Search result for

*numerou*

(129 entries)
(0.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: numerou, -numerou-
Possible hiragana form: *ぬめろう*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
numerous[ADJ] มากมาย, See also: มาก, เยอะแยะ, Syn. diverse, copious, many, various

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
numerous(นิว'เมอรัส) adj. มีมาก,มากมาย, See also: numerosity n., Syn. many

English-Thai: Nontri Dictionary
numerous(adj) มาก,หลายอย่าง,นานา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Over the years I've launched numerous northern expeditions but all in vainหลายปีที่เราบุกขึ้นเหนือ แต่ไม่ประสบผล Three Kingdoms (2008)
Now, what we do know is that the president was in the building when the attack took place, and she may have been taken hostage along with numerous other White House personnel.ขณะนี้ เราทราบมาว่า ท่าน ปธน. อยู่ในทำเนียบ ขณะเกิดการโจมตี และท่านอาจถูกจับเป็นตัวประกัน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Kate, Vincent's drawn the number 29 with a circle around it numerous times.เคท วินเซนต์เขียนเลข 29 แล้ววงไว้สองครั้ง The Big Wheel (2009)
My office has made numerous phone calls to the White House, but it seems the President is just... too busy to meet with me face-to-face, too occupied keeping the status quo, business as usual.ที่ทำงานผมพยายามโทรไปที่ทำเนียบขาวไม่รู้ตั้งกี่รอง แต่ดูเหมือนว่าท่าน ปธน.จะ, ยุ่งเกินกว่าจะมีเวลามาเจอผม Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
It appeared their car was run off the road,flipped numerous times,no witnesses.ดูเหมือนว่ารถของพวกเขาจะออกนอกเส้นทาง แล้วตีลังกาหลายตลบ ไม่มีพยาน Roadkill (2009)
You've told me numerous times how skilled you are as a repairman.คุณบอกฉันหลายครั้งแล้ว ว่าคุณชำนาญงานช่าง The Bond in the Boot (2009)
Has tackled numerous social and environmental issues."ตีแผ่ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างหนักหน่วง Enough About Eve (2009)
Dr. Cawley's been consulted numerous timesดร คอวลีย์โดนดูถูกมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว Shutter Island (2010)
In fact, it would advantageous for me in numerous ways if he were never found.ความจริงแล้ว มันจะดีต่อฉันมากมาย ถ้าเขาจะหายไป Beautifully Broken (2010)
Control a sizable army and numerous ha'tak vessels, or former Goa'uld motherships...ควบคุมกองทหารจำนวนหนึ่ง และ ยานของฮาตาค หรือยานแม่ของกูลสมัยก่อน... Incursion: Part 1 (2010)
I wouldn't be surprised if numerous possessions were in fact misdiagnosed cases of a phenomenon we are just now discovering.ผมเลยนึกขึ้นได้ ถ้าจำนวนผีเข้ามากมายเป็นสาเหตุของอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือปรากฏการณ์ที่เราเพิ่งค้นพบนี้ Unearthed (2010)
Ms. Montenegro has numerous patents pending from her work in auditory forensic reconstruction.มีประสบการณ์เรียนรู้ ด้านเสียงอย่างมากมาย จากงานที่เธอทำในการ ก่อสร้างรูปแบบเสียงทางนิติโสตทัศน์ The Boy with the Answer (2010)
Made numerous calls during the blackout.ได้โทรออกไปหลายครั้ง ในระหว่างเกิดเหตุหมดสติ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
But you're facing rape, kidnapping, weapons charges, and numerous counts of federal conspiracy to smuggle and harbor illegal aliens.แต่คุณต้องเจอกับคดี ข่มขืน ลักพาตัว พกอาวุธเถื่อน และอีกหลายคดีเกี่ยวกับ การลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าเมือง อย่างผิดกฎหมาย Rite of Passage (2010)
