ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spin

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spin-, *spin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
spinach(n) ผักปวยเล้ง, ที่ในการ์ตูนเรื่อง Popeye แปลคำว่า spinach ว่าผักโขม หรือ ผักขม นั้นจริงๆ คือ ไม่ถูกต้อง (ผักโขม จะตรงกับภาษาอังกฤษ amaranth)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spin(vi) ปั่น, See also: กรอ, หมุน, Syn. reel, whirl
spin(vt) ปั่น, See also: กรอ, หมุน, Syn. reel, whirl
spin(n) การหมุน, See also: การปั่น, Syn. rotation, whirl
spine(n) กระดูกสันหลัง, Syn. backbone, vertebral column
spine(n) สันหนังสือ
spine(n) หนาม, Syn. prickle, thorn
spiny(adj) มีหนาม, See also: เต็มไปด้วยหนาม, Syn. spiky, thorny
spiny(adj) ยุ่งยาก, See also: มีปัญหา, ไม่ราบรื่น, Syn. troublesome, thorny
spinal(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง, Syn. vertebral
spinel(n) แร่ไร้สี สัญลักษณ์ทางเคมี MgAIO4

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spin(สพิน) { spun, spun, spinning, spins } vt., vi., n. (การ) ปั่น, กรอ, ฟั่น, ทอ (ไหม) , พ่น (ไหม) , ม้วน, ทำให้หมุน, ควง, แทง (บิลเลียด) , เรียบเรียง, เล่า, สาธยาย, เหวี่ยงออก, ขว้างออก, ยืดเยื้อ, หมุน, เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว, วิงเวียนศรีษะ, พลิก, Syn. rotate, whi
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม, ใบของพืชดังกล่าว
spinage(สพิน'นิจ) n. ผักขม, ใบของพืชดังกล่าว
spinal(สไพ'เนิล) adj. เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง.
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว
spinal columnn. ลำกระดูกสันหลัง, กระดูกสันหลัง, Syn. vertebral column
spinal cordn. ลำไขสันหลังที่เป็นเนื้อเยื่อประสาทในลำกระดูกสันหลัง
spindle(สพิน'เดิล) n., vt. (ทำให้เป็น, ใส่) กระสวย, เดือยหมุน, เพลาหมุน, สลัก, คนที่ผอมสูง vi. แตกหน่อ, Syn. rod, shaft
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง, กระดูกสันหลัง, ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง, หนาม, หนามกระดอง, สิ่งที่แหลม, ความแข็งแกร่งของจิตใจ, ความแน่วแน่, สัน, แง่ง, สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column, ridge
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง, ไร้ความเข้มแข็ง, ไม่มีหนาม, อ่อนแอ, เหลาะแหละ, ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute, passive

English-Thai: Nontri Dictionary
spinach(n) ผักขม
spinal(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
spindle(n) เพลา, เครื่องปั่นด้าย, เดือย, สลัก, กระสวย
spine(n) หนาม, กระดูกสันหลัง, ความแข็งขัน, สัน, แง่ง
spinet(n) จ้องหน่อง, พิณ
spinner(n) เครื่องปั่นด้าย, ผู้ปั่นฝ้าย
spinster(n) สาวแก่, สาวทึมทึก, หญิงโสด
spiny(adj) แหลม, เต็มไปด้วยหนาม, ขรุขระ, ไม่ราบรื่น, มีปัญหา
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
spinetเปียโนเล็ก, ออร์แกนเล็ก, ฮาร์ปซิคอร์ดเล็กที่มีแถวก้านดีดแถวเดียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ba will have to teach you to spin too.บาจะสอนให้เธอปั่นด้ายด้วย Gandhi (1982)
I'll spin you Valentine eveningsฉันจะเสกยามเย็นดั่งวาเลนไทน์ Labyrinth (1986)
Now all they do is spin around.ว่าไง? Big (1988)
- Spin them around. - You little--- ปั่นเขาไปรอบๆ James and the Giant Peach (1996)
He does a spin move every time.มันหมุนตัวไปรอบๆ ทุกครั้ง American History X (1998)
Loving the spin I'm inรอบๆ และหมุนเคว้ง City of Angels (1998)
d Try this trick and spin it d Yeah!ฉันกำลังว่ายน้ำ ในทะเลคาริบเบียน Fight Club (1999)
d With your feet in the air and your head on the ground d Try this trick and spin it d Yeah!น้ำคือทางออก เราต้องว่ายน้ำออกไป Fight Club (1999)
- If she spins your knobs, I'm happy for ya.- ตราบใดที่เธอทำแกสยิวได้ฉันก็ดีใจด้วย Bringing Down the House (2003)
- I tried that, I thought you'd gone. Spin class is starting. - Oh fuck!ย่ะ เดี๋ยววางแล้วนะ ต้องไปเรียนแล้ว แม่งเอ้ย! Latter Days (2003)
Maybe I can spin my chair to a "Hava Nagila" techno remix till I puke.and we're having an awareness dance. awesome. Maybe I can spin my chair around The Butterfly Effect (2004)
No matter how we spin this, ไม่ว่าเราจะทำอย่างไร Crash (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spinA big spider was spinning a web.
spinAfter dinner we took a spin around town in my car.
spinA police car was spinning along at a good speed.
spinA shiver ran down my spine.
spinChildren often hate spinach.
spinEat up all your spinach!
spinHave you ever seen a spider spinning its web?
spinHe's spent all afternoon rooting up last year's spinach plants.
spinI don't know how to operate a spinning wheel.
spinI drank too much and the ground seemed to spin under my feet.
spinI'd still be spinning my wheels if I hadn't gotten that scholarship.
spinI learned how to spin wool from watching my grandmother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั่น(v) spin, Syn. หมุน, Example: ใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่หมุนแผ่นดิสก์ช่วยปั่นอากาศให้หมุนเวียน, Thai Definition: ทำให้หมุน
ฟั่น(v) spin, See also: twist, roll, Example: ลูกเรือฟั่นเกลียวเหนียวแน่นเพื่อใช้สำหรับยึดหลักให้มั่นคง, Thai Definition: ทำสิ่งเป็นเส้นให้เข้าเกลียวกันเป็นเชือก
หมุนคว้าง(v) spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai Definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนคว้าง(v) spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai Definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนติ้ว(v) spin, See also: revolve, whirl, twirl, reel, gyrate, Example: ใบไม้หมุนติ้วอยู่ในอากาศก่อนจะตกลงบนหาดทรายสีขาวนวล, Thai Definition: หมุนอย่างรวดเร็ว

