ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pass

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pass-, *pass*, pas
หรือคุณหมายถึง paß?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, See also: passer-by, passerby, Syn. passers-by
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
buckpassing(n, adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., See also: avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass(vt) ผ่านไป, See also: ผ่าน, เดินผ่าน, พ้นไป
pass(vt) ส่งต่อไป, See also: ส่งผ่าน, ยื่นให้, ส่งให้, Syn. carry
pass(vt) กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น
pass(vt) ถ่ายทอด, See also: บอกต่อ, อธิบาย
pass(vi) เปลี่ยนจาก, See also: เปลี่ยนแปลงจาก
pass(vt) ใช้เวลา, Syn. spend, devote
pass(vi) สิ้นสุด, See also: หมดเวลา, ยุติ, ผ่านไป, จบสิ้น
pass(vt) สอบผ่าน, See also: สอบไล่ได้, Syn. achieve, accomplish, Ant. fail, funk
pass(vi) อนุมัติ, See also: อนุญาต, ยอมรับ
pass(vi) ตาย, See also: เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, Syn. die, depart, Ant. be born, live, survive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pass(พาส) v. ผ่าน, แซง, ยติ, นำส่ง, n. ถนน, หนทาง, สิทธิผ่าน, การสอบผ่าน, บัตรผ่าน การส่งลูก, ท่าส่งลูก, การบินผ่าน, การเปลี่ยน, การล่วงของเวลา
pass currentn. (บัญชีฝาก) ใช้ได้, ไม้ค้างชำระ
pass degreen. ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
passable(พาส'ซะเบิล) adj. ผ่านได้, ข้ามได้
passably(พาส'ซะบลี) adv. พอควร, ปานกลาง
passacaglian. (ดนตรี) การเต้นรำจังหวะช้า ๆ ชนิดหนึ่งของสเปน,
passado(พะซา'โด) n. การทิ่มดาบไปข้างหน้าโดยสืบเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่ง
passage(พาส'ซิจ) n. ข้อเขียน, การผ่าน, การข้าม
passagewayn. ทางผ่าน, ระเบียง
passalong(แพส'ซะลอง) n. การส่งผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
pass(n) บัตรผ่าน, บัตรอนุญาต, การโบกมือ, ทางผ่าน, การสอบผ่าน
pass(vi) ผ่านไป, ล่วงลับไป, เกิดขึ้น, สอบได้, ปล่อย, สิ้นสุด
passable(adj) ผ่านไปได้, พอควร, ดีปานกลาง, ยอมรับได้
passage(n) การข้าม, ทางเดิน, การผ่าน, ค่าโดยสาร, ข้อความ
passageway(n) ทางผ่าน, เฉลียง, ระเบียง
passenger(n) ผู้โดยสาร, คนโดยสาร, คนเดินทาง
passer(n) ผู้สัญจร
passion(n) อารมณ์, ความโกรธ, ตัณหา, กิเลส, ราคะ
passionate(adj) รุ่มร้อน, หลงใหล, หลงรัก
passive(adj) ไม่โต้ตอบ, อยู่เฉยๆ, ซึ่งถูกกระทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pass by referenceส่งโดยอ้างอิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pass the billลงมติผ่านร่างกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pass the judgementมีคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pass; runเที่ยวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
passage๑. ทางผ่าน๒. การผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passage cellเซลล์แพสเซจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
passage, air; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [ มีความหมายเหมือนกับ airway ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passbandแถบความถี่ผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passengerผู้โดยสาร, คนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]
Passion fruitกะทกรกฝรั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passion fruitแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit juiceน้ำเสาวรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passion fruit juiceน้ำแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit productsผลิตภัณฑ์แพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passive Artificial Legขาเทียมแบบไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลัง, ขาเทียมที่มีการปรับอัตราความหน่วงในการเดิน โดยใช้ประโยชน์จาก สปริง และแดมเปอร์ (damper) ไม่มีตัววัดค่าและและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน [Assistive Technology]
passive immunizationภูมิคุ้มกันรับมา, ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายไดัรับมาจากการฉีดเซรุ่ม ซึ่งมีแอนติบอดีอยู่ด้วย ด้วยวิธีนี้จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันทันที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pass back and forthส่งผ่านกลับไปกลับมา
pass for(phrase) ถูกมองว่า...
passage piétonOne day, Jean Sot's mother wanted to go to town. "Now Jean," she said, "I want you to guard the door. "Yes, Mama, " Jean Sot agreed. Jean's mother left for town. Jean waited and waited for her to get back. But she was gone a very long time. Jean got worried, and decided to look for her. But he remembered he had promised to guard the door. So Jean took the door off of its hinges and carried it on his back when he went to look for his mother. Along the way, Jean Sot saw some robbers coming along the path, carrying a heavy sack of money. Jean Sot was frightened. He adjusted the door on his back as best as he could and climbed up a nearby tree to wait for the robbers to go by. But the robbers stopped underneath the tree! They sat down and began to count their money. The chief robber counted