ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gear

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gear-, *gear*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
gear(n) ล้อเครื่องบิน
gear down(vi) กางล้อ (เครื่องบิน)
gear up(vi) เก็บล้อ (เครื่องบิน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gear(n) เฟือง, See also: เกียร์, Syn. cog, cogwheel
gear(n) อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. apparatus, kit, equipment
gear(vt) เข้าเกียร์, See also: เปลี่ยนเกียร์, ใส่เกียร์
gear(vt) ปรับ, See also: ดัดแปลง
gear to(phrv) เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
gear up(phrv) เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง
gear up(phrv) เตรียม (บางสิ่งเช่น เครื่องจักร) ให้พร้อมสำหรับ
gear up(phrv) พร้อมสำหรับ, See also: เตรียมพร้อม
gearbox(n) กระปุกใส่เกียร์ของเครื่องยนต์
gearing(n) ระบบเฟืองเกียร์ของเครื่องยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gear(เกียร์) n., vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง, เฟือง, เกียร์, เครื่องสวม, เครื่องขี่ม้า, เครื่องมือ, อุปกรณ์, เสื้อผ้า, ยุทธสัมภาระ, เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี, ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์, ดีเยี่ยม
gear wheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง, ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
gearing(เกีย'ริง) n. กระปุกเฟืองเกียร์, เครื่องเปลี่ยนความเร็วของรถยนต์
gearshift(-ซิฟทฺ) n. คันเกียร์., Syn. gear lift
gearwheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง, ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
change-gears n.เกียร์รถยนต์
headgearn. ส่วนที่ปกคลุมหัว, หมวก, บังเหียนดึงหัวม้า, สิ่งประดับบนหัว
ungear(อัน'เกียร์') vt. ถอดออก, หลุดออก, ขาดออก, ขาดช่วง
worm gearn. เฟืองและเกลียวตัวหนอน, เฟืองตัวหนอน, Syn. worm-gear

English-Thai: Nontri Dictionary
gear(n) เกียร์รถ, เครื่องเทียมม้า, เครื่องมือ, เฟือง, เสื้อเกราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gearเกียร์, เฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear leverคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear lubricantน้ำมันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear pump; gear-type pumpเครื่องสูบเฟือง, ปั๊มเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear ratioอัตราทดเกียร์, อัตราทดเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear trainขบวนเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear-type pump; gear pumpเครื่องสูบเฟือง, ปั๊มเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gearboxกระปุกเกียร์ [ มีความหมายเหมือนกับ transmission ๒ ] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
geared speedความเร็วรถทางทฤษฎี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gearshiftชุดคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gearเฟือง, อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็ว แรง หรือทิศทางการเคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายล้อมีฟันที่ขอบโดยรอบ การใช้งานต้องประกอบกับเฟืองตัวอื่น ๆ ชุดเฟือง เพื่อส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนจากเฟืองตัวหนึ่งไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่ง ชุดเฟืองมีหลายชนิด เช่น เฟืองตรง เฟื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gear, Reductionเกียร์ลดความเร็ว [การแพทย์]
Gearingเฟือง [TU Subject Heading]
Gearing ratio (financial)อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gear Hobbing Machineเครื่องกัดเฟือง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gear up.หยิบของ The Penelope Papers (2011)
Gear in. Accelerator down.เร่งลง รองเท้าที่ดีที่สุด How I Won the War (1967)
Sorry, the gears look all alike.ขออภัยเกียร์มีลักษณะ เหมือนกัน How I Won the War (1967)
Yeah, that's real fine, expensive gear you've brought out here, Mr. Hooper.เอาของเล่นเเพงๆ มาด้วยเหรอ คุณฮูเปอร์ Jaws (1975)
Get your gear together... 'cause we leave when the sun comes up.ไปเก็บข้าวของของนายซะ พอพระอาทิตย์ขึ้นเราจะไปกันเลย Phantasm (1979)
I'm putting the landing gear down.ผมกำลังจะปล่อยเกียร์ลงพื้น Airplane! (1980)
Tell them the gear is down and we're ready to land.บอกพวกเขาว่าปล่อยเกียร์ลงแล้ว และเราก็พร้อมจะลงพื้นแล้ว Airplane! (1980)
The gear is down, and we're ready to land.ปล่อยเกียร์ลงแล้ว และเราพร้อมที่จะลงแล้ว Airplane! (1980)
Gear is our ally...the gasoline will be ours.ความกลัวคือพันธมิตรของเรา น้ำมันจะเป็นของเรา The Road Warrior (1981)
- Mac, get your gear on.-แม็คครีดี้! -แม็ค ไปเตรียมเครื่อง The Thing (1982)
All right. Yeah, gear up. Let's go, guys.โอเค, ลุยเลย, เพื่อน. Hocus Pocus (1993)
When he sets out to slay with his rain gear onเมื่อเขาตั้งแผนการโดยใช้รถของเขา The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gearAn aircraft's landing gear.
gearA small gear is missing here.
gearBe sure to bring rain gear.
gearBritain was not geared up for war then.
gearGear an engine to the front wheels.
gearInstead of putting the car in gear she put it in reverse causing a great deal of damage to the store-front.
gearIt's geared pretty much towards real fighting isn't it? Apart from the eyes, crotch, and attacks against fallen opponents just about anything goes ...
gearMost public places are simply not geared to people with disabilities.
gearThe cog-wheels are in gear.
gearThe country was gearing up for war.
gearWant of wit is worse than want of gear.
gearWe had to gear our lives to the new circumstances.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียร์(n) gear, Syn. เกีย, Example: เขาเปลี่ยนเกียร์รถให้ต่ำลงเมื่อถึงสะพานที่ทอดข้ามคลองสายแคบๆ, Count Unit: ชุด, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของรถยนต์ เรือยนต์ เป็นต้น ต่อจากคลัตช์ ทำหน้าที่เปลี่ยนอัตราส่วนการทดรอบระหว่างเครื่องยนต์กับล้อ, Notes: (อังกฤษ)
ล้อฟันเฟือง(n) gearwheel, Syn. เฟือง, ฟันเฟือง, Count Unit: ตัว
กงจักร(n) gear wheel, See also: toothed wheel, disk-shape weapon, Example: เทพเจ้าบางองค์ถือสายฟ้า บางองค์ถือกงจักร บางองค์ถือหอก ไม่มีเทพยดาองค์ใดถือความเมตตาอยู่ในมือขวา และความยุติธรรมอยู่ในมือซ้าย, Thai Definition: สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉกๆ โดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟือง[feūang] (n) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel  FR: engrenage [ m ] ; roue dentée [ f ] ; pignon [ m ]
จักร[jak] (n) EN: toothed gear wheel ; cogwheel
คันเกียร์[khan kīa] (n, exp) EN: gear changer  FR: changement de vitesse [ m ]
เกียร์[kīa] (n) EN: gear  FR: vitesse [ f ] ; rapport [ m ]
กระปุกเกียร์[krapuk kīa] (n, exp) EN: gear box ; transmission  FR: boîte de vitesse [ f ] ; b
ล้อฟันเฟือง[lø fanfeūang] (n, exp) EN: gear wheel
หมวกแก๊ป[mūak kaep] (n) EN: cap ; headgear  FR: casquette [ f ] ; couvre-chef [ m ] ; képi [ m ]
เปลี่ยนเกียร์[plīen kīa] (v, exp) EN: shift gears ; change gears  FR: changer de vitesse
เปลี่ยนเป็นเกียร์ฅ่ำ[plīen pen kia tam] (xp) EN: change to a lower gear  FR: descendre de vitesse ; enclencher la vitesse inférieure
ปล่อยเกียร์ว่าง[plǿi kīa wāng] (v, exp) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gear
gears
geary
gear's
gearan
geared
gearey
gearin
gearbox
gearing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gear
gears
geared
gearbox
gearing
Gearheart
gear-case
gearboxes
gearshift
gear-cases

