ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gee

JH IY1   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gee-, *gee*
Possible hiragana form: げえ
English-Thai: Longdo Dictionary
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gee[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, Syn. alas, gosh
gee[INT] คำร้องสั่งม้าหรือวัวให้เลี้ยวขวา
gee[VI] เลี้ยวขวา, See also: เบี่ยงไปทางขวา
gee[SL] เหล้า, See also: สุรา
gee[SL] ว้าว (คำย่อของ Jesus!), See also: วุ้ย, อุ๊ย
geek[SL] คนที่เก่งแต่ไม่มีทักษะในการทำงาน
geese[N] ห่าน (คำนามพหูพจน์ของ goose)
gee up[PHRV] (ออกคำสั่ง) ให้ม้าไปข้างหน้าหรือวิ่งเร็วขึ้น, Syn. come up, get up, giddy up
geetis[SL] เงิน
geezer[N] ชายแก่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. gaffer, old man

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
gee westinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ
gee whizzinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ
geek(กีค) n. นักเล่นปาหี่,บุคคล,เจ้าหมอนี่, บุคคลที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์สูงมาก แต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะมักจะเป็นประเภทไม่ชอบให้ความช่วยเหลือใคร
geese(กีส) n. พหูพจน์ของ goose
geest(กีสทฺ) n. ชั้นดินทรายเก่า ๆ ที่สะสม
geezer(กี'เซอะ) n. คนแก่,คนประหลาด,เฒ่าประหลาด
agee(อะจี') adv. ไปทางข้าหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว,, Syn. ajee (to one side, awry)
apogee(แอพ'พะจี) n. จุดไกลสุดของดาวนพเคราะห์หรืออื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากโลก. apogeal, apogean, apogeic adj., Syn. climax)
burgee(เบอ'จี) n. ธงสามเหลี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
geese(n) pl ของ goose
refugee(n) ผู้หนีภัยสงคราม,ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geeseห่าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aw, gee whizz!โธ่ แย่จัง Airplane! (1980)
Gee whiz!ว้าว ! An American Tail (1986)
Gee whiz, Mom.ผมขอโทษ ผม... *batteries not included (1987)
Oh, gee thanks, Dad.โอ้ ขอบคุณฮะ คุณพ่อ Stand by Me (1986)
Excuse me. Gee whiz!ขอโทษ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
But you, well, gee whiz, chuck, you already have hair to chew on.แต่นายมีคนให้กินอยู่แล้ว Chuck Versus the Truth (2007)
Don't know if I should, but gee it feels good!ไม่รู้ว่าควรหรือเปล่า แต่ก็รู้สึกดีจัง! Sita Sings the Blues (2008)
Gee whiz, Mike.Gee whiz ไมค์ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Gee up there! Ha!เร็วๆ เข้า! The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Gee kerosene.เอาน้ำมันก๊าดมา 99 Problems (2010)
Gee whiz, you guys, it's really coming down out there.ดูสิ ทุกคน มันตกหนักมากข้างนอกนั่นน่ะ Extraordinary Merry Christmas (2011)
And gee whiz,เฮ้อ Unholy Night (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geeAll his geese are swans.
geeAll his geese are swans. [Proverb]
geeGee, I wish I had that problem.
geeGee, unbelievable!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition   FR: édition abrégée [f]
ฉัตร[n.] (chat) EN: many-tiered umbrella   FR: ombrelle étagée [f]
ดื่มจิบ ๆ[v.] (deūm jip-jip) EN: sip   FR: boire à petites gorgées, siroter
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām euk neung) EN: take a swallow of water   FR: boire une gorgée d'eau
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp   FR: gorgée [f]
เจ้าหนี้[n.] (jaonī) EN: creditor ; obligee   FR: créancier [m] ; créancière [f]
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck   FR: boire à petites gorgées ; siroter
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ[n. exp.] (jittawitthayā wai phūyai lae phū sūng-āyu) EN: psychology of adulthood and aging   FR: psychologie de l'adulte et de la personne âgée [f]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee   FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
คำ[n.] (kham) EN: mouthful   FR: bouchée [f] ; gorgée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEE JH IY1
GEES JH IY1 S
