Search result for

ชนิดเดียว

(20 entries)
(0.1537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชนิดเดียว-, *ชนิดเดียว*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conspecificชนิดเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conspecificชนิดเดียวกัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only equipment we have is a sonogram and a portable x-ray.เครื่องมือชนิดเดียวที่เรามี คือโซโนแกรม และเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ไ้ด้ The Itch (2008)
Only an animal of such beauty and purity,could be the companion of the Moon Princess.เป็นสัตว์เพียงชนิดเดียว ที่สวยงามบริสุทธิ์ คู่ควรเป็นเพื่อนของเจ้าหญิงจันทรา The Secret of Moonacre (2008)
It's the only known organism that lives in sulfuric acid.เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีชีวิตอยู่ได้ในกรดซัลฟูริค The Day the Earth Stood Still (2008)
They are the only natural element in perpetual movement toward the sky.เป็นวัตถุทางธรรมชาติชนิดเดียวที่เติบโตขึ้นสู่ท้องฟ้า Home (2009)
Mac-10 casings on the floor-- same kind of gun killed Donna.พบลูกปืนกล Mac-10 ตกอยู่กับพื้น เป็นปืนชนิดเดียวกันที่ใช้ฆ่าดอนน่า Albification (2009)
No,this is the very same paint that we found on Peter Markham's chest.ไม่ นี่เป็นสีชนิดเดียวกันกับที่เรา พบบนหน้าอกของปีเตอร์ มาร์คแฮม Bolt Action (2009)
The same e coli originated on a farm owneby your client.อีควอไลน์ชนิดเดียวกันนี้ ถูกพบในฟาร์มที่เป็นลูกค้าของคุณ Bad Seed (2009)
Is it the same type ey grow on aunt sally's farm?มันเป็นชนิดเดียวกับที่ปลูก ในฟาร์มอันท์แซลลี่หรือเปล่า Bad Seed (2009)
Police are certain that evidence will confirm that this is the same animal responsible for recent attacks.ตำรวจมั่นใจว่าหลักฐาน ทางนิติเวชจะถูกยืนยัน ว่าคือสัตว์ป่าชนิดเดียวกัน กับเหตุการณ์ล่าสุดนี้ Family Ties (2009)
Someone who went to the same high school at the same time, played the same sport but had average-size fingers.ใครบางคนที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน เล่นกีฬาชนิดเดียวกัน แต่มีขนาดนิ้วปกติ The Dwarf in the Dirt (2009)
The death of Standish was a real mystery until you used the same compound, to blow up the wharf.ความตายของสแตนนิช เป็นเรื่องลึกลับของจริง จนกระทั่งคุณใช้ดินปืน ชนิดเดียวกันที่ท่าเรือนั่น Sherlock Holmes (2009)
The same sub-micrometer blue polymer base material.สารสีฟ้าเป็นวัตถุชนิดเดียวกัน The Bones on the Blue Line (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allomorph(แอล' โลมอร์ฟ) n. สารประกอบเคมีชนิดเดียวกันที่มีรูปแบบต่างกัน. -allomorphic adj.
congener(คอน'จิเนอะ) n. ชนิดเดียวกัน,พืชหรือสัตว์ชนิดเดียวกัน (genus) ., See also: congeneric adj. ดูcongener congenerous adj. ดูcongener
conspecificadj. เกี่ยวกับชนิดเดียวกัน
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
sinusoidsเป็นเส้นเลือดที่คล้ายเส้นเลือดฝอย จะพบอยู่ในอวัยวะ เช่นตับม้าม เป็นส่วนต่อระหว่างปลายของเส้นเลือดชนิดเดียวกัน หรือระหว่างปลายของ arteries และ veins

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top