ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โข

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โข-, *โข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โข[ADV] very, Syn. มาก, มากโข, Example: กว่าพวกเขาจะได้เข้าพักในโรงแรมก็นับว่าดึกโขแล้ว
โข[V] knock, Syn. ชน, เขก, กระแทก, Example: เขาเดินไม่ระมัดระวังหัวจึงโขกกับกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา, Thai definition: กิริยาที่เอาศีรษะไปกระแทกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง
โข[N] Mekong, Syn. แม่น้ำโขง, Example: ไปเที่ยวครั้งนี้ผมจะพาพวกคุณข้ามโขงไปฝั่งโน้นด้วย, Count unit: สาย, Thai definition: ชื่อแม่น้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
โข[ADJ] rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขลง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
โข[N] Mekong River, Syn. แม่น้ำโขง, Example: ไปเที่ยวครั้งนี้ผมจะพาพวกคุณข้ามโขงไปฝั่งโน้นด้วย, Thai definition: ชื่อแม่น้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
โข[N] hillock, See also: knoll, Syn. เนิน, โคก, โขดหิน, Example: น้ำใสเย็นไหลรินผ่านโขดผ่านซอกลัดเลาะออกสู่แหล่งน้ำอันกว้างใหญ่, Thai definition: ดินหรือหินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, ดิน หิน หรือ ทรายที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
โข[N] kind of Thai drama, See also: Thai classic masked play enacting scenes from the Ramayana, Example: วันนี้เราต้องพาแม่ไปดูโขนที่โรงละครแห่งชาติ, Thai definition: การเล่นอย่างหนึ่งคล้ายละครรำ แต่เล่นเฉพาะในเรื่องรามเกียรติ์ โดยผู้แสดงสวมหัวจำลองต่างๆ ที่เรียกว่า หัวโขน
โขดง[N] mast, Syn. กระโดง, ใบเรือ, Example: เขาสั่งให้ชักโขดงขึ้นรับลมเต็มที่
โขนง[N] eye-brow, Syn. คิ้ว, ขนง, Example: นางอัปสรผู้นั้นมีโขนงโก่งงดงามปานจะเอ่ย, Thai definition: ส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้น
โขมง[V] send up, See also: be filled with smoke, Example: ควันจากมวนยาสูบโขมงไปทั่วห้องจนผมอยากจะสำลักให้ได้, Thai definition: พลุ่งออกมาพร้อมกันมากๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โขว. มาก.
โขก. ควํ่าภาชนะเป็นต้นแล้วเคาะลงที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง, กิริยาที่ควํ่าหน้าลงแล้วเอาหน้าผากกระแทกพื้นเป็นต้น เช่น เอาหน้าผากโขกพื้น.
โขกสับก. ด่าว่าข่มขี่.
โขว. มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน, โขลง ก็ว่า.
โข่ง ๑น. ชื่อหอยนํ้าจืดกาบเดี่ยวหลายชนิด ในวงศ์ Ampullariidae เปลือกสีเขียวคลํ้า มีขนาดใหญ่กว่าหอยขม ก้นหอยสั้น วงสุดท้ายใหญ่ค่อนข้างกลม เช่น ชนิด Pila Ampullacea (Linn.), P. polita (Deshayes).
โข่ง ๒ว. เปิ่น, ไม่เข้าท่า
โข่ง ๒โค่ง.
โข่งทะเลดู เป๋าฮื้อ ๑.
โขน. ดินหรือหินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, ดิน หิน หรือทรายที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นนํ้าบ้าง อยู่ใต้นํ้าบ้าง.
โขดง(ขะโดง) น. กระโดง, ใบเรือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cragโขดหินชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crag-ang-tailโขดหินชันมีลาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
โขลงฝูง (ใช้เฉพาะช้าง)
คำที่มักเขียนผิด โข [คำที่มักเขียนผิด]
Khon (Dance drama)โข[TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe the best guy doesn't win all the time, whoever's the luckiest wins.คนที่เก่งที่สุดก็ไม่ได้ชนะตลอด คนที่โชคดีที่สุดต่างหากชนะ เพราะไม่โดนเอาหัวโขก CounterPunch (2017)
If one of these fighters gets a bad cut, even from something like an accidental head-butt, they're out.ถ้านักมวยคนใดมีแผลแตกเยอะ แม้จะแค่แตกจากอุบัติเหตุหัวโขกกัน ก็ต้องออกจากการแข่ง CounterPunch (2017)
Seven million dollars is a lot of money, Mr. Wick.เงินตั้งเจ็ดล้านมันมากโขอยู่นะ คุณวิค John Wick: Chapter 2 (2017)
The spinny thing is spinning. The smoke is going up.ไอ้หมุนๆ หมุนแล้ว ควันก็โขมงแล้ว Smurfs: The Lost Village (2017)
See the abuse that I have to put up with?เห็นไหมว่าผมถูกสับโขลกแค่ไหน This Beautiful Fantastic (2016)
Why are you being so naughty?หยุดโขก หยุดเดี๋ยวนี้ Lion (2016)
Yeah, it be a distance.ใช่ มันก็ไกลโข The BFG (2016)
♪ And your mask is slippin', so take your bow ♪หัวโขนหลุดจากบ่า คารวะเรา Sing Street (2016)
If you get hungry, there's spinach in the fridge which you can steam.ถ้าหิวก็เอาผักโขมในตู้เย็นมานึ่งกิน A Monster Calls (2016)
And people say you made it with someone's head.คนเขาว่าคุณเอาหัวใครสักคนโขกลงไป Jack Reacher: Never Go Back (2016)
- Ah... - This is Billy Rocks. He's with me.อานี่คือบิลลี่โขดหิน เขากับฉัน The Magnificent Seven (2016)
Billy Rocks.บิลลี่โขดหิน The Magnificent Seven (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โข[X] (khō) EN: very   FR: très
โข[v.] (khōk) EN: knock   FR: cogner ; frapper fort
โข่ง[n.] (khōng) EN: apple snail   FR: escargot [m]
โข[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play   FR: ballet traditionnel masqué [m]
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out   
โขมง[adj.] (khamōng) EN: thick   FR: épais ; dense
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously   FR: bruyamment
โขยก[v.] (khayōk) EN: limp ; walk lamely ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โขยง[X] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock   FR: groupe de personnes [nm]

