ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมุน

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมุน-, *หมุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมุน[V] evolve, See also: revolve, circulate, Syn. วน, Example: แม่ค้าหมุนไม้เสียบไปมา เพื่อให้ตัวแพะที่ย่างถูกความร้อนเท่าๆ กัน, Thai definition: หันเวียนไปโดยรอบ, ทำให้หันเวียนไปโดยรอบ
หมุนตัว[V] turn around, Syn. หมุน, Example: เด็กออทิซึมมักมีพฤติกรรมซ้ำๆ เช่นชอบหมุนตัว เขย่งเท้า สะบัดมือ, Thai definition: เหวี่ยงตัวให้วนเป็นวง
หมุนรอบ[V] orbit, See also: revolve around, Example: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์
หมุนติ้ว[V] spin, See also: revolve, whirl, twirl, reel, gyrate, Example: ใบไม้หมุนติ้วอยู่ในอากาศก่อนจะตกลงบนหาดทรายสีขาวนวล, Thai definition: หมุนอย่างรวดเร็ว
หมุนเงิน[V] make money, Example: ชาวบ้านพยายามฝากเงิน หมุนเงิน ลงทุน และทำทุกอย่างให้เงินเพิ่มจำนวนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด, Thai definition: ทำให้เงินเปลี่ยนมือไป โดยมุ่งผลประโยชน์โดยวิธีให้กู้หรือลงทุน เป็นต้น
หมุนคว้าง[V] spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนคว้าง[V] spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนเวียน[V] circulate, See also: change hands, Syn. เวียน, หมุนวน, Example: ผลไม้ของไทยมีมากมายหลายชนิดและหมุนเวียนตลอดปี, Thai definition: เวียนไป, เปลี่ยนมือไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rotateหมุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rotate rightหมุนขวา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rotate leftหมุนซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticlockwiseหมุนทวนเข็มนาฬิกา [การแพทย์]
Autorotationหมุนไปเอง [การแพทย์]
Circling, Trunkหมุนลำตัว [การแพทย์]
Circulateหมุนเวียน,การไหลเวียน [การแพทย์]
Clock Wiseหมุนตามเข็มนาฬิกา [การแพทย์]
Deceleration, Angularหมุนตัวไปรอบๆลดลง [การแพทย์]
Decreaseหมุนตามเข็มนาฬิกา,น้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Intestines, Malrotation of theหมุนตัวผิดปกติของลำไส้ [การแพทย์]
Intortionหมุนลูกตาไปทางจมูก [การแพทย์]
Inverseหมุนฝ่าเท้าเข้าใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you think you're doing? Have you gone crazy?แกคิดว่านี้ม้าหมุนรึยังไง แกมันบ้าสิ้นดี The Great Dictator (1940)
Now, turn around.ทีนี้ ลองหมุนไปรอบๆ The Great Dictator (1940)
Suddenly someone is there at the turnstileทันใดนั้นคนจะมีที่หมุน Yellow Submarine (1968)
"They're always coming and going and going and coming...♪ ต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ♪ Blazing Saddles (1974)
Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whoresดี, เพื่อน... ...มาดาม Vaccari จะหมุน them into หญิงโสเภณีโดยการขนส่งชั้นหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Efisio, it's my turnEfisio, มัน'sหมุนของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Turn the blue one!หมุนดอกสีน้ำเงิน! Suspiria (1977)
Turn the blue one!หมุนดอกสีน้ำเงิน! Suspiria (1977)
Auntie Em! Toto! It's a twister!ป้าเอ็ม โตโต้ มันพายุหมุนนี่ Airplane! (1980)
Twistingกำลังหมุน The Blues Brothers (1980)
Come on, let's do the twistมาเถอะ หมุนกันดีกว่า The Blues Brothers (1980)
Twistingกำลังหมุน The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate   FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนตัวเลข[v. exp.] (mun tūalēk) FR: composer un numéro
หมุนรอบ[v.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around   FR: tourner autour
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main
หมุนไปที่ช่องห้า[v. exp.] (mun pai thī chøng hā) EN: turn to channel five   

English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break back[PHRV] (ลูกคริกเก็ต) ลอยละลิ่ว (กีฬาคริกเก็ต), See also: หมุนติ้วและลอยสูงขึ้นไป
crank[VI] หมุนข้อเหวี่ยง, See also: ใส่มือหมุน
crank[VT] หมุนข้อเหวี่ยง, See also: ใส่มือหมุน
cycle[VI] หมุนรอบ
cycle[VT] หมุนรอบ
churn up[PHRV] หมุนวนอย่างแรง (เช่นกระแสน้ำ)
circle about[PHRV] บินวน, See also: หมุนวน, Syn. circle around
circle around[PHRV] บินวน, See also: หมุนวน, Syn. circle about
coil around[PHRV] หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง), See also: ขดรอบ, ม้วนรอบ, Syn. coil round, twist around
coil round[PHRV] หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง), See also: ขดรอบ, ม้วนรอบ, Syn. twist around, wind around, wreathe around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
bernouilli boxกล่องเบอร์นิวลีหมายถึง ระบบการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ไว้ในแถบบันทึกคาร์ทริดจ์ (cartridge) แถบบันทึกชนิดนี้ทำไว้ให้ถอดเก็บได้สะดวก นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสที่ ชื่อเบอร์นิวลี (Bernouilli) เป็นผู้คิดทำและ เป็นผู้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังการหมุนของแถบบันทึกชนิดนี้
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster

English-Thai: Nontri Dictionary
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
bewilder(vt) ทำให้งง,ทำให้งงงวย,ทำให้หัวหมุน
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circle(vt) ล้อมรอบ,วง,พัน,ม้วน,หมุนรอบ,โคจรรอบ
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
circulation(n) การหมุนเวียน,การไหลเวียน
circulatory(adj) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แพร่,แผ่ซ่าน
convolution(n) การบิด,การม้วน,การงอ,การขด,การหมุนวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recirculatingหมุนเวียน
swivelling (vt ) หมุนไปรอบๆ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
回す[まわす, mawasu] Thai: หมุน English: to turn

German-Thai: Longdo Dictionary
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| ปุ่มกด ปุ่มหมุน
drehen(vt) |drehte, hat gedreht, sich/etw.(A)| หมุน
rollen(vt) |rollte, hat/ist gerollt, etw.(A)| ม้วน หมุน พัน เช่น das Fleisch in Zeitungspapier rollen ห่อพันเนื้อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์, See also: S. einwickeln,
Wirbel(n) |der, pl. Wirbel| ความสับสนอลหม่าน, การหมุนวนอย่างเร็ว

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top