out the money for each man, saying: "This is for you, and this is for you, and this is for you." "And that one's for me, " Jean Sot cried. The robbers were startled. They looked around, but couldn't see anyone. The chief robber began counting again: "This is for you, and this is for you, and this is for you." Again, Jean Sot said: "That one's for me!" "Who is that?" called the chief robber. "I will wring his fool neck!" Jean Sot was so scared he began to shake, and the door fell off his back and down onto the robbers. "The Devil is throwing doors at us!" shouted one of the robbers. They were so frightened that all the robbers ran away without their money. So Jean Sot climbed down the tree, picked up the money and the door and took them home to his mother.
passbookสมุดคู่ฝาก
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
passionate(adj) มีใจรัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We all know in our hearts though we may pass through the valley of the shadow of death you are with us, guiding and protecting us.เรารู้อยู่แก่ใจว่า.. ..แม้จะเดินเข้าสู่เงื้อมมือมัจจุราช.. พระองค์ก็ทรงอยู่กับเรา.. The Bodyguard (1992)
And we must pass through Gimmerton Church to go that journey.เราต้องผ่าน โบสถ์กิมเมอร์ตัน เพื่อเริ่มการเดินทางนั้น Wuthering Heights (1992)
Pass code cleared.ผ่านได้ The Lawnmower Man (1992)
Please enter pass code.กรุณากรอกรหัสผ่าน The Lawnmower Man (1992)
- Pass me the salt please, will you?- ส่งเกลือให้หน่อยสิ The Cement Garden (1993)
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ? In the Name of the Father (1993)
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ? In the Name of the Father (1993)
Your father passed away an hour ago.พ่อของเธอเสียชีวิต ชั่วโมงที่ผ่านมา In the Name of the Father (1993)
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี? In the Name of the Father (1993)
Do or die. All right, all right! They're lining up for a pass!ใช่แล้ว ใช่แล้ว พวกเขาเตรียมจะส่งแล้ว The Joy Luck Club (1993)
It's a phase, my dear. It'll pass.มันเป็นไปตามขั้นตอน ที่รัก เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Two days after the law is passed that allJews have to wear the star, thejewish tailors are turning them out by the gross... in a variety of fabrics at three zloty each.ยิวทุกคนต้องติดปลอกแขนรูปดาว ช่างยิวรับเย็บกุรุสละ 3 ซล็อตตี้ มีไวน์อะไรบ้าง Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pass67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
passA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
passA car lying on its side blocked the passage.
passA car passed by at top speed.
passA car passed by in the dark.
passA cloud passed across the moon.
passA cold wave passed over Japan.
passA fallen tree blocked up the passage.
passA few passengers went on board the plane.
passAfter all, he succeeded in passing the exam.
passAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
passAfter three drinks, the man passed out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เดินทาง(n) traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
มรณะ(v) die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กลับบ้านเก่า(v) die, See also: pass away, Syn. ตาย, Example: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง, Notes: (ปาก)
ด้วยเสน่หา(adv) affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
ผ่านการทดสอบ(v) pass the test, See also: make the grades, Syn. สอบผ่าน, Ant. สอบไม่ผ่าน, สอบตก, Example: ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตราฐานทุกชิ้น, Thai Definition: ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ลอดผ่าน(v) pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai Definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
สอบผ่าน(v) pass an exam, See also: make the grade, Syn. สอบได้, Ant. สอบตก, Example: การสอบครั้งนี้สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ต้องสอบผ่าน 60% จึงถือว่าผ่านการทดสอบ, Thai Definition: สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
สวรรคต(v) pass away, See also: die, Syn. สิ้นพระชนม์, Ant. ประสูติิ
สิ้นพระชนม์(v) pass away, See also: die, Syn. สวรรคต, ตาย, Ant. เกิด, ประสูติิ
ถึงเกณฑ์(v) be qualified, See also: pass a criterion, Thai Definition: ทัดเทียมหรือเท่าหลักที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
อาคารที่พักผู้โดยสาร[ākhān thīphak phūdōisān] (n, exp) EN: passenger terminal
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใบเบิกทาง[baiboēk thāng] (n, exp) EN: pass ; laissez passer  FR: laissez-passer [ m ]
บันไดลิง[bandai ling] (n, exp) EN: fixed ladder  FR: passerelle [ f ]
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate  FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บรรทุกผู้โดยสาร[banthuk phūdōisān] (v, exp) EN: transport passengers
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pass
passe
passat
passed
passel
passer
passes
passes
passey
passim

