ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*evolve*

IH0 V AA1 L V   
199 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: evolve, -evolve-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evolve[VT] ค่อยๆ พัฒนา, Syn. develop
devolve[VT] ถ่ายโอนอำนาจไปยังคนที่มีอำนาจน้อยกว่า, See also: ถ่ายโอนความรับผิดชอบไปยังคนที่มีความรับผิดชอบน้อยกว่า, Syn. commit, entrust, offer a post
revolve[VI] หมุนรอบ, See also: เวียน, วนรอบ, โคจร, Syn. circle, rotate
revolve[VT] ทำให้หมุนรอบ, See also: ทำให้โคจร, Syn. circle, rotate
revolve[VI] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think over
revolver[N] ปืนพกลูกโม่, Syn. pistol
devolve on[PHRV] มอบให้ (อำนาจ, หน้าที่, ความรับผิดชอบฯลฯ)
evolve from[PHRV] ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve out of
devolve upon[PHRV] มอบให้ (อำนาจ, หน้าที่, ความรับผิดชอบฯลฯ)
evolve out of[PHRV] ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devolve(ดิวอลว') vt. ตกมาอยู่กับ,ทำให้กลิ้งลง,ตกทอดมรดก. vi. ถูกย้ายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง,ถูกมอบงาน, See also: devolvement n. ดูdevolve
evolve(อิวอลฟว') v. ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,วิวัฒน์,ค่อยเป็นค่อยไป,เจริญ., See also: evolvable adj ดูevolve evolvement n. ดูevolve evolver n. ดูevolve, Syn. develop
revolve(รีวอลว') vi.,vt. หมุนรอบ,โคจร,เกิดขึ้นเป็นวัฎจักร,ครุ่นคิด,คิดทบทวน,ทำให้โคจร, See also: revolvable adj. revolvably adv., Syn. spin,rotate,whirl
revolver(รีวอล'เวอะ) n. ปืนพกลูกโม่,เครื่องหมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ,หม้อหลอมชนิดหมุนรอบผู้หมุนรอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
devolve(vt) ย้ายไป,ตกทอด,เปลี่ยนมือ
evolve(vt) ค่อยเป็นค่อยไป,ค่อยๆเจริญขึ้น
revolve(vi) โคจร,หมุนเวียน,เป็นวัฏจักร
revolve(vt) คิดทบทวน,ตรึกตรอง,พิจารณา,ครุ่นคิด
revolver(n) ปืนพก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
devolve on the heirsตกทอดแก่ทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devolve on the stateตกทอดแก่รัฐ, ตกทอดแก่แผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
revolve aroundมุ่งไปที่, focus on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Revolvers?ปืน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Revolvers!ปืน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
A planet where apes evolved from men.ดาวเคราะห์ดวงที่... Beneath the Planet of the Apes (1970)
I did, in the hall, with the revolver.ผมเอง ในห้องโถง ด้วยปืน Clue (1985)
Man may evolve a thousandfold through this technology... but the rush must be tempered with wisdom.แต่ก็อาจช่วยแก้ปัญหา นับพันประการของเทคโนโลยีสมัยนี้ แต่ทั้งหมด.. ล้วนขึ้นอยู่กับผู้ที่ควบคุมมัน The Lawnmower Man (1992)
A revolver holds six bullets.ปืนถือหกกระสุน The Shawshank Redemption (1994)
Which reminds me, are you still using that revolver?นี่คุณยังใช้ปืนลูกโม่นั่นอยู่ใช่มั้ย? Ghost in the Shell (1995)
How did you evolve?คุณไม่ได้มีวิวัฒนาการ? Contact (1997)
It feels like the whole world revolves around me.มันเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉัน The Truman Show (1998)
I say let's evolve.ใช่เด่ะ, เอ้า, ว่ามา Fight Club (1999)
But with my little stick and my highly evolved brain, I shall create fire.แต่ด้วนไม่ซีกกับสมองอันชาญชลาดของฉัน ฉันสามารถก่อไฟได้. Ice Age (2002)
Two distinct species that have evolved.2 เผ่าพันธ์ที่มีวิวัฒนาการ The Time Machine (2002)
The weapons had evolved, but our orders remained the same:อาวุธพัฒนาขึ้น แต่คำสั่งยังคงเดิม Underworld (2003)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)
Yes, we may have discovered the primeval creature that has evolved in total isolation.ใช่ เราอาจได้ค้นพบ พวกสิ่งมีชีวิตยุคแรกนี้ ที่วิวัฒนาการแยกเดี่ยวไปจากทั้งหมด The Cave (2005)
And far as I can tell, your life revolves around yourjob.แล้วก็เท่าที่เห็น ชีวิตคุณวนอยู่กับงาน Red Eye (2005)
