ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entire

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entire-, *entire*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entire(adj) ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, Syn. whole
entirely(adv) โดยสิ้นเชิง, See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น, Syn. fully, totally, wholly
entireness(n) ความครบถ้วน, See also: ความสมบูรณ์, Syn. completeness, wholeness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, อย่างละเอียดถี่ถ้วน, อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ความถ้วนทั่ว, Syn. unity

English-Thai: Nontri Dictionary
entire(adj) ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ครบถ้วน, ทุกส่วน
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, ตลอดทั้งหมด
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์, ความบริบูรณ์, สิ่งทั้งหมด, สิ่งทั้งปวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entireเรียบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
entire contractสัญญาที่กำหนดหน้าที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entire functionฟังก์ชันทั่ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
entire tenancyการครอบครองแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
entire agreementข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He will have the embarrassment of walking the entire floor.เขาจะต้องลำบากแน่ๆ เวลาเดิน The Great Dictator (1940)
It is obvious to me that the boy's entire story was flimsy.เป็นที่ชัดเจนกับผมว่าเด็กเรื่องราวทั้งหมดเป็นบอบบาง 12 Angry Men (1957)
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี 12 Angry Men (1957)
I don't think I can eat an entire one. "ฉันไม่คิดว่าฉันสามารถกินทั้ง หนึ่ง The Old Man and the Sea (1958)
You might say we were bringing up the rear, when suddenly, ...from out of the West, came the entire Sioux Nation!จะพูดว่าเราเกาะท้ายมาก็ได้ ตอนที่จู่ๆ... ...มีพวกเผ่าซูส์ ยกโขยงกันมาหมดเผ่า Blazing Saddles (1974)
You'll have to ring this entire harbor!เราต้องล้อมชายฝั่งเอาไว้ทั้งหมด! Jaws (1975)
The Bible speaks of the Ark laying waste to entire regions.คัมภีร์ไบเบิ้ลพูดถึงหีบว่า ก่อให้เกิดการทำลายไปทั่วทั้งภูมิภาค Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม Gandhi (1982)
I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody !จนผมสงสัยว่าทวีปนี้... แม่ง ไม่มีใครคุยติดต่อกัน บ้างรึไง? แล้วจะให้ผม ติดต่อใครสักคนเนี่ยนะ The Thing (1982)
If a small particle of this thing is enough to take over an entire organism, then everyone should prepare their own meals.มีใครเห็นฟุชบ้างมั้ย มีใครบางคนดับไฟ ในห้องแลป The Thing (1982)
Even if you burn down the entire Lu Mansion, You will never find my brother.ต่อให้เจ้าเผาป้ายบรรชนสกุลเล็กไหม้จนหมด, เจ้าก็ไม่มีวันจะได้เจอพี่ชายข้าแน่. Return of the Condor Heroes (1983)
The Soviet ambassador has been expelled along with the entire staff.เอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต ได้ถูกไล่ออก พร้อมด้วยพนักงานทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entireA network of railroads soon spread over the entire country.
entireAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
entireCircumstances are entirely favorable to us.
entireCompact discs have entirely taken the place of phonograph records.
entireCompassion is entirely absent from his character.
entireDoubt is entirely absent from his mind.
entireEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
entireEntirely Bonnie and Clyde.
entireEurope is now reported to be entirely free of new cases of this disease.
entireEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
entireExamine the question in its entirety.
entireHe believed the merchant entirely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิด(adv) tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า
หายขาด(v) completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างครบถ้วน(adv) completely, See also: entirely, Syn. อย่างสมบูรณ์, Example: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน
รวด(adv) wholly, See also: entirely, completely, Syn. ทั้งหมด, หมด, Example: ผมพูดพลางรินเหล้าลงเกือบเต็มแก้วเทรวดลงคอ สลัดหัวให้หายมึนงง
เบ็ดเสร็จ(adv) entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai Definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
มวล(adj) entire, See also: all, whole, total, Syn. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, ทั้งมวล, Example: ระยะ 10 ปีหลังนี้การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์เริ่มจะสะดวกสบายมากขึ้น
เลย(adv) completely, See also: entirely, utterly, Syn. โดยสิ้นเชิง, Example: ผมไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดเลย
หมดเปลือก(adv) totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai Definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
โดยสิ้นเชิง(adv) completely, See also: entirely, wholly, thoroughly, Syn. อย่างสิ้นเชิง, Example: ในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ยอมแพ้โดยสิ้นเชิง
ทั้งเพ(adv) entirely, See also: wholly, totally, fully, all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ขี้โกหกทั้งเพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรดา[bandā] (x) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various  FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
หายขาด[hāikhāt] (v) EN: be completely cured ; be entirely cured  FR: être complètement rétabli ; être guéri
ครบถ้วน[khropthūan] (adv) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly  FR: complètement ; intégralement ; entièrement
เลย[loēi] (adv) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly  FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ล้วน[lūan] (adv) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of  FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
มิด[mit] (adv) EN: tightly ; entirely ; completely  FR: complètement ; entièrement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
entire
entirely
entirety

