ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncounted

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncounted-, *uncounted*, uncount, uncounte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncounted(adj) นับไม่ได้, Syn. uncountable, innumerable, Ant. countable
uncounted(adj) ไม่ได้นับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncounted(อันเคา'ทิด) adj. ไม่ได้นับ, เหลือคณานับ, สุดคณานับ., Syn. countless

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our Milky Way Galaxy, a few hundred billion stars, plus the clouds of gas and dust, the stuff of once and future stars-- and about a hundred billion other galaxies-- all of that, including those uncounted billions of trillionsทางช้างเผือกของเราจักรวาล ไม่กี่แสนล้านดาว บวกเมฆก๊าซและฝุ่น, Unafraid of the Dark (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
uncounted

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncounted \Uncounted\
   See {counted}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncounted
   adj 1: too numerous to be counted; "incalculable riches";
       "countless hours"; "an infinite number of reasons";
       "innumerable difficulties"; "the multitudinous seas";
       "myriad stars"; "untold thousands" [syn: {countless},
       {infinite}, {innumerable}, {innumerous}, {multitudinous},
       {myriad}, {numberless}, {uncounted}, {unnumberable},
       {unnumbered}, {unnumerable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top