We have a demon that's evolved with the times, and found a way to ratchet up the body count?เรากำลังเจอปีศาจที่มีวิวัฒนาการ ที่กำลังหาทางเข้าสิงคนไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอ Phantom Traveler (2005)
Maybe we can rapidly evolve into water creatures.บางที เราจะวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วไปเป็นสัตว์น้ำ Ice Age: The Meltdown (2006)
Think the world will revolve?คิดว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรือไง My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Come on. Revolve. Revolve!เปิดสิ๊ เปิด เปิดซิ๊ Night at the Museum (2006)
-Who's evolved?- Who's evolved? Night at the Museum (2006)
-Who's evolved?- Who's evolved? Night at the Museum (2006)
Can't revolve around your little tree house.ให้ใคร่ครวญถึงบ้านต้นไม้ของคุณได้ Art Isn't Easy (2007)
Explore new rituals, evolve.สำรวจแนวทางใหม่ๆ พัฒนา The British Invasion (2007)
I've read that some people might have evolved a different code already.หนูอ่านเจอว่าบางคนอาจได้วิวัฒน์ รหัสใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว Chapter Two 'Lizards' (2007)
People who've evolved.พวกคนที่ได้วิวัฒน์ไป Chapter Two 'Lizards' (2007)
He was plastered, waving this. 38 revolver around, threatening to kill himself.เขาเมามาก โบกปืนลูกพกจุด 38 ไปมา ขู่ว่าจะตัวตาย Charlie Bartlett (2007)
The victim did have a service revolver with U. S. Government numbers on it.ผู้ตายมีปืนรีวอลเวอร์ ที่มีเลขทะเบียนของรัฐบาลอยู่ Orientación (2007)
Who invented the revolver?ใครเป็นผู้คิดค้นปืนลูกโม่ Slumdog Millionaire (2008)
We'll put rock salt in the shells, stick them in the revolver.เราใส่เกลือเม็ดในกระสุน แล้วยัดลงในรังเพลิง RocknRolla (2008)
Believe it or not, the world does not revolve around your dick.เจสัน โลกไม่ได้โคจรรอบจู๋นายนะ Mine (2008)
The world's evolved differently.การวิวัฒนาการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป. Episode #2.1 (2008)
And suppose there was an accident that happened in the past which meant that world evolved... differentlyสิ่งที่เกิดขึ้น มันอาจเป็นอดีตก็ได้ หมายความว่า ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลง Episode #2.2 (2008)
Or, perhaps, we do survive, and just evolve back into the world we came from.หรือบางที มนุษย์อาจจะยังเหลือรอด และวิวัฒนาการกลับไปสู่ยุคหิน Episode #2.4 (2008)
He's not as evolved as you are. I know.เค้าไม่เหมือนคุณ ฉันรู้. I Don't Wanna Know (2008)
Now more than ever. But it has to evolve, become my own.ตอนนี้ ยิ่งต้องการกว่าเก่า แต่มันต้องพัฒนา ให้เป็นของผมเอง Our Father (2008)
Cases evolve.คดีก่อนหน้านี้ Turning Biminese (2008)
He started with a gang member, and he's evolved.เค้าเริ่มจากการเป็นสมาชิกแก๊งค์ แล้วถึงมีส่วนร่วม Brothers in Arms (2008)
"man must evolve for all human conflict ""มนุษย์ต้องพัฒนาตน เพื่อต่อสู้ดิ้นรน" Masterpiece (2008)
We know how terror cells evolve.เรารู้ว่าผู้ก่อการร้ายพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ Mayhem (2008)
I get him to put down the revolver, you promise we walk out of here alive?ฉันจะให้เขาวางปืนลง นายต้องให้สัญญาว่าพวกเรา เดินออกไปจากที่นี่อย่างมีชีวิตอยู่ต่อได้ไหม The Revelator (2008)
There's a reason that we've evolved a feeling of awkwardness.มีเหตุผลหนึ่ง ซึ่งพวกเราค่อยๆมีมากขึ้น\ บอกเราว่าเดินไม่ผิดทาง The Itch (2008)
The will to evolve past the ordinary?พลังใจที่จะวิวัฒนาการก้าวผ่านความเป็นคนธรรมดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Machines have evolved infinitely further in the past 200 years.แต่พวกจักรกลพัฒนาไม่หยุดยั้งตลอดช่วง 200 ปีที่ผ่านมา Babylon A.D. (2008)
Well, I don't know, I guess we had bigger news today. My day didn't revolve around whether...ไม่รู้สิ ผมว่าข่าวผมใหญ่กว่านะ คือว่าวันนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่อง... Burn After Reading (2008)