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pass
passe
pass_e
passed
passes
passim
pass_ee
passage
passing
passion

WordNet (3.0)
pass(n) (military) a written leave of absence
pass(n) (American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate, Syn. passing play, passing, passing game
pass(n) the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks, Syn. mountain pass, notch
pass(n) any authorization to pass or go somewhere, Syn. passport
pass(n) a document indicating permission to do something without restrictions, Syn. laissez passer
pass(n) a flight or run by an aircraft over a target
pass(n) a bad or difficult situation or state of affairs, Syn. strait, straits
pass(n) a difficult juncture, Syn. head, straits
pass(n) one complete cycle of operations (as by a computer)
pass(n) a permit to enter or leave a military installation, Syn. liberty chit

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Pass

v. i. [ imp. & p. p. Passed p. pr. & vb. n. Passing. ] [ F. passer, LL. passare, fr. L. passus step, or from pandere, passum, to spread out, lay open. See Pace. ] 1. To go; to move; to proceed; to be moved or transferred from one point to another; to make a transit; -- usually with a following adverb or adverbal phrase defining the kind or manner of motion; as, to pass on, by, out, in, etc.; to pass swiftly, directly, smoothly, etc.; to pass to the rear, under the yoke, over the bridge, across the field, beyond the border, etc. “But now pass over [ i. e., pass on ].” Chaucer. [ 1913 Webster ]

On high behests his angels to and fro
Passed frequent. Milton. [ 1913 Webster ]

Sweet sounds rose slowly through their mouths,
And from their bodies passed. Coleridge. [ 1913 Webster ]

2. To move or be transferred from one state or condition to another; to change possession, condition, or circumstances; to undergo transition; as, the business has passed into other hands. [ 1913 Webster ]

Others, dissatisfied with what they have, . . . pass from just to unjust. Sir W. Temple. [ 1913 Webster ]

3. To move beyond the range of the senses or of knowledge; to pass away; hence, to disappear; to vanish; to depart; specifically, to depart from life; to die. [ 1913 Webster ]

Disturb him not, let him pass paceably. Shak. [ 1913 Webster ]

Beauty is a charm, but soon the charm will pass. Dryden. [ 1913 Webster ]

The passing of the sweetest soul
That ever looked with human eyes. Tennyson. [ 1913 Webster ]

4. To move or to come into being or under notice; to come and go in consciousness; hence, to take place; to occur; to happen; to come; to occur progressively or in succession; to be present transitorily. [ 1913 Webster ]

So death passed upon all men. Rom. v. 12. [ 1913 Webster ]

Our own consciousness of what passes within our own mind. I. Watts. [ 1913 Webster ]

5. To go by or glide by, as time; to elapse; to be spent; as, their vacation passed pleasantly. [ 1913 Webster ]

Now the time is far passed. Mark vi. 35 [ 1913 Webster ]

6. To go from one person to another; hence, to be given and taken freely; as, clipped coin will not pass; to obtain general acceptance; to be held or regarded; to circulate; to be current; -- followed by for before a word denoting value or estimation. “Let him pass for a man.” Shak. [ 1913 Webster ]

False eloquence passeth only where true is not understood. Felton. [ 1913 Webster ]

This will not pass for a fault in him. Atterbury. [ 1913 Webster ]

7. To advance through all the steps or stages necessary to validity or effectiveness; to be carried through a body that has power to sanction or reject; to receive legislative sanction; to be enacted; as, the resolution passed; the bill passed both houses of Congress. [ 1913 Webster ]

