ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拳銃

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拳銃-, *拳銃*
Japanese-English: EDICT Dictionary
拳銃[けんじゅう, kenjuu] (n) pistol; handgun; revolver [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Don't play with that gun, it is not a toy.その拳銃で遊ぶな、おもちゃではないぞ。 [M]
The man wore a gun on his hip.その男は腰に拳銃をさげていた。
The policeman aimed his gun at the man.警官は拳銃でその男を狙った。
The policeman wrested a gun from the murderer.警官は殺人犯から拳銃をもぎ取った。
It's my view that guns should be banned.拳銃は禁止されるべきだと私は思うのです。
We check your guns here.拳銃は預からせてもらいます。
He had a gun on his person.私は拳銃を身につけていた。
She drew her gun and said.....彼女は拳銃をぬいていった・・・。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I'm just looking for my gun.[JA] 俺ただ拳銃さがしてるだけ The Nice Guys (2016)
Two guns aren't a threat to them.[JA] アイツらにはたかが二丁の拳銃 Service (2016)
Handgun. Close range.[JA] 拳銃で至近距離から No Way Out (2016)
You're two handguns short.[JA] 拳銃が二丁。 Service (2016)
He took the pistol from her hand.[JA] 歩み寄り 拳銃を奪う The Well-Tempered Clavier (2016)
I could take a pistol over there, in that corner booth.[JA] 角っこのブースに 拳銃がある Colossal (2016)
Took all your guns, most of your beds.[JA] 拳銃全てと、ベッドは持って行く。 Service (2016)
Yeah, with a handgun, from distance.[JA] ええ、拳銃で狙ってね Imminent Risk (2017)
I have an M4 and a sidearm.[JA] M4と拳銃です The Wall (2017)
Guns in the armory, guns they had around the walls, they're short.[JA] 倉庫の拳銃、 全部足しても、足りないわ。 Service (2016)
Emelia Ricoletti shot herself, then apparently returned from the grave and killed her husband.[JA] エミリア・リコレッティーは 拳銃で自殺したが 生き返って夫を殺した The Abominable Bride (2016)
He's got an Glock 17.[JA] グロック17(拳銃の名前)を持ってるな Casus Belli (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top