Search result for

เยอะ

(49 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เยอะ-, *เยอะ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลุยเยอะ เช่น บ้านผมมีทุเรียนลุย = บ้านผมมีทุเรียนเยอะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยอะ[ADV] much, See also: much more, far more, Syn. มากมาย, มาก, เยอะแยะ, Ant. นิดเดียว, Example: เขามีมรดกเยอะจะตาย ยังมาทำเป็นงกอีก, Thai definition: มากเหลือหลาย, มีถมไป
เยอะแยะ[ADV] many, See also: much, abundantly, plentifully, Syn. มากมาย, เยอะ, Ant. น้อย, Example: เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด, Thai definition: มากเหลือหลาย, ถมไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เยอะ ๑, เยอะแยะว. มากเหลือหลาย, ถมไป, เช่น อาหารมีเยอะ ข้าวของเยอะแยะ.
เยอะน. เรียกแผลที่หนองไหลเปรอะเลอะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ตรึมเยอะ มากมาย [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, there's so much to do on campus.เอ่อะ.. ผมคิดว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะในมหาลัยแหละนะ New Haven Can Wait (2008)
I've got plenty.ฉันมีเยอะแล้ว New Haven Can Wait (2008)
I have plenty of guy friends. Dan, I know that you're mr. Soccer now,ฉันหนะมีเพื่อนผู้ชายเยอะนะ แดน ฉันรู้ตอนนี้นายอาจกลายเป็นนักบอลไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
I know serena's timing sucked,ผมรู้ว่าชีวิต ของเซเรน่า ผ่านอะไรแย่ๆมาเยอะ Chuck in Real Life (2008)
I-i have so much work to do, it's not even funny.ฉันมีงานต้องทำอีกเยอะ นี่มันเริ่มไม่สนุกแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Makes my job easier.ทำให้งานของผมง่ายขึ้นเยอะเลย There Might be Blood (2008)
Another glass of bubbly?เอาฟองเยอะๆอีกแก้ว Committed (2008)
I wanted to say I thought you did well out there.ผมต้องการบอกว่าผมคิดว่าคุณทำอะไรเยอะเลยที่นั่น Odyssey (2008)
We've got a whole operation waiting on this thing.พวกเราจะต้องมีภาระกิจที่จะต้องทำอีกเยอะ Dead Space: Downfall (2008)
I thought more would make him strong.ผมคิดว่าถ้ากินเยอะขึ้น ก็จะทำให้เขาแข็งแรงขึ้น Emancipation (2008)
I'm sure you've learned a lot.ผมเชื่อว่าคุณเรียนได้รู้อะไรไปเยอะ Dying Changes Everything (2008)
Repression's gaining a lot of fans.ความนิยมสูงแฟนเยอะ Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยอะ[v.] (yoe) EN: grow ; multiply   FR: proliférer ; se multiplier
เยอะ[adv.] (yoe) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles   FR: beaucoup ; plein (de)
เยอะ[X] (yoe-yoe) FR: abondant ; nombreux
เยอะมาก[adv.] (yoe māk) EN: a lot ; plenty   FR: beaucoup ; énormément
เยอะแยะ[adv.] (yoeyae) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of   FR: beaucoup ; plein ; des tas
เยอะแยะเลย[adv.] (yoeyae loēi) EN: plenty   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galore[ADV] มากมาย, See also: เยอะแยะ, Syn. abundant
much[ADJ] มาก, See also: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่, Syn. abundant, ample, plentiful, Ant. inadquate, insufficient
overabundant[ADJ] เยอะเกินไป, See also: มากเกินไป, Syn. rampant
plentiful[ADJ] มากมาย, See also: เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, เหลือเฟือ, Syn. ample, copious, fruitful, Ant. rare, scanty
jillion[SL] มากมาย, See also: เยอะแยะ
skillion[SL] มากมาย, See also: เยอะแยะ
several[ADJ] หลาย, See also: เยอะแยะ, มากกว่าสอง, Syn. some, any, Ant. many, none

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
lawyer(ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย
plenteous(เพลน'เทียส) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ, Syn. copious,abundant
plentiful(เพลน'ทิฟูล) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ., See also: plentifulness n., Syn. abundant
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว, Syn. affluence,abundance
sawyer(ซอ'เยอะ) n. ผู้เลื่อย,กรรมกรเลื่อย
seignior(ซีน'เยอะ) n. เจ้าผู้ครองศักดินา,เจ้าของที่ดิน,ขุนนาง,เจ้าศักดินา (lord,ruler)
senior(ซีน'เยอะ) adj. อาวุโส,อายุมาก,เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาในป'สุดท้าย,เกี่ยวกับนักศึกษาในสองปีสุดท้าย,ก่อน,เมื่อก่อน. n. ผู้อาวุโส,ผู้มีอายุ สูงกว่า,นักเรียนหรือนักศึกษาในปีสุดท้าย, Syn. elder,older,veteran

English-Thai: Nontri Dictionary
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ

German-Thai: Longdo Dictionary
umständlich(adj adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน

French-Thai: Longdo Dictionary
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top