8. To go through any inspection or test successfully; to be approved or accepted; as, he attempted the examination, but did not expect to pass. [ 1913 Webster ]

9. To be suffered to go on; to be tolerated; hence, to continue; to live along. “The play may pass.” Shak. [ 1913 Webster ]

10. To go unheeded or neglected; to proceed without hindrance or opposition; as, we let this act pass. [ 1913 Webster ]

11. To go beyond bounds; to surpass; to be in excess. [ Obs. ] “This passes, Master Ford.” Shak. [ 1913 Webster ]

12. To take heed; to care. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

As for these silken-coated slaves, I pass not. Shak. [ 1913 Webster ]

13. To go through the intestines. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

14. (Law) To be conveyed or transferred by will, deed, or other instrument of conveyance; as, an estate passes by a certain clause in a deed. Mozley & W. [ 1913 Webster ]

15. (Fencing) To make a lunge or pass; to thrust. [ 1913 Webster ]

16. (Card Playing) To decline to play in one's turn; in euchre, to decline to make the trump. [ 1913 Webster ]

She would not play, yet must not pass. Prior. [ 1913 Webster ]


To bring to pass,
To come to pass
. See under Bring, and Come. --
To pass away, to disappear; to die; to vanish. “The heavens shall pass away.” 2 Pet. iii. 10. “I thought to pass away before, but yet alive I am.” Tennyson. --
To pass by, to go near and beyond a certain person or place; as, he passed by as we stood there. --
To pass into, to change by a gradual transmission; to blend or unite with. --
To pass on, to proceed. --
To pass on or
To pass upon
. (a) To happen to; to come upon; to affect. “So death passed upon all men.” Rom. v. 12. “Provided no indirect act pass upon our prayers to define them.” Jer. Taylor. (b) To determine concerning; to give judgment or sentence upon. “We may not pass upon his life.” Shak. --
To pass off, to go away; to cease; to disappear; as, an agitation passes off. --
To pass over, to go from one side or end to the other; to cross, as a river, road, or bridge.
[ 1913 Webster ]

Pass

n. [ Cf. F. pas (for sense 1), and passe, fr. passer to pass. See Pass, v. i. ] 1. An opening, road, or track, available for passing; especially, one through or over some dangerous or otherwise impracticable barrier; a passageway; a defile; a ford; as, a mountain pass. [ 1913 Webster ]

“Try not the pass!” the old man said. Longfellow. [ 1913 Webster ]

2. (Fencing) A thrust or push; an attempt to stab or strike an adversary. Shak. [ 1913 Webster ]

3. A movement of the hand over or along anything; the manipulation of a mesmerist. [ 1913 Webster ]

4. (Rolling Metals) A single passage of a bar, rail, sheet, etc., between the rolls. [ 1913 Webster ]

5. State of things; condition; predicament. [ 1913 Webster ]

Have his daughters brought him to this pass. Shak. [ 1913 Webster ]

Matters have been brought to this pass. South. [ 1913 Webster ]

6. Permission or license to pass, or to go and come; a psssport; a ticket permitting free transit or admission; as, a railroad or theater pass; a military pass. [ 1913 Webster ]

A ship sailing under the flag and pass of an enemy. Kent. [ 1913 Webster ]

7. Fig.: a thrust; a sally of wit. Shak. [ 1913 Webster ]

8. Estimation; character. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Common speech gives him a worthy pass. Shak. [ 1913 Webster ]

9. [ Cf. Passus. ] A part; a division. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

10. (Sports) In football, hockey, and other team sports, a transfer of the ball, puck, etc., to another player of one's own team, usually at some distance. In American football, the pass is through the air by an act of throwing the ball. [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]


Pass boat (Naut.), a punt, or similar boat. --
Pass book. (a) A book in which a trader enters articles bought on credit, and then passes or sends it to the purchaser. (b) See Bank book. --
Pass box (Mil.), a wooden or metallic box, used to carry cartridges from the service magazine to the piece. --
Pass check, a ticket of admission to a place of entertainment, or of readmission for one who goes away in expectation of returning.
[ 1913 Webster ]

