ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

focus on

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focus on-, *focus on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
focus on(phrv) รวมแสงไปยัง
focus on(phrv) มุ่งความคิดไปที่, See also: มีสมาธิอยู่กับ, ให้ความสนใจกับ, Syn. concentrate on, keep on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What we have to do is focus on the probation officer's report.ฉันต้องการให้คุณช่วย จริงจังนะ Hero (1992)
Hold on, let me focus. Let me focus on this shit.เดี๋ยวขอโฟกัสก่อน ขอโฟกัสก่อน Nothing to Lose (1997)
Could he not focus on that?เขาจะตั้งใจสอนมันไม่ได้เชียวหรือ The Red Violin (1998)
Can we focus on me for a second, please?พวกเราช่วยฟังหนูหน่อย สักวินาทีได้มั๊ย 10 Things I Hate About You (1999)
Soon you'll have to focus on your high-school entrance exams, but you try to have a fun while you still can.เธอจะต้องคิดถึงการสอบเข้าม.ปลาย ได้แล้วนะ แต่เธอก็ยังเล่นสนุกในตอนที่เธอสามรถทำได้อยู่ All About Lily Chou-Chou (2001)
Just when I get them to focus on your assets, they're focusing on hers.Just when l get them to focus on your assets, they're focusing on hers. Maid in Manhattan (2002)
The dean suggests that I focus on something that might actually help mankind.อธิการบดีให้คิดเรื่องช่วยมนุษยชาติ The Time Machine (2002)
This week, we focus on nature.สัปดาห์นี้, เราจะลงไปสำรวจธรรมชาติ. 11:14 (2003)
This term, we'll focus on Tasseomancy, the art of reading tea leaves.ระหว่างคอร์สนี้เราจะเรียน พื้นฐานวิธีการทำนาย... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
We keep our focus on Gates.จับตาดู เกทส์ไว้. National Treasure (2004)
Just focus on your studies for a little while.ตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนไปก่อน Mean Girls (2004)
I should chuck the distractions focus on being a bunheadที่จริงก็ควรเลิกสนใจเรื่องอื่น ...แล้วตั้งใจเป็นยายบื้อของพ่อต่อไป Saving Face (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
focus onBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
focus onHe has given up running in order to focus on the long jump.
focus onI'll focus on the market development for 1999.
focus onThe publication of the exam results over without incident, for the time being attention is naturally going to focus on the summer break, right?
focus onThis chapter will focus on the concepts of geometry.
focus onThis chapter will focus on the riddles of the planets.
focus onThis program is going to focus on computer hacking issues today.
focus onToday we're going to focus on the question of homeless people.
focus onWe must focus on building a solid grass-roots movement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าเรื่อง(v) focus on, See also: point to, be straight to (the topic), Ant. นอกเรื่อง, Example: หลังจากนี้เราจะเข้าเรื่องหัวข้อที่จะถกเถียงกันในที่ประชุมหลังจากพูดเกริ่นมาเสียนาน, Thai Definition: เข้าสู่หัวเรื่องที่สำคัญ, เข้าสู่ประเด็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ความสนใจกับ ...[hai khwām sonjai kap …] (v, exp) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...  FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニューシングル;ニュー・シングル[nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]
気を引き締める[きをひきしめる, kiwohikishimeru] (exp, v1) to brace oneself; to focus one's energies; to focus one's mind [Add to Longdo]
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1, vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of [Add to Longdo]
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1, vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to [Add to Longdo]
目を向ける[めをむける, mewomukeru] (exp, v1) to shift one's attention to; to shift one's focus on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 focus on
   v 1: center upon; "Her entire attention centered on her
      children"; "Our day revolved around our work" [syn: {focus
      on}, {center on}, {revolve around}, {revolve about},
      {concentrate on}, {center}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top