They also have numerous lacerations on their bodies.พวกเธอยังมีแผลฉีกขาด/Nจำนวนหนึ่งบนร่างของเธอ Remembrance of Things Past (2010)
There are numerous witnesses!มีพยานหลายคน ที่เห็น Episode #1.7 (2010)
1 stock market crash, and numerous blind dates, there I was.มีหุ้นนึงตกฮวบแล้วก็นัดบอดนับไม่ถ้วน นี้แหละฉัน ตรงที่แคสซี่ทิ้งฉันไว้ The Switch (2010)
I mean, who else is better qualified to bask in the adulation of his numerous companions?วิคเตอร์, นี่แข็งเป็นไม้เลย ส่วนคุณทิมส์? ทำได้ดี Rango (2011)
Under various... Pseudo names, You bought, Schemed, Or murdered your way into numerous industries,It was a well made path scheme using multiple industries in order not to Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
They're also numerous.ประเมินค่ามิได้เลย Original Song (2011)
Kate filed numerous reports against Greg for violent behavior, experimentation on animals.เคทยื่นรายงานจำนวนมากต่อ เกร็ก สำหรับพฤติกรรมที่รุนแรง การทดลองในสัตว์ The Stranger (2011)
Both had the phone number in their contacts, and both paid the center numerous visits.ทั้งคู่มีเบอร์ศูนย์อยู่ในโทรศัพท์ และไปที่นั่นกันหลายครั้ง Cyber Threat (2011)
On numerous occasions,ในโอกาสเหล่านั้น Charade (2011)
Nancy donahue told me they've mentioned it numerous times at your morning announcements.แนนซี่ โดนาฮิวบอกแม่ว่า เขาพูดกันตอนเช้าเข้าแถว The Test (2011)
We've made numerous attempts to contact your wife, Mr. Harmon.เราพยายามหลายครั้งแล้ว ที่จะติดต่อภรรยาคุณ คุณฮาร์มอน Smoldering Children (2011)
Don't at public place with numerous people under that's why so hard practice?อย่าไปซ้อมในสถานที่สาธารณะละ Spellbound (2011)
Laura received numerous phone calls from her.ลอร่าได้รับโทรศัพท์จากเธอ นับครั้งไม่ถ้วน Dial M for Mayor (2012)
As I've stated before on numerous occasions, the only sea creature I would even consider being eaten by is the Kraken, because the last words I would hear are:อย่างที่ฉันกล่าวไปแล้ว ในหลายครั้งว่า สัตว์ประหลาดที่อยู่ในทะเล ที่ฉันไม่มีวันยอมถูกมันกิน นั่นก็คือ คราเค่น เพราะว่าคำพูดสุดท้ายที่ฉันจะได้ยินคือ The Date Night Variable (2012)
Well, does your client have any idea how to protect the company from the numerous allegations made by the Jarvis Homeowners Association?ดี แล้วลูกความของคุณ มีความเห็นยังไง จะปกป้องบริษัทยังไง จากข้อกล่าวหาทั้งหมด ที่ถูกจาวิส สมาคมผู้เช่าอะไรนั่นเหรอ All In (2012)
Numerous shallow wounds until Wayne was able to inflict this... the fatal wound.Numerous shallow wounds until Wayne was able to inflict this-- the fatal wound. Swim Deep (2012)
Stabbed numerous times.Stabbed numerous times. Swim Deep (2012)
The hook is made from the tooth of a sperm whale and it's suspended from numerous thin braids of human hair.ตะขอทำจาก ฟันวาฬสเปิร์ม และร้อยด้วยเส้นผมถักเป็น เปียเล็กๆจำนวนมาก Kupale (2012)
Numerous times. Micro-expressions,vocal shifts.หลายรอบแล้ว /N การแสดงออกที่น้อยนิด เสียงสับเปลี่ยนไปมา High Infidelity (2012)
Bravo, you have numerous hostiles inbound.บราโว่ ศัตรูมากมายกำลังแห่กันมา Vengeance, Part 1 (2012)
I plan to incorporate numerous "attaboys"ฉันวางแผนรวบรวมเด็กเจ๋งหลายๆคนไว้ด้วยกัน The Patriot in Purgatory (2012)
