ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gag

G AE1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gag-, *gag*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
lollygag(vi) เอ้อระเหย, อ้อยอิ่ง เช่น We know you might lollygag on your lunch hour., Syn. idly pass time
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gag(n) สิ่งปิดปากไม่ให้มีเสียงลอดออกมา, See also: ผ้าปิดปาก, สิ่งที่ใช้อุดปาก, การจำกัดการพูด
gag(n) มุขตลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: มุข, การเล่าเรื่องตลก, Syn. prank
gag(vt) อุดปาก, See also: ปิดปาก
gag(vi) คลื่นเหียน, See also: สำรอก, คลื่นไส้อาเจียน
gag(vi) พูดตลก, See also: กล่าวคำคม, เล่นลิ้น
gaga(adj) คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงใหล, เป็นปลื้ม, Syn. driveling, Ant. repelled
gaga(sl) งุนงง, See also: มึนงง
gaga(sl) บ้า, See also: เป็นประสาท, ไม่ปกติ
gage(n) ของประกัน, See also: หลักทรัพย์ค้ำประกัน, Syn. pledge, hostage
gage(n) การท้าทายให้ต่อสู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gag(แกก) { gagged, gagging, gags } vt., n. ปิดปาก, อุดปาก, ใช้เครื่องถ่างปาก, จำกัดการพูด, พูดโดยไม่มีบท, สอดแทรกนอกบท vi. หายใจไม่ออก, พูดตลก, สอดแทรกบทตลก, พูดตลก. n. เครื่องถ่างปาก, สิ่งที่ใช้อุดปาก, การจำกัดเสรีภาพในการพูด, เรื่องตลก, กลอนสด, การพูดโดยมีบท คำที่มีความ
gag law n.กฏจำกัดเสรีภาพการพูด, กฎหมายปิดปาก
gag ruleกฏจำกัดเสรีภาพการพูด, กฎหมายปิดปาก
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน, การท้าทาย, ของประกัน. vt. ประกัน, ให้คำมั่น, Syn. gauge
gager(เก'เจอะ) n. คนวัด, คนรังวัด, อุปกรณ์วัด, ผู้ประเมินค่า, เจ้าหน้าที่ศุลกากร
gagger(แกก'เกอะ) n. ผู้อุดหรือปิดปากคนอื่น, สิ่งที่ใช้อุดปาก, คนที่พูดสอดแทรกเรื่องตลก, คนที่พูดกลอนสด, คนที่พูดโดยไม่มีบท
gaggle(แกก'เกิล) { gaggled, gaggling, gaggles } vi. (ห่าน) ร้องเสียงก๊าบ ๆ (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ n. ฝูงห่าน, เสียงร้องดังกล่าว
gagman(แกก'แมน) n. คนเขียนบทตลกสำหรับนักแสดง, Syn. gagster -pl. gagmen
gagreinn. บังเหียนม้า
baggage(แบก'เกจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage

