [Add to Longdo]
gewirbeltwhirled [Add to Longdo]
Gasofen { n }gas oven [Add to Longdo]
Gestank { m }reek [Add to Longdo]
Gestank { m }stench [Add to Longdo]
geheime Absprachen { pl }collusive behaviour [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
gant(n) |m| ถุงมือ
gare, -s(n) |f| สถานีรถไฟ
gâteau(n) |m, pl. gâteaux| ขนมเค้ก
gauche(n) |f| ข้างซ้าย, Ant. droite
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
Genève[เฌแนฟ] (n) ชื่อเมืองจเนีวา
glace(n) |f| ไอศกรีม เช่น glace au chocolat ไอศกรีมรสช็อกโกแลต
grand(adj) |-e| ใหญ่, สูง เช่น Mon copain est trés grand. แฟนฉันนะ สูงเชียวล่ะ, Ant. petit
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
gris(adj) |f. -e| ที่มีสีเทา

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ganodermaเห้ดหลิงจือ
grudge(n) คนขี้หงุดหงิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
丈夫[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 G \G\ (j[=e])
   1. G is the seventh letter of the English alphabet, and a
    vocal consonant. It has two sounds; one simple, as in
    gave, go, gull; the other compound (like that of j), as in
    gem, gin, dingy. See Guide to Pronunciation, [sect][sect]
    231-6, 155, 176, 178, 179, 196, 211, 246.
    [1913 Webster]
 
   Note: The form of G is from the Latin, in the alphabet which
      it first appeared as a modified form of C. The name is
      also from the Latin, and probably comes to us through
      the French. Etymologically it is most closely related
      to a c hard, k y, and w; as in corn, grain, kernel; kin
      L. genus, Gr. ?; E. garden, yard; drag, draw; also to
      ch and h; as in get, prehensile; guest, host (an army);
      gall, choler; gust, choose. See {C}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) G is the name of the fifth tone of the natural or
    model scale; -- called also {sol} by the Italians and
    French. It was also originally used as the treble clef,
    and has gradually changed into the character represented
    in the margin. See {Clef}. G[sharp] (G sharp) is a tone
    intermediate between G and A.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 g
   n 1: a metric unit of weight equal to one thousandth of a
      kilogram [syn: {gram}, {gramme}, {gm}, {g}]
   2: a purine base found in DNA and RNA; pairs with cytosine [syn:
     {guanine}, {G}]
   3: one of the four nucleotides used in building DNA; all four
     nucleotides have a common phosphate group and a sugar
     (ribose) [syn: {deoxyguanosine monophosphate}, {G}]
   4: the cardinal number that is the product of 10 and 100 [syn:
     {thousand}, {one thousand}, {1000}, {M}, {K}, {chiliad}, {G},
     {grand}, {thou}, {yard}]
   5: a unit of force equal to the force exerted by gravity; used
     to indicate the force to which a body is subjected when it is
     accelerated [syn: {g}, {gee}, {g-force}]
   6: a unit of information equal to 1000 megabytes or 10^9
     (1,000,000,000) bytes [syn: {gigabyte}, {G}, {GB}]
   7: a unit of information equal to 1024 mebibytes or 2^30
     (1,073,741,824) bytes [syn: {gigabyte}, {gibibyte}, {G},
     {GB}, {GiB}]
   8: (physics) the universal constant relating force to mass and
     distance in Newton's law of gravitation [syn: {gravitational
     constant}, {universal gravitational constant}, {constant of
     gravitation}, {G}]
   9: the 7th letter of the Roman alphabet [syn: {G}, {g}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 G
  pref.,suff.
 
   1. [SI] See {quantifiers}.
 
   2. The letter G has special significance in the hacker community, largely
   thanks to the GNU project and the GPL.
 
   Many {free software} projects have names that names that begin with G. The
   GNU project gave many of its projects names that were acronyms beginning
   with the word ?GNU?, such as ?GNU C Compiler? (gcc) and ?GNU Debugger?
   (gdb), and this launched a tradition. Just as many Java developers will
   begin their projects with J, many free software developers will begin
   theirs with G. It is often the case that a program with a G-prefixed name
   is licensed under the GNU GPL.
 
   For example, someone may write a free Enterprise Engineering Kludge package
   (EEK technology is all the rage in the technical journals) and name it
   ?geek? to imply that it is a GPL'd EEK package.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top