Numerous deep incisions to the glabella, superorbital ridges, zygomatic arches...มีรอยตัดลึกหลายรอย ที่บริเวณแสกหน้า แนวสันเหนือเบ้าตา กล้ามเนื้อโครงโหนกแก้ม The Method in the Madness (2012)
There are numerous ligature marks on the neck, indicating he was hung multiple times.มีรอยรัดมากมายตรงคอ แปลว่าเหยื่อถูกแขวนหลายครั้ง The Lesson (2012)
We got the names of 5 people who left numerous messages for Tucker this week.เรามีรายชื่อ 5 คนที่ทิ้งข้อความไว้มากมาย ให้ทัคเกอร์ในสัปดาห์นี้ The Lesson (2012)
I have made out with Cyril numerous times.ฉันมีอะไรกับเขาตั้งหลายครั้ง. Bears in the Desert (2012)
This can't trick my eyes. I've seen Jackal's writing numerous times.นี่ไม่สามารถหลอกตาฉันได้ ฉันได้เห็นลายมือของแจ็คเกิลมาแล้วหลายครั้ง Codename: Jackal (2012)
Numerous ways and numerous times.หลายทางเลย หลายครั้งด้วย Closer (2013)
Tonight, I'm coming to you live in the base of Dillinger Quarry, where, since the York murders of 1923, there have been numerous sightings of the paranormal.คืนนี้ผมจะพาคุณไปล่าท้าผีแบบสดๆ ที่เหมืองแร่ดาลินเจอร์ ยอร์คถูกฆาตกรรมที่นี่ตั้งแต่ปี 1923 มีการพบเรื่องลี้ลับหลายครั้ง The Diamond in the Rough (2013)
Eyewitnesses contend that numerous lives would have been lost if not for the timely intervention of the Vigilante.พยานหลายคนกล่าวว่า เราอาจต้องสูญเสียไปหลายชีวิต ถ้าศาลเตี้ยเข้ามาไม่ทันเวลา Burned (2013)
Markus Hemmings. Arrested numerous times near Mt. Baker, Mt.มาร์คัส แฮมมิ่งส์ ถูกจับหลายครั้ง Volcanalis (2013)
Thus far, authorities are at a loss to explain how multiple power grids in addition to numerous communications networks could have all failed at once...จนถึงตอนนี้ ทางการยังไม่ออกมาอธิบายใดๆ ว่าสายส่งไฟฟ้าจำนวนมาก รวมถึงเครือข่ายการสื่อสารต่างๆ Truth: Part 1 (2013)
Demands an immediate trial for his numerous crimes.เรียกร้องการพิจารณาโดยเร็ว \ โดยข้อหาการก่ออาชญากรรมมากมายของเขา Dead Man Walking (2013)
We lost contact with our reporter on the streets, but we have over two dozen confirmed sightings of masked men attacking numerous municipal locations.เราสูญเสียการติดต่อกับผู้สื่อข่าวของเราบนถนน แต่เราได้พบเห็นกลุ่มชายสวมหน้ากากมากกว่า20คน กำลังโจมตีสถานที่ต่างๆ ของเทศบาล Streets of Fire (2014)
We have talked about this numerous times.เราได้พูดคุยเกี่ยวกับจำนวนมาก ครั้งนี้ The Big Short (2015)
Yet you also invest in numerous agricultural projects.แต่คุณยังลงทุนในการพัฒนาการเกษตรหลายแห่งด้วย Fifty Shades of Grey (2015)
Lawton was discharged five years ago, and since then has been linked to numerous terrorist organizations.ลอตันถูกปลดประจำการเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และตั้งแต่นั้นมามีการเชื่อมโยง \ N องค์กรก่อการร้ายต่าง ๆ นานา Suicidal Tendencies (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
numerouAll this is visible to numerous observers.
numerouDepartment stores sell numerous things.
numerouForeign tourists in this country are numerous.
numerouHe has numerous friends in the Diet.
numerouNumerous stars were visible in the sky.
numerouRecently numerous groups have offered counsel.
numerouRichard Roberts is the author of numerous books.
numerouThe store has numerous items to sell.
numerouThe threats to this strategy are numerous.
numerouThey are too numerous to enumerate.
