ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petit

P EH1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petit-, *petit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petit(adj) เล็กน้อย (ปัจจุบันมักใช้ในทางกฎหมาย), See also: ไม่สำคัญ, Syn. petty
petite(adj) เล็กและบอบบาง (โดยเฉพาะผู้หญิง), Syn. dilicate, dainty, minikin, teeny, Ant. huge, big
petite(adj) ซึ่งเหมาะกับคนร่างเล็ก
petition(n) การร้องเรียน, See also: การร้องทุกข์, การถวายฎีกา
petition(n) การอ้อนวอน, See also: การสวดอ้อนวอน, การขอร้อง, Syn. appeal, solicitation
petition(n) คำร้อง, See also: ฎีกา, คำร้องเรียน
petition(n) คำอ้อนวอน, See also: คำขอร้อง, Syn. prayer, request, supplication
petition(vt) ร้องเรียน, See also: ถวายฎีกา, ร้องทุกข์
petition(vt) อ้อนวอน, See also: ขอร้อง, Syn. appeal, request, solicit
petit mal(n) โรคลมชักชนิดไม่รุนแรง, Syn. epilepsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petit(เพท'ที) adj. เล็กน้อย, เกี่ยวกับลหุโทษ, ไม่สำคัญ, รองลงมา, Syn. small, petty, minor
petit larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว
petite(พีทีท') adj. เล็ก, จิ๋ว. n. หญิงร่างเล็ก
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน, การอ้อนวอน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, สิทธิการร้องเรียน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา. vt., vi. ร้อยเรียน, ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request, appeal
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม, ความต้องการของร่างกาย, ความปรารถนา, ความชอบ, Syn. desire, craving, relish, liking, Ant. aversion, distaste
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน, การชิงชัย, ผู้แข่งขัน, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน, ซึ่งสามารถแข่งขันได้, มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative, rivaling, Ant. cooperative
competitor(คัมเพท'ทิเทอะ) n. ผู้แข่งขัน, ผู้แข่ง, คู่ต่อสู้, Syn. contestant, rival
repetition(เรพพิทิช'เชิน) n. การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, สิ่งที่อัดใหม่, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ, Syn. redoing