GEER G IH1 R
GEEK G IY1 K
GEEZ JH IY1 Z
GEENA G IY1 N AH0
GEEKY G IY1 K IY0
GEEKS G IY1 K S
GEEZE JH IY1 Z
GEE'S JH IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gee (uh) ʤˈiː (jh ii1)
geese (n) gˈiːs (g ii1 s)
gee-up (uh) ʤˌiː-ˈʌp (jh ii2 - uh1 p)
geezer (n) gˈiːzər (g ii1 z @ r)
gee-gee (n) ʤˈiː-ʤiː (jh ii1 - jh ii)
geezers (n) gˈiːzəz (g ii1 z @ z)
gee whiz (uh) ʤˌiː-wˈɪz (jh ii2 - w i1 z)
gee-gees (n) ʤˈiː-ʤiːz (jh ii1 - jh ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geeignet; qualifiziert {adj} (für)qualified (for) [Add to Longdo]
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable [Add to Longdo]
geeignet; günstig; passend; genehm {adj} | geeigneter; günstiger; passender; genehmer | am geeignetsten; am günstigsten; am passendsten; am genehmstenconvenient | more convenient | most convenient [Add to Longdo]
geeignet; fähig; begabt {adj}likely [Add to Longdo]
geeignet; wahlfähig {adj}eligible [Add to Longdo]
geeignetapplicative [Add to Longdo]
geeignet {adv}applicatively [Add to Longdo]
geeignet {adv}eligibly [Add to Longdo]
geeignetpractical [Add to Longdo]
geeignet {adv}properly [Add to Longdo]
geeignet {adv}suitably [Add to Longdo]
geeignet; tauglich (für; zu) {adj}fit (for) [Add to Longdo]
geeignet seinto be fit [Add to Longdo]
geeignete Schritteappropriate action [Add to Longdo]
Geelvinkspechtpapagei {m} [ornith.]Geelvink Pygma Parrot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまあ[, aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear! [Add to Longdo]
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
ばかっぽい[, bakappoi] (adj-i) geeky; geekish [Add to Longdo]
アポジモーター[, apojimo-ta-] (n) apogee motor [Add to Longdo]
アラザン[, arazan] (n) silver dragee (fre [Add to Longdo]
アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd) [Add to Longdo]
オタク(P);ヲタク(ik)[, otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P) [Add to Longdo]
オタッキー[, otakki-] (adj-na) (See オタク) geeky; otaku-y [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
ギーク[, gi-ku] (n) {comp} geek [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギーク[ぎーく, gi-ku] geek [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穏当[おんとう, ontou] geeignet, passend, sanft [Add to Longdo]
適宜[てきぎ, tekigi] geeignet, angemessen, passend [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] geeignet, passend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gee \Gee\, v. i. [imp. & p. p. {Geed}; p. pr. & vb. n.
   {Geeing}.]
   1. To agree; to harmonize. [Colloq. or Prov. Eng.] --Forby.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. G. j["u], interj., used in calling to a horse, It.
    gi[`o], F. dia, used to turn a horse to the left.] To turn
    to the off side, or from the driver (i.e., in the United
    States, to the right side); -- said of cattle, or a team;
    used most frequently in the imperative, often with off, by
    drivers of oxen, in directing their teams, and opposed to
    {haw}, or hoi. [Written also {jee}.]
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, the teamster walks on the right-hand side
      of the cattle; in the United States, on the left-hand
      side. In all cases, however, gee means to turn from the
      driver, and haw to turn toward him.
      [1913 Webster]
 
   {Gee ho}, or {Gee whoa}. Same as {Gee}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gee \Gee\, v. t. [See {Gee} to turn.]
   To cause (a team) to turn to the off side, or from the
   driver. [Written also {jee}.] Geer

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gee
   n 1: a unit of force equal to the force exerted by gravity; used
      to indicate the force to which a body is subjected when it
      is accelerated [syn: {g}, {gee}, {g-force}]
   v 1: turn to the right side; "the horse geed"
   2: give a command to a horse to turn to the right side

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top