numerouWe have made numerous improvements to our house since we bought it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อื้อซ่า[ADJ] abundant, See also: plentiful, numerous, Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ, Ant. น้อย, เบาบาง, Notes: (สแลง)
อย่างมากมาย[ADV] very much, See also: plentifully, numerously, Syn. อย่างมาก, Example: ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย
เพียบ[ADV] numerously, See also: very many, copiously, infinitely, Syn. เยอะ, มาก, มากมาย, เต็ม, ท่วมท้น, Example: เธอเป็นสาวเนื้อหอมมีหนุ่มๆ รุมตอมเพียบ จนใครๆ พากันอิจฉา, Thai definition: อย่างมีจำนวนมากมาย, Notes: (ปาก)
แยะ[ADV] abundantly, See also: plentifully, numerously, amply, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, มาก, หลาย, มหาศาล, Ant. น้อย, Example: ระยะนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลไปแยะ
หลายอย่าง[ADJ] varied, See also: numerous, many, Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: ความกลัวหลายอย่างเกิดขึ้น เพราะการวางเงื่อนไขตั้งแต่เล็กๆ
ยั้วเยี้ย[ADV] many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
ยั้วเยี้ย[ADV] many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
นานัปการ[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ประโยชน์นานัปการของแสงอาทิตย์มีคุณค่าต่อมนุษย์มาก, Thai definition: ที่มีมากมายหลายอย่าง
นานา[DET] many, See also: various, diversified, different, numerous, Syn. หลาย, ต่างๆ, มากมาย, หลากหลาย, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ในร้านนี้มีผลไม้นานาชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ, Notes: (บาลี)
นานาประการ[ADJ] various, See also: diversified, varied, different, numerous, many, Syn. นานัปการ, มากมาย, หลากหลาย, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วย่อมก่อให้เกิดปัญหานานาประการตามมา, Thai definition: ที่มีมากมายหลายอย่าง
มากมาย[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. นานัปการ, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Thai definition: ที่มีหลายอย่าง
หลากหลาย[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. มากมาย, นานัปการ, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ผลงานของเขาผสมผสานศิลปะหลากหลาย จึงทำให้ผลงานออกมาเด่นกว่าคนอื่น, Thai definition: ที่มีหลายอย่าง
ประดา[DET] all, See also: entire, many, much, numerous, a lot of, a great deal of, Syn. ทั้งหลาย, ทั้งหมด, บรรดา, Example: นักเลงชอบคบหาประดาคหบดีที่เป็นที่รู้จักกับพวกที่มีอิทธิพลในจังหวัด
คลั่ก[ADV] numerously, See also: very much, Syn. ยัดเยียด, Example: ขณะนี้ประชาชนเบียดกันแน่นคลั่กอยู่ในลานโลกดนตรี, Thai definition: ออกันอยู่เต็ม
ดื่น[V] be plentiful, See also: be abundant, be numerous, be bountiful, Syn. ดก, ถมเถ, มีมาก, เกลื่อนกลาด, Example: ถ้วยชามแบบนี้ดื่นเต็มร้าน, Thai definition: มากทั่วไปจนเป็นปกติธรรมดา
ดื่นดาษ[ADV] plentifully, See also: be abundantly, be numerously, be bountifully, Syn. ดาษดื่น, เนืองนอง, มากมาย, มากหลาย เกลื่อนกลาด, Example: เขาเห็นถ้วยกระเบื้องวางขายดื่นดาษในเชียงใหม่
ทั้งหลาย[PRON] various, See also: every, all over, many, numerous, Ant. บางอย่าง, Example: ของกินทั้งหลายที่อยู่บนโต๊ะนี้น่ากินทั้งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
...จำนวนมาก[n. exp.] (... jamnūan māk) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous   FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many   FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse   FR: divers
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various   FR: nombreux ; considérable ; abondant
มีมาก[adj.] (mī māk) EN: numerous ; abundant   FR: nombreux
นานา[adj.] (nānā) EN: many ; various ; diversified ; different ; numerous   FR: divers ; varié ; nombreux
ทั้งหลาย[X] (thanglāi) EN: various ; every ; all ; all over ; many ; numerous   FR: tous
แยะ[adv.] (yae) EN: abundantly ; plentifully ; numerously ; amply   
อย่างมากมาย[adv.] (yāng mākmāi) EN: very much ; plentifully ; numerously   FR: abondamment

CMU English Pronouncing Dictionary
NUMEROUS    N UW1 M ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
numerous    (j) (n y uu1 m @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
große Zahl {f}numerousness [Add to Longdo]