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] gear; brake; sluice; lock (on waterway); electric switch or circuit breaker #9,492 [Add to Longdo]
变速箱[biàn sù xiāng, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤ,    /   ] gearbox #16,851 [Add to Longdo]
排档[pái dǎng, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ,   /  ] gear (of car etc) #50,543 [Add to Longdo]
排挡[pái dǎng, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ,   /  ] gear #50,601 [Add to Longdo]
刨齿[bào chǐ, ㄅㄠˋ ㄔˇ,  齿 /  ] gear-shaping [Add to Longdo]
排挡速率[pái dǎng sù lǜ, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ,     /    ] gear; gear speed [Add to Longdo]
排档速率[pái dǎng sù lǜ, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ,     /    ] gear; gear speed [Add to Longdo]
换挡杆[huàn dǎng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˇ ㄍㄢˇ,    /   ] gear lever [Add to Longdo]
换档杆[huàn dàng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˋ ㄍㄢˇ,    /   ] gear lever [Add to Longdo]
挡位[dǎng wèi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˋ,   /  ] gear level (i.e. first gear, high gear etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gangschaltung { f }gear change; gear shift [ Am. ] [Add to Longdo]
Getriebemotor { m }gear motor [Add to Longdo]
Getriebepumpe { f }gear pump [Add to Longdo]
Getriebewelle { f }gear shaft [Add to Longdo]
Lastwechsel { m }gear hammer [Add to Longdo]
Radwelle { f }gear wheel shaft [Add to Longdo]
Räderkasten { m } | Räderkästen { pl }gear box | gear boxes [Add to Longdo]
Schalthebel { m }gear lever [Add to Longdo]
Schaltung { f } [ auto ]gear change [Add to Longdo]
Übersetzungsverhältnis { n }gear ratio [Add to Longdo]
Untersetzung { f } | Untersetzungen { pl }gear reduction | gear reductions [Add to Longdo]
Zahnradpumpe { f }gear pump [Add to Longdo]
Zahnkranz { m } | Zahnkranz am Laufradgear rim | wheel gear rim [Add to Longdo]
Zahnkranzritzel { n }gear rim pinion [Add to Longdo]
Zahnkupplung { f } [ techn. ]gear coupling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高速[こうそく, kousoku] (adj-na, n, adj-no) (1) high speed; high gear; (2) (abbr) highway; freeway; expressway; motorway; (P) #963 [Add to Longdo]
[そく, soku] (suf) gear; speed (as in 4 speed automatic transmission and such) #3,760 [Add to Longdo]
ギア(P);ギヤ;ギイア[gia (P); giya ; giia] (n) gear; (P) #6,446 [Add to Longdo]
連動[れんどう, rendou] (n, vs) (1) operating together; working together; gearing; linkage; (adj-f) (2) linked; coupled; interlocking; (P) #7,612 [Add to Longdo]
サード[sa-do] (n) third (base, baseman, gear); (P) #10,466 [Add to Longdo]
歯車[はぐるま, haguruma] (n) gear; cog-wheel; (P) #11,333 [Add to Longdo]
変速[へんそく, hensoku] (n, vs) shifting gears #12,078 [Add to Longdo]
ヘルメット[herumetto] (n) helmet; hard hat; protective headgear; (P) #12,354 [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1, vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) #17,175 [Add to Longdo]
ステアリング[sutearingu] (n) (abbr) steering gear #17,924 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モバイルギア[もばいるぎあ, mobairugia] Mobile Gear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gear \Gear\, v. i. (Mach.)
   To be in, or come into, gear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gear \Gear\ (g[=e]r), n. [OE. gere, ger, AS. gearwe clothing,
   adornment, armor, fr. gearo, gearu, ready, yare; akin to OHG.
   garaw[imac], garw[imac] ornament, dress. See {Yare}, and cf.
   {Garb} dress.]
   1. Clothing; garments; ornaments.
    [1913 Webster]
 
