Search result for

เพียบ

(39 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพียบ-, *เพียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียบ[ADV] numerously, See also: very many, copiously, infinitely, Syn. เยอะ, มาก, มากมาย, เต็ม, ท่วมท้น, Example: เธอเป็นสาวเนื้อหอมมีหนุ่มๆ รุมตอมเพียบ จนใครๆ พากันอิจฉา, Thai definition: อย่างมีจำนวนมากมาย, Notes: (ปาก)
เพียบพร้อม[ADJ] well-heeled, See also: complete, perfect, absolute, Syn. สมบูรณ์, มั่งคั่ง, พรั่งพร้อม, Example: เธอมีชีวิตที่เพียบพร้อม แต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่, Thai definition: ที่มีเต็มเปี่ยมครบทุกอย่าง
เพียบพร้อม[V] be fully equipped with, See also: be provided with, be full of, be well-prepared, Syn. สมบูรณ์, พรั่งพร้อม, Example: ห้องนี้เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน, Thai definition: มีเต็มเปี่ยม, มีครบทุกอย่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพียบก. เกือบจม, เต็มแปล้, เช่น เรือบรรทุกสินค้าจนเพียบ รถบรรทุกของจนเพียบ, หนัก เช่น คนไข้อาการเพียบ.
เพียบพร้อมว. เต็มเปี่ยม, ครบทุกอย่าง.
เพียบแประว. เพียบจวนจะจม เช่น เรือบรรทุกข้าวจนเพียบแประ.
เต็มทีเพียบหนัก เช่น อาการเต็มที
เปลี้ยเพียบ เช่น เรือเปลี้ยนํ้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stick around. we've got plenty more surprises coming up.อย่าไปไหน เรามีเรื่องคาดไม่ถึงอีกเพียบให้ชม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You're a perfectionist that is respected the most by the professional performers.คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นที่เคารพยิ่งของเหล่านักคนตรีอาชีพ Beethoven Virus (2008)
Shut up. Here they come.หุบปาก โน่น มากันเพียบเลย My Sassy Girl (2008)
We have a fully functioning autoshop. Just like you'd find in the outside world.เรามีอู่รถอุปกรณ์เพียบพร้อม เหมือนกับที่พบได้ข้างนอก Death Race (2008)
That's a lot of money.เงินเพียบเลย The Dark Knight (2008)
That's a lot of money.เงินเพียบเลยเว้ย The Dark Knight (2008)
- We found the bulk of their dirty cash. - Time to move in.เราเจอเงินสกปรกเพียบ เข้าจับได้แล้ว The Dark Knight (2008)
You ought to be pretty knowledgeable by now, then.งั้นคงจะได้ความรู้เพียบเลยสิ The Dark Knight (2008)
Well done. You did it. NSA's picking up all kinds of chatter.ทำได้เยี่ยมมาก ทางNSAดักฟังข้อมูลได้เพียบ Body of Lies (2008)
He was in a perfect marriage.เขาเคยมีชีวิตแต่งงานที่เพียบพร้อม The Love Guru (2008)
Well, they have great parties, and... boys actually like them.ก็แบบว่า พวกนั้นมีปาร์ตี้เจ๋งๆ แล้ว.. หนุ่มๆก็เพียบ The House Bunny (2008)
I hope they are good thoughts.ฉันว่าเค้าคงมีความคิดดีๆเพียบเลย The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพียบ[adj.] (phīep) EN: loaded to capacity ; fully loaded ; full to the brim   FR: surchargé
เพียบพร้อม[adj.] (phīepphrøm) EN: complete ; perfect ; absolute ;   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
replete[ADJ] สมบูรณ์, See also: เพียบพร้อม, Syn. amply, full

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก
heavy-laden(เฮฟ'วีเลเดิน) adj. บรรทุกหนัก,เพียบ,เหนื่อยมาก,มีภาระมาก,ทุกข์มาก
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,
stodgy(สทอด'จี) adj. หนัก,แน่น,อัดแน่น,ยัดแน่น,ตื้อ,พองแต้ม,เพียบ,น่าเบื่อหน่าย,คร่ำครึ,ไม่มีรสชาติ,หยุมหยิม,เต็มไปด้วยรายละเอียดมากเกินไป., See also: stodgily adv. stodginess n., Syn. dull,boring,tedious

English-Thai: Nontri Dictionary
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
fulness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
heavily(adv) ขนาดหนัก,อย่างเพียบ,อย่างคับคั่ง,อย่างหนาทึบ
heavy(adj) หนัก,รุนแรง,ทึบ,สงัด,หนา,มืดมัว,ดก,คับคั่ง,เพียบ
replete(adj) แน่น,เต็ม,เพียบพร้อม,อุดมสมบูรณ์,เต็มเปี่ยม
repletion(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความเพียบพร้อม,ความเต็มเปี่ยม
squat(vi) ขดตัว,หมอบลง,นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับเพียบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness

German-Thai: Longdo Dictionary
vollkommen(adj adv) ที่เพียบพร้อม, ที่สมบูรณ์แบบ เช่น Niemand ist vollkommen. ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top