ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คิด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิด-, *คิด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ความคิด(n) thought

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
มะงึก(vi, slang) คิดถึง บ้างใช้ว่า มะงึกๆ หรือ มะงึกมะงึก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิด(v) estimate, See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate, Syn. คาดคะเน, Example: นักภูมิศาสตร์จากบริษัทสำรวจทางอากาศคิดว่าการใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยให้งานนี้สำเร็จได้เร็วขึ้นและประหยัด
คิด(v) create, See also: make, invent, evolve, Syn. ประดิษฐ์, จัดทำ, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า 50 ปีแล้ว
คิด(v) think, See also: conceive, imagine, Syn. นึก, Example: เขาคิดแบบแปลนบ้านไว้อย่างสวยหรู, Thai Definition: ทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
คิด(v) want, See also: would like to, intend, desire, Syn. มุ่ง, จงใจ, ตั้งใจ, ปรารถนา, Example: เด็กที่อยู่ตามท้องนาก็คงมีจำนวนน้อยที่คิดจะไปเรียนเมืองนอกเมืองนา
คิด(v) calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Syn. คำนวณ, Example: นายจ้างจะคิดค่าอาหารและค่าที่พักให้ลูกจ้างโดยเรียกเก็บจากลูกจ้างภายหลัง
คิด(v) consider, See also: reflect, contemplate, meditate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: ผมพยายามคิดหาเหตุผลที่เหมาะสมกับการกระทำของเขาในครั้งนี้
คิดคด(v) betray, See also: be a traitor, be treacherous, Syn. ทรยศ, ทุจริต, กบฎ, Example: มือปืนกำลังคิดคดทรยศต่อเจ้าพ่อเสียแล้ว
คิดดู(v) think about something (well), See also: consider something (carefully), Syn. ลองคิดดู, Example: คุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงมาอย่างโหดร้ายจะมีนิสัยเป็นอย่างไร, Thai Definition: ไตร่ตรองหรือใคร่ครวญในใจถึงข้อเท็จจริง
คิดตก(v) look at the bright side of things, See also: not take to heart, take philosophically, Syn. ปล่อยวาง, Thai Definition: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ
คิดตก(v) solve, See also: resolve, find a solution, unravel, figure out, Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ, Example: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai Definition: หาทางออกได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดก. ทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
คิดใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, เช่น เรื่องนี้ยากยังคิดไม่ออก
คิดคาดคะเน เช่น คิดว่าเย็นนี้ฝนอาจจะตก
คิดคำนวณ เช่น คิดเลขในใจ
คิดมุ่ง, จงใจ, ตั้งใจ, เช่น อย่าคิดร้ายเขาเลย
คิดนึก เช่น คิดละอาย.
คิดการใหญ่ก. คิดจะทำการใหญ่เกินตัว.
คิดคดก. คิดทรยศ.
คิดค้นก. ตริตรองเพื่อหาความจริง.
คิดตกก. พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egocentricityคิดถึงตนเองเป็นสำคัญ, ถือเอาตัวเองเป็นหลัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That figures.คิดออกเลย Cheating Death (2008)
I think so.- คิดว่างั้นนะ Mayhem (2008)
I think--ฉัน คิด To Hell... And Back (2009)
Thank you.คิดว่า .. Reckoner (2009)
I thinkฉันคิดว่า.. Chapter Two 'Ink' (2009)
Miss me?คิดถึงฉันไหม? Turn of the Shoe (2013)
Think about it.คิดสิ Quite a Common Fairy (2013)
You'd think their mother would...คุณจะคิดว่าแม่ของพวกเขาจะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
How'd you guess?ทำได้ไงคุณคิดว่า? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Worse than I thought!ที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่ฉันคิด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The dwarfs will think she's dead.ดาวแคระจะคิดว่าเธอตายแล้ว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I thought I'd lost it.โอ้ฉันคิดว่าฉันสูญเสียมันไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิด[khit] (v) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate  FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
คิด[khit] (v) EN: consider ; conceive ; suppose  FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire
คิด[khit] (v) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge  FR: calculer ; compter