       Array thyself in thy most gorgeous gear. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Goods; property; household stuff. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Homely gear and common ware.     --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. Whatever is prepared for use or wear; manufactured stuff
    or material.
    [1913 Webster]
 
       Clad in a vesture of unknown gear.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. The harness of horses or cattle; trapping.
    [1913 Webster]
 
   5. Warlike accouterments. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   6. Manner; custom; behavior. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   7. Business matters; affairs; concern. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thus go they both together to their gear. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.)
    (a) A toothed wheel, or cogwheel; as, a spur gear, or a
      bevel gear; also, toothed wheels, collectively.
    (b) An apparatus for performing a special function;
      gearing; as, the feed gear of a lathe.
    (c) Engagement of parts with each other; as, in gear; out
      of gear.
      [1913 Webster]
 
   9. pl. (Naut.) See 1st {Jeer}
    (b) .
      [1913 Webster]
 
   10. Anything worthless; stuff; nonsense; rubbish. [Obs. or
     Prov. Eng.] --Wright.
     [1913 Webster]
 
        That servant of his that confessed and uttered this
        gear was an honest man.       --Latimer.
     [1913 Webster]
 
   {Bever gear}. See {Bevel gear}.
 
   {Core gear}, a mortise gear, or its skeleton. See {Mortise
    wheel}, under {Mortise}.
 
   {Expansion gear} (Steam Engine), the arrangement of parts for
    cutting off steam at a certain part of the stroke, so as
    to leave it to act upon the piston expansively; the
    cut-off. See under {Expansion}.
 
   {Feed gear}. See {Feed motion}, under {Feed}, n.
 
   {Gear cutter}, a machine or tool for forming the teeth of
    gear wheels by cutting.
 
   {Gear wheel}, any cogwheel.
 
   {Running gear}. See under {Running}.
 
   {To throw in gear} or {To throw out of gear} (Mach.), to
    connect or disconnect (wheelwork or couplings, etc.); to
    put in, or out of, working relation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gear \Gear\ (g[=e]r) v. t. [imp. & p. p. {Geared} (g[=e]rd); p.
   pr. & vb. n. {Gearing}.]
   1. To dress; to put gear on; to harness.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) To provide with gearing.
    [1913 Webster]
 
   3. To adapt toward some specific purpose; as, they geared
    their advertising for maximum effect among teenagers.
    [PJC]
 
   {Double geared}, driven through twofold compound gearing, to
    increase the force or speed; -- said of a machine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gear
   n 1: a toothed wheel that engages another toothed mechanism in
      order to change the speed or direction of transmitted
      motion [syn: {gear}, {gear wheel}, {geared wheel},
      {cogwheel}]
   2: wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by
     which force is transmitted or motion or torque is changed;
     "the fool got his tie caught in the geartrain" [syn:
     {gearing}, {gear}, {geartrain}, {power train}, {train}]
   3: a mechanism for transmitting motion for some specific purpose
     (as the steering gear of a vehicle) [syn: {gear}, {gear
     mechanism}]
   4: equipment consisting of miscellaneous articles needed for a
     particular operation or sport etc. [syn: {gear},
     {paraphernalia}, {appurtenance}]
   v 1: set the level or character of; "She pitched her speech to
      the teenagers in the audience" [syn: {gear}, {pitch}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 gear
  gear

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top