ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

リボルバー

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -リボルバー-, *リボルバー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
リボルバー[, riboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jennings .32, and a K-frame revolver.[JA] ジェニングス0. 32 それとKフレームリボルバー Crucible (2013)
Hodgins recovered from the car. It was fired from the same Rossi snub-nose .38 used in these other gang hits.[JA] 銃弾の跡がある 38口径のリボルバーで 他のギャングを 撃ったものと同じだそうよ El Carnicero en el Coche (2013)
Have you sold any late 19th century revolvers recently, Mr. Childan?[JA] 19世紀後期のリボルバーを 最近販売されましたかな チルダンさん Three Monkeys (2015)
A revolver. All six rounds were fired.[JA] リボルバーが1丁 6発全部発射されてた White Lines (2014)
Witnesses say six shots were fired outside, so one of the shooters must've been using a revolver.[JA] 目撃者の話では 外で発射されたのは6発 強盗の1人は リボルバーを 使っていたに違いありません Not One Red Cent (2012)
Do you recall what kind of revolver it was?[JA] どんなリボルバーだったか 覚えてるか? The Red Barn (2013)
And a.38 caliber revolver.[JA] 彼は トライベッカに録音スタジオを 持っていて 38口径リボルバーも持ってる On the Line (2013)
I told those wackadoodles to stop stealing my water, and one of 'em pulled a revolver.[JA] あの変人どもに 俺の水を盗むのを止めろと言ったら 奴らのうちの1人が リボルバーを 向けやがった The Red Barn (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top