Search result for

หลายอย่าง

(33 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลายอย่าง-, *หลายอย่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลายอย่าง[ADJ] varied, See also: numerous, many, Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: ความกลัวหลายอย่างเกิดขึ้น เพราะการวางเงื่อนไขตั้งแต่เล็กๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบญจพรรณหลายอย่างคละกัน ไม่เป็นสำรับ ไม่เป็นชุด เช่น ของเบญจพรรณ, เรียกต้นไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ในที่แห่งเดียวกัน ว่า ไม้เบญจพรรณ, เรียกป่าที่มีไม้หลายพรรณคละกัน ว่า ป่าเบญจพรรณ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then that leaves cancer. Cancers have names.งั้นก็เหลือแค่มะเร็ง มะเร็งมีหลายหลายอย่างนี่ Not Cancer (2008)
There are things you should be doing, working out, improving balance and coordination...มีหลายอย่างที่คุณทำได้ ออกกำลังกายใช้ชีวิตสมดุลย์ คบหาสมาคมกับคนอื่นๆ Lucky Thirteen (2008)
The other possibility is you have vasculitis.มีเหตุผลอีกหลายอย่างที่ คุณจะเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบ Emancipation (2008)
House did something solely out of self-interest?เฮาส์ทำหลายอย่างคนเดียว เพราะสนใจแต่ตัวเอง Emancipation (2008)
Wasn't one. many things happened this past year.แต่เมื่อพวกเธอมองหันหลังกลับมา หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น Akai ito (2008)
We haven't done all the things we're meant to do!เขายังไม่ได้ทำอะไรอีกตั้งหลายอย่าง Le Morte d'Arthur (2008)
I have done so many bad things.ฉันอาจทำเรื่องเลวร้ายหลายอย่าง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Welcome to Ohio. So much to Discover!ยินดีต้อนรับสู่โอไฮโอ \ มีอะไรหลายอย่างรอให้คุณค้นหาอยู่ Bolt (2008)
I have been a lot of things, they may not all be true.ฉันผ่านอะไรมามากมายหลายอย่าง สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง Bolt (2008)
On the way, we play fun games, too.ระหว่างทาง เราเล่นเกมส์สนุกๆ กันหลายอย่าง My Sassy Girl (2008)
You know, when I first went to London to work with the Filarmonica I was so nervous.มีบางเหมือนกันที่หลายอย่างที่ทำให้วับสน The Eye (2008)
So many things I'd change. I'd undo all my mistakes.มีหลายอย่างที่ฉันอยากเปลี่ยนแปลง อยากแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปทั้งหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many   FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multiple[ADJ] หลายอย่าง, See also: มากมาย, หลายประการ, หลายเท่า, เป็นทวีคูณ, Syn. complicated, many, manifold, multiplex, Ant. simple, united

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย,มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.
diversified(ไดเวอ'ซะไฟดฺ) adj. หลายอย่าง,หลายชนิด,หลากหลาย, Syn. varied
gallimaufry(แกลละมอ'ไฟร) n. ฉับฉ่าย,การผสมกันหลายอย่าง,อาหารผัดโป้ยเซียน, Syn. . medley
olio(โอ'ลิโอ) n. อาหารที่ส่วนประกอบหลายอย่าง,อาหารผัดโป๊ยเซียน,จับฉ่าย,ของคลุกเคล้า,ปกิณกะ,บันทึกเก็บเล็กผสมน้อย pl. polios
omnium-gatherum(ออมนิอัมแกธ'เธอะรัม) n. การเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง,การเก็บรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่าง,งานเลี้ยงที่คนทุกประเภทมาร่วมกัน
sergeant at lawn. ทนายความชั้นสูงสุด (อังกฤษ) มีอภิสิทธิ์หลายอย่างในศาล
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful
well-rounded(เวลเรา'ดิด) adj. มีรสนิยมหลายด้าน,มีความสามารถหลายอย่าง,เจริญเติบโตอย่างดี,ได้สมดุล, Syn. well planned,shapely

English-Thai: Nontri Dictionary
JACK-OF-ALL-jack-of-all-trades(n) คนทำงานได้หลายอย่าง,คนที่ทำงานคล่องแคล่ว
multifarious(adj) หลายอย่าง,หลายประการ,ต่างๆนานา,มากมาย
multiple(adj) หลายอย่าง,หลายเท่า,ควบ,หลายฝ่าย,ซ้อน
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
numerous(adj) มาก,หลายอย่าง,นานา
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา
versatile(adj) เก่งหลายอย่าง,อเนกประสงค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top