Search result for

หมุน

(86 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมุน-, *หมุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมุน[V] evolve, See also: revolve, circulate, Syn. วน, Example: แม่ค้าหมุนไม้เสียบไปมา เพื่อให้ตัวแพะที่ย่างถูกความร้อนเท่าๆ กัน, Thai definition: หันเวียนไปโดยรอบ, ทำให้หันเวียนไปโดยรอบ
หมุนตัว[V] turn around, Syn. หมุน, Example: เด็กออทิซึมมักมีพฤติกรรมซ้ำๆ เช่นชอบหมุนตัว เขย่งเท้า สะบัดมือ, Thai definition: เหวี่ยงตัวให้วนเป็นวง
หมุนรอบ[V] orbit, See also: revolve around, Example: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์
หมุนติ้ว[V] spin, See also: revolve, whirl, twirl, reel, gyrate, Example: ใบไม้หมุนติ้วอยู่ในอากาศก่อนจะตกลงบนหาดทรายสีขาวนวล, Thai definition: หมุนอย่างรวดเร็ว
หมุนเงิน[V] make money, Example: ชาวบ้านพยายามฝากเงิน หมุนเงิน ลงทุน และทำทุกอย่างให้เงินเพิ่มจำนวนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด, Thai definition: ทำให้เงินเปลี่ยนมือไป โดยมุ่งผลประโยชน์โดยวิธีให้กู้หรือลงทุน เป็นต้น
หมุนคว้าง[V] spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนคว้าง[V] spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนเวียน[V] circulate, See also: change hands, Syn. เวียน, หมุนวน, Example: ผลไม้ของไทยมีมากมายหลายชนิดและหมุนเวียนตลอดปี, Thai definition: เวียนไป, เปลี่ยนมือไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมุนก. หันเวียนไปในแนวโค้ง เช่น โลกหมุน, ทำให้หันเวียนไปในแนวโค้ง เช่น หมุนเข็มนาฬิกา, (ปาก) นำสิ่งของไปจำนำหรือขายเพื่อเอาเงินมาใช้.
หมุนเงินก. ทำให้เงินเปลี่ยนมือโดยวิธีให้กู้หรือลงทุนเป็นต้นเพื่อมุ่งผลประโยชน์.
หมุนเวียนก. เวียนไป, เปลี่ยนมือไป.
ปั่นหมุน เช่น หัวปั่น.
พัดหมุนอย่างใบพัดพัดลมหรือใบพัดเครื่องบิน.
หัน ๑หมุน เช่น หมูหัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rotateหมุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rotate rightหมุนขวา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rotate leftหมุนซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticlockwiseหมุนทวนเข็มนาฬิกา [การแพทย์]
Autorotationหมุนไปเอง [การแพทย์]
Circling, Trunkหมุนลำตัว [การแพทย์]
Circulateหมุนเวียน,การไหลเวียน [การแพทย์]
Clock Wiseหมุนตามเข็มนาฬิกา [การแพทย์]
Deceleration, Angularหมุนตัวไปรอบๆลดลง [การแพทย์]
Decreaseหมุนตามเข็มนาฬิกา,น้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Intestines, Malrotation of theหมุนตัวผิดปกติของลำไส้ [การแพทย์]
Intortionหมุนลูกตาไปทางจมูก [การแพทย์]
Inverseหมุนฝ่าเท้าเข้าใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a little short. Catch you next week.ฉันหมุนเงินไม่ทันนิดหน่อย อาทิตย์หน้าฉันจะหาให้นาย Pilot (2008)
Spinning is not flying.หมุนติ้วมายังงี้เค้าเรียกว่าบินรึ? Destroy Malevolence (2008)
But he was not doing end-over-end backflips.แต่เขาก็หมุนติ้วๆ แบบนี้ไม่ได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
One by one, the lights to the merry-go-round flick on.โคมไฟจะสว่างขึ้นทีละดวงๆ ไล่ไปยังม้าหมุน My Sassy Girl (2008)
Then all the lights turn on and it moves.ไฟทุกดวงจะสว่างขึ้น และม้าหมุนก็จะเริ่มหมุน My Sassy Girl (2008)
Over there, there's an exit near the merry-go-round.ที่นี่... มีทางออกตรงใกล้ๆ ม้าหมุน My Sassy Girl (2008)
- Okay, wait. - Just turn this way. Here we go.โอเคๆ หมุนๆมาทางนี้ๆ Superhero Movie (2008)
Turn around.หมุนตัว Rambo (2008)
Just move.หมุนตัว Rambo (2008)
- Turn, turn.- หมุน หมุน Rambo (2008)
No, Pop, it's hop, shuffle, ball change, hip swish, turn around.ทั้งป๊อป ฮิปฮอป เหวี่ยงตัว ส่ายสะโพก หมุน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Can you move it around in a circle?คุณหมุนมันเป็นวงกลมได้มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate   FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนตัวเลข[v. exp.] (mun tūalēk) FR: composer un numéro
หมุนรอบ[v.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around   FR: tourner autour
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main
หมุนไปที่ช่องห้า[v. exp.] (mun pai thī chøng hā) EN: turn to channel five   

English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break back[PHRV] (ลูกคริกเก็ต) ลอยละลิ่ว (กีฬาคริกเก็ต), See also: หมุนติ้วและลอยสูงขึ้นไป
crank[VI] หมุนข้อเหวี่ยง, See also: ใส่มือหมุน
crank[VT] หมุนข้อเหวี่ยง, See also: ใส่มือหมุน
cycle[VI] หมุนรอบ
cycle[VT] หมุนรอบ
churn up[PHRV] หมุนวนอย่างแรง (เช่นกระแสน้ำ)
circle about[PHRV] บินวน, See also: หมุนวน, Syn. circle around
circle around[PHRV] บินวน, See also: หมุนวน, Syn. circle about
coil around[PHRV] หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง), See also: ขดรอบ, ม้วนรอบ, Syn. coil round, twist around
coil round[PHRV] หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง), See also: ขดรอบ, ม้วนรอบ, Syn. twist around, wind around, wreathe around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
bernouilli boxกล่องเบอร์นิวลีหมายถึง ระบบการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ไว้ในแถบบันทึกคาร์ทริดจ์ (cartridge) แถบบันทึกชนิดนี้ทำไว้ให้ถอดเก็บได้สะดวก นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสที่ ชื่อเบอร์นิวลี (Bernouilli) เป็นผู้คิดทำและ เป็นผู้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังการหมุนของแถบบันทึกชนิดนี้
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster

English-Thai: Nontri Dictionary
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
bewilder(vt) ทำให้งง,ทำให้งงงวย,ทำให้หัวหมุน
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circle(vt) ล้อมรอบ,วง,พัน,ม้วน,หมุนรอบ,โคจรรอบ
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
circulation(n) การหมุนเวียน,การไหลเวียน
circulatory(adj) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แพร่,แผ่ซ่าน
convolution(n) การบิด,การม้วน,การงอ,การขด,การหมุนวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recirculatingหมุนเวียน
swivelling (vt ) หมุนไปรอบๆ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
回す[まわす, mawasu] Thai: หมุน English: to turn

German-Thai: Longdo Dictionary
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| ปุ่มกด ปุ่มหมุน
drehen(vt) |drehte, hat gedreht, sich/etw.(A)| หมุน
rollen(vt) |rollte, hat/ist gerollt, etw.(A)| ม้วน หมุน พัน เช่น das Fleisch in Zeitungspapier rollen ห่อพันเนื้อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์, See also: S. einwickeln,
Wirbel(n) |der, pl. Wirbel| ความสับสนอลหม่าน, การหมุนวนอย่างเร็ว

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top