Pass

v. t. 1. In simple, transitive senses; as: (a) To go by, beyond, over, through, or the like; to proceed from one side to the other of; as, to pass a house, a stream, a boundary, etc. (b) Hence: To go from one limit to the other of; to spend; to live through; to have experience of; to undergo; to suffer. “To pass commodiously this life.” Milton. [ 1913 Webster ]

She loved me for the dangers I had passed. Shak. [ 1913 Webster ]

(c) To go by without noticing; to omit attention to; to take no note of; to disregard. [ 1913 Webster ]

Please you that I may pass This doing. Shak. [ 1913 Webster ]

I pass their warlike pomp, their proud array. Dryden. [ 1913 Webster ]

(d) To transcend; to surpass; to excel; to exceed. [ 1913 Webster ]

And strive to pass . . .
Their native music by her skillful art. Spenser. [ 1913 Webster ]

Whose tender power
Passes the strength of storms in their most desolate hour. Byron. [ 1913 Webster ]

(e) To go successfully through, as an examination, trail, test, etc.; to obtain the formal sanction of, as a legislative body; as, he passed his examination; the bill passed the senate. [ 1913 Webster ]

2. In causative senses: as: (a) To cause to move or go; to send; to transfer from one person, place, or condition to another; to transmit; to deliver; to hand; to make over; as, the waiter passed bisquit and cheese; the torch was passed from hand to hand. [ 1913 Webster ]

I had only time to pass my eye over the medals. Addison. [ 1913 Webster ]

Waller passed over five thousand horse and foot by Newbridge. Clarendon. [ 1913 Webster ]

(b) To cause to pass the lips; to utter; to pronounce; hence, to promise; to pledge; as, to pass sentence. Shak. [ 1913 Webster ]

Father, thy word is passed. Milton. [ 1913 Webster ]

(c) To cause to advance by stages of progress; to carry on with success through an ordeal, examination, or action; specifically, to give legal or official sanction to; to ratify; to enact; to approve as valid and just; as, he passed the bill through the committee; the senate passed the law. (e) To put in circulation; to give currency to; as, to pass counterfeit money. “Pass the happy news.” Tennyson. (f) To cause to obtain entrance, admission, or conveyance; as, to pass a person into a theater, or over a railroad. [ 1913 Webster ]

3. To emit from the bowels; to evacuate. [ 1913 Webster ]

4. (Naut.) To take a turn with (a line, gasket, etc.), as around a sail in furling, and make secure. [ 1913 Webster ]

5. (Fencing) To make, as a thrust, punto, etc. Shak. [ 1913 Webster ]


Passed midshipman. See under Midshipman. --
To pass a dividend, to omit the declaration and payment of a dividend at the time when due. --
To pass away, to spend; to waste. “Lest she pass away the flower of her age.” Ecclus. xlii. 9. --
To pass by. (a) To disregard; to neglect. (b) To excuse; to spare; to overlook. --
To pass off, to impose fraudulently; to palm off. “Passed himself off as a bishop.” Macaulay. --
To pass (something) on (some one) or
To pass (something) upon (some one)
, to put upon as a trick or cheat; to palm off. “She passed the child on her husband for a boy.” Dryden. --
To pass over, to overlook; not to note or resent; as, to pass over an affront.
[ 1913 Webster ]

Passable

a. [ Cf. F. passable. ] 1. Capable of being passed, traveled, navigated, traversed, penetrated, or the like; as, the roads are not passable; the stream is passablein boats. [ 1913 Webster ]

His body's a passable carcass if it be not hurt; it is a throughfare for steel. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Capable of being freely circulated or disseminated; acceptable; generally receivable; current. [ 1913 Webster ]

With men as with false money -- one piece is more or less passable than another. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

Could they have made this slander passable. Collier. [ 1913 Webster ]

3. Such as may be accepted or allowed to pass without serious objection; adequate; acceptable; tolerable; admissable; moderate; mediocre. [ 1913 Webster +PJC ]

My version will appear a passable beauty when the original muse is absent. Dryden. [ 1913 Webster ]

Passableness

n. The quality of being passable. [ 1913 Webster ]

Passably

adv. Tolerably; moderately. [ 1913 Webster ]

Passacaglio

{ ‖‖ } n. [ Sp. pasacalle a certain tune on the guitar, prop., a tune played in passing through the streets. ] (Mus.) An old Italian or Spanish dance tune, in slow three-four measure, with divisions on a ground bass, resembling a chaconne. [ 1913 Webster ]