They just evolve very rapidly.พวกมันพัฒนาอย่างรวดเร็ว The Happening (2008)
They have only one option, to rapidly evolve their chemistry.พวกมันมีทางเลือกเพียงทางเดียว คือการพัฒนาสารเคมีอย่างรวดเร็ว The Happening (2008)
I will always revolveฉันต้องคอยหาทาง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We had to evolve in order to survive.เราต้องวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอด The Day the Earth Stood Still (2008)
Only at the precipice do we evolve.เมื่อถึงจุดคับขัน เราจึงต้องปรับตัว The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evolveA concrete plan evolved after much discussion.
evolveBeing able to revolve, it is merry-go-round.
evolveEngland is a land where the policemen carry no revolvers.
evolveEverything in that house revolved upon Aunt Mary.
evolveHuman beings evolved their intelligence.
evolveNobody can deny the fact the world economy revolves around the American economy.
evolveRiddled with the cancer how does your life revolve.
evolveThe earth revolves on its axis.
evolveThe moon revolves around the earth.
evolveThe planets revolve around the sun.
evolveThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.
evolveThe situation has evolved into a more complex problem.
evolveThe threat increases; a defence that doesn't evolve is meaningless.
evolveWhy have the apes evolved more than other animals?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืนพก[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนสั้น, Example: ตำรวจพบปืนพกกระบอกหนึ่งในพุ่มไม้, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนชนิดใส่กระเป๋าไปได้ที่มีขนาดเล็ก
ปืนสั้น[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนพก, Example: หล่อนเคยฝึกฝนยิงปืนสั้นด้วยการยิงขวดเบียร์, Count unit: กระบอก
หมุน[V] evolve, See also: revolve, circulate, Syn. วน, Example: แม่ค้าหมุนไม้เสียบไปมา เพื่อให้ตัวแพะที่ย่างถูกความร้อนเท่าๆ กัน, Thai definition: หันเวียนไปโดยรอบ, ทำให้หันเวียนไปโดยรอบ
คาย[V] emit, See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge, Example: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว, Thai definition: ปล่อยออกมา
คิด[V] create, See also: make, invent, evolve, Syn. ประดิษฐ์, จัดทำ, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า 50 ปีแล้ว
คิดค้น[V] invent, See also: create, make, evolve, Syn. สร้างสรรค์, Ant. ทำลาย, Example: มนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นการเสริมสร้างและทำลายมนุษย์ด้วยกันเอง, Thai definition: สร้างสรรค์สิ่งใหม่
วิง[V] turn, See also: revolve, rotate, spin, gyrate, Syn. หมุน, วน
เวียนวน[V] revolve, See also: move around, circle around, Syn. วนเวียน, Example: เขาเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษเวียนวนอยู่รอบตัว, Thai definition: หมุนไปรอบๆ
หมุนรอบ[V] orbit, See also: revolve around, Example: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์
นอนวัน[V] spin accurately, See also: revolve smoothly as if stopping still, Thai definition: หมุนเร็วและเที่ยงตรงสนิทอยู่กับที่
หมุนคว้าง[V] spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนคว้าง[V] spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนติ้ว[V] spin, See also: revolve, whirl, twirl, reel, gyrate, Example: ใบไม้หมุนติ้วอยู่ในอากาศก่อนจะตกลงบนหาดทรายสีขาวนวล, Thai definition: หมุนอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: invent ; create ; make ; evolve   FR: inventer ; découvrir ; développer
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate   FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate   FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนรอบ[v.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around   FR: tourner autour
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over   FR: tourner ; filer
