ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrive

ER0 AY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrive-, *arrive*
Possible hiragana form: あっりう゛ぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive(vi) เกิด, See also: กำเนิด
arrive(vi) แก้ปัญหาได้, See also: หาทางออกได้
arrive(vi) ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ), See also: ถึง, Syn. achieve success, grow famous
arrive(vi) มาถึง, See also: ถึง, ส่งถึง, Syn. come, enter, reach, Ant. leave, depart
arrive(vi) มีใช้, See also: ปรากฏ, Syn. appear
arrive(vi) เริ่มต้น, See also: เริ่ม
arrive at(phrv) มาถึง (สถานที่)
arrive in(phrv) มาถึง (สถานที่)
arrive on the scene(phrv) โผล่, See also: ปรากฏตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrive(อะไรว') vi. มาถึง, มา, บรรลุถึง, ปรากฎ, ขึ้นฝั่ง -arriver n., Syn. come, Ant. depart
arrivederci(อาร์รีวีเดอ'ซี่) interj. (Italian) จนกว่าเราจะพบกันอีก., Syn. a rivederci

English-Thai: Nontri Dictionary
arrive(vi) มาถึง, ไปถึง, บรรลุถึง, ปรากฏ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrived shipเรือเข้าเขตท่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrived sound valueมูลค่าไม่เสียหาย ณ ปลายทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I did arrive last night about 10:00.ฉันมาถึงแล้ว เมื่อคืน สี่ทุ่ม. Suspiria (1977)
He'll arrive at the sea on the anniversary of the Massacre of Amritsar.เขาจะไปถึงทะเล ในวันครบรอบ สังหารหมู่ที่อมฤตสาร์ Gandhi (1982)
The Leonov has enough fuel for a Iow consumption trajectory that will arrive 12 months earlier.ลีอนอฟ มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ ที่จะมาถึง 12 เดือนก่อนหน้านี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
If he told you to invite us all to his house, why did he arrive late?ถ้าเขาบอกให้คุณเชิญพวกเราทุกคน มาที่บ้านของเขา ทำไมเขาถึงมาสายล่ะ? Clue (1985)
I'll arrive Thursday, by 5 p.m. bus.ฉันจะมาวันพฤหัส, ตอน 5 โมงเย็น ทางรถบัส. Cinema Paradiso (1988)
They'll arrive at your door ... as innocent as children, longing for the past.พวกเขาจะมาถึงประตูบ้านนาย เหมือนกับเด็กไร้เดียงสา ไขว่คว้าหาอดีต Field of Dreams (1989)
Did Dante arrive on his own or with others?ไม่ Dante มาถึงตัวเขาเองหรือกับคนอื่น ๆ ? The Russia House (1990)
Did Savelyev arrive at Peredelkino by himself or with others?ไม่ Savelyev มาถึงที่ Peredelkino ด้วยตัวเองหรือกับคนอื่น ๆ ? The Russia House (1990)
With a hat, by the time the sunbirds arrive At Motu Nui. But if he loses the raceเมื่อนกของเทพเจ้ามาถึง ที่เกาะโมโตนุย Rapa Nui (1994)
She's been living with Mr Wickham in London. If she were to arrive home unmarried still...เพราะหล่อนได้ใช้ชีวิตอยู่กับวิคแฮมที่ลอนดอนแล้ว ถ้าหล่อนมาบ้านเราโดยยังไม่ได้แต่งงานล่ะก็... Episode #1.6 (1995)
Say it's okay, before Albert arrives and starts screaming.บอกว่ามันโอเคก่อนที่อัลเบิร์มาถึงและเริ่มกรีดร้อง The Birdcage (1996)
A great man is about to arrive and bless us with his words, all the way from Washington City.ผู้ชายที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึง และจะมาพูดกับพวกเรา มาจากวอชิงตันโดยตรงเลย The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arriveAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
arriveA detective arrived upon the scene of the crime.
arriveAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
arriveA group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.
arriveA lot of birthday cards will arrive soon.
arriveA luxury liner arrived in harbor.
arriveAn ambulance arrived immediately.
arrive"And you didn't even say that we've arrived!"
arriveAnother lot of tourists arrived.
arriveAn unexpected result was arrived at.
arriveAre we likely to arrive in time?
arriveArrive home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮั้ว(v) come to terms, See also: arrive at an agreement, Example: กลุ่มนักลงทุนต่างชาติถูกจับตาว่าจะเข้ามาฮั้วในการประมูลการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน, Thai Definition: รวมหัวกันประมูล โดยผลัดกันประมูลได้และแบ่งกำไรกัน
มาสาย(v) arrive late, See also: follow banker's hours, Ant. มาเช้า, Example: ปกติเขาจะมาทำงานเช้ากว่าคนอื่นๆ แต่ทำไมวันนี้จึงมาสาย, Thai Definition: มาหลังเวลาเช้าแต่ก่อนเที่ยง
มาสาย(v) arrive late, See also: come late, Syn. มาช้า, มาล่า, Ant. มาเร็ว, Example: นักเรียนคนใดมาหลังเวลา 8.00 น. ถือว่ามาสาย, Thai Definition: มาหลังเวลาที่กำหนด
มาถึง(v) reach at, See also: arrive at, Example: ผมมาถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที
มา(v) arrive, See also: come, reach, show up, turn up, Example: เขามาตั้งแต่เมื่อตอนเช้ามืดแล้ว, Thai Definition: เคลื่อนออกจากที่, ตรงกันข้ามกับ ไป
ตก(v) come to, See also: arrive, Syn. มาถึง, Example: Microsoft Windows เวอร์ชัน 3.0 ตกมาถึงเมืองไทยเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
ถึง(v) reach, See also: arrive, get to, Syn. บรรลุจุดหมาย, ลุ, บรรลุ, Example: ทุกคนถึงที่หมายอย่างปลอดภัย, Thai Definition: ไปจนอยู่ที่จุดหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
บัตรขาเข้า[bat khākhao] (n, exp) EN: (immigration) arrival card  FR: carte d'arrivée [ f ] ; volet arrivée de la carte d'immigration [ m ]
ฉุก[chuk] (v) EN: occur instantaneously ; happen instanly  FR: survenir ; arriver soudainement
ฝนจะตก[fon ja tok] (xp) FR: il va pleuvoir ; la pluie va arriver
จู่ ๆ ก็มา[jū-jū kø mā] (v, exp) EN: come suddenly ; come all of a sudden  FR: arriver soudainement ; se produire soudainement
การมาถึง[kān mā theung] (n) EN: arrival  FR: arrivée [ f ]
เกษียณ[kasīen] (v) EN: retire ; be retired ; superannuate  FR: arriver à son terme ; finir ; terminer ; prendre sa retraite
ครบกำหนด[khrop kamnot] (v) EN: expire ; be over ; be due ; become due  FR: expirer ; arriver à échéance
เกิด[koēt] (v) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate  FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดอะไรขึ้น[koēt arai kheun] (xp) EN: what happened ?  FR: que s'est-il passé ? ; qu'est-il arrivé ?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARRIVE ER0 AY1 V
ARRIVED ER0 AY1 V D
ARRIVES ER0 AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrive (v) ˈərˈaɪv (@1 r ai1 v)
arrived (v) ˈərˈaɪvd (@1 r ai1 v d)
arrives (v) ˈərˈaɪvz (@1 r ai1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] arrive; most; to; until, #193 [Add to Longdo]
抵达[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] arrive; reach (a destination), #3,936 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, ] arrive; follow; heel, #64,862 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] arrive at; reach; intelligent; variant of 達|达, #147,332 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
届く[とどく, todoku] TH: (สินค้า หรือ สิ่งของ)ส่งถึง(ผู้รับ)  EN: arrive