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entire
entirely
entirety

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] entire country; nationwide #299 [Add to Longdo]
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ,  ] entire; total; global #836 [Add to Longdo]
全民[quán mín, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ,  ] entire population (of a country) #5,146 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] entirely; without exception #5,639 [Add to Longdo]
全文[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ,  ] entire text #8,896 [Add to Longdo]
整套[zhěng tào, ㄓㄥˇ ㄊㄠˋ,  ] entire set #12,271 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, ] entirely; exhausted; stern #22,522 [Add to Longdo]
终年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ,   /  ] entire year; throughout the year; age at death #25,936 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] entirely; to exhaust #107,968 [Add to Longdo]
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ,   /  ] entirely different; quite separate #118,258 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぜん, zen] (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P) #248 [Add to Longdo]
全て(P);総て;総べて;凡て[すべて, subete] (adj-no, n-adv, n) all; the whole; entirely; in general; wholly; overall; (P) #796 [Add to Longdo]
全体[ぜんたい, zentai] (n-adv, n-t) whole; entirety; whatever (is the matter); (P) #962 [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv, n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) #2,831 [Add to Longdo]
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s, vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf, v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) #4,009 [Add to Longdo]
全部[ぜんぶ, zenbu] (n-adv, n-t, adj-no) all; entire; whole; altogether; (P) #4,204 [Add to Longdo]
全面[ぜんめん, zenmen] (n, adj-no) whole surface; entire; (P) #4,271 [Add to Longdo]
必ずしも[かならずしも, kanarazushimo] (adv) (not) always; (not) necessarily; (not) all; (not) entirely; (P) #5,320 [Add to Longdo]
通し[どおし, dooshi] (n) (1) (See 通し・どおし) direct; right through; straight; (2) (See お通し) appetizer; appetiser; (3) (abbr) (See 通し狂言) performance of an entire play; (P) #6,859 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entire \En*tire"\, a. [F. entier, L. integer untouched,
   undiminished, entire; pref. in-, negative + the root of
   tangere to touch. See {Tangent}, and cf. {Integer}.]
   1. Complete in all parts; undivided; undiminished; whole;
    full and perfect; not deficient; as, the entire control of
    a business; entire confidence, ignorance.
    [1913 Webster]
 
       That ye may be perfect and entire, wanting nothing.
                          --James i. 4.
    [1913 Webster]
 
       With strength entire and free will armed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       One entire and perfect chrysolite.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Without mixture or alloy of anything; unqualified; morally
    whole; pure; faithful.
    [1913 Webster]
 
       Pure fear and entire cowardice.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No man had ever a heart more entire to the king.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.)
    (a) Consisting of a single piece, as a corolla.
    (b) Having an evenly continuous edge, as a leaf which has
      no kind of teeth.
      [1913 Webster]
 
   4. Not gelded; -- said of a horse.
    [1913 Webster]
 
   5. Internal; interior. [Obs.] --Spenser.
 
   Syn: See {Whole}, and {Radical}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entire \En*tire"\, n.
   1. Entirely. "Too long to print in entire." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. (Brewing) A name originally given to a kind of beer
    combining qualities of different kinds of beer. [Eng.]
    "Foker's Entire." --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entire
   adj 1: constituting the full quantity or extent; complete; "an
       entire town devastated by an earthquake"; "gave full
       attention"; "a total failure" [syn: {entire}, {full},
       {total}]
   2: constituting the undiminished entirety; lacking nothing
     essential especially not damaged; "a local motion keepeth
     bodies integral"- Bacon; "was able to keep the collection
     entire during his lifetime"; "fought to keep the union
     intact" [syn: {integral}, {entire}, {intact}]
   3: (of leaves or petals) having a smooth edge; not broken up
     into teeth or lobes
   4: (used of domestic animals) sexually competent; "an entire
     horse" [syn: {entire}, {intact}]
   n 1: uncastrated adult male horse [syn: {stallion}, {entire}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top