ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -轮-, *轮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[轮, lún, ㄌㄨㄣˊ] wheel; to turn, to revolve; to recur
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  仑 (lún ㄌㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wheel,  Rank: 1,096

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] wheel; gear; (by) turn; rotate, #1,010 [Add to Longdo]
[lún tāi, ㄌㄨㄣˊ ㄊㄞ, / ] tire; pneumatic tire, #5,909 [Add to Longdo]
[shǒu lún, ㄕㄡˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] first round (of a competition etc), #7,919 [Add to Longdo]
第二[dì èr lún, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] second round (of match, or election), #7,933 [Add to Longdo]
[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] ocean liner; cruise liner, #9,697 [Add to Longdo]
[lún liú, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] alternate, #11,135 [Add to Longdo]
第一[dì yī lún, ㄉㄧˋ ㄧ ㄌㄨㄣˊ, / ] first round (of match, or election), #11,552 [Add to Longdo]
[sān lún chē, ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ, / ] pedicab; tricycle, #11,607 [Add to Longdo]
[lún huí, ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] the cycle of death and rebirth (Buddh.), #11,703 [Add to Longdo]
[lún kuò, ㄌㄨㄣˊ ㄎㄨㄛˋ, / ] an outline; silhouette, #12,048 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your turn.[CN] 到你们了 Out of the Dark (1995)
Your turn.[CN] 到你。 Candyman: Day of the Dead (1999)
Look, big steamer.[CN] 那有艘大 Cavalcade (1933)
By the sight of this revolver in my right hand![CN] 当您看到我右手的这把左手枪 The Blue Angel (1930)
I will arrive on the 25th of this month on the U.S. Liner S.S. Manhattan.[CN] 我将于本月25日乘坐曼哈顿号 邮到达 Design for Living (1933)
You catch him, and I'll convict him.[CN] 你们逮捕他后 才到我定罪 The 39 Steps (1935)
"Join Lady Godiva on our tandem."[CN] 和戈蒂娃夫人一起脚踏车 Design for Living (1933)
Your soul is in a mortal body, renewed many times since we loved in Thebes of old.[CN] 汝魂灵居于一凡人之躯 自你我相爱于古底比斯城 你已回了多次 The Mummy (1932)
It's my turn now![CN] 现在到我了! The Scarlet Empress (1934)
Sensei[CN] 三老师 Fireflies: River of Light (2003)
Yes, sir.[CN] 只消用左手枪指指他们 就都消停下来了 The Whole Town's Talking (1935)
until I send back your spirit, that has wandered through so many forms and so many ages.[CN] 直到我将你辗转了 无数的回 和岁月的灵魂 带回古代 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top