ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สร้างสรรค์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สร้างสรรค์-, *สร้างสรรค์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้างสรรค์(v) create, See also: make, originate, Syn. ประดิษฐ์, รังสรรค์, จัดทำ, สร้าง
สร้างสรรค์(v) create, See also: invent, make, originate, devise, formulate, Syn. คิดค้น, ประดิษฐ์, Ant. ทำลาย, Example: เขาได้รับเกียรติว่าเป็นศิลปินดีเด่นแห่งรัฐในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะที่มีผลงานยอดเยี่ยม, Thai Definition: สร้างให้มีให้เป็นขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สร้างสรรค์ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคม.
สร้างสรรค์ว. มีลักษณะริเริ่มในทางดี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะสร้างสรรค์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สร้างสรรค์สร้างให้มีให้เป็นขึ้น, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ สร้างสรร [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, who's got something constructive to say?ตอนนี้ที่มีบางสิ่งบางอย่างที่สร้างสรรค์ที่จะพูด? 12 Angry Men (1957)
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
That's marvelous! That's so creative!ยอดเลย สร้างสรรค์มาก Blazing Saddles (1974)
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ Gandhi (1982)
I want to do things and invent things.ลูกอยากทำอะไรที่สร้างสรรค์. Mannequin (1987)
Briefly, I'd like to do something creative.ผมชอบทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ Mannequin (1987)
Create, honey, create!สร้างสรรค์, ที่รัก สร้างสรรค์... Mannequin (1987)
I think that we've outdone ourselves.ฉันว่าเราเสร็จงานสร้างสรรค์อีกชิ้นแล้วล่ะ Mannequin (1987)
Hot, smoking, burning, churning, whatever!สร้างสรรค์! เหนือจินตนาการจริง ๆ ! Mannequin (1987)
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา Akira (1988)
Besides, it might not be the healthiest thing to try.จริงอยู่ ไอ้ที่ทำอยู่นี่ มันอาจไม่ใช่อะไรที่สร้างสรรค์นัก แต่ว่า.. The Lawnmower Man (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้างสรรค์[sāngsan] (v) EN: create ; invent  FR: créer ; inventer
สร้างสรรค์[sāngsan] (v) EN: construct ; build ; establish  FR: établir ; construire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
create(vt) สร้างสรรค์, See also: ประดิษฐ์
invent(vt) สร้างสรรค์, See also: ประดิษฐ์, Syn. devise, create, originate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก, ไม่กลัว, สร้างสรรค์มาก, กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
author(ออ'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์, นักเขียน, ผลงานประพันธ์, ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์.
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด, ว่องไว, ชำนาญ, สร้างสรรค์, ริเริ่มเก่ง, ประณีต, เหมาะ, น่าพอใจ
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์, เกี่ยวกับการก่อสร้าง, เกี่ยวกับการตีความ, เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
create(ครีเอท') { created, creating, creates } vt. สร้าง, สร้างสรรค์, ประดิษฐ์ขึ้น, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น, See also: createdness n. ดูcreate, Syn. make, originate
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง, การสร้างสรรค์, การประดิษฐ์, -Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) , สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น, บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น, สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก, เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth, formati
creative(ครีเอ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์., See also: creativeness n. ดูcreative, Syn. prolific, productive, inventive, Ant. barren
creativity(ครีอะทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติในการสร้างสรรค์, ความสามารถหรือขบวนการสร้างสรรค์, Syn. orignality, talent, art
elan vital(เอลาน'วีทัล) n. พลังสร้างสรรค์ภายในตัวสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการปรับตัวของร่างกาย
fecund(ฟี'เคินดฺ) adj. ทำให้เกิดผล, มีผลหรือลูกดก, อุดมสมบูรณ์, ดินดี, สร้างสรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
fecund(adj) อุดมสมบูรณ์, สร้างสรรค์, มีลูกดก, มีดอกมีผล
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์, การให้ผลดก, ความสามารถสร้างสรรค์ได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inventiveสร้างสรรค์

German-Thai: Longdo Dictionary
Handwerk(n) |das, pl. Handwerke| งานฝีมือ, งานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น kreatives Handwerk งานฝีมือที่สร้างสรรค์
originell(adj) สร้างสรรค์, ประดิดประดอย เช่น Was für ein originelles Geschenk! ของขวัญอะไรเนี่ย ช่างสร้างสรรค์จริง, Syn. kreativ
Schöpfer(n) |der, pl. Schöpfer| ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นสำคัญ
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top