Variants: Passacaglia
Passado

{ } n. [ F. passade; cf. Sp. pasada. See Pass, v. i. ] 1. (Fencing) A pass or thrust. Shak. [ 1913 Webster ]

2. (Man.) A turn or course of a horse backward or forward on the same spot of ground. [ 1913 Webster ]

Variants: Passade
Passage

n. [ F. passage. See Pass, v. i. ] 1. The act of passing; transit from one place to another; movement from point to point; a going by, over, across, or through; as, the passage of a man or a carriage; the passage of a ship or a bird; the passage of light; the passage of fluids through the pores or channels of the body. [ 1913 Webster ]

What! are my doors opposed against my passage! Shak. [ 1913 Webster ]

2. Transit by means of conveyance; journey, as by water, carriage, car, or the like; travel; right, liberty, or means, of passing; conveyance. [ 1913 Webster ]

The ship in which he had taken passage. Macaulay. [ 1913 Webster ]

3. Price paid for the liberty to pass; fare; as, to pay one's passage. [ 1913 Webster ]

4. Removal from life; decease; departure; death. [ R. ] “Endure thy mortal passage.” Milton. [ 1913 Webster ]

When he is fit and season'd for his passage. Shak. [ 1913 Webster ]

5. Way; road; path; channel or course through or by which one passes; way of exit or entrance; way of access or transit. Hence, a common avenue to various apartments in a building; a hall; a corridor. [ 1913 Webster ]

And with his pointed dart
Explores the nearest passage to his heart. Dryden. [ 1913 Webster ]

The Persian army had advanced into the . . . passages of Cilicia. South. [ 1913 Webster ]

6. A continuous course, process, or progress; a connected or continuous series; as, the passage of time. [ 1913 Webster ]

The conduct and passage of affairs. Sir J. Davies. [ 1913 Webster ]

The passage and whole carriage of this action. Shak. [ 1913 Webster ]

7. A separate part of a course, process, or series; an occurrence; an incident; an act or deed. “In thy passages of life.” Shak. [ 1913 Webster ]

The . . . almost incredible passage of their unbelief. South. [ 1913 Webster ]

8. A particular portion constituting a part of something continuous; esp., a portion of a book, speech, or musical composition; a paragraph; a clause. [ 1913 Webster ]

How commentators each dark passage shun. Young. [ 1913 Webster ]

9. Reception; currency. [ Obs. ] Sir K. Digby. [ 1913 Webster ]

10. A pass or en encounter; as, a passage at arms. [ 1913 Webster ]

No passages of love
Betwixt us twain henceforward evermore. Tennyson. [ 1913 Webster ]

11. A movement or an evacuation of the bowels. [ 1913 Webster ]

12. In parliamentary proceedings: (a) The course of a proposition (bill, resolution, etc.) through the several stages of consideration and action; as, during its passage through Congress the bill was amended in both Houses. (b) The advancement of a bill or other proposition from one stage to another by an affirmative vote; esp., the final affirmative action of the body upon a proposition; hence, adoption; enactment; as, the passage of the bill to its third reading was delayed. “The passage of the Stamp Act.” D. Hosack. [ 1913 Webster ]

The final question was then put upon its passage. Cushing. [ 1913 Webster ]


In passage, in passing; cursorily. “These . . . have been studied but in passage.” Bacon. --
Middle passage,
Northeast passage,
Northwest passage
. See under Middle, Northeast, etc. --
Of passage, passing from one place, region, or climate, to another; migratory; -- said especially of birds. “Birds of passage.” Longfellow. --
Passage hawk, a hawk taken on its passage or migration. --
Passage money, money paid for conveyance of a passenger, -- usually for carrying passengers by water.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Vestibule; hall; corridor. See Vestibule. [ 1913 Webster ]