zahlreich {adj} | zahlreicher | am zahlreichstennumerous | more numerous | most numerous [Add to Longdo]
zahlreich {adv}numerously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番多い[いちばんおおい, ichiban'ooi] (adj-i) most numerous [Add to Longdo]
幾多[いくた, ikuta] (adv,n,adj-no) many; numerous [Add to Longdo]
数々(P);数数[かずかず, kazukazu] (n-adv,adj-no) (See 数々・しばしば) many; numerous; various; large number of; (P) [Add to Longdo]
草刈場[くさかりば, kusakariba] (n) (1) hay-meadow commons; (2) place (or organization, etc.) from which numerous people hope to benefit [Add to Longdo]
多い[おおい, ooi] (adj-i) many; numerous; (P) [Add to Longdo]
多すぎる;多過ぎる[おおすぎる, oosugiru] (v1) (See 少なすぎる) to be too numerous; to be too much [Add to Longdo]
転戦[てんせん, tensen] (n,vs) fighting in numerous battles; (P) [Add to Longdo]
枚挙にいとまがない;枚挙に遑がない;枚挙に遑が無い[まいきょにいとまがない, maikyoniitomaganai] (exp) too many to count; too numerous to mention [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, ] by no means an isolated case; numerous [Add to Longdo]
不胜枚举[bù shèng méi jǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ, / ] too numerous to mention individually or one by one [Add to Longdo]
不知凡几[bù zhī fán jǐ, ㄅㄨˋ ㄓ ㄈㄢˊ ㄐㄧˇ, / ] one can't tell how many; numerous similar cases [Add to Longdo]
[duō, ㄉㄨㄛ, ] many; much; a lot of; numerous; multi- [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; partner; many; great; numerous [Add to Longdo]
大夥[dà huǒ, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ, ] many people; numerous items; great number of things [Add to Longdo]
大庭广众[dà tíng guǎng zhòng, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄓㄨㄥˋ, 广 / ] public place with numerous people [Add to Longdo]
大量[dà liàng, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ, ] great amount; large quantity; bulk; numerous [Add to Longdo]
密密麻麻[mì mi má má, ㄇㄧˋ ㄇㄧ˙ ㄇㄚˊ ㄇㄚˊ, ] (set phrase) close and numerous; densely packed; thickly dotted; thick; dense [Add to Longdo]
广[guǎng, ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] wide; numerous; to spread; surname Guang [Add to Longdo]
张华[Zhāng Huà, ㄓㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] Zhang Hua (232-300), Western Jin writer, poet and politician; Zhang Hua (1958-1982), student held up as a martyr after he died saving an old peasant from a septic tank; other Zhang Hua's too numerous to mention [Add to Longdo]
数以万计[shù yǐ wàn jì, ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] tens of thousands; numerous [Add to Longdo]
数种[shù zhǒng, ㄕㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] numerous types; many kinds [Add to Longdo]
森喜朗[Sēn Xǐ lǎng, ㄙㄣ ㄒㄧˇ ㄌㄤˇ, ] MORI Yoshirō (1937-), Japanese rugby player and politician, prime minister 2000-2001, famous for numerous gaffes [Add to Longdo]
[mǐ, ㄇㄧˇ, ] many; numerous [Add to Longdo]
百端待举[bǎi duān dài jǔ, ㄅㄞˇ ㄉㄨㄢ ㄉㄞˋ ㄐㄩˇ, / ] a thousand things remain to be done; numerous tasks remain to be undertaken [Add to Longdo]
众多[zhòng duō, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨㄛ, / ] numerous [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, / ] numerous; confused; disorderly [Add to Longdo]
纷乱[fēn luàn, ㄈㄣ ㄌㄨㄢˋ, / ] numerous and disorderly [Add to Longdo]
纷繁[fēn fán, ㄈㄣ ㄈㄢˊ, / ] numerous and complicated [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, / ] confused; numerous [Add to Longdo]
繁博[fán bó, ㄈㄢˊ ㄅㄛˊ, ] numerous and wide-ranging [Add to Longdo]
罄竹难书[qìng zhú nán shū, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˊ ㄋㄢˊ ㄕㄨ, / ] lit. exhaust the bamboo slats, too numerous to record (成语 saw); innumerable crimes [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] long; numerous; surname Shen [Add to Longdo]
诸子[zhū zǐ, ㄓㄨ ㄗˇ, / ] various sages; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子|韩非子, and numerous others [Add to Longdo]
关东军[Guān dōng jūn, ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] the Japanese Kwantung army (or Kantou army), responsible for numerous atrocities in China during WWII [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top