English-Thai: Nontri Dictionary
gag(n) การอุดปาก, การปิดปาก, การจำกัดเสรีภาพในการพูด
gag(vt) อุดปาก, ปิดปาก, สวมบังเหียนปาก
gage(n) ของประกัน, ขนาด, เครื่องวัด, ช่วงกว้างรางรถไฟ
gage(vt) ให้เป็นประกัน, วัดดู, ประมาณ, หยั่งดู
baggage(n) หีบห่อ, กระเป๋าเดินทาง, หญิงโสเภณี, หญิงก๋ากั่น
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
disengage(vt) เลิก, ปล่อย, ปลดเปลื้อง, ปลด, ยก, วาง
engage(vi, vt) ไม่ว่าง, มีธุระ, สัญญา, หมั้น, ผูกมัด, จ้าง, ว่าจ้าง, สู้รบ
engaged(adj) ไม่ว่าง, ติดธุระ, หมั้น, จองแล้ว, ยุ่ง, พัวพันกับ
engagement(n) ข้อตกลง, การหมั้น, การนัดพบ, ธุระ, การว่าจ้าง, การสู้รบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gag๑. เครื่องถ่างปาก๒. ขย้อน [ มีความหมายเหมือนกับ retch ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gag lawกฎหมายลิดรอนเสรีภาพ (ในการพูด การเขียน และการร้องทุกข์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gag lawกฎหมายลิดรอนเสรีภาพ (ในการพูด การเขียน และการร้องทุกข์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gag reflex; reflex, pharyngealรีเฟล็กซ์ขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gage๑. จำนำ๒. การจำนำ๓. ของจำนำ [ ดู pledge และดู pawn ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gage; gaugeเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaggingการขย้อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaggingการขย้อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gag order(n) คำสั่งห้ามแพร่งพราย, คำสั่งปกปิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-This is the best gag you've ever pulled.นี่เป็นอุบายที่ยอดที่สุดของนายจริง ๆ Oh, God! (1977)
We should gag her. We'll have VC all over our case.น่าจะหาอะไรยัดปากไว้ กันไอ้กงได้ยิน Casualties of War (1989)
TESSA: Oh, God, will somebody please put a gag on my daughter?โอ้ พระเจ้า ขอร้องให้ใครช่วยให้ลูกเงียบๆทีเถอะ Imagine Me & You (2005)
It stimulates the gag reflex. Everyone has a uvula.มันกระตุ้นการอยากอาเจียนน่ะ แล้วทุกคนก็มีลิ้นไก่ Monster House (2006)
Put the gag on.รัดคอมัน Rendition (2007)
- Put the gag on.- รัดคอมัน_BAR_ Rendition (2007)
You have to play, otherwise I have to gag you again and you don't like that, do you?แกจำเป็นต้องเล่น ไม่งั้น ชั้นจะอุดปากแกซะ แกไม่ชอบใช่ไม๊ณหล่ะ Funny Games (2007)
And Space? Fucking gag him an' all.และ space อุดปากมันด้วย Episode #1.5 (2008)
If you start shouting, the gag goes straight back on again, OK?ถ้าหากคุณเริ่มด่าอีก ที่อุดปากมันก็กลับที่เดิมนะ Episode #1.5 (2008)
[ Gags ][ Gasps ] City of Ember (2008)
Actually, I got these as a gag gift... so it's appropriate that you're laughing.I got these as a gag gift... so it's appropriate that you're laughing. I Love You, Beth Cooper (2009)
Leave it to Jacob to find a way around Sam's gag order.ต้องยกให้เจคอบเขาล่ะ เรื่องเลี่ยงคำสั่งแซมเนี่ย The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gagWhat did you do with my bag gage?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดปาก(v) gag, See also: silence somebody, close one's mouth, Example: พยานในคดีฆาตกรรมปิดปากเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด, Thai Definition: ไม่พูด หรือห้ามไม่ให้พูด
มุขตลก(n) gag, See also: funnies, jest, joke, Syn. คำพูดตลก, Example: ผมต้องพูดอยู่นานสองนาน เขาถึงยอมเชื่อว่าเป็นของจริง ไม่ใช่มุขตลก, Count Unit: มุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [ f ]
ใช้กำลัง[chai kamlang] (v, exp) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle  FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะใจ[chana jai] (v, exp) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of  FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
ชนะการแข่งขัน[chana kān khaengkhan] (v, exp) FR: gagner la partie
ชนะขาดทิ้งห่าง[chana khāt thing hāng] (v, exp) FR: gagner haut la main
ชนะเลิศ[chanaloēt] (v) EN: win championship  FR: être champion ; gagner le championnat
ชนะสงคราม[chana songkhrām] (v, exp) EN: defeat the war ; conquer  FR: gagner la guerre ; vaincre
ชนะสองประตูต่อหนึ่ง[chana søng pratū tø neung] (v, exp) FR: gagner deux buts à un

