Search result for

หลายประเภท

(18 entries)
(0.3438 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลายประเภท-, *หลายประเภท*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They have different categories for these types of thingsมันมีหลายประเภท สับหรับสิ่งนี้ The Fourth Kind (2009)
I've met a lot of women in my life, but no one like her.ฉันเห็นผู้หญิงมาหลายประเภท แต่เป็นครั้งแรก ที่ฉันเคยเจอผู้หญิงแบบนี้ Episode #1.15 (2009)
Rachel Solando was on a combination of drugs meant to keep her from becoming violent, but it was only intermittently effective.เราให้ยาหลายประเภทก้บ ราเชล โซแลนโด เพื่อป้องกันไม่ให้เธอมีพฤติกรรมรุนแรง แต่ทว่า มันได้ผลแค่บางช่วงเท่านั้นเอง Shutter Island (2010)
Well, I understand there are several types of artificial women.ดี เข้าใจละ มีตุ๊กตายางหลายประเภทนะ The Psychic Vortex (2010)
There are many different types.แต่อมนุษย์มีหลายประเภทค่ะ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Guys and girls fall into certain archetypes when they get drunk.พวกหนุ่มๆสาวๆ เวลาเมาแล้วก็จะเป็นได้ หลายประเภท Blame It on the Alcohol (2011)
Although she does have a better assortment of hats.ยังไงหล่อนก็ได้หมวกหลายประเภท มากกว่าอยู่ดี The Kids Stay in the Picture (2011)
This whole school is about labels.ร.ร นี้มีหลายประเภทนะ The Sue Sylvester Shuffle (2011)
It turns out "the gazette" is owned by a multinational global conglomerate... oil, new technologies, shipping, air and ground transportation, all of which employ the services of one company...ปรากฏว่า "หนังสือพิมพ์" เป็นของ บริษัทรวมกลุ่มนานาชาติ ที่มีธุรกิจหลายประเภท... น้ำมัน เทคโนโลยี ชิปปิ้ง Valhalla (2011)
So are we saying he's sexually diverse, attracted to children and adults?นี่จะบอกว่าเขาชอบผู้หญิง หลายประเภทเหรอ สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่หรือไง Hope (2011)
Contained within this great kingdom is a rich variety of people, with a range of different beliefs.ที่มีอยู่ภายในราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นี้ มีคนหลายประเภทมากมาย หลากหลายความเชื่อ The Secret Sharer (2011)
And there are all kinds of them.และพวกเขามีหลายประเภท Woman in Black (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลายประเภท[X] (lāi praphēt) EN: various kinds   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
variegated[ADJ] หลากหลาย, See also: หลายประเภท, แตกต่างกัน, Syn. diverse, varied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
printer(พริน'เทอะ) n. ผู้พิมพ์,เจ้าของโรงพิมพ์,ช่างพิมพ์,เครื่องพิมพ์หมายถึง อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่รับสัญญาณตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์งานออกมาเป็น ข้อความ ภาพ ลงบนกระดาษ หรือวัตถุอื่นในประเภทเดียวกัน เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายประเภท เช่น แบบกระทบ (impact printer) ซึ่งจะรวม ถึงแบบจุด (dot matrix) และแบบจาน (daisy wheel) นอกจากนั้น ก็ยังมีแบบไม่กระทบ (non impact printer) ซึ่งแบ่งเป็นแบบฉีดหมึก (ink jet) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ดู chain printer, character printer, daisy wheel printer,dot matrix printer, dot printer, drum printer, electrothermal printer, high speed printer, impact printer, ink jet printer, laser printer, line printer, nonimpact printer, page printer, stylus printer, thermal printer, wire printer, wheel printer ประกอบ
track meetn. การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท

English-Thai: Nontri Dictionary
polytechnic(adj) เกี่ยวกับวิชาหลายประเภท,เกี่ยวกับการสอนหลายภาษา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top