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見えになる;御見えになる[おみえになる, omieninaru] (exp) (hon) to arrive [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k, vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
もうすっかり[mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P) [Add to Longdo]
アライブ[araibu] (adj-f) (1) alive; (vs) (2) to arrive [Add to Longdo]
一番乗り[いちばんのり, ichibannori] (n, vs) leader of a charge; first to arrive; (P) [Add to Longdo]
稲負鳥[いなおおせどり, inaoosedori] (n) (arch) (See 鶺鴒) migratory bird that arrives in autumn (unknown species; perhaps a wagtail) [Add to Longdo]
駅に着く[えきにつく, ekinitsuku] (exp, v5k) to arrive at the station [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r, vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r, aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
帰り着く[かえりつく, kaeritsuku] (v5k, vi) to arrive home; to return [Add to Longdo]
近着[きんちゃく, kinchaku] (n) newly arrived [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrive \Ar*rive"\, v. i. [imp. & p. p. {Arrived}; p. pr. & vb.
   n. {Arriving}.] [OE. ariven to arrive, land, OF. ariver, F.
   arriver, fr. LL. arripare, adripare, to come to shore; L. ad
   + ripa the shore or sloping bank of a river. Cf. {Riparian}.]
   1. To come to the shore or bank. In present usage: To come in
    progress by water, or by traveling on land; to reach by
    water or by land; -- followed by at (formerly sometimes by
    to), also by in and from. "Arrived in Padua." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [[AE]neas] sailing with a fleet from Sicily, arrived
       . . . and landed in the country of Laurentum.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
       There was no outbreak till the regiment arrived at
       Ipswich.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To reach a point by progressive motion; to gain or compass
    an object by effort, practice, study, inquiry, reasoning,
    or experiment.
    [1913 Webster]
 
   {To arrive at}, or attain to.
    [1913 Webster]
 
       When he arrived at manhood.      --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       We arrive at knowledge of a law of nature by the
       generalization of facts.       --McCosh.
    [1913 Webster]
 
       If at great things thou wouldst arrive. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To come; said of time; as, the time arrived.
    [1913 Webster]
 
   4. To happen or occur. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Happy! to whom this glorious death arrives.
                          --Waller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrive \Ar*rive"\, n.
   Arrival. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      How should I joy of thy arrive to hear! --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrive \Ar*rive"\, v. t.
   1. To bring to shore. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And made the sea-trod ship arrive them. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To reach; to come to. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Ere he arrive the happy isle.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Ere we could arrive the point proposed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Arrive at last the blessed goal.   --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrive
   v 1: reach a destination; arrive by movement or progress; "She
      arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago
      until after midnight" [syn: {arrive}, {get}, {come}] [ant:
      {go away}, {go forth}, {leave}]
   2: succeed in a big way; get to the top; "After he published his
     book, he had arrived"; "I don't know whether I can make it in
     science!"; "You will go far, my boy!" [syn: {arrive}, {make
     it}, {get in}, {go far}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top