Passager

n. [ See Passenger. ] A passenger; a bird or boat of passage. [ Obs. ] Ld. Berners. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ,  ] passenger #3,140 [Add to Longdo]
激情[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ,  ] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion #3,406 [Add to Longdo]
被动[bèi dòng, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] passive #5,699 [Add to Longdo]
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ,   /  ] passenger traffic #5,861 [Add to Longdo]
传球[chuán qiú, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ,   /  ] pass (in soccer); to feed (ball) #7,683 [Add to Longdo]
路人[lù rén, ㄌㄨˋ ㄖㄣˊ,  ] passer-by #7,805 [Add to Longdo]
护照[hù zhào, ㄏㄨˋ ㄓㄠˋ,   /  ] passport #10,657 [Add to Longdo]
客机[kè jī, ㄎㄜˋ ㄐㄧ,   /  ] passenger plane #11,389 [Add to Longdo]
有情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ,  ] passion; interest #17,126 [Add to Longdo]
转告[zhuǎn gào, ㄓㄨㄢˇ ㄍㄠˋ,   /  ] pass on; communicate; transmit #17,975 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., Syn. zusammenpassen
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
Anpassung(n) |die, pl.Anpassungen| การปรับตัว, การปรับเปลี่ยน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pass { m }; Reisepass { m } | Pässe { pl }passport | passports [Add to Longdo]
Pass { m }; Ausweis { m }pass [Add to Longdo]
Passage { f } | Passagen { pl }passage | passages [Add to Longdo]
Passagier { m }; Reisender { m } | Passagiere { pl } | blinder Passagier; versteckter Passagier | blinde Passagiere; versteckte Passagierepassenger | passengers | stowaway; bilker | stowaways [Add to Longdo]
Passagier { m } (Flug)pax [Add to Longdo]
Passagierdampfer { m }passenger steamer [Add to Longdo]
Passagierflugzeug { n } | großes Passagierflugzeugpassenger plane | airliner [Add to Longdo]
Passagierliste { f } | Passagierlisten { pl }waybill | waybills [Add to Longdo]
Passagierliste { f }; Ladungsverzeichnis { n }manifest [Add to Longdo]
Passahfest { n }; Passah { n }Passover [Add to Longdo]
Passant { m }; Passantin { f }; Vorübergehende { m, f }; Vorübergehender | Passanten { pl }; Vorübergehendepasser-by | passers-by [Add to Longdo]
Passatströmung { f }equatorial current [Add to Longdo]
Passbild { n }passport photograph [Add to Longdo]
Passfeder { f } [ techn. ]key; fitted key [Add to Longdo]
Passfoto { n }passport photo [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison close

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) { ling } clause; (5) (taxonomical) section; (P) #501 [Add to Longdo]
押す(P);圧す;捺す[おす, osu] (v5s, vt) (1) (押す only) to push; to press; (2) (押す, 圧す only) to apply pressure from above; to press down; (3) (押す, 捺す only) (See 判を押す) to stamp (i.e. a passport); to apply a seal; (P) #525 [Add to Longdo]
件;条[くだり, kudari] (n) passage; paragraph #806 [Add to Longdo]
死亡[しぼう, shibou] (n, adj-no) (1) death; mortality; (vs) (2) to die; to pass away; (P) #1,107 [Add to Longdo]
恋(P);戀(oK)[こい, koi] (n) love; tender passion; (P) #1,237 [Add to Longdo]
[じん(P);にん, jin (P); nin] (n) (1) (じん only) benevolence (esp. as a virtue of Confucianism); consideration; compassion; humanity; charity; (2) (じん only) human; (3) kernel; (4) (じん only) (See 核小体) nucleolus; (P) #1,552 [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] (n, vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P) #1,741 [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) #1,873 [Add to Longdo]
通過[つうか, tsuuka] (n, vs) passage through; transit; passing; (P) #1,932 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
バイパス[ばいぱす, baipasu] bypass (vs) [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
パス[ぱす, pasu] path, pass [Add to Longdo]
パスコード[ぱすこーど, pasuko-do] passcode [Add to Longdo]
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
パスワード[ぱすわーど, pasuwa-do] password [Add to Longdo]
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗客[じょうきゃく, joukyaku] Passagier, Fahrgast [Add to Longdo]
受動[じゅどう, judou] Passiv [Add to Longdo]
受身[うけみ, ukemi] Passivitaet, Passiv [Add to Longdo]
合う[あう, au] passen [Add to Longdo]
客船[きゃくせん, kyakusen] Passagierschiff [Add to Longdo]
峠道[とうげみち, tougemichi] Passweg, Passstrasse [Add to Longdo]
旅客[りょかく, ryokaku] Passagier, Fahrgast, Reisender [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] passend, angemessen [Add to Longdo]
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] passives_Wahlrecht [Add to Longdo]
[てき, teki] passen, geeignet_sein [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top