คิดกันว่า ...[khit kan wā ...] (v, exp) EN: it was thought that ...
คิดคด[khitkhot] (v) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous  FR: trahir
คิดค้น[khitkhon] (v) EN: invent ; create ; make ; evolve  FR: inventer ; découvrir ; développer
คิดค้น[khitkhon] (v) EN: search ; seek ; explore ; probe  FR: chercher ; rechercher
คิดค้นหา[khit khonhā] (v, exp) EN: search for
คิดค้นหามูลเหตุ[khit khonhā mūnhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
คิดค้นหาสาเหตุ[khit khonhā sāhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
mentation(n) การคิด, กระบวนการคิด, Syn. thinking
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, See also: weblog, web diary, Syn. online diary
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, See also: conspiracy
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, See also: be relatively free of responsibilities or deep thoughts, Syn. take little baggage
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract(vt) คิดในเชิงทฤษฎี
add(vi) คิดผลรวม, See also: รวม, คิดยอดรวม, Syn. sum, total, sum up, compute
add(vt) คิดผลรวม, See also: รวม, คิดยอดรวม
assume(vt) ทึกทักเอา, See also: คิดว่าเป็นจริง, Syn. suppose, presume, presuppose
average out(phrv) คิดเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย
balance(vt) คิดงบดุล
bark up the wrong tree(idm) คิดผิด, See also: เข้าใจผิด
be out(phrv) ทำผิดพลาด, See also: คิดผิด, ทำผิด, Syn. throw out
be plunged in thought(idm) คิดหมกมุ่นกับ, See also: จมอยู่กับ ความคิด
beat one's brains out(idm) คิดหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board
accessory(แอคเซส' โซรี) n., adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ, การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม, เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic al -esthetician n.
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty, Ant. poverty
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง, ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
abacus(n) ลูกคิด
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด, ผู้สมคบ, ผู้มีส่วนร่วม
advice(n) คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ข่าว
aforethought(adj) จงใจ, ที่คิดไว้แล้ว
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน, ความหมกหมุ่น
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ, เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
average(vi) คิดเฉลี่ย, เฉลี่ยเท่าๆกัน
bethink(vt) คิด, ระลึกถึง, นึกได้
brain(n) สมอง, มันสมอง, สติปัญญา, หัวคิด, คนฉลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
charge(vi, vt) คิดเงิน
critical thinkingคิดแบบมีวิจารณญาณ
introspective(adj) คิดลึก, คิดอย่างลึกซึ้ง, คิดภายในใจ, ภายใน
overthinking(adj) คิดมาก
คิดดูก่อนคิดดูก่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
いとおしい[itooshii] (adj) คิดถึง
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (vt) คิดไปเอง , คิดเองเออเอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
練る[ねる, neru] TH: คิดวางแผนงาน  EN: to work over
思う[おもう, omou] TH: คิด  EN: to think
考える[かんがえる, kangaeru] TH: คิด, ใช้สมองในการแก้ไขปัญหา  EN: to consider

German-Thai: Longdo Dictionary
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
anders(adv) ต่างไป, ที่แตกต่าง เช่น Ich denke anders. ฉันคิดต่างกัน
deutlich(adv, adj) ชัดเจน เช่น Hast du ihm deutlich gesagt, was du denkst? เธอได้บอกเขาชัดเจนหรือเปล่า ว่าเธอคิดอย่างไร, See also: klar, Syn. eindeutig
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
Zahlen bitte!(phrase) กรุณาคิดเงิน(ใช้ตามร้านอาหาร), See also: bezahlen
denken(vi) |dachte, hat gedacht| (an etw.) คิด
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
Stellung nehmenแสดงความคิดเห็น
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase, slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
Frl. : Fräulein(vt) คิดถึง

French-Thai: Longdo Dictionary
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top