English-Thai: Nontri Dictionary
petite(adj) เล็ก, จิ๋ว, จุ๋มจิ๋ม, น่ารัก, น้อย
petition(n) การร้องเรียน, ฎีกา, คำร้อง, การอุทธรณ์, การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์, ผู้ร้องเรียน, ผู้ถวายฎีกา, ผู้ร้องทุกข์
appetite(n) ความหิว, ความกระหาย, ความอยากอาหาร
competition(n) การแข่งขัน, การแข่ง, การชิงชัย
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน, ซึ่งชิงชัยกัน, ซึ่งแข่งกัน
competitor(n) ผู้แข่งขัน, คู่แข่ง, คู่ต่อสู้
repetition(n) สำเนา, การกล่าวซ้ำ, การท่อง, การทำซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionคำร้องทุกข์, เรื่องราวร้องทุกข์ [ ดู complaint ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition nominationการเข้าชื่อเสนอเพื่อการแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petition of rightsคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petition of rightสิทธิในการกล่าวโทษ [TU Subject Heading]
Petition, Right ofสิทธิในการร้องทุกข์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A kind of Spiritual Petit four. Something that would be useful for you to be accustomed to.สิ่งที่ถ้าหากคุณคุ้นเคยแล้ว จะเป็นประโยชน์มาก I Heart Huckabees (2004)
Bonjour, my petit friends.สวัสดี เพื่อนตัวน้อยๆของฉัน Snow Buddies (2008)
You're gonna finish what your daddy started, ain't you, petit boug?ลูกจะจบงานที่พ่อได้เริ่มไว้ ใช่ไหม ไอ้ลูกพ่อ Night on the Sun (2010)
No, no, no, mon petit cherie.ไม่ ไม่ ไม่หรอกจ้ะที่รัก The Hawking Excitation (2012)
Charlotte, would you escort the ladies to the conservatory for petits fours and refreshments?ชาร์ล็อต เธอควรพา เลดี้คนนี้ไปที่เรือนต้นไม้ เพื่อทานของว่าง จะได้สดชื่นขึ้น Intuition (2012)
Mmm, petit peu.อืมเล็ก ๆ น้อย ๆ Fading Gigolo (2013)
While Jeanne excels in petit point.ในขณะที่ จีนก็ถนัดเรื่อง เย็บปักถักร้อย Bitchcraft (2013)
On the other hand, um, you know, a house, like mine... this is a petit beef and truffle tartlet, compliments of chef ostler.ในทางกลับกัน เอ่อ คุณก็รู้ ว่าบ้าน แบบบ้านของผม ทาร์ตเห็ดทรัฟเฟิลกับเนื้อครับ อภินันทนาการจากเชฟ ออสเลอร์ A Dish Best Served Cold (2013)
Archer Petit was nowhere near Angela Nix on the night she disappeared.อาร์เชอร์ เปอร์ตีต์อยู่ที่ไหนซักแห่งใกล้กับแองเจลา นิกซ์ ในคืนที่เธอหายไป Sister's Keeper (2013)
- And this must be le petit Carl, huh? - Oh, yeah.และนี่ต้องเป็นคาร์ลน้อยใช่มั้ย อื้ม ใช่ Control (2013)
I've told Madame Torgenot and Madame Petit all about you.ฉันชอบเล่าเรื่องคุณให้มาดามตอร์เกโน่ กับมาดามเปอตีต์ฟัง Allied (2016)
The lovely Madame Petit in apartment seven.มาดามเปอตีต์ที่อพาร์ตเมนต์เจ็ด Allied (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
petitAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
petitFirst we will present a petition to the mayor and collect signatures.
petitI addressed a petition to the mayor.
petitI thought it strange that the petition had been turned down.
petitThe villagers petitioned against the nuclear power plant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้องเรียน(v) complain, See also: petition, request, make an accusation to one's superior, appeal, Syn. ร้องทุกข์, Example: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ, Thai Definition: เสนอเรื่องราว
เข้าชื่อ(v) petition, See also: have jointly signed, submit a joint letter, Syn. ลงชื่อ, Example: ฝ่ายค้านจะเข้าชื่อกันเพื่อขับไล่รัฐมนตรีบางคนออก, Thai Definition: รวมกันลงชื่อเพื่อแสดงความจำนง
คำร้องขอ(n) petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai Definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้อง(n) petition, See also: request, appeal, entreaty, application, Syn. ฎีกา, คำขอ, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา, Count Unit: ข้อ, ฉบับ, Thai Definition: คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
คำร้องทุกข์(n) petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai Definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ใบฎีกา(n) petition, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
ร้องฎีกา(v) petition, Thai Definition: ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์
ฎีกา(n) petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา(n) petition to the Supreme Court, Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์, Example: เขาจะรอจนกว่าจะถึงวันอ่านคำตัดสินคำร้องฎีกาของลูกชายเขา, Thai Definition: การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [ m ] ; déjeuner [ m ] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [ m ]
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[ f ] ; cassette [ f ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
ใบฎีกา[baidīkā] (n) EN: petition
บำเรอ[bamroē] (v) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy  FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (n) EN: odds and ends  FR: bricoles [ fpl ] ; petites choses [ fpl ]
เบื่ออาหาร[beūa āhān] (v, exp) EN: have a poor appetite  FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit
เบอร์เล็ก[boē lek] (n, exp) EN: small size  FR: petite taille [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PETIT P EH1 T IY0
PETITT P EH1 T IH0 T
PETITO P EH0 T IY1 T OW0
PETITE P AH0 T IY1 T
PETITTO P EH0 T IY1 T OW0
PETITES P EH2 T IY1 T S
PETITTI P EH0 T IY1 T IY0
PETITION P AH0 T IH1 SH AH0 N
PETITIONS P AH0 T IH1 SH AH0 N Z
PETITJEAN P IH0 T IH1 T JH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petite (j) pˈətˈiːt (p @1 t ii1 t)
petition (v) pˈɪtˈɪʃən (p i1 t i1 sh @ n)
petitions (v) pˈɪtˈɪʃənz (p i1 t i1 sh @ n z)
petitioned (v) pˈɪtˈɪʃənd (p i1 t i1 sh @ n d)
petitioner (n) pˈɪtˈɪʃənər (p i1 t i1 sh @ n @ r)
petitioners (n) pˈɪtˈɪʃənəz (p i1 t i1 sh @ n @ z)
petitioning (v) pˈɪtˈɪʃənɪŋ (p i1 t i1 sh @ n i ng)
petit bourgeois (n) pˌɛtɪ-bˈuəʳʒwaː (p e2 t i - b u@1 zh w aa)
petits bourgeois (n) pˌɛtɪ-bˈuəʳʒwaːz (p e2 t i - b u@1 zh w aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
请愿[qǐng yuàn, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ, / ] petition (for action to be taken), #41,494 [Add to Longdo]
请愿书[qǐng yuàn shū, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ ㄕㄨ, / ] petition, #60,226 [Add to Longdo]
呈文[chéng wén, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ, ] petition (submitted to a superior), #100,037 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Petit mal; kleiner epileptischer Anfall [ med. ]petit mal [Add to Longdo]
Petitschwalbe { f } [ ornith. ]Petit's Saw-wing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
petit(adj) |-e| เล็ก, Ant. grand
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, Ant. petite-fille
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, Ant. petit-fils
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na, adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くどくど[kudokudo] (adv, adv-to) (on-mim) tediously; repetitively; (P) [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
ごくごく[gokugoku] (adv, adv-to) (on-mim) gulping repetitively [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider [Add to Longdo]
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition [Add to Longdo]
繰返し演算[くりかえしえんざん, kurikaeshienzan] repetitive operation [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
請願[せいがん, seigan] Petition, Gesuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petit \Pet"it\ (p[e^]t"[y^]; F. pe*t[-e]"), a. [F. See {Petty}.]
   Small; little; insignificant; mean; -- Same as {Petty}.
   [Obs., except in legal language.]
   [1913 Webster]
 
      By what small, petit hints does the mind catch hold of
      and recover a vanishing notion.     --South.
   [1913 Webster]
 
   {Petit constable}, an inferior civil officer, subordinate to
    the high constable.
 
   {Petit jury}, a jury of twelve men, impaneled to try causes
    at the bar of a court; -- so called in distinction from
    the {grand jury}.
 
   {Petit larceny}, the stealing of goods of, or under, a
    certain specified small value; -- opposed to {grand
    larceny}. The distinction is abolished in England.
 
   {Petit ma[^i]tre}. [F., lit., little master.] A fop; a
    coxcomb; a ladies' man. --Goldsmith.
 
   {Petit serjeanty} (Eng. Law), the tenure of lands of the
    crown, by the service of rendering annually some implement
    of war, as a bow, an arrow, a sword, a flag, etc.
 
   {Petit treason}, formerly, in England, the crime of killing a
    person to whom the offender owed duty or subjection, as
    one's husband, master, mistress, etc. The crime is now not
    distinguished from murder.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 petit /pəti/ 
  diminutive; little; small

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top