English-Thai: Longdo Dictionary
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyebrow[N] คิ้ว, See also: โขนง, ขนง
hit on[PHRV] โขก, See also: ชน, โหม่ง, ตี, ฟาด, Syn. knock against
herd of elephant[N] โขลงช้าง, See also: โขลง
horde[N] โขยง, See also: โขลง, เหล่า, หมู่, ฝูง, Syn. crowd, herd, throng
knuckle[VT] เขก, See also: โขก, มะเหงก, เขกหัว
pulverise[VI] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverise[VT] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverize[VI] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverize[VT] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
strike[VT] ตี, See also: โขก, เขก, ดีด, เคาะ, Syn. beat, hit, knock, punch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caboodle(คะบูด'เดิล) n. กอง,กลุ่ม,โขลง
cay(เค) n. เกาะเตี้ยเล็ก ๆ ,สันดอน,โขดหิน
cochlea(คอค'ลีเอท) adj. เป็นรูปหอยโข่ง,เป็นวงขด.
conchiferous(คองคิฟ'เฟอรัส) adj. เป็นรูปเปลือกหอยโข่ง
coral reefn. โขดหินปะการัง
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก,ขโมย,คนทุจริต,เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร,สิ่งขัดขวาง
cushily(คู'ชิลี) adv. อย่างสุโข,อย่างสบาย
cushy(คู'ชี) adj. ง่าย,สบาย,สุโข
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group
helix(เฮล'ลิคซฺ) n. ส่วนที่เป็นเกลียว,ส่วนที่เป็นขด,วงใบหู,สิ่งประดับลายวงกันหอย,หอยโข่ง -pl. helices,helixes, Syn. spiral

English-Thai: Nontri Dictionary
ammonite(n) หอยโข่ง
caboodle(n) โขลง,ฝูง,กลุ่ม
flock(n) ฝูง,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝูงชน,ก้อน
horde(n) โขลง,หมู่,ฝูง,กอง,เหล่า
horde(vi) รวมฝูง,รวมหมู่,รวมเหล่า,รวมเป็นโขลง
host(n) เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,กองทัพ,ฝูง,โขลง
knock(n) การเคาะ,การต่อย,การโขก,การชน,การทุบ,การแพ่น,การกระแทก,การตี,การชก
knock(vt) เคาะ,ต่อย,โขก,ชน,ทุบ,แพ่น,กระแทก,ตี,ชก
limp(n) การเดินกะเผลก,การเดินโขยกเขยก,การเดินกระย่องกระแย่ง
limp(vi) เดินกะเผลก,เดินโขยกเขยก,เดินกระย่องกระแย่ง,เดินขาเป๋

German-Thai: Longdo Dictionary
Spinat(n) |der, pl. Spinate| ผักโข

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top