ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gauche

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gauche-, *gauche*
Possible hiragana form: がうちぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gauche(adj) เงอะงะ, See also: เปิ่นๆ, เชยๆ, เก้งก้าง, Syn. awkward, graceless, clumsy, Ant. graceful
gauchely(adv) อย่างเงอะงะ, See also: อย่างเปิ่นๆ, อย่างเชยๆ, อย่างซุ่มซ่าม, Syn. awkwardly
gaucherie(n) ความเปิ่นเชย, See also: ควมมซุ่มซ่าม, ความงุ่มง่าม, Syn. clumsiness, boorishness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gauche(โกช) adj. งุ่มง่าม, เก้งก้าง, เปิ่น, เคอะเขิน, See also: gaucheness n., Syn. stiff
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม, ความเก้งก้าง, ความเคอะเขิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaucher's Cellsเซลล์ของกอเชอร์ [การแพทย์]
Gaucher's Diseaseโกเชอร์, โรค; [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
But third time out, i dropped 200 bucks at la rive gauche, แต่พอรอบสาม ต้องเสียเงิน 200 เหรียญที่ ลา ริฟ กูเช่ Lovely (2010)
- Hi. The birthday girl wants to be shopping the second the stores open, and have lunch at Rive Gauche.ฉันอยากไปช็อปปิ้ง ทันทีที่ห้างเปิด และทานมื้อเที่ยงที่ รีฟโกช Keep Your Friends Close (2010)
Did I say lunch? My bad. It's dinner at Rive Gauche.หนูพูดผิด ที่จริงมื้อค่ำค่ะ Keep Your Friends Close (2010)
What are you doing? Do you realize how gauche it isเธอกำลังทำอะไรน่ะ เธอรู้สึกว่ามันเก้งก้าง While You Weren't Sleeping (2011)
The phrase "Mom's pussy" seems gauche.ใช้คำว่า "น้องหนูของแม่" มันไม่ตรงความหมาย August: Osage County (2013)
Don't be gauche, Jonathan.อย่าทำตัวเปิ่นไปหน่อยเลย โจนาธาน The Blood Is the Life (2013)
N-nothing too gauche.N-nothing too gauche. Brown Shag Carpet (2015)
Nothing too gauche.Nothing too gauche. Brown Shag Carpet (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องซ้าย[beūang sāi] (adv) EN: on the left side ; to the left  FR: à gauche ; sur la gauche
ชิดซ้าย[chit sāi] (v, exp) EN: keep to the left ; keep left  FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !
ด้านซ้าย[dān sāi] (n, exp) FR: côté gauche [ m ]
ด้านซ้ายมือ[dān sāimēu] (prep) FR: à gauche ; sur la gauche ; côté gauche
ฝั่งซ้าย[fang sāi] (n, exp) EN: left bank  FR: rive gauche [ f ]
หัวใจห้องบนซ้าย[hūajai hǿng bon sāi] (n, exp) FR: oreillette gauche [ f ]
หัวใจห้องล่างซ้าย[hūajai hǿng lāng sāi] (n, exp) EN: left ventricle  FR: ventricule gauche [ m ]
เก้งก้าง[kēngkāng] (adj) EN: awkward ; clumsy ; ungainly  FR: dégingandé ; gauche
ข้างซ้าย[khāng sāi] (n, exp) EN: on the left side  FR: à gauche ; sur la gauche ; du côté gauche
เคอะ[khe] (x) FR: maladroit ; gauche

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gauche
gaucher

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gauche
gaucherie
gaucheries

WordNet (3.0)
gauche(adj) lacking social polish, Syn. graceless, unpolished

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Gauche

‖n. [ F. ] 1. Left handed; hence, awkward; clumsy. [ 1913 Webster ]

2. (Geom.) Winding; twisted; warped; -- applied to curves and surfaces. [ 1913 Webster ]

3. Lacking grace and perceptivity in social situations; crude; tactless; socially inept.
Syn. -- graceless; unsophisticated. [ PJC ]

4. (Chem.) Not planar; -- of molecules or molecular conformations. [ PJC ]

gaucheness

n. an impolite manner that is vulgar and lacking tact or refinement.
Syn. -- crudeness, crudity. [ WordNet 1.5 ]

Gaucherie

‖n. [ F. ] An awkward action; clumsiness; boorishness. [ 1913 Webster ]

French-Thai: Longdo Dictionary
gauche(n) |f| ข้างซ้าย, Ant. droite
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, Ant. à droite

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top