ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลายอย่าง

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลายอย่าง-, *หลายอย่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลายอย่าง[ADJ] varied, See also: numerous, many, Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: ความกลัวหลายอย่างเกิดขึ้น เพราะการวางเงื่อนไขตั้งแต่เล็กๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบญจพรรณหลายอย่างคละกัน ไม่เป็นสำรับ ไม่เป็นชุด เช่น ของเบญจพรรณ, เรียกต้นไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ในที่แห่งเดียวกัน ว่า ไม้เบญจพรรณ, เรียกป่าที่มีไม้หลายพรรณคละกัน ว่า ป่าเบญจพรรณ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It takes so many things to make love last.การที่จะให้รักยืนยงน่ะ ต้องประกอบด้วยหลายอย่าง Airplane! (1980)
Yes, you're a man of many talents.ใช่, คุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่าง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I think it's many things.ฉันคิดว่ามันหลายสิ่งหลายอย่าง 2010: The Year We Make Contact (1984)
He has many excellent qualities, but thinking is not one of them.เขามีความสามารถดีๆหลายอย่างๆ แต่เขาไม่ถนัด เรื่องใช้ความคิด Return to Oz (1985)
I went to the mailbox and got the mail I went to Mars, look what I learned to do.เรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำ... Full House (1987)
There are a lot of things about me that aren't what you thought.มีอะไรหลายอย่างในตัวหนู ที่พ่อยังไม่เคยรู้มาก่อน Dirty Dancing (1987)
- I gave him a ride home, Paul.ฉันซ่อนหลายอย่างเอาไว้ Big (1988)
Like so many things, it is not what is outside, but what is inside that counts.เหมือนของหลายอย่าง ไม่สำคัญที่ภายนอก สำคัญที่ภายในต่างหาก นี่ไม่ใช่ตะเกียงธรรมดา! Aladdin (1992)
I can do lots of things.ฉันทำได้ตั้งหลายอย่าง Wuthering Heights (1992)
There's so much to do.มีอีกหลายอย่างที่ต้องทำ The Lawnmower Man (1992)
I have things to do, people to see... a billion calls to make.ฉันยังต้องทำอีกหลายอย่าง ทั้งข้อมูล ทั้งระบบต่างๆ The Lawnmower Man (1992)
All around this house, I see the signs.รอบๆบ้านหลังนี้ ฉันเห็นสัญญาณหลายอย่าง The Joy Luck Club (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many   FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multiple[ADJ] หลายอย่าง, See also: มากมาย, หลายประการ, หลายเท่า, เป็นทวีคูณ, Syn. complicated, many, manifold, multiplex, Ant. simple, united

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย,มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.
diversified(ไดเวอ'ซะไฟดฺ) adj. หลายอย่าง,หลายชนิด,หลากหลาย, Syn. varied
gallimaufry(แกลละมอ'ไฟร) n. ฉับฉ่าย,การผสมกันหลายอย่าง,อาหารผัดโป้ยเซียน, Syn. . medley
olio(โอ'ลิโอ) n. อาหารที่ส่วนประกอบหลายอย่าง,อาหารผัดโป๊ยเซียน,จับฉ่าย,ของคลุกเคล้า,ปกิณกะ,บันทึกเก็บเล็กผสมน้อย pl. polios
omnium-gatherum(ออมนิอัมแกธ'เธอะรัม) n. การเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง,การเก็บรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่าง,งานเลี้ยงที่คนทุกประเภทมาร่วมกัน
sergeant at lawn. ทนายความชั้นสูงสุด (อังกฤษ) มีอภิสิทธิ์หลายอย่างในศาล
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful
well-rounded(เวลเรา'ดิด) adj. มีรสนิยมหลายด้าน,มีความสามารถหลายอย่าง,เจริญเติบโตอย่างดี,ได้สมดุล, Syn. well planned,shapely

English-Thai: Nontri Dictionary
JACK-OF-ALL-jack-of-all-trades(n) คนทำงานได้หลายอย่าง,คนที่ทำงานคล่องแคล่ว
multifarious(adj) หลายอย่าง,หลายประการ,ต่างๆนานา,มากมาย
multiple(adj) หลายอย่าง,หลายเท่า,ควบ,หลายฝ่าย,ซ้อน
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
numerous(adj) มาก,หลายอย่าง,นานา
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา
versatile(adj) เก่งหลายอย่าง,อเนกประสงค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top