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GAG G AE1 G
GAGE G EY1 JH
GAGA G AA1 G AH2
GAGS G AE1 G Z
GAGAN G EY1 G AH0 N
GAGAN G AA2 G AA1 N
GAGNE G EY1 N IY0
GAGEL G AE1 G AH0 L
GAGEN G AE1 G AH0 N
GAGER G EY1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gag (v) gˈæg (g a1 g)
gaga (j) gˈaːgaː (g aa1 g aa)
gage (v) gˈɛɪʤ (g ei1 jh)
gags (v) gˈægz (g a1 g z)
gaged (v) gˈɛɪʤd (g ei1 jh d)
gages (v) gˈɛɪʤɪz (g ei1 jh i z)
gagged (v) gˈægd (g a1 g d)
gaggle (n) gˈægl (g a1 g l)
gaging (v) gˈɛɪʤɪŋ (g ei1 jh i ng)
gagging (v) gˈægɪŋ (g a1 g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gag { m }; Spaß { m }; Witz { m }gag [Add to Longdo]
Gage { f } (für einzelnen Auftritt)fee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp, vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
アナカン[anakan] (n) (abbr) unaccompanied baggage [Add to Longdo]
エンゲージ[enge-ji] (n) engage [Add to Longdo]
エンゲージブルー[enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei [Add to Longdo]
エンゲージメント[enge-jimento] (n) engagement [Add to Longdo]
エンゲージリング[enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring [Add to Longdo]
オープンエンドモーゲージ[o-pun'endomo-ge-ji] (n) open-end mortgage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雅楽[ががく, gagaku] altjapanische_Hofmusik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gag \Gag\, n.
   1. Something thrust into the mouth or throat to hinder
    speaking.
    [1913 Webster]
 
   2. A mouthful that makes one retch; a choking bit; as, a gag
    of mutton fat. --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   3. A speech or phrase interpolated offhand by an actor on the
    stage in his part as written, usually consisting of some
    seasonable or local allusion. [Slang]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gag \Gag\, v. t. [imp. & p. p. {Gagged}; p. pr. & vb. n.
   {Gagging}.] [Prob. fr. W. cegio to choke or strangle, fr. ceg
   mouth, opening, entrance.]
   1. To stop the mouth of, by thrusting sometimes in, so as to
    hinder speaking; hence, to silence by authority or by
    violence; not to allow freedom of speech to. --Marvell.
    [1913 Webster]
 
       The time was not yet come when eloquence was to be
       gagged, and reason to be hood winked. --Maccaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To pry or hold open by means of a gag.
    [1913 Webster]
 
       Mouths gagged to such a wideness.   --Fortescue
                          (Transl.).
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to heave with nausea.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gag \Gag\, v. i.
   1. To heave with nausea; to retch.
    [1913 Webster]
 
   2. To introduce gags or interpolations. See {Gag}, n., 3.
    [Slang] --Cornill Mag.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gag
   n 1: a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter;
      "he told a very funny joke"; "he knows a million gags";
      "thanks for the laugh"; "he laughed unpleasantly at his own
      jest"; "even a schoolboy's jape is supposed to have some
      ascertainable point" [syn: {joke}, {gag}, {laugh}, {jest},
      {jape}]
   2: restraint put into a person's mouth to prevent speaking or
     shouting [syn: {gag}, {muzzle}]
   v 1: prevent from speaking out; "The press was gagged" [syn:
      {gag}, {muzzle}]
   2: be too tight; rub or press; "This neckband is choking the
     cat" [syn: {choke}, {gag}, {fret}]
   3: tie a gag around someone's mouth in order to silence them;
     "The burglars gagged the home owner and tied him to a chair"
     [syn: {gag}, {muzzle}]
   4: make jokes or quips; "The students were gagging during
     dinner" [syn: {gag}, {quip}]
   5: struggle for breath; have insufficient oxygen intake; "he
     swallowed a fishbone and gagged" [syn: {gag}, {choke},
     {strangle}, {suffocate}]
   6: cause to retch or choke [syn: {gag}, {choke}]
   7: make an unsuccessful effort to vomit; strain to vomit [syn:
     {gag}, {heave}, {retch}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Gag /gɛk/ 
  gag

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top