Search result for

เคลื่อนไป

(35 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคลื่อนไป-, *เคลื่อนไป*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไถ ๑เคลื่อนไปไถลไป เช่น นั่งไม้ลื่นไถลงมา, ไสไป เช่น ไถรถตัดหญ้าไปรอบสนาม
ยก ๑เคลื่อนไป, พากันไป, เช่น ยกทัพ ยกพวก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The thing is two hours over already, and that's the third time we passed that colonial with the cross burning out front.จนกระทั่งมันเคลื่อนไปทั่ว มันใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมันเป็นครั้งที่ 3 ที่เราขับผ่านหมู่บ้านและเตาเผาขยะ Birthmarks (2008)
# It's a ride that all of us get to takeมันเป็นการเคลื่อนไปที่เราทุกคนได้รับ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Drive!เคลื่อนไปInvictus (2009)
Target spotted, moving toward your position.เห็นเป้าหมายแล้ว กำลังเคลื่อนไปทางคุณ Bulletproof (2009)
You can help Anakin by getting this ship to safety.เจ้าสามารถช่วยอนาคินได้ โดยการทำให้ยานนี่เคลื่อนไปโดยปลอดภัย Jedi Crash (2009)
How long will your forward momentum keep you in Miami?งั้นแล้ว แรงขับเคลื่อนไปข้างหน้า ของคุณ จะ ทำให้คุณอยู่ในไมอามี่ นานแค่ไหนล่ะ? Living the Dream (2009)
That is until india broke off and began to migrate north.นั่นจนกระทั้งอินเีดียเคลื่อนออกมา และเริ่มเคลื่อนไปทางเหนือ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
You want us to move in on your position?อยากให้เราเคลื่อนไปหา ตำแหน่งของคุณมั้ย? Playing Cards with Coyote (2009)
You being here now will set things in motion that will end very badly for you.นั่นจะทำให้ทุกอย่าง เคลื่อนไปหาจุดจบ อย่างเลวร้ายสำหรับคุณ A561984 (2009)
Sun moves that way.พระอาทิตเคลื่อนไปทางนั่น Faith (2010)
Sun moves that way, so that's west, okay?พระอาทิตเคลื่อนไปทางตะวันตก โอเคมั้ย ? Faith (2010)
I have asked to see you today in order to tender my resignation as Prime Minister.แล้วก็เต้นวอลซ์ เคลื่อนไป จับจังหวะให้ต่อเนื่อง The King's Speech (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance[VI] เคลื่อนไปข้างหน้า, Syn. preceed, move on, forge ahead
cruise[VT] เคลื่อนไปช้าๆ, See also: ขับรถไปช้าๆ (รถแท็กซี่หาลูกค้าหรือรถตำรวจลาดตระเวน)
coast along[PHRV] เคลื่อนไปเรื่อยๆ (โดยปราศจากการถีบสำหรับจักรยาน หรือการติดเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์), See also: แล่นไปเรื่อย
edge in[PHRV] เคลื่อนไปข้างหน้า
fling up[IDM] เคลื่อนไปอย่างเร็ว, Syn. kick up
forge ahead[PHRV] เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง, See also: เคลื่อนไปอย่าเร็ว
hell for leather[IDM] เคลื่อนไปไม่หยุด, See also: แล่นไปไม่หยุด
inch[VT] เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: ทำให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
inch[VI] เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: เคลื่อนไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
lob along[PHRV] เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างงุ่มง่าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll
eastward(อีส'เวิร์ด) adj.,adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
edging(เอด,'จิง) n. การทำให้คม,การใส่ขอบ,การค่อย ๆ เคลื่อนไป,ริม,ขอบ,การประดับที่ขอบ
electromotiveadj.ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปตามตัวนำ,
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
gad(แกด) vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างไม่หยุด,ร่อนเร่,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย. n. คนที่เร่ร่อนไปมา,ปฏักหรือด้ามแทงสำหรับไล่วัวควาย,เครื่องมือปลายแหลมสำหรับเจาะหาหินแร่. vt. เจาะผ่าด้วยเครื่องมือดังกล่าว, Syn. idle,rove,roam

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top