Search result for

ภูตผี

(35 entries)
(0.0953 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภูตผี-, *ภูตผี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูตผี[N] ghost, See also: spirit, jinn, genie, demons, monster, Syn. ภูตผีปีศาจ, ผีสาง, วิญญาณ, ผี, Example: ยามค่ำคืนมีคนได้ยินเสียงร้องของภูตผีที่ถูกกังขังไว้ในถ้ำ, Count unit: ตัว, ตน, Thai definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย
ภูตผีปิศาจ[N] ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A couple of times, I would have sworn that I saw a demon or something.สองครั้ง ผมสาบานได้ว่า... ...ผมเห็นภูตผีหรืออะไรซักอย่าง The Lazarus Project (2008)
Since the dawn of civilization, this associated with the end of time.จากยุคเริ่มแรกของอารยธรรม มีความเชื่อในทางภูตผี ว่าสุริยคราสคือตัวแทนสื่อถึงความวิบัติโลก Dragonball: Evolution (2009)
The ghost of Droll, that's whoภูตผีแห่งโดรลล์เป็นคนสาป Mystery of a Thousand Moons (2009)
The ghost of Droll may be a local superstition,ภูตผีแห่งโดรลล์อาจจะเป็นแค่ ความเชื่องมงายของชาวท้องถิ่น Mystery of a Thousand Moons (2009)
Parents believe a hideous name will frighten off gnomes and trolls.พ่อกับแม่เชื่อว่าชื่อที่ไม่ดี จะทำให้ภูตผีกับโทรลไม่มายุ่ง How to Train Your Dragon (2010)
You mean our curse.เหล่าแม่มด ภูตผีและแวมไพร์ ใช่มั้ย? Dark Shadows (2012)
Josette. That's Vicky.นั่น วิคกี้ เธอเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจเหมือนผม Dark Shadows (2012)
One trip to The Wall and you come back believing in grumpkins and snarks.เดินทางไปกำแพงหนเดียว เจ้ากลับมา เชื่อถือเรื่องภูตผีปีศาจเสียแล้ว The Night Lands (2012)
No wraiths.ไม่มีภูตผี Dark Hollow (2013)
I brought the fiends to this place.ลูกเป็นคนนำเหล่าภูตผีปีศาจ มายังเกาะแห่งนี้ IV. (2014)
apparitions... phantoms.ได้ประจักษ์ภูตผี In the Heart of the Sea (2015)
I found references to creatures of shadows and darkness... blights, wraiths, ghouls, oni,ผมเจอข้อมูลเกี่ยวกับภูตผี เกี่ยวกับเงาและความมืด ไบรต์, วิญญาณอาฆาต, ผีกินศพ ผี่ญี่ปุ่น Whispers in the Dark (2015)

English-Thai: Longdo Dictionary
seance[เซ-อองซฺ] การติดต่อกับภูตผีวิญญาณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demon[N] ปีศาจ, See also: ภูตผี, Syn. devil, monster
phantom[N] ผี, See also: ภูตผี, ปีศาจ, วิญญาณ, Syn. apparition, ghost, specter
Satan[N] ซาตาน, See also: ภูตผี, ปีศาจ, Syn. Mephistopheles, devil
spook[N] ผี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ภูตผีปีศาจ, Syn. ghost, specter
wraith[N] ภูตผีปีศาจ, See also: ผี, วิญญาณ, Syn. apparition, ghost, specter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demoniac(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demoniacal(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demonic(ดิมอน'นิค) adj. เหมือนมีภูตผีสิงอย
demonolatryn. การบูชาภูตผีปีศาจ
devilism(เดฟ'เวิลลิสซึม) n. พฤติกรรมที่คล้ายปีศาจ,การบูชาภูตผีปีศาจ
devilment(เดฟ'เวิลมันทฺ) n. พฤติกรรมที่คล้ายภูตผีปีศาจ,ความร้าย
diablerie(ดิอา' บละรี) n. การศึกษาเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ,ความร้ายกาจ
diabolic(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
diabolical(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil

English-Thai: Nontri Dictionary
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
satan(n) ปีศาจ,ผี,มาร,ซาตาน,ภูตผี
wraith(n) ปีศาจ,ภูตผี,วิญญาณ,เจตภูต,ภาพลวงตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top