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสั้น [n.] (peūnsan) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol   FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
พัฒนา[v.] (phatthanā) EN: develop ; advance ; progress ; evolve ; improve   FR: développer ; faire progresser ; faire évoluer
ตกเป็นของ[v. exp.] (tokpen khøng) EN: devolve on ; become the property of ; come to belong to   
วิง[v.] (wing) EN: turn ; revolve ; rotate ; spin ; gyrate   FR: tournoyer ; tourner
วิวัฒน์[v.] (wiwat) EN: develop ; evolve   FR: évoluer ; progresser
วิวัฒนาการ[v.] (wiwatthanākān) EN: develop ; evolve   FR: évoluer ; se développer
วน[v.] (won) EN: move round ; circle ; circulate ; revolve ; whirl ; hover   FR: tourner en rond ; tourner autour de ; tournoyer ; tourbillonner
ยิงปืน[v.] (ying peūn) EN: fire   FR: tirer (un coup de revolver/fusil)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVOLVE IH0 V AA1 L V
EVOLVE IY0 V AA1 L V
DEVOLVE D IH0 V AA1 L V
REVOLVE R IY0 V AA1 L V
EVOLVES IY0 V AA1 L V Z
EVOLVES IH0 V AA1 L V Z
EVOLVED IY0 V AA1 L V D
EVOLVED IH0 V AA1 L V D
DEVOLVED D IH0 V AA1 L V D
REVOLVED R IY0 V AA1 L V D
REVOLVER R IH0 V AA1 L V ER0
REVOLVES R IY0 V AA1 L V Z
REVOLVERS R IH0 V AA1 L V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evolve (v) ˈɪvˈɒlv (i1 v o1 l v)
devolve (v) dˈɪvˈɒlv (d i1 v o1 l v)
evolved (v) ˈɪvˈɒlvd (i1 v o1 l v d)
evolves (v) ˈɪvˈɒlvz (i1 v o1 l v z)
revolve (v) rˈɪvˈɒlv (r i1 v o1 l v)
devolved (v) dˈɪvˈɒlvd (d i1 v o1 l v d)
devolves (v) dˈɪvˈɒlvz (d i1 v o1 l v z)
revolved (v) rˈɪvˈɒlvd (r i1 v o1 l v d)
revolver (n) rˈɪvˈɒlvər (r i1 v o1 l v @ r)
revolves (v) rˈɪvˈɒlvz (r i1 v o1 l v z)
revolvers (n) rˈɪvˈɒlvəz (r i1 v o1 l v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book), #310 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] to revolve; to turn; to circle about; to walk about, #357 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] to develop; to evolve; to practice; to perform; to play; to act, #2,163 [Add to Longdo]
围绕[wéi rào, ㄨㄟˊ ㄖㄠˋ, / ] to revolve around; to center on (an issue), #2,942 [Add to Longdo]
运转[yùn zhuǎn, ㄩㄣˋ ㄓㄨㄢˇ, / ] to work; to operate; to revolve; to turn around, #6,707 [Add to Longdo]
旋转[xuán zhuǎn, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ, / ] to rotate; to revolve; to spin; to whirl, #6,798 [Add to Longdo]
演变[yǎn biàn, ㄧㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] to develop; to evolve, #7,829 [Add to Longdo]
[xuán, ㄒㄩㄢˊ, ] revolve, #8,515 [Add to Longdo]
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, / ] revolve; stone roller, #21,554 [Add to Longdo]
推陈出新[tuī chén chū xīn, ㄊㄨㄟ ㄔㄣˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ, / ] to innovate; to weed out the old and bring in new ideas; bring forth the new through the old; to evolve the new from the old, #30,209 [Add to Longdo]
巿[, ㄈㄨˊ, 巿] revolve, make circuit, turn, #46,252 [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to curve; to return; to revolve, #49,340 [Add to Longdo]
合流[hé liú, ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to converge; to flow together; fig. to act alike; to evolve together, #50,501 [Add to Longdo]
左轮手枪[zuǒ lún shǒu qiāng, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ, / ] revolver, #67,357 [Add to Longdo]
衍变[yǎn biàn, ㄧㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] to develop; to evolve, #76,112 [Add to Longdo]
发自[fā zì, ㄈㄚ ㄗˋ, / ] to evolve from [Add to Longdo]
迴转[huí zhuǎn, ㄏㄨㄟˊ ㄓㄨㄢˇ, / ] revolve; rotate; rotation [Add to Longdo]
[suí, ㄙㄨㄟˊ, ] sparrow; revolve; place name [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
回す[まわす, mawasu] Thai: เวียนให้ทั่ว English: to revolve

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entfaltung {f} | Entfaltungen {pl}evolvement | evolvements [Add to Longdo]
Evolvente [math.] {f}involute [Add to Longdo]
Evolvente {f}evolvent [Add to Longdo]
Gewehr {n}; Revolver {m}gun [Add to Longdo]
Revolver {m}gat [Add to Longdo]
Revolver {m} | Revolver {pl}revolver | revolvers [Add to Longdo]
Revolverdrehbank {f} [techn.]turret lathe [Add to Longdo]
Revolverheld {m}gunslinger [Add to Longdo]
Revolverkopf {m}turret [Add to Longdo]
Sattelrevolverdrehmaschine {f}capstan lathe [Add to Longdo]
Trommel {f} des Revolversclip [Add to Longdo]
Übertragung {f}devolvement [Add to Longdo]
drehen; sich drehen | drehend | gedreht | drehtto revolve; to rotate | revolving; rotating | revolved; rotated | revolves [Add to Longdo]
nicht entfaltetunevolved [Add to Longdo]
entwickeln; entfalten; herausbilden | entwickelnd; entfaltend; herausbildend | entwickelt | entwickelt | entwickelteto evolve | evolving | evolved | evolves | evolved [Add to Longdo]
entwickelte; entfalteteevolved [Add to Longdo]
übertragen | übertragend | überträgtto devolve | devolving | devolves [Add to Longdo]
übertrugdevolved [Add to Longdo]
umkreisen | umkreist | umkreistto revolve | revolves | revolved [Add to Longdo]
Du hast die richtige Revolverschnauze!Stop shooting off your big mouth! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リボルバー[, riboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
レボルバー[, reboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P) [Add to Longdo]
回転式拳銃[かいてんしきけんじゅう, kaitenshikikenjuu] (n) (See 回転弾倉式拳銃) revolver [Add to Longdo]
回転弾倉[かいてんだんそう, kaitendansou] (n) cylinder; magazine of a revolver [Add to Longdo]
回転弾倉式拳銃[かいてんだんそうしきけんじゅう, kaitendansoushikikenjuu] (n) (See 回転式拳銃) revolver [Add to Longdo]
拳銃[けんじゅう, kenjuu] (n) pistol; handgun; revolver [Add to Longdo]
自治政府[じちせいふ, jichiseifu] (n) self-government; autonomous government; devolved government (e.g. in the UK) [Add to Longdo]
短銃[たんじゅう, tanjuu] (n) pistol; revolver; (P) [Add to Longdo]
短筒[たんづつ, tandutsu] (n) pistol; revolver [Add to Longdo]
排莢桿筒[はいきょうかんとう, haikyoukantou] (n) (See 蹴子覆) ejector tube; ejector housing (revolver) [Add to Longdo]
舞う[まう, mau] (v5u,vi) (1) (See 踊る) to dance (orig. a whirling dance); (2) to flutter about; to revolve; (P) [Add to Longdo]
輪胴[りんどう, rindou] (n) chamber (of a revolver) [Add to Longdo]
輪胴式ピストル[りんどうしきピストル, rindoushiki pisutoru] (n) revolver (lit [Add to Longdo]
六連発[ろくれんぱつ, rokurenpatsu] (n) six-chambered (revolver) [Add to Longdo]
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k,vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短銃[たんじゅう, tanjuu] Pistole, Revolver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evolve \E*volve"\, v. t. [imp. & p. p. {Evolved}; p. pr. & vb.
   n. {Evolving}.] [L. evolvere, evolutum; e out + volvere to
   roll. See {Voluble}.]
   1. To unfold or unroll; to open and expand; to disentangle
    and exhibit clearly and satisfactorily; to develop; to
    derive; to educe.
    [1913 Webster]
 
       The animal soul sooner evolves itself to its full
       orb and extent than the human soul.  --Sir. M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
       The principles which art involves, science alone
       evolves.               --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       Not by any power evolved from man's own resources,
       but by a power which descended from above. --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw out; to emit; as, to evolve odors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evolve \E*volve"\, v. i.
   To become open, disclosed, or developed; to pass through a
   process of evolution. --Prior.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top