ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countless

K AW1 N T L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countless-, *countless*, countles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countless(adj) มากเหลือคณานับ, See also: มากเกินกว่าจะนับได้, เหลือคณานับ, Syn. innumerable, numberless
countlessly(adv) อย่างมากมาย, Syn. innumerability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countless(เคาทฺ'เลส) adj. สุดที่จะนับได้, เหลือคณานับ, Syn. numberless

English-Thai: Nontri Dictionary
countless(adj) เหลือคณานับ, เอนกอนันต์, สุดคณานับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ln one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-size star.ณ เเกเเล็กซี่หนิ่งในหลายพันล้าน ของเอกภพจักรวาล มีดาวเคราะห์ขนาดกลางดวงหนี่ง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู First Blood (1982)
In memory of the countless victims among your people, ขอให้เรายืนสงบ 3 นาที Schindler's List (1993)
"of countless unhallowed centuries.ที่เหมือนสะสมมากว่าศตวรรษ In the Mouth of Madness (1994)
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน Ghost in the Shell (1995)
Probably one of your countless suitors...บางที อาจจะเป็นพวกหนุ่มๆที่มาชอบแม่ก็ได้ พวกที่เป็นคนขี้ขลาด! Pola X (1999)
In light of the dark events of recent weeks Professor Dumbledore has granted me permission to start this Dueling Club to train you all up in case you ever need to defend yourselves as I myself have done on countless occasions.สืบเนื่องจากเหตุร้าย ในช่วงหลายอาทิตย์ ศจ.ดัมเบิลดอร์ได้อนุญาต ให้ฉันเปิดชมรม การต่อสู้ตัวต่อตัว เพื่อฝึกให้พวกเธอป้องกันตัว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
We've done it countless times.พวกเราเป็นของกันและกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว Crazy First Love (2003)
And yet our arch rivals, the Koga Ninja... like so... are said to have countless numbers.ประมุขคู่แข่งของเราน่ะ, โคกะ นินจา... ดังนั้น... จึงบอกได้ว่า พวกนั้นมีมากจนนับไม่ถ้วน Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
A study conducted in space could fundamentally advance our knowledge... about the structure of the human genome, cure countless diseases... extend human life, give kids a chance to live longer, stronger, healthier...การศึกษาในอวกาศ น่าจะบอกให้รู้ได้ว่า... จะมีผลอะไรต่อโครงสร้างยีนของมนุษย์, โรคภัย และอื่นๆนับไม่ถ้วน อาจจะทำให้ชีวิตมนุษย์ยาวขึ้น เด็กๆอาจจะอายุยืนขึ้น, แข็งแรง, สุขภาพดีขึ้น... Fantastic Four (2005)
Inside transparent tubes suspended In space, countless cars sped by, gleaming in the reflected sunlightภายในท่อโปร่ง อันแขวนอยู่กลางอากาศ มีรถวิ่งผ่านไปมา สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นประกาย Always - Sunset on Third Street (2005)
Remember that there are countless swordsmen out there better than me in BuYeo.จำไว้นะว่ามียอดฝีมือนับไม่ถ้วน ที่เก่งกว่าข้าอยู่ในพูยอ Episode #1.8 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
countlessAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
countlessA human body consists of a countless number of cells.
countlessCountless stars were twinkling in the sky.
countlessIn high school, I won the Osaka and Kinki championships in cross-country skiing and Nordic combined skiing on countless occasions.
countlessSo that Michelangelo might paint certain figures on the ceiling of the Sistine Chapel, so that Shakespeare might write certain speeches and Keats his poems, it seemed to me worthwhile that countless millions should have lived and suffered and died.
countlessThere are countless heavenly bodies in space.
countlessThere were countless stars in the sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนันต์(adv) countless, See also: endless, infinite, eternal, Syn. มาก, Example: ยาบางชนิดก็มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ได้เช่นกัน, Thai Definition: มากล้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, Notes: (บาลี)
นับไม่ถ้วน(adv) countlessly, See also: infinitely, innumerably, incalculably, numberlessly, myriadly, Example: เขาได้กำไรนับไม่ถ้วนจากการลงทุนคราวนี้, Thai Definition: ไม่อาจนับได้
อสงไขย(adj) countless, See also: incalculable, innumerable, infinite, Syn. นับไม่ถ้วน, Thai Definition: มากจนนับไม่ถ้วน, ไม่รู้จบ, ไม่มีที่สิ้นสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนันต์[anan] (adj) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal  FR: infini ; éternel
นับไม่ถ้วน[nap mai thūan] (adj) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold  FR: incommensurable ; incalculable
นับไม่ถ้วน[nap mai thūan] (adv) EN: countlessly ; infinitely ; innumerably ; incalculably ; numberlessly ; myriadly  FR: infiniment ; incommensurablement (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUNTLESS K AW1 N T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
countless (j) kˈauntləs (k au1 n t l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无数[wú shù, ㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] countless; numberless; innumerable, #3,013 [Add to Longdo]
数不清[shǔ bù qīng, ㄕㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] countless, #24,197 [Add to Longdo]
不计其数[bù jì qí shù, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] countless; innumerable, #30,273 [Add to Longdo]
万难[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, / ] countless difficulties; extremely difficult; against all odds, #55,363 [Add to Longdo]
不可胜数[bù kě shèng shǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄥˋ ㄕㄨˇ, / ] countless; innumerable, #78,042 [Add to Longdo]
数不尽[shù bu jìn, ㄕㄨˋ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄣˋ, / ] countless [Add to Longdo]
莫可指数[mò kě zhǐ shǔ, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄓˇ ㄕㄨˇ, / ] countless; innumerable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幾度となく[いくどとなく, ikudotonaku] (adv) on countless occasions; many a time [Add to Longdo]
数え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable [Add to Longdo]
数知れない[かずしれない, kazushirenai] (exp, adj-i) countless; innumerable [Add to Longdo]
千代万代[ちよよろずよ, chiyoyorozuyo] (n) for ever and ever; (through) eternity; countless ages; till the end of time [Add to Longdo]
多数[たすう, tasuu] (n-adv, n) (1) great number; (adj-no) (2) countless; majority; (P) [Add to Longdo]
八百万[やおよろず, yaoyorozu] (n, adj-no) myriad; countless things [Add to Longdo]
浜の真砂;浜のまさご[はまのまさご, hamanomasago] (n) (arch) grains of sand on the beach (i.e. something countless) [Add to Longdo]
腐るほど;腐る程[くさるほど, kusaruhodo] (exp, n-adv) more than one can possibly use; countless (e.g. examples); (money) to burn; rolling in (cash) [Add to Longdo]
無数[むすう, musuu] (n, adj-no, adj-na) countless number; infinite number; innumerable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countless \Count"less\ (-l?s), a.
   Incapable of being counted; not ascertainable; innumerable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countless
   adj 1: too numerous to be counted; "incalculable riches";
       "countless hours"; "an infinite number of reasons";
       "innumerable difficulties"; "the multitudinous seas";
       "myriad stars"; "untold thousands" [syn: {countless},
       {infinite}, {innumerable}, {innumerous}, {multitudinous},
       {myriad}, {numberless}, {uncounted}, {unnumberable},
       {unnumbered}, {unnumerable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top