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spin
spina
spine
spink
spino
spins
spiny
spinal
spines
spinks

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spin
spine
spins
spiny
spinal
spines
spinet
spinach
spindle
spindly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纺织[fǎng zhī, ㄈㄤˇ ㄓ,   /  ] spinning and weaving #5,994 [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] spine #9,207 [Add to Longdo]
[fǎng, ㄈㄤˇ, / ] spin #9,233 [Add to Longdo]
菠菜[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ,  ] spinach #12,608 [Add to Longdo]
脊髓[jǐ suǐ, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˇ,  ] spinal chord #13,475 [Add to Longdo]
脊柱[jǐ zhù, ㄐㄧˇ ㄓㄨˋ,  ] spinal column; columna vertebralis #15,622 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] spine; back; ridge #15,976 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] spinach #61,208 [Add to Longdo]
纺锤[fǎng chuí, ㄈㄤˇ ㄔㄨㄟˊ,   /  ] spindle #77,094 [Add to Longdo]
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ,   /  ] spinning wheel #89,908 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Spinat(n) |der, pl. Spinate| ผักโขม
Spind(n) |der, pl. Spinde| ตู้ใส่ของตามมหาวิทยาลัย, ล็อกเกอร์, Syn. Schließfach

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imageberater { m }; Imageberaterin { f }; politischer Medienberater { m }spin doctor [Add to Longdo]
Spinalkanal { m } [ anat. ]spinal canal [Add to Longdo]
Spinat { m } [ bot. ] [ cook. ]spinach [Add to Longdo]
Spind { m }locker [Add to Longdo]
Spindel { f } | Spindeln { pl }spindle | spindles [Add to Longdo]
Spindel { f }newel [Add to Longdo]
Spindel { f }arbor [Add to Longdo]
Spindellager { n } [ techn. ]spindle bearing [Add to Longdo]
Spindelstock { m } (Drehbank)headstock [Add to Longdo]
Spinett { n } [ mus. ] | Spinette { pl }spinet | spinets [Add to Longdo]
Spinnaker { m } [ naut. ]spinnaker [Add to Longdo]
Spinnbobine { f }spinnung bobbin [Add to Longdo]
Spinne { f }; elastisches Befestigungsbandspider [Add to Longdo]
Spinnenbein { n }spider leg [Add to Longdo]
Spinnentier { n }arachnid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk, vi, aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk, vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P) #4,016 [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off #5,017 [Add to Longdo]
背(P);脊[せい, sei] (n) (1) back; spine; (2) reverse; rear side; (3) height; (4) ridge (of a mountain); (P) #5,604 [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) #7,195 [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n, suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) #7,755 [Add to Longdo]
スピン[supin] (n, vs) spin; (P) #9,051 [Add to Longdo]
真弓[まゆみ;マユミ, mayumi ; mayumi] (n) (uk) Japanese spindle tree (Euonymus sieboldianus) #11,052 [Add to Longdo]
掌握[しょうあく, shouaku] (n, vs) grasping; seizing; holding; (P) #11,529 [Add to Longdo]
棘(P);刺[とげ, toge] (n) thorn; splinter; spine; biting words; (P) #12,158 [Add to Longdo]
自転[じてん, jiten] (n, vs) (See 回転) rotation (usu. on an axis); turning; spin #13,992 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スピンドル[すぴんどる, supindoru] spindle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
糸車[いとぐるま, itoguruma] Spinnrad [Add to Longdo]
紡績工場[ぼうせきこうじょう, bousekikoujou] Spinnerei [Add to Longdo]
紡織[ぼうしょく, boushoku] Spinnen_und_Weben [Add to Longdo]
紡錘[ぼうすい, bousui] Spindel [Add to Longdo]
[つむ, tsumu] Spindel [Add to Longdo]
錘状[すいじょう, suijou] spindelfoermig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spin \Spin\, v. i.
   1. To practice spinning; to work at drawing and twisting
    threads; to make yarn or thread from fiber; as, the woman
    knows how to spin; a machine or jenny spins with great
    exactness.
    [1913 Webster]
 
       They neither know to spin, nor care to toll.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To move round rapidly; to whirl; to revolve, as a top or a
    spindle, about its axis.
    [1913 Webster]
 
       Round about him spun the landscape,
       Sky and forest reeled together.    --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
       With a whirligig of jubilant mosquitoes spinning
       about each head.           --G. W. Cable.
    [1913 Webster]
 
   3. To stream or issue in a thread or a small current or jet;
    as, blood spinsfrom a vein. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To move swifty; as, to spin along the road in a carriage,
    on a bicycle, etc. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spin \Spin\ (sp[i^]n), v. t. [imp. & p. p. {Spun}(Archaic imp.
   {Span}); p. pr. & vb. n. {Spinning}.] [AS. spinnan; akin to
   D. & G. spinnen, Icel. & Sw. spinna, Dan. spinde, Goth.
   spinnan, and probably to E. span. [root]170. Cf. {Span}, v.
   t., {Spider}.]
   1. To draw out, and twist into threads, either by the hand or
    machinery; as, to spin wool, cotton, or flax; to spin
    goat's hair; to produce by drawing out and twisting a
    fibrous material.
    [1913 Webster]
 
       All the yarn she [Penelope] spun in Ulysses' absence
       did but fill Ithaca full of moths.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw out tediously; to form by a slow process, or by
    degrees; to extend to a great length; -- with out; as, to
    spin out large volumes on a subject.
    [1913 Webster]
 
       Do you mean that story is tediously spun out?
                          --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   3. To protract; to spend by delays; as, to spin out the day
    in idleness.
    [1913 Webster]
 
       By one delay after another they spin out their whole
       lives.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to turn round rapidly; to whirl; to twirl; as, to
    spin a top.
    [1913 Webster]
 
   5. To form (a web, a cocoon, silk, or the like) from threads
    produced by the extrusion of a viscid, transparent liquid,
    which hardens on coming into contact with the air; -- said
    of the spider, the silkworm, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) To shape, as malleable sheet metal, into a hollow
    form, by bending or buckling it by pressing against it
    with a smooth hand tool or roller while the metal
    revolves, as in a lathe.
    [1913 Webster]
 
   {To spin a yarn} (Naut.), to tell a story, esp. a long or
    fabulous tale.
 
   {To spin hay} (Mil.), to twist it into ropes for convenient
    carriage on an expedition.
 
   {To spin street yarn}, to gad about gossiping. [Collog.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spin \Spin\, n.
   1. The act of spinning; as, the spin of a top; a spin a
    bicycle. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Kinematics) Velocity of rotation about some specified
    axis.
    [1913 Webster]
 
   3. (Politics) an interpretation of an event which is
    favorable to the interpreter or to the person s/he
    supports. A person whose task is to provide such
    interpretations for public relations purposes is called a
    {spin doctor}.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spin
   n 1: a swift whirling motion (usually of a missile)
   2: the act of rotating rapidly; "he gave the crank a spin"; "it
     broke off after much twisting" [syn: {spin}, {twirl},
     {twist}, {twisting}, {whirl}]
   3: a short drive in a car; "he took the new car for a spin"
   4: rapid descent of an aircraft in a steep spiral [syn:
     {tailspin}, {spin}]
   5: a distinctive interpretation (especially as used by
     politicians to sway public opinion); "the campaign put a
     favorable spin on the story"
   v 1: revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The
      dervishes whirl around and around without getting dizzy"
      [syn: {spin}, {spin around}, {whirl}, {reel}, {gyrate}]
   2: stream in jets, of liquids; "The creek spun its course
     through the woods"
   3: cause to spin; "spin a coin" [syn: {whirl}, {birl}, {spin},
     {twirl}]
   4: make up a story; "spin a yarn"
   5: form a web by making a thread; "spiders spin a fine web"
   6: work natural fibers into a thread; "spin silk"
   7: twist and turn so as to give an intended interpretation; "The
     President's spokesmen had to spin the story to make it less
     embarrassing"
   8: prolong or extend; "spin out a visit" [syn: {spin}, {spin
     out}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spin
  vi.
 
   Equivalent to {buzz}. More common among C and Unix programmers. See the
   discussion of ?spinlock? under {busy-wait}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SPIN
     Sponsored Programs Information Network
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 spin /spin/
  1. spider
  2. spine

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top