Search result for

ท่วมท้น

(36 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่วมท้น-, *ท่วมท้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่วมท้น[V] overwhelm, Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ, Ant. ขาดแคลน, Example: เขาได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นกว่า 7 แสนคะแนน, Thai definition: มากมายเหลือล้น
ท่วมท้น[ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ, Ant. ขาดแคลน, Example: เขาได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาอย่างท่วมท้น, Thai definition: มากมายเหลือล้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่วมท้นว. มากมายเหลือล้น เช่น ได้คะแนนเสียงท่วมท้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a mind-boggling event.มันเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอันท่วมท้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
With another enormously popular show, "heroes."ในซีรี่ย์ที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น ฮีโร่ส์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
/A magical place.ท่วมท้นไปด้วยการผจญภัยใหม่ๆ สำหรับเด็กชายวัย 6ปี Bedtime Stories (2008)
My inbox is overflowing,กล่องจดหมายที่ท่วมท้น Reversals of Fortune (2009)
I got the overwhelming impression that however he was killing these people, he wanted it to end.ผมรู้สึกประทับใจ ท่วมท้น ถึงแม้ว่าเขา ได้ฆ่าคนไปส่วนหนึ่งแล้ว เขายังอยากยุติมัน Earthling (2009)
[ moaning ] and the pain was...และความเจ็บปวด -- ความเจ็บปวดมันท่วมท้น I Believe the Children Are Our Future (2009)
But after the announcement, the only thing that scares the hell out of me now is doing nothing.แต่ภายหลัง การแถลงการณ์ ความรู้สึกกลัวบ้าบอ ที่ท่วมท้นตัวผม ก็ไม่มีอะไรเลย There Is No Normal Anymore (2009)
And that you feel them, oh, so much more.และคุณรู้สึกถึงมัน อยากท่วมท้น Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
# Where there's love overflowing ## # ความรักท่วมท้นHome (2010)
The school board has been just flooded with e-mails from parents thrilled with my tough stance on healthy teen lunches.ผู้บริหารโรงเรียนคงจะท่วมท้นไปด้วย อีเมล์จากผู้ปกครอง ที่ปลื้มกับความแกร่งของฉัน เรื่องอาหารกลางวันที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า The Substitute (2010)
I was feeling a little overwhelmed... and powerless.แม่รู้สึกดีใจอย่างท่วมท้น และไม่มีพลัง The Perfect Storm (2010)
Since Keith's demands were overwhelming her, why not make some overwhelming demands of her own?เมื่อความต้องการที่ท่วมท้นของคีธทำให้เธอจุก ทำไมเธอถึงจะไม่นำความต้องการเหล่านั้น กลับคืนไปบ้างล่ะ? Let Me Entertain You (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่วมท้น[v.] (thūamthon) EN: overwhelm   
ท่วมท้น[adv.] (thūamthon) EN: abundantly ; plentifully   

English-Thai: Longdo Dictionary
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundant[ADJ] มากมาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
bubble over with[PHRV] ท่วมท้นด้วย, See also: เต็มไปด้วย, Syn. brim over with
consume with[PHRV] ท่วมท้นไปด้วย (ความรู้สึก)
cover in[PHRV] ท่วมท้นไปด้วย (อารมณ์ความรู้สึก)
deluge with[PHRV] ท่วมท้นไปด้วย, See also: เจิ่งนองด้วย, Syn. flood with
deluge with[PHRV] ท่วมท้นไปด้วย, See also: แน่นขนัดด้วย, เเน่นเอี้ยดด้วย, ห้อมล้อมด้วย, Syn. flood with
deluge[VT] ท่วมท้น, See also: ล้นหลาม, ตกหนัก (ฝน), Syn. flood, inundate, soak, rain cats and dogs, Ant. sprinkle
drown[VT] ท่วมท้น
engulf[VT] ปกคลุม, See also: ท่วมท้น, Syn. overwhelm
inundate[VT] ท่วมท้น, See also: เต็มตื้น, Syn. swamp, overwhelm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
mindblowing(ไมด'โบลอิง) adj. ประหลาดใจ,ท่วมท้น,ทำให้เกิดผลเหมือนยาหลอนประสาท.
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower
overwhelming(โอ'เวอะเวล'มิง) adj. ซึ่งครอบงำ,ซึ่งปกคลุม,ท่วมท้น,รุนแรงมาก, See also: overwhelmingly adv. overwhelmingness n., Syn. crushing,severe
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล,กว้างขวาง,กินเนื้อที่อันกว้างขวาง,ครอบคลุม,ท่วมท้น,เด็ดขาด. n. การกวาด,การปัดกวาด,การขจัด,การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive

English-Thai: Nontri Dictionary
overwhelm(vt) ล้น,ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม,ทำลาย
whelm(vt) ท่วมท้น,ล้น,จม

German